Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Wednesday, September 28, 2011

Karl Popper lezing van Mark Rutte
Gisteren was ik bij de Karl Popper lezing van premier Rutte, in Antwerpen. Opvallende uitspraken van Mark Rutte:
-Hij herhaalde dat Geert Wilders zijn buitenlandse politiek niet verder ging dan Vlaanderen en Israel.
-Hij denkt dat de traditionele partijen de kiezers van SP en PVV wel terug kunnen veroveren.
-Hij vond de deelname van van PVV, evenals het bestaan van andere gedoogconstructies in Europa, (Deemarken, Portugal, Slovenië) een teken van toenemende democratie
-Mark Rutte is minder enthousiast over Europa als Guy Verhofstadt en zijn broer Dirk Verhofstadt . Hij begrijpt de anti-Europa sentimenten.
-Tegen de burgemeester van Antwerpen zei Mark Rutte, dat zijn functioneren een bewijs is dat er ook goede sociaal democratische bestuurders bestaan.Karl Popper schreef zijn boek "The open society and its ennemies" in de Tweede Wereldoorlog en noemde twee totalitaire systemen: het fascisme en het communisme. Mark Rutte vertelde wat Karl Popper in de huidige tijd nog betekent en noemde vooral het individualisme. Maar het grote gevaar van Isma-dictatuur noemde Mark Rutte nergens. Wel noemde hij een paar keer de moedige uitspraak van de Noorse premier staoltenberg, die ook na de aanslag van Anders Breivik zei te streven naar een open samenleving.
Het is toch jammer dat Mark Rutte die missies naar Afghanistan en Lybië steunt, niet de gevaren van islamisering ziet.

Monday, September 26, 2011

Zelf bepalen wat kan en niet kan
In de leuke multiculturele wijk Bennekel
"Boeiende straat in de Gestelse arbeiderswijk Bennekel, met kleurrijke bewoners uit allerlei landen. Het leven speelt zich als het even kan op straat af. Daar ontmoeten de buurtbewoners, ouderen en jongeren, elkaar. Wie graag omringt wordt door veel mensen is hier helemaal op z’n plaats. In deze straten wordt volop geleefd en bepalen bewoners voor een deel zelf en samen wat kan en niet kan. De belangrijke voorzieningen zijn allemaal te voet bereikbaar, net als het groengebied Gennep."

Aldus de wervende tekst op Funda voor deze arbeiderswoning in de Jan Hollanderstraat. De naam zegt het al.

Voor 84.000 Euri is het huisje voor jou en kan je lekker op straat met je buren kletsen.....

Tuesday, September 20, 2011

De Pro-Palestijnse Beweging in Nederland (3)
Het antisemitisme van een vrouw van stand

Stichting Stop de Bezetting onder leiding van de zwarte weduwe Gretta Duisenberg is met afstand de meest antisemitische van alle pro-Palestijnse bewegingen in Nederland. Tegelijkertijd is het de meest elitaire pro-Palestijnse club in Nederland. Leg dat maar eens uit.


Zelfs Anja Meulenbelt, die toch niet gauw een linkse medestrijder

Monday, September 19, 2011

De Laatste Stalinist
Het eenvoudige wereldbeeld van een Palestina Komitee Veteraan
Het is eigenlijk heel simpel. als je enkele kernbegrippen van het dialectisch materialisme kent en vasthoudt, dan is de wereld niet zo moeilijk te begrijpen en kan je altijd de "juiste"standpunten innemen.
Er is maar één tegenstelling die van belang is en daar komen alle andere tegenstellingen , wat zeg ik, de gehele geschiedenis, uit voort. Dat is de tegenstelling tussen Arbeid en Kapitaal. Die tegenstelling is onoverbrugbaar, zodat alle conflicten in de gehele wereld sinds 1918 (ontstaan van de Sovjet-Unie) te verklaren zijn uit de tegenstelling tussen Communisten (Arbeid) en de Verenigde Staten van Amerika (Kapitalisten). Simpeler kunnen we het niet maken. Wel leuker.

De man die deze denkbeelden op het internet tentoonspreidt stelde zich tijdens de bijeenkomst in de Singelkerk voor als zijnde "Ordedienst". Het is een bestuurslid van de NCPN, een laatste stalinistisch bolwerk in Nederland. Rik Min.
Lees wat Rik min schrijft over Elf September 2001: "Er is nog een vijfde punt. De gedrevenheid van de terorristen die de WTC towers vernietigden en de gedrevenheid van de Baader Meinhof groep, heeft overeenkomsten. De een beroept zich op de strijd van de palestijnen voor gerechtigheid; de ander beroept zich op de arbeidersklasse en gerechtigheid. De steun die men krijgt uit sommige hoeken is wederom vreemd en wederom naief. Immers - en dat is mijn betoog - dit soort daden wordt uitgelokt door de bezittende klasse. (.......) In de zestiger/zeventiger jaren liepen heel veel PSP- en PPR-achtige mensen achter de Baader Meinhof groep aan. De communisten niet. Marcus Bakker sprak in die jaren van 'wildgeworden kleinburgers' die niet met "hun beide benen in de arbeidersbeweging stonden" en over 'rijkeluiszoontjes'. En terecht. In 2001 bleek een van de topmensen van de Bader Meinhof zich bij de neo-nazi's in Duitsland te hebben genesteld... Marcus Bakker had dus gelijk om deze groep, en haar beroep op socialistische waarden, te wantrouwen. Rechts spinde er, met deze geisoleerde vorm van terreur, in die tijd, garen bij. In Italie idem dito. Daar deinsden de fascisten niet terug om o.a. een moord op de Christen-democraat Aldo Moro te plegen en die moord uiteindelijk links in de schoenen te schuiven; en daarmee de maatschappij op het verkeerde been te zetten en te ontregelen. Dat is de fascisten toen feitelijk voortdurend gelukt. Iedereen, behalve de 'Stalinisten', trapten daar toen in. De gevlogen zijn, tot op de dag van vandaag, zeer groot. "
(...)
"Het tweede mechanisme, dat anno 2001 nu in alle pracht en glorie te zien is, is "je vijand" net zolang te tergen tot dat hij wel terug moet slaan. Dat is een subtiele vorm van uitlokking; terwijl de schade wordt ingecalculeerd. Van dat laatste is het beste voorbeeld de Palestijnse strijd. De Palestijnen zijn vijftig jaar zodanig getergd dat ze uiteindelijk met zelfmoord commando's israelische restaurants binnenlopen en de klanten en henzelf opblazen. Als links ergens in een bevrijdingsbeweging geelimineerd is, gaat uiteindelijk een rechtse beweging de legitieme rechten van een volk ophalen; en die gebruikt nu eenmaal groffere methoden dan links. Dat zien we bijvoorbeeld bij de palestijnse zaak: zelfmoordenaars. "

Het interessante van deze beweringen is, dat 'Ordedienst' Rik Min vn het Palestina Komitee het middel zelfmoordterreur als 'fascistisch' beschouwt en dat hij tegelijkertijd  'rechts' en dus Israel ervan beschuldigd de daden uitgelokt te hebben. Hele slechte terreurdaden kunnen in zijn wereldbeeld nooit door linkse mensen gepleegd worden. Daarom wordt de Baader-Meinhofgroep (RAF) door hem ok als kleinburgerlijk en reactionair beschreven.
http://home.tiscali.nl/schopmanlanden.nl/home/Rik.htm

Sunday, September 18, 2011

De Pro-Palestijnse Beweging in Nederland (2)
De terreurbanden van het Palestina Komitee
Tegen terrorisme zijn en toch een Palestijnse Staat nastreven, kan dat? Kan je een ei bakken zonder een ei te breken? Belangrijke vragen als we het Palestina Komitee aan een nader onderzoek gaan onderwerpen. Als je vorige week zaterdag de dames en heren leden zo zag zitten, kon je niet voorstellen dat die ooit een terrorist onderdak zouden geven of een bom in een tas zouden verstoppen. Toch is de geschiedenis van het Palestina Komitee nauw verbonden met RAF, Roods Verzetsfront en PFLP. Dat kan ook niet anders want sinds de oprichting van Fatah en PLO hebben de Palestijnse strijders consequent gekozen voor terrorisme als middel. Leden van een Nederlands Palestina Komitee kunnen dan niet doen of ze daar niets mee te maken hebben. Maar wat hebben ze ermee te maken?

In 1974 worden Margot Heijnsbroek en Paula Witkam in Israel opgepakt omdat ze een recept voor een bom in hun bagage verstopt hebben. De twee kennen elkaar van de Leidse Palestina Werkgroep, een organisatie verbonden met het Nederlands Palestina Komitee. De dames worden tot 30 maanden veroordeeld, maar vervroegd vrijgelaten. Dat ze toch niet zo naief waren als in een VPRO documentaire va vorig jaar wordt beweerd, blijkt uit de reactie van Margot in 2010 op het blog van Anja Meulenbelt. Ze blijkt nog steeds actief voor de Palestijnse zaak. Paula heeft enkele jaren na haar gevangenisstraf zelfmoord gepleegd.

In een vertrouwelijk rapport uit 1977 van de BVD (voorloper van de AIVD) getiteld "De toepassing van 'klein geweld' in Nederland", staat het volgende over de Rode Hulp te lezen:
Gedurende de maand juli 1976 namen 15 personen vanuit Nederland, onder wie 11 leden van de Rode Hulp, deel aan een terroristisch trainingskamp in Aden. Zuiden Jemen, georganiseerd door het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP). In dit kamp werd geoefende in stadsguerilla-activiteiten zoals het omgaan met explosieven. Ook het hanteren van vuistvuurwapens, machinegewerenm handgranaten en dergelijke stond op het programma. Naast de elf Rode Hulpleden nam aan deze training het echtpaar Eeken deel (dan nog te beschouwen als de PFLP-fractie van het Palestina Komitee).
Even verder staat te lezen dat de internationale contacten werden verkregen door het genoemde echtpaar Eeken, die na zich een aantal malen in het Midden-Oosten nuttig te hebben gemaakt voor de Palestijnse zaak, het contact met de PFLP bij de Rode Hulp aangroegen. (Paul Moussault, 'Rood Verzetsfront', 2009:blz 24)

Ook het later opgerichte Rood Verzetsfront bestaat uit leden die zich bij het Palestina Komitee in Hoogeveen hebben leren kennen. (Paul Moussault, 'Rood Verzetsfront', 2009:blz 38)

De relaties tussen de "Nederlandse RAF", het Rood Verzetsfront en het Palestina Komitee gaat in 1978 nog iets verder als het Groningse Palestina Komitee een verklaring ondertekend waarin de vrijlating van in Joegoslavië gearresteerde RAF leden wordt geëist. (Paul Moussault, 'Rood Verzetsfront', 2009:blz 87). Blijkbaar is er een verschil tussen de Amsterdamse- en de Groningse- tak van het Palestina Komitee.

Eerlijkheidshalve vertel ik erbij dat maar liefst drie organisaties waar ik, Keesjemaduraatje, in die periode bij hoorde ook deze verklaring hebben ondertekend.  Daar schrik ik natuurlijk achteraf wel van.

Uit de aantekeningen over de Rode Hulp en het Rood verzetsfront blijkt echter ook, dat Adrie Eeken met zijn Rood Verzetsfront zich tegen het Palestina Komitee afzet. "Het Palestina Komitee denkt met pamfletten en discussies te kunnen vechten. Maar ik denk dat dat niet genoeg is gebleken. Na zestig jaar met pamfletten vechten is er nog niets veranderd". Bovendien wordt drie jaar later in het blad Rood Verzetsfront een pleidooi voor het Marxistisch- Leninistische PFLP gehouden en wordt de reformistische koers van het Palestina Komitee, die zich op Arafat en de Fatah baseert, afgewezen.  "Subsidie aanvragen wordt belangrijker gevonden dan strijd voeren" (Paul Moussault, 'Rood Verzetsfront', 2009:blz 76, 192, 304)

Het Palestina Komitee heeft als organisatie geen terroristische acties georganiseerd of gefaciliteerd. Personen en groepjes binnen het komitee hebben dat wel gedaan. De ideologie van het Palestina Komitee is wel zodanig dat terrorisme wordt goedgepraat. De Palestijnse staat mag met alle middelen gerealiseerd worden en de staat Israel mag met alle middelen bestreden worden. Bij de leden van het Palestina komitee, dat voor een groot deel uit ambtenaren van de Abva Kabo bestaat, blijft dat echter bij theorie en toekijken.

Thursday, September 15, 2011

Keesjemaduraatje.weblog
De koppen staan er al weer op
Toch snel van de firma sanoma. Na twee weken uit de lucht te zijn geweest, hebben ze nu de koppen van mijn web-log al weer neergezet

http://keesjemaduraatje.weblog.nl/page/2/

Wednesday, September 14, 2011

Het banale sterven van Vittorio Arrigoni
Op 8 september heeft in Gazastad de eerste procesdag tegen de moordenaars van de Italiaanse vredesactivist Vittorio Arrigoni  plaats gevonden. Vittorio maakte naam als één van de weinige Westerse journalisten die de Gazaoorlog ter plekke meemaakte. Hij schreef het boek "Stay Human" over zijn belevenissen tijdens de bombardementen en de militaire aanval op Gaza.
De kidnap van Vittorio Arrigoni op 14 april dit jaar, wekte internationale verbazing, omdat hij zich jarenlang voor de Palestijnse bevolking in Gaza heeft ingezet. Het is onbegrijpelijk dat juist hij gegijzeld werd. Een dag na de gijzeling werd hij al dood in een huis op de Gazastrook gevonden. De Hamaspolitie was de daders al snel op het spoor gekomen. Bij de aanval op het huis waar de daders zich schuil hielden kwamen twee kidnappers om het leven.

Tijdens het vooronderzoek heeft de Hamas politie een reconstructie van de kidnap en moord gemaakt.  Eén van de daders , Khader Jram, werkte in een brandweerkazerne tegenover een huis waar Vittorio Arrigoni vaak kwam en heeft hem als tegenover de salafistische daders als mogelijk slachtoffer genoemd. Vittorio had een Westerse levensstijl, die afweek van de lokale gebruiken en hij was erg bekend in de Gazastrook. De ontvoerders hadden besloten een Westerse persoon te gijzelen, met als doel Sheikh Abdel-Walid al-Maqdisi die door Hamas is gearresteerd op verdenking van radicaal islamitische subversieve activiteiten,vrij te krijgen.  De keuze viel al snel op Vittorio. Het was niet de bedoeling hem te doden, maar wel om hem te mishandelen en hem een lesje te leren en dan weer vrij te laten.

De Jordaniër Abdel Rahman Breizat en de Gazaan Bilal al Omari zijn de leiders van een salafistische groep in
de Gazastrook. Omari is lid van dezelfde sportschool als Vittorio Arrigoni. Breizat is in Jordanië door de salafistische Sheikh Abdel-Walid al-Maqdisi opgeleid. Al 18 maanden voor de moord is hij met valse papieren naar Gaza gereisd om een mogelijkheid te vinden  de Sheik vrij te krijgen.  In februari of maart van dit jaar kwam hij terug naar Gaza om de kidnap uit te voeren. De salafistische groep, die is gelieerd aan Tawhid wa Jihad, wilde door de kidnap laten zien dat hun gewapende cel bestaat, maar had niet de bedoeling de Italiaan te doden.

De ontvoering verliep echter geheel anders dan gepland. Al in een vroeg stadium kreeg Vittorio van Omari, zijn sportschoolmaatje, een klap  op zijn hoofd met een pistool. Daarna wordt hij nog verder mishandeld. Op de film die op internet verscheen, heeft Vittorio een gezwollen en bebloed gezicht. Hij leeft dan nog wel. De Hamas politie weet al een paar uur na de ontvoering wie de daders zijn en arresteren Jram, die de gangen van Vittorio was nagegaan en hem aan de salafistische groep had uitgeleverd. Om arrestatie te voorkomen doodt Breizat de Italiaan en probeert te ontkomen. Ze worden echter onmiddelijk gevonden. Tijdens het vuurgevecht dat volgt worden Breizat en Omari door Hamas gedood.

Het proces wordt nu tegen de twee overgebleven kidnappers Salfiti en Jram en de huiseigenaar gevoerd. Beiden beweren slechts een ondergeschikte rol te hebben gespeeld en niet bij de moord op Vittorio Arrigoni aanwezig te zijn geweest. Salfiti zat tijdens de moord op de WC en Jram was toen al opgepakt.

 Op 22 september gaat het proces verder.

Bron   Palestinian Chronicle

De Pro-Palestijnse Beweging in Nederland (1)
Het Palestina Komitee

"We zijn niet anti-Joods en we zijn niet antisemitisch. Het is een belediging als je dat zegt. Onze geschiedenis gaat terug naar de Februaristaking."
Dit is een uitspraak van één van de heel oude bezoekers van de Singelkerk te Amsterdam, waar afgelopen zaterdag Ali Abunimah sprak over het VN voorstel voor een Palestijnse staat.

We stonden voor de deur van de Singelkerk te roken en dit lid van het Palestina Komitee wilde heel graag met mij praten. Hij wilde zich verdedigen tegen een beschuldiging die ik helemaal niet heb uitgesproken. Het gerucht was door de zaal gegaan dat er "Christenen voor Israel" aanwezig waren. Daarom sprak de man mij steeds weer aan op dominee Glashouwer. "Stelt u zich nu eerst eens voor" zei ik tegen hem en vertel mij eens waarom u dit allemaal tegen mij zegt.

Het bleek één van de eerste leden van het Palestina Komitee te zijn, die nog met de oprichter Piet Nak had samen gewerkt. Piet Nak is het enige, maar wel belangrijke schakel tussen Communistische partij, Februaristaking en het Palestina Komitee.
Door de persoon Piet Nak bij het komitee te hebben, konden de leden altijd zeggen: "We zijn niet antisemitisch, want we hebben nog aan de Februaristaking meegedaan"

Deze oorsprong en die achtergrond zegt ook tegelijkertijd alles over het Palestine Komitee. Het is een seculiere organisatie, die veel banden heeft met de PSP (opgegaan in Groenlinks), in iets mindere mate met CPN, vakbonden en de anti-apartheidsstrijd in Zuid-Afrika. De leden zijn in eerste instantie geïnteresseerd in anti-koloniale actie en strijd tegen overheersing.

Dat het Palestina Komitee in de loop der jaren wel de acties van de PLO en PFLP (marxistisch) heeft gesteund en dus daarmee vliegtuigkapingen en de moord op Joodse burgers, is een voor hen pijnlijke bijkomstigheid. Ze werden jarenlang door zowel linkse-als rechtse partijen met de nek aangekeken.  Dat één van de bestuursleden, Bertus Hendriks, intussen bij de main stream media als Arabist regelmatig zijn woordje mag doen, zonder overigens zijn achtergrond te noemen, laat zien dat deze generatie '68-ers, babyboomers tot de bestuurselite is doorgedrongen.

In de Singelkerk in Amsterdam afgelopen zaterdag was duidelijk te zien hoe het Palestina Komitee de aansluiting met de huidige ontwikkelingen heeft verloren. Het grootste deel van de bezoekers is bejaard. Er zitten heel weinig moslims in de zaal. De Nederlandse deelnemers aan de Gazavloot waren geheel afwezig. Van de jonge enthousiaste Israel-Boycot activisten was alleen de onvermoeibare Kristel Letschert aanwezig. Ook op het gebied van sociale media hebben de oude strijders het contact verloren. Er is geen Facebook pagina en geen Twitter voor het Palestina Komitee. Dat zijn allemaal tekenen des tijds, maar er is een nog veel belangrijker reden waarom het Palestina Komitee een kwijnend bestaan lijdt.

De belangrijkste ontwikkelingen in het kader van het Lijden van het Palestijnse Volk zijn:
-Het ontstaan van Hama als fundamentalistische islamitische beweging
-Het overheersen van Gaza door Hamas.
-Het mislukken van de Oslo akkoorden
-Het samenwerken van een corrupte Palestijnse Autoriteit met de Israelische regering en met de VS

Alle vier ontwikkelingen zijn 'killing' voor een op communistische leest geschoeide anti-koloniale themabeweging als het Palestina Komitee. Was er met een seculiere en nationalistische Palestijnse beweging als PFLP of fatah eventueel nog een overéénstemming te bereiken door middel van een tweestatenoplossing of een autonomie voor de Palestijnse gebieden, is die kans met een islamitische beweging als Hamas geheel verkeken. Hamas streeft naar de islamitische overheersing van het gehele gebied. Niets meer en niets minder.

De opheffing van communistische regimes als Sovjet-Unie en in het kielzog daarvan DDR heeft consequenties voor de steun aan landen als Syrië en Egypte. Strenge islamitische regimes als Iran en Saoudi-Arabië hebben de rol van de Sovjet-Unie overgenomen. Daarmee is het seculiere karakte van de Palestijnse verzetsbeweging geheel teniet gedaan. Natuurlijk heeft dat invloed op het seculiere Palestina Komitee.

Dat de door CIA en Israel getrainde Fatah politie op een gegeven moment is begonnen met het arresteren van Hamas strijders en geprobeerd heeft een staatsgreep in gaza te plegen, is een onverteerbare zaak voor seculiere communisten. In die zien kan het Palestina Komitee niet meer achter Fatah staan, maar door het streng religieuze karakter van Hamas kunnen ze ook niet achter Hamas staan. Het Palestina Komitee is eigenlijk een komitee zonder doel geworden.

Sunday, September 11, 2011

De "One State Solution" volgens Electronic Intifada
Ali Abunimah heeft het niet gemakkelijk. Zijn subsidie via ICCO van de Nederlandse belastingbetalers is ingetrokken, de Palestijnse Autoriteiten willen bij de VN een Palestijnse staat laten erkennen, de gehele Arabische wereld is in oproer, Syrië schiet 2000 demonstranten dood, in Egypte is de lente al overgegaan in herfst, de Lybische dictatuur wankelt en de belangrijkste vertegenwoordiger van de Electronic Intifada, het populaire pro-Palestijnse blog, staat in een donker zaaltje, voor een vijftigtal bejaarden van het Palestina Komitee, aan het Singel van Amsterdam, de politiek van Israël aan te vallen. Het leven van een pro-Palestijnse activist gaat niet over rozen.

Ali Abunimah is een activist die niet onderschat moet worden. Hij heeft tot 2001 nauw samengewerkt met de huidige VS president Barack Obama. Hij heeft een netwerk in zowel de VS , Groot-Brittanië als de rest van Europa (Nederland, België) . Hij is Westers opgevoed en laat zich niet meeslepen met Hamas-achtige- of corrupte Palestijnse leiders. In dat opzicht is het iemand waar ook zaken mee gedaan kan worden, ook al zijn enkele van zijn eisen totaal onrealistisch.

Het uitroepen van de Palestijnse staat door de VN wordt door de Electronic Intifada afgewezen om de volgende redenen:
-  Niemand weet wat in het voorstel voor de Verenigde Naties staat. Daarom kan je ook niet zeggen of het een goed of een fout voorstel is. Is de terugkeer van Palestijnse vluchtelingen geregeld? Welke grenzen worden in het voorstel genoemd? Is een erkenning van een staat door de VN internationaal rechtelijk al eerder voorgekomen? Zeker als die staat de facto helemaal niet bestaat?
-De politici die nu een aanvraag voor een Palestijnse staat bij de VN doen, vertegenwoordigen niet het Palestijnse volk. De Palestijnse mensenrechten organisaties en -buurtcomitees hebben niet de kans gehad mee te praten over het voorstel. Er zijn al lange tijd geen verkiezingen geweest, zodat de PA niet meer het Palestijnse volk vertegenwoordigen.
-Het uitroepen van een eigen staat is niet in het belang van de Palestijnse bevolking in de bezette gebieden en in Israel zelf.

