Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, June 30, 2020

Reizend circus van Palestijnen

Premier Netanyahu van Israël heeft beloofd, morgen 1 juli, het gebied  'Area C' van de Westelijke Jordaanoever te annexeren. Dit betekent dat in de Joodse dorpen in Judea en Samaria dezelfde wetten als in de rest van Israël gelden. Voor de pro-Palestijnse demonstranten is het aanleiding voor maar liefst twee demonstraties, in Den Haag en Amsterdam.

Tot zover is er niets aan de hand. Israël zet stappen en de Palestijnen protesteren. De nauwkeurige observant ziet echter kleine verontrustende verschuivingen. Het Palestina Komitee laat de demonstratie door het relatief jonge "Samidoun Palestijnse Gevangenen Solidariteitsnetwerk" organiseren. Een groep communistische studenten, die zich solidair verklaart met tot levenslang veroordeelde gevangenen zoals Georges Ibrahim Abdallah. Door deze solidariteitsverklaring wordt de link met de terreurorganisatie PFLP duidelijk.

Zoals ik in mijn boek "Vijftig Jaar Palestina Komitee" al duidelijk heb gemaakt, schurken Nederlandse pro-Palestijnse activisten zich graag tegen terroristen aan, zonder zelf de handen vuil te maken. Dat is op zich al erg genoeg, maar deze seculiere socialistische studenten demonstreren ook graag samen met de PGNL van Amin Abou Rashed, op zijn beurt een fondsenwerver voor de Palestijnse terreurbeweging Hamas. Moslimbroederschap en communisten samen, het is allemaal één grote brei van Palestijnse pap geworden. "All you can eat Palestinism" met één gemeenschappelijke noemer: steun voor terreurorganisaties.

Kan allemaal in Nederland! Overheid doet niets!


Als je erbij wilt zijn: Om 15:00 staat Amin Abou Rashed op het Buitenhof in Den Haag. Na anderhalf uur demonstreren stapt hij dan in de auto en rijdt naar het Museumplein te Amsterdam. Van 18:30 tot  20:30 staan Hamas-aanhangers dan, samen met de PFLP-aanhangers, te roepen bij de Amerikaanse ambassade. Mag allemaal in Nederland. Wat een vrij en tolerant land hebben we toch!
 

Saturday, June 13, 2020

Donald Trump's "Deal of the century" verhit de gemoederen

Het had zo mooi kunnen zijn. Een plannetje voor het Midden-Oosten, jij die kant op en jij die kant op en opgelost. Door alle emoties die het plan "Deal of the Century" oproept, zien we de details niet eens meer.

Aanstaande zondag 14 juni, wordt er een demonstratie tegen de "Deal of the Century" gehouden op het Museumplein. (14:00 uur). Door het grote aantal sprekers, wel twaalf in totaal, wordt de indruk gewekt, dat iedereen en zijn malle moer tegen het Plan Trump is. Toch zorgt het plan van Donald Trump voor verdeeldheid onder de Arabieren in Israël en de rest van het Midden-Oosten. 

In Israël zelf zorgt de dreigende annexatie van 30% van het gebied oostelijk van de hoofdstad Jeruzalem voor een splitsing in de gelederen van de vredesbeweging. Vorige week werd er door honderden inwoners van Tel Aviv tegen annexatie gedemonstreerd. De radicale linkse groep van Ronnie Barkan, die ook in nauw contact met Frank van der Linde en Ayala Levinger (Pro-Palestina Damgroep) in Nederland staat, wijst deze demonstratie nadrukkelijk af. Hij stelt dat iedereen die in Israël woont zich tegen het zionisme moet keren. Kleine cosmetische veranderingen wijst hij af. Met andere woorden:  Ronnie Barkan is zelf Israëliër en hij woont blijkbaar in Israël, maar hij wijst het zionisme af.

De Arabieren die in het gebied van de Palestijnse Autoriteit rond Ramalah wonen, zijn ook niet erg enthousiast voor demonstraties. Tenslotte is annexatie van delen van Judea slechts een ambtelijke symbolische handeling, aangezien het Israëlische leger dit gebied reeds beheerst. Vorige week moesten burgers in Ramalah met dwang en beloftes naar een demonstratie gestuurd worden, anders waren er veel minder dan tweehonderd demonstranten gekomen.

De VPRO zond een interview met Ties Brock, die een persconferentie in Ramalah had bijgewoond, uit. Hij sprak over de taktiek van de verschroeide aarde door de Palestijnse Autoriteit. Er wordt gedreigd na een annexatie, alle betrekkingen met Israël op te zeggen, geen lonen meer uit te betalen en de zorg aan bewoners niet meer te verlenen. Daardoor zou de PA nutteloos worden. Een dreiging van een regime in de verdrukking. De Palestijnse Authoriteit met de zetel in Ramalah, is misschien nog wel banger voor Hamas, dan voor Israël. Dat is de laatste tien jaar ook de reden voor het uitstellen van verkiezingen. 

