Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Friday, April 08, 2005

lang leve de rechtstaat

Het is misschien heel gek van mij, maar ik weet opeens echt niet meer wat het woord fascisme betekend. Toch kom ik uit een familie die het wel wist. Mijn vader was jongste held van het verzet in Enkhuizen. Mijn grootvader van moeders kant werd door Wehrmachtsoldaten met het geweer in de aanslag uit zijn huis gehaald. Gelukkig is ie wel weer teruggekomen ook. Mijn tantes waren koerierster voor de raad van Verzet in Enkhuizen. Dus mij treft geen blaam. Ik ben voor de komende vier generaties gezuiverd van elke schuld. Je merkt wel dat ik aardig in staat ben de huidige tijd weer direct te betrekken op de gebeurtenissen in de Tweede Wereld Oorlog. Dat is goed . Dat doet tegenwoordig iedereen.

Harry Mulish heeft eens gezegd dat als er ooit weer een tijd van fascisme komt in Europa, dan zal die beweging zich als anti/fascistisch presenteren. De anti/fascisten zullen zo bezig zijn zich tegen het verleden te verzetten, dat ze fascistische middelen gaan gebruiken om ze te verwezenlijken. Een voorbeeld daarvan hebben we al gezien in de Baader Meinhofgroep (Rote Armee Fraction) in de Bondsrepubliek in de jaren zeventig. Die waren zo anti-amerikaans en zo tegen fascisme, dat ze alleen zeer gewelddadige middelen konden gebruiken om er tegen te vechten.

Een ander voorbeeld dat ik zelf persoonlijk heb meegemaakt is een aangekondigde demonstratie van de NVU in "De Poort van Kleve", een hotel in Amsterdam. Er was een hele grote demonstratie van anti-fascisten. Op een gegeven moment kwam Joop Glimmerveen door de menigte naar het hotel gelopen en werd vervolgens finaal in elkaar geslagen en in zijn gezicht getrapt. Dat zijn natuurlijk fascistische methodes en ik heb er ook spijt van dat ik daar in de buurt was en bij de demonstratie hoorde.

Wie zijn nu de fascisten op dit moment? Voor sommigen is het duidelijk: Geert Wilders en zulke mensen zullen geen poot uitsteken als er geweld tegen Geert Wilders wordt gebruikt. Dan vraag ik nogmaals: wie gebruikt er fascistische methodes? Is dat Geert Wilders die in het Parlement gekozen is? Of zijn het mensen die op straat iemand neer schieten en de keel door snijden?
Of gaan we vragen wie er waar woont op dit moment. Wie moeten er ondergedoken zitten hoewel in de Tweede Kamer gekozen? En wie slaapt er vannacht lekker in zijn eigen bed?

Zoiets ja.
Vandaar dat ik nu zeg: Ik weet effe niet meer wie nu de echte fascisten zijn.

De tegenargumenten:
Hitler was ook in het Parlement gekozen. Dat klopt, maar hij heeft daarna de wetten buiten kracht gezet en dat kon hij alleen met een gewapende macht als de SA, die al opgebouwd was voor de verkiezing. De echte macht kwam door terreur en moorden. En wie pleegt er op dit moment het meeste terreur? Wie heeft er de meeste illegale wapens op dit moment in Nederland?
Ik zie Michiel Smit nog geen Luchthaven in de lucht jagen

Geert Wilders is tegen buitenlanders
Ja, dat kan. Misschien is dat zo. Ik betwijfel het zelf of dat echt zo is. Ik denk dat hij iets tegen de Islam heeft. In ieder geval geen reden om zijn hoofd eraf te snijden. Want dan kan je van 30% van de Nederlanders hun hoofd afsnijden.
(Ja, dat moet dan maar zeggen de echte Pol Pot aanhangers)

Het is een hetze tegen de Islam die eigenlijk rascistisch is
Dat betekend dat we het oude rascisme debat uit de tachtiger jaren verplaatsen naar de huidige tijd. Dus nu even een keer niet meer verwijzen naar de Tweede Wereld Oorlog, maar naar de mooie tachtiger jaren. Toen anti-fascisten nog een heel hotel in de fik konden steken, waardoor een vrouw haar been verloor, zonder dat de politie een poot uitstak. (Wat is fascisme en wat zijn fascistische methodes?)

