Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, May 06, 2014

JMNA ten onder ?

Dat is wel FF schrikken. Eerst op 5 mei nog soepsiedie-eten voor de vrijheid en dan tijdens het toetje van JMNA-corifee Harry van den Bergh te horen krijgen dat het JMNA-feest voorbij is.

De Joodse website Jonet schrijft er dit over:

Joods Marokkaans Netwerk ten onder

Het Joods Marokkaans Netwerk houdt op met bestaan. Dat meldt voortrekker Harry van den Bergh in het Radio 5-programma Dichtbij Nederland.

Op 5 mei organiseerde het Joods Marokkaans Netwerk (JMNA) nog een vrijheidsmaaltijd in het Amsterdamse Pakhuis de Zwijger. Harry van den Bergh, een van de organisatoren, voerde het woord. In zijn speech kondigde hij de opheffing aan. Veel gasten vonden het zonde. Van den Bergh op Radio 5 bijDichtbij Nederland: "Het was een nare mededeling. Men vindt het jammer en wij van de organisatie vinden dat ook. Een jaar lang is er geprobeerd om tot overeenstemming te komen met elkaar en met de gemeente Amsterdam, maar dat is niet gelukt".

Hij vindt dat de Marokkaanse gemeenschap zelfbewuster moet worden. "Er is een generatie jonge Marokkanen die zich verder moet ontwikkelen en er nog niet is. Dat moeten ze op grotere schaal doen." Mede-organisator Mostafa Hilali sluit zich aan bij Van den Bergh. "Soms is er meer nodig dan alleen maar een fakkel die moet worden doorgegeven", aldus de Marokkaanse Nederlander tegen de radioverslaggever. Het JMNA werd in 2006 opgericht om een dialoog te starten tussen de twee gemeenschappen. Het begon hoopvol met allerlei activiteiten zoals debatten, feestjes, etentjes en filmavonden, maar eindigt nu dus in mineur. De twee bestuurders doen nu het licht uit.

Afgelopen najaar maakte het NIW al bekend dat het rommelde bij het JMNA. Vooral mensen met een pro-Israelische houding zouden het binnen de club hebben moeten ontgelden. "Het JMNA heeft zich ontwikkeld tot een clubje gelijkgestemden," vertelde Harry Polak, oud-voorzitter van het JMNA en voorzitter van de Commissie Dialoog van de Amsterdamse Liberaal Joodse Gemeente (LJG). "Als jouw mening hen niet bevalt, dan word je eruit gezet. Wat heb je daar als gemiddelde Jood nog te zoeken? Het lijkt wel of je alleen welkom bent als je je extra fel uitlaat tegen Israël." Lees hier het artikel.

Een jaartje terug kwam het Netwerk nog samen in centrum Mozaiek in Amsterdam: 

Saturday, May 03, 2014

Herdenken met moslims

Het is weer mei en we herdenken de gevallenen en de bevrijding. Ondanks de grote politieke-en maatschappelijke verschillen in Nederland, kan een natie door gezamenlijk herdenken weer even één zijn. Er zijn niet veel mythes die de éénheid van Nederland kunnen symboliseren. De bevrijding van de Spaanse overheersing is er één, maar al heel lang geleden. Bovendien kan te veel herdenken van de beeldenstorm de tegenstellingen tussen Rooms-Katholieken en Protestanten opnieuw doen oplaaien.

Na de Tweede Wereldoorlog is er alles aan gedaan drie mythes in stand te houden. "Nederland heeft veel geleden"; "Nederland heeft zich kranig verzet" ; "Na WOII was alles weer in orde". De herdenkingen in de maand mei proberen op verschillende manieren en met wissellend succes deze mythologie in stand te houden.

Moslims die in Nederland willen integreren, doen er goed aan zich aan te sluiten bij de mythes die door de Nederlanders na de WOII zijn gecreëerd. JMNA-bestuurslid majoor Mostafa Hilali is één van de best geïntegreerde moslims ooit in ons land, door in één avond zowel de Joden over de bol te aaien als ook de geschiedenis van de WOII geheel te herschrijven. En dat allemaal op 5 mei tijdens een "Vrijheidsmaaltijd". Hoe komt het toch dat sommige mensen alles hebben en anderen mensen niets? Is er wel een God?