Vanuit de HAMAS-geleide regering in Gaza komen ook matte berichten, aangezien deze beweging geheel Israël van de kaart wil vegen en zich niet kan opwinden over een kleine ambtelijke ingreep zoals annexatie. Toch zou Gaza het meest van het plan Trump profiteren. In de "Deal of the Century" is namelijk plaats voor twee industriële zones langs de grens met Sinaï, waardoor de economische slagkracht zou kunnen toenemen.

De Israëlische regering maakt zich intussen zorgen over de kosten die een annexatie misschien met zich mee zou brengen. De kosten voor de extra grensbewaking, de extra benodigde politietroepen en andere veiligheidsmaatregelen, zouden tot vijftien miljoen dollar per jaar kunnen oplopen. De verslechterde verhouding met de Europese Unie en Jordanië zijn daar nog niet bij inbegrepen.

Een andere zorg betreft het eventueel toenemende terrorisme. Aan de kant van Gaza zijn die terroristische acties nooit opgehouden, maar wat gaat er in Ramalah gebeuren? Toen president Abbas het veiligheidspakt met Israël opzegde, vreesden sommigen een escalatie. Nu blijkt echter dat de soep niet zo heet wordt gegeten als die wordt opgediend. Vorige week verhinderde de Palestijnse Autoriteit een aanslag tegen het Israëlische leger. Langs de kant van de weg werden pijpbommen ontmanteld.

Het huidige voorstel van Donald Trump, dat vrede in het Midden-Oosten zou moeten brengen, is afgestemd met Arabische staten zoals Saoudi Arabië, Bahrein, de Arabische Emiraten en Marokko. Het wordt echter door Arabische staten gezien als startpunt voor onderhandelingen. Een éénzijdige anexatie van een deel van Judea, door premier Netanyahu, was daarbij niet voorzien. De haat van deze Arabische staten tegen Iran is echter nog steeds groter dan de liefde voor de Palestijnen.

Een complicatie bij de verhoudingen tussen Israël en de Europese Unie is, dat de geplande annexatie mogelijk de eenheid van de Europese Unie doorbreekt. De goedkeuring van annexatie door Hongarije is daar al een goed voorbeeld van. Tot nog toe leunden de Europese staten lui en gemakkelijk achterover en hielden vast aan een tweestatenoplossing die al lang door de realiteit is ingehaald. Door de moeilijke besluitvorming loopt de Europese Commissie achter de nieuwe feiten, zoals gecreeërd door Donald Trump aan.

De gedifferientieerde realiteit, van een Palestijnse Autoriteit die onmachtig is, Hamas die niet wil onderhandelen en Arabische staten die de steun van de Verenigde Staten nodig hebben, is moeilijk aan de demonstranten van zondag 14 juni op het Museumplein uit te leggen. Het s ook de vraag of zij zich in deze materie wil verdiepen. De eenvoudige leus: "Free Palestina; Boycot Israël" laat slechts haardragendheid zien. Het enige standpunt dat deze demonstranten met de Joodse bewoners van Judea gemeenschappelijk hebben is, dat er niet langer wordt geloofd in een tweestatenoplossing.    

Sunday, June 07, 2020

Het vervolg van Black Lives Matter in Nederland

Als de Black-Lives-Matter-beweging in Nederland geen politieke eisen gaat stellen en geen permanente organisatie gaat vormen, zullen de massademonstraties weinig effect hebben. De hype kan heel snel weer door andere actualiteiten overschaduwd worden.

Premier Mark Rutten heeft heel handig op de ontstane onrust over de dood van Georg Floyd ingespeeld. Hij beweegt mee en offert Zwarte Piet op. Zo laat hij zien dat het sentiment in delen van de Nederlandse bevolking hem iets doet. Tegelijkertijd weet hij ook dat de regering helemaal niet over het bestaan van een volksheld als Zwarte Piet gaat. Zelfs als alle gemeenten tijdens de Sinterklaasoptochten de figuur van Zwarte Piet gaan verbieden, dan nog is de strijd niet gestreden. 

Door de corona-crisis steeg de populariteit van de premier enorm. Niets stond hem nog in de weg om opnieuw, na de parlementsverkiezing van 2021, als premier door te kunnen regeren. Maandenlang was corona het enige nieuwsitem in talkshows en overige media. Nu komt er even een incidentje in de Verenigde Staten tussendoor. de straten en pleinen van Nederland vullen zich met demonstranten. En wat nu?

De vraag is nu, wat al dit protest uiteindelijk voor effect op de politiek en de samenleving gaat hebben. Wat zijn de eisen van Black Lives Matter? Wat kunnen de eisen zijn? Eén van de eisen die BLM kan gaan stellen is, een beleid van positieve discriminatie. De overheid zou bij sollicitaties de voorkeur aan 'mensen van kleur' kunnen gaan geven. Bedrijven zouden op het diversiteitsbeleid bij sollicitaties kunnen worden beoordeeld. Een andere eis zou kunnen zijn, dat de koloniale geschiedenis een vast onderdeel van het lesprogramma gaat worden. Veel meer eisen kan ik mij in Nederland niet voorstellen. Misschien vergeet ik nog iets.