Maar dat is niet meer te vergelijken. Nu verlángen we toch weer naar de tijd dat CentrumDemocraten actie voerden tegen ritueel slachten, vanwege de naïviteit en het relatief geringe van de beschuldigingen. Nu hebben we met hele andere problemen te maken. De huidige angst voor de Islam komt regelrecht uit de Twin Towers van de 11 September. Zonder die aanslagen had Pim Fortuyn nooit een kans gehad.

De huidige radicaliteit van Moslim jongeren is ook nog versterkt door de oorlog in Tsetschenien en Irak. Een hele generatie terroristen leert daar nu het vak in Falludsja en omstreken.

En toch roep ik : lang leve de rechtstaat!
Want dit is precies wat we hier willen hebben in Nederland: een onafhankelijke rechter die ook iemand vrij kan spreken als de bewijzen te mager zijn. Geen Sjaria waarbij mensen gestenigd worden die overspel hebben gepleegd. Geen communistische show-processen waarbij een heel volksstadion een boek luidkeels veroordeeld, dat ze zelf nooit gelezen hebben, omdat het in de boekwinkel niet te koop is. Geen fascistische staat waar mensen worden vermoord vanwege hun geloof.

Ik vraag me toch af of dit goed zal gaan. De volgende aanslag kan alleen een kwestie van tijd zijn. De reacties van de Nederlandse bevolking zijn voor-geprogrammeerd.
Moeten we niet in al onze tolerantie en met onze naïve goede bedoelingen een geringe mate van geweldbereidheid achter de hand houden om onze vrije samenleving te beschermen?


keywords:
Samir Azzouz
Azzouz
terrorism
terrorisme
moslim
Samir A.
moslimterrorisme
vrijspraak
democratie
rechtspraak

2 comments:

Wim Nusselder said...

Voor iemand die "echt niet meer weet wat het woord fascisme betekent" wijs je erg makkelijk de gebruikers van "fascistische methodes" aan... (-: Het is in elk geval geen synoniem van geweld/gewelddadig.
Wat ik me herinner uit mijn geschiedenis-lessen is, dat het verwijst naar het Latijnse woord "fasces". Zie bijvoorbeeld www.legionxxiv.org/fasces%20page . Het is een symbool voor 'samen staan we sterk' en voor 'het recht van de (gezamenlijk) sterkste'. Inderdaad, ook anti-fascisme kan in die valkuil trappen. Het beste tegengif tegen fascisme is individualisme en niet-gewelddadig anarchisme.

Steady Freddy said...

Hi,

Even ter inspiratie, ik sprak net Jessica Stern de Amerikaanse schrijfster van het boek: Terreur in naam van god. Dit boek gaat over religieus terrorisme van zo wel christelijke, joods en islamitische origine.

Ze beschrijft een trent wereldwijd van radicalisering van jongeren die terrorist worden en de oorzaken ziet zij zo: De jongere kampt met zijn identiteit, hij is gefrustreerd en vernederd in de Westerse samenleving. De terroristische/religieuse leiders spelen daar op in. Ze zeggen dat de jongeren misbruikt worden in de moderne westerse samenleving. Ze maken hen duidelijk dat hun grootste vijand de westerse samenleving is.

Daarom is het van groot belang dat de westerse samenleving moslims niet uitsluit, maar juist in haar armen sluit ( Trouwens ook een theorie van Rick Coolsaet) Het terrorisme moet alleen als het strikt noodzakelijk is met wapens bestreden worden. Grof geweld zoals Bush propageerd wijst ze resuluut van de hand omdat het de terrorist in de kaart speelt, het zal alleen nog maar meer terrroristen genereren.

Dus hoe Christelijk zijn de regeringen van de VS en ons eigen land eigenlijk bezig? Dit wordt een vraag van mij aan haar. Ik interview haar morgen. Ze doet onderzoek in Nederland naar radicalisering, van zowel moslims als autochtonen en ze doet onderzoek naar het verschil in aanpak tussen de regering en de lokale overheden.

groet Steady Freddy