Ali Abunimah windt zich ongelooflijk op over de rol van de Britse Catherine Ashton in het huidige vredesproces in het Midden Oosten. Ali Abunimah vindt dat ze de Palestijnse bewoners niet kan vertegenwoordigen en zeker niet als ze alleen met de Israelische regering, de VS en Europa praat. Dan wordt het een vredesproces over de hoofden van de Palestijnen heen.

Grappig, dat de mening van een pro-Palestijnse activist zo samenvalt met de afkeer van de "islamofobe" PVV stemmer tegen Catherine Ashton, die door haar contacten met de Sovjet Unie, haar strijd tegen de Neutronenbom en haar rol  in het Verdrag van Lissabon niet bepaald heeft getoond een onafhankelijk en democratisch bestuurder te zijn. Maar dat geheel terzijde.

Wat wil Ali Abunimah dan wel?
De "reality on the ground" is één van de termen die regelmatig in de lezingen van Ali Abunimah opduiken. De dagelijkse realiteit is, volgens hem, dat de Palestijnsen geen zelfbestemmingsrecht hebben, of ze nu in Israel of in één van de twee Palestijnse reservaten wonen. Pas als die realiteit veranderd, kan zelfbestemming van het Palestijnse volk waarheid worden.  Zelfbestemming is niet hetzelfde als een eigen staat hebben. Eerst moeten de Palestijnse organisaties van onderop een stem hebben en dan pas kan over een oplossing van één staat of twee staen onderhandeld worden. In die zin strijdt Ali Abunimah zowel tegen corrupte Palestijnse politici van de PA, als tegen Israel. Hij benadrukt ook, dat de BDS-beweging (de boycot van Israel) zich niet uitspreekt voor één of twee staten.
Ali Abunimah eist:
-Rechten voor alle Palestijnen, ook die in Israel
-Terugkeer van alle vluchtelingen
-Het respecteren van alle rechten van Palestijnen

Opvallend detail uit de toespraak van Ali Abunimah is, dat hij de rechten van de Israelische bevolking wil meenemen in het vredesproces. Hij spreekt uitdrukkelijk van een Joodse aanwezigheid in het gebied. Die instelling, gecombineerd met zijn streven naar democratie van onderop, maakt hem tot een meer betrouwbare gesprekspartner dan de corrupte Palestijnse Autoriteiten, die zelfs de burgerrechten van hun eigen bevolking niet eens weten te waarborgen.

We weten dat de terugkeer van alle Palestijnse vluchtelingen, plus alle kinderen, kindskinderen en achterkleinkinderen naar Israel tegelijkertijd de opheffing van de Joodse staat zal betekenen. In die zin is het streven van Ali Abunimah wel degelijk een anti-Joods streven. Maar hij is door zijn opvoeding en opleiding zodanig met het Westerse- en democratische virus geïnfecteerd, dat hij op dit moment meer van islamitische fundamentalisten dan van de Israelische Mossad te vrezen heeft.

Een Palestijnse vluchteling, die in de Singelkerk aanwezig was, vroeg aan Ali Abunimah of hij antwoord wilde geven op de vraag hoe een toekomstige  "Een-staat-oplossing" zou gaan heten. Een interessante vraag, want als Ali Abunimah zou stellen dat de toekomstige "Eén-staat-voor twee volken" de naam Israel zou krijgen, dan kan je je afvragen waarom al dat geweld en waarom niet gewoon een democratiebeweging in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever? Mocht de toekomstige "Eén-staat voor twee volkeren" de naam van Palestina krijgen, dan is duidelijk dat de Joden in de toekomst een status als dhimmy in een kalifaat , vergelijkbaar met het Ottomaanse rijk, gaan krijgen.   Plotseling werd duidelijk hoe ver weg de vrede eigenlijk is en hoe simpel tegelijkertijd een oplossing zou kunnen zijn. Daarom gaf Ali Abunimah op deze vraag geen antwoord.

Ali Abunimah over het intrekken van de steun van ICCO aan Electronic Intifada:

Saturday, September 10, 2011

Hajo Meyer EAJG is nu écht doorgedraaid
Vanmiddag hield Ali Abunimah van de Electronic Intifada een toespraak in de Singelkerk te Amsterdam en maakte terloops enkele opmerkingen over 9/11. Dat de anti-terreurmaatregelen zoveel strenger waren geworden of woorden van gelijke strekking. Hajo Meyer van een Ander Joods Geluid, tevens vioolbouwer, Philips directeur en niet te vergeten Holocaust overlevende, een geziene man in het kringetje van pro-palestijnse activisten, reageerde als een wesp gestoken en beweerde dat 9/11 helemaal niet had plaats gevonden, althans dat George Bush , met behulp van CIA en Mossad de gebouwen zelf had laten ontploffen en dat de Israelis al een waarschuwing hadden gekregen en de gebouwen op tijd hadden verlaten. Ongekende antisemitische- en complotachtige opmerkingen van de oude reus.


Ik zat naast de Amsterdamse Producer en zei al toen Hajo Meyer een vraag ging stellen: Even de camera aanzetten. De vorige keer, in de Balie, had Hajo Meyer al een hele vreemde opmerking over het antisemitisme van Hamas gemaakt. Dat bestond volgens hem helemaal niet. Dus deze keer wilde ik het echt opnemen.

We stonden later samen met een paar palestinos buiten te roken en daar kwam een bestuurslid van het Palestina Komitee naar me toe , die zich als 'ordedienst' introduceerde. Hij vroeg waar ik van was en waarom ik fotos maakte. Ik zei dat het een openbare bijeenkomst was en dat niemand me had verteld dat ik dezelfde mening als het Palestina Komitee moest hebben om naar binnen te mogen.

Jose van Leeuwen kwam ook aanrennen en begon tegen ons te schreeuwen. Dat we tuig waren. Heel onverkwikkelijk allemaal. Mijn naam werd genoteerd, zodat ze me de volgende keer met mijnheer Kees aan kunnen spreken. Toen we om 17.00 eindelijk weer naar buiten liepen, sprak de 'ordedienst' me aan als 'Keesjemaduraatje'.  'Maar wel op Blogspot, want web-log is nog down' zei ik tegen hem.

Met twee idioten als Hajo Meyer en Jose van Leeuwen en ik reken daar voor het gemak ook even de haatdrager David Cronin toe, heeft het Palestina Komitee helemaal geen vijanden meer nodig. Ze maken zichzelf te belachelijk.

Het verhaal van Ali Abunimah was uitermate gematigd, ook al heeft hij 15 minuten op Uri Rosenthal en de islamofobe Nederlandse regering staan schelden. Blijkbaar heeft het intrekken van de ICCO-subsidie hem erg geraakt.

Monday, September 05, 2011

De geheimzinnige dood van Danny Jowenko
Het is natuurlijk een vreemde zaak. Een complot. Een inside job. Een door de CIA uitgedacht geheim plan. Wat is er aan de hand?

De 55 jarige explosievenexpert Danny Jowenko  uit Zeeland wordt in een uitzending van Zembla gevraagd naar het instorten van WTC7, het gebouw naast de Twin Towers, dat op 11 september 2001 eveneens ingestort is.  Danny Jowenko kijkt naar de beelden en zegt dan: "Het is een gecontroleerde ondermijning". Dat weet ie zeker. Hoeft alleen maar even naar de beelden te kijken en dat ziet ie het zo: Dat gebouw is door explosieven opgeblazen.

Dan beginnen de mensen te rekenen en te denken en de conclusie is snel getrokken: Dat hebben de brandweermannen niet op 11 september zelf besloten, om dat gebouw in te laten storten. Daar is wekenlange voorbereiding voor nodig. En wat betekent dat voor de complottheorie rond 11 september? Juist. Dat het allemaal een bedachte constructie is en dat die gebouwen gewoon door George W. Bush himself, met zijn kameraden, die alleen maar oorlog willen en de olievelden van Irak willen veroveren, naar God is geholpen. Duidelijke zaak.

Nou gaat het verder. Danny Jowenko sterft op 16 juli tijdens een tragisch verkeerongeval ter hoogte van bedrijventerrein ‘De Zompe’ bij Serooskerke op Walcheren. Jowenko reed daar die zaterdagavond met zijn auto tegen een boom; het ongeluk gebeurde rond 19:30 uur.
In de auto zaten geen andere personen. De hond van Danny, die wel bij hem in de auto zat, heeft het verschrikkelijke ongeluk overleefd.

Je bent complottheoreticus of je bent het niet, dus het spreekt vanzelf dat het op het internet sinds 16 juli gonst van de geruchten en dat het als een paal boven water staat dat Danny Jowenko vermoord is. Uiterst verdacht. De website Wanttoknow.nl maakt het allerbontst door te stellen: "Dat zijn dood voor sommigen goed uitkomt is een ding wat zeker is. Vraag voor ons blijft wel, waarom iemand zijn hond meeneemt naar de kerk, de plek waar Danny geweest zou zijn, die zaterdagavond, vóór het fatale ongeluk"

Andere conspiracy blogs, ook de Nederlandse, nemen de berichten over de geheimzinnige dood van Danny Jowenko zonder check of nadenken gewoon over. Meer dan 9000 hits over deze mysterieuze dood. Dan móet er haast wel iets aan de hand zijn. Natuurlijk schrijven de MSM (Main Stream Media)  er niets over.

De waarschijnlijk waarheid
Niemand nam de moeite naar Serooskerke te rijden en eens na te gaan vragen in welke kerk Danny Jowenko dan wel zaterdagavond om 19.30 geweest is. Bestaat dat überhaupt in het Gereformeerde Zeeland? Een kerkdienst op zaterdagavond? En is hij daar wel echt geweest? En zo nee, waar dan wel.

Ook Keesjemaduraatje nam de moeite van 'check and balance' niet, maar hij was wel toevalig een week later in Zeeland om te zeilen. En daar kwam het gesprek al gauw op het thema Danny Jowenko. Mijn gesprekspartner vertelde mij  dat Danny nog al eens dronken uit de kroeg kwam en dan in zijn auto stapte. Ook de 16 juli is hij in verschillende kroegen in Zoutelande geweest en daarna dronken in zijn auto gestapt.
Het lijkt wel een beetje op de Oostenrijkse politicus Haider. Heel erg verdacht, maar gewoon dronken tegen een boom geknald. Dood.

Voordat je nu gaat schelden tegen mij, doe eens journalistiek en neem een weekend de tijd. Ga eens alle kroegen daar in de buurt af en vraag eens in welke kerk Danny Jowenko die zaterdagavond geweest is. Als de mensen beginnen te lachen, dan weet je dat je nog even een andere complottheorie moet gaan najagen.

Sunday, September 04, 2011

Weer een Nep-Jood op de Flotilla II Gazaboot
Ze kunnen het niet laten. Duitser, Palestijn of Amerikaan zijn is niet meer voldoende. Tegenwoordig moet je al bijna tot Jood gemaakt worden om fatsoenlijk op de Gazaboot mee te mogen varen. Eerst ging de Duitse werkloze lerares Edith Lutz de fout in door zichzelf ten onrechte als Joodse opvarende van de Flotilla naar Gaza te afficheren. Nou is het de Amerikaan Gabriel Matthew Schivone die steeds roept dat hij als Jood het niet eens is met de blokkade van Gaza, maar naar nu blijkt gewoon een Mexicaan te zijn. Wat in Hemelsnaam is er toch mis met Mexikaan zijn en waarom moet je jezelf tot Joodse-Gazaboot-opvarende omhoogwerken?

De linkse pers was wel erg blij met Gabriel Matthew Schivone, want hij verenigt alle elementen van een missionaire notoire idealist in zich. Hij ziet er uit als Jezus, beweert een Jood te zijn en vecht tegen de "bezetting van de bezette gebieden" , wat wil je als progressieve krant nog meer? Daarom mocht hij zijn mening ook meteen in de Haaretz geven. Het valt me nog mee dat de NRC het artikel niet gekocht heeft, dan had Nederland ook van de belevenissen op zee van de " Chicano-Jewish American from Tucson, and coordinator of Jewish Voice for Peace at the University of Arizona" mee kunnen genieten.


Hedy Epstein brengt Russische journalist Maxim Shevchenko in problemen

De acties van het Israëlische leger tegen Palestijnen vergelijken met de vernietigingsacties van de nazi's in de Tweede Wereldoorlog tegen de Joden. Mag dat eigenlijk? En zo ja, hoe valt de vergelijking uit? Is de grootschalige georganiseerde massamoord op bijna industriele wijze en gericht op een heel volk, met 6 miljoen doden tot gevolg, vergelijkbaar met de gerichte acties door middel drones, moordcommando's en gerichte bombardementen op de leiders van Hamas en de Islamitische Jihad, met enkele honderden doden tot gevolg? Je moet maar durven om dit soort vergelijkingen te maken.

De Russische journalist Maxim Shevchenko maakte de vergelijking en het werd hem niet in dank afgenomen. Volgens eigen zeggen wordt hij nu bedreigd door zionisten en moet hij voor zijn leven vrezen. Een lid van het bestuur van het Russische Joodse congres, Yevgeny Satanovsky , zou de bedreiging hebben geuit als reactie op het deelnemen van Shevchenko aan de Flotilla II naar Gaza. Hij zou gezegd hebben dat hij de schedel van de journalist zou breken bij terugkomst naar Rusland.

Met name de vergelijking van Israelische acties met die van de nazi's was het bestuurslid
Yevgeny Satanovsky geheel in het verkeerde keelsgat geschoten. Maar wat heeft de Russische deelnemer aan de Flotilla II ("Stay Human") ter verdediging aan te voeren? Waarom mag hij Israelis met nazis vergelijken?

Omdat Hedy Epstein het ook zegt. Hij heeft in zijn artikel een letterlijk citaat van de Amerikaanse activiste gebruikt. En als Hedy Epstein het zegt , dan mag iedereen het natuurlijk zeggen, want Hedy is "Holocaust survivor"(omdat ze in 1939 Duitsland ontvluchtte), "Auschwitz survivor"(omdat haar ouders in Auschwitz omkwamen), "Mavi Marmara survivor" (doordat ze op de de kade van Cyprus bleef staan), en bovendien "Flotilla II stay human survivor" (Omdat de boot niet uitvoer).

De pro-Palestijnse beweging maakt bewust gebruik van Joodse deelnemers en het liefst ook nog Joodse holocaust overlevenden als Hedy Epstein en Hajo Meyer, voor zover ze daartoe lichamelijk nog in staat zijn. Als zelfs de Joden zelf en ook nog wel overlevenden zeggen, dat de blokkade van Gaza heel erg is, dan is er toch geen twijfel over mogelijk.

Maar de vergelijking en de perverse aanval