In 1997 wordt er al in de Volkskrant beschreven dat het voorkeursbeleid, positieve discriminatie of positieve actie genoemd, heel weinig effect op de populatie van de stad Amsterdam heeft gehad. (VK 11 oktober 1997) Jarenlang stond bij personeelsadvertentie van de Stad Amsterdam de volgende zin:  'Daarom wordt vrouwen, leden van etnische minderheidsgroeperingen en gehandicapten uitdrukkelijk verzocht te solliciteren. Bij het voldoen aan de gestelde eisen genieten zij de voorkeur.' Doordat deze maatregel geen effect op de populatie van medewerkers had, werd dit beleid weer afgeschaft.

Ik werkte in 1990 als ICT medewerker bij Stadsdeel Noord en heb aan den lijve ondervonden welke effecten dit beleid had. Leden van de drie migratiegroepen (Turken, Marokkanen en Surinamers)  kregen wel een vast contract, maar de overige medewerkers moesten het met tijdenlijke contracten van drie maanden doen. Ik herinner mij nog een Chileense collega die verontwaardigd was, omdat ook hij buiten de boot viel. Ik werkte zelf met Surinaamse ICT-collega's, die de Nederlandse taal niet machtig waren, maar wel een vaste baan hadden.

Toch zou BLM weer kunnen gaan eisen dat de positieve actie weer tot beleid wordt verheven. Als dat op landelijk niveau gebeurd, zou dit tevens de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog zijn,dat er weer een rassenwet in Nederland wordt ingevoerd. Sollicitanten zullen alle mogelijk middelen gaan gebruiken om tot 'mens van kleur' te kunnen worden bestempeld. Tot nog toe worden er door BLM ,tot mijn verbazing, echter niet dit soort eisen gesteld.

Een andere mogelijkheid is natuurlijk, dat alle demonstranten van de afgelopen week, op BIJ1 van Sylvana Simons gaan stemmen. Het is voor zover mij bekend, het enige gekozen gemeenteraadslid dat tijdens een demonstratie van BLM gesproken heeft. In de gemeenteraad van Amsterdam heeft Sylvana Simons zich zelden laten zien en laat zich door haar adjudanten Jazie Veldhuyzen en So Roustayar vertegenwoordigen. Eigenlijk hoop ik dat BIJ1 een zetel in het Nederlandse parlement gaat verwerven. Niet omdat ik het met haar eens ben, maar omdat ik wel weer eens wil lachen.

Dat zet natuurlijk helemaal geen zoden aan de dijk! Eén zetel in het parlement gaat de samenleving niet veranderen en de BLM beweging stelt op dit moment nog te weinig eisen om een politieke kracht van betekenis te worden. Al het geld dat Nederland toch blijkbaar nog over heeft, gaat naar de zwakke landen van Europa en daardoor krijgen Jerry Afriyie  en rapper Akwasi voorlopig ook niet genoeg subsidie om er een bestaan uit op te bouwen. Deze twee Ghanezen die er voor kiezen hier aan de overheidssubsidiepot te lurken, in plaats van hun eigen ontwikkelingsland op te bouwen, zullen voorlopig nog even voor zichzelf moeten zorgen. 

Monday, June 01, 2020

Kevin P. Roberson is in zijn element

Ongelooflijk maar waar! Nauwelijks heeft Kevin P. Roberson, met vrouw en kind achter zich latende, Nederland weer verlaten, om in zijn tweede thuisland, de Verenigde Staten, zijn geluk als videomaker te beproeven, of er breken rellen uit. Hij geniet ervan!

Jaren geleden heb ik al via dit blog gewaarschuwd, dat MovementX en de Black-Lives-Matter adept Kevin P. Roberson bezig waren hier in Nederland rassenrellen uit te lokken. In het geval van de Schilderswijkrellen speelde Kevin P. Roberson een belangrijke rol. Daarvoor en daarna heeft hij meerdere keren geprobeerd de dood van een allochtone crimineel te politiseren. Uiteindelijk lukte het hem om bij de actie van de Blokkeerfriezen vooraan te staan en de video van zijn leven te maken.
(foto: Maarten Brante)

Kevin P. Roberson blijkt provocateur
Hoe is Kevin P. Roberson zwart geworden?
Kevin P. Roberson is op zoek naar een zwart slachtoffer
Kevin P. Roberson en de blokkeerfriezen
MovementX provoceert rel in Utrecht
De internationale banden van de Schilderswaijkrellen

Het is Kevin P. Roverson niet gelukt in Nederland vaste voet aan wal te zetten, mede door zijn provocerende- en weinig professionele houding. Uiteindelijk besloot hij maar terug naar de USA te gaan.

Nu staat hij op een stuk bezette snelweg en filmt enthousiast welke rellen daar georganiseerd worden. Het zou mij dan ook iets verbazen als Kevin P. Roberson de vrachtwagen heeft gefimd, die daar zojuist de menigte naarbinnen is geraasd.

UPDATE
Kevin staat nu in in zijn woonplaats Fort Lauderdal tegen de politie te schreeuwen