Voor veel moslims is bevrijding pas geslaagd als ze er zelf een rol in hebben gespeeld. Helaas is het voor de Turken onmogelijk te claimen dat zij eigenlijk Nederland hebben bevrijd. Gelukkig is er nog een andere grote moslimminderheid in Nederland: de Marokkanen. Aangezien Marokko destijds een kolonie van Frankrijk was, zullen er heus wel een paar Marokkanen aan de kant van de Fransen gevochten hebben. Ziedaar het resultaat: Na heel erg veel zoeken zijn er twee oorlogsgraven net Arabische namen gevonden en het wonder is geschied: Nederland werd mede bevrijd door Marokkanen.

Maar dan zijn we er nog niet. De andere Nederlandse mythe, namelijk die van de Tachtig Jarige Oorlog moet ook nog in het verhaal ingevlochten worden. De moslims zijn met terugwerkende kracht, namelijk vierhonderd jaar na dato, de betere Nederlanders die de Joden beschermd hebben. De gemene Spanjaarden wilden de Joden niet meer, maar de Marokkanen hebben de Joden broederlijk opgenomen en beschermd.

Om deze mythe te onderbouwen is gezocht naar een niet vooringenomen bron. Iemand die het Nieuw-Israëlitisch Weekblad en het Parool niet leest en dus niet weet dat de gehele soepsiedie aan het Joods Marokkaans Netwerk Amsterdam al een keer op onverklaarbare manier is verdwenen en de scheldpartijen aan het adres van Israël lange tijd niet van de lucht waren. Iemand die niet weet dat de meeste Joden al huilend bij het JMNA weg zijn gelopen, omdat er met de zelfingenomen Marokkaanse bestuurders niet te werken viel.  Gelukkig hebben ze zo iemand gevonden en dat is Bram Palache. Bram zal tijdens de "Vrijheidsmaaltijd" vertellen over de Joden die vierhonderd jaar geleden al zo liefderijk in Marokko zijn opgenomen.

Als je dan denkt dat je het ergste al gehad hebt, dan kom je van een koude kermis thuis. Er zijn namelijk ook nog Nederlanders die zich juist van de Nederlandse cultuur willen ontdoen. Wat er precies in het hoofd van Abdul Jabbar van de Ven afspeelt, dat zal een psychiater met veel moeite misschien kunnen onthullen, maar dat Abdul Jabbar liever gehaat dan geliefd wordt, is wel duidelijk. Eerst kiest hij voor één van de meest gewelddadige en intolerante religies ooit: de islam. Dat moet hij nog zelf weten.

Dan wil hij dat heel Nederland dat weet, dus gaat hij in een TV-programma Geert Wilders dood wensen. Dan heeft hij nog niet genoeg haat op zich geladen en besluit hij de vierde mei te ontheiligen. Juist op 4 mei, de dag van de herdenking van de slachtoffers van de WOII, wil Abdul Jabbar van de Ven het Lijden van het Palestijnse Volk herdenken. En ook nog in een moskee. Hoe krijgt hij het voor elkaar. Alle media in rep en roer.

Het is opvallend, dat juist een bekeerde moslim de Nederlandse mythes wil ontheiligen en met zijn actie een schop tegen de schenen van de WOII-slachtoffers wil geven. Het is geen toeval dat hij juist de Joden met deze schelmenstreek wil raken. Op deze manier ontneemt hij de Joodse slachtoffers hun gedenkdag. Dat is een bewuste keuze van iemand die heiliger dan de paus en antisemitischer dan de moslims wil zijn.

Zo rommelen we weer door. Elk jaar een nieuw schandaal rond de vierde mei. De ene keer moet en zal er op de dam een gedicht over een SS-oom voorgelezen worden. De andere keer moet en zal er ook een eerbetoon aan Duitse soldaten gegeven worden. Dan weer moeten alle doden sinds de Tweede wereldoorlog, in alle oorlogen ter wereld, herdacht worden. Het houdt niet op, niet vanzelf. Totdat alle mythologie ontheiligd is en niets meer waard.

Gelukkig geeft Jabbar van de Ven wel nog een goede tip voor de zomervakantie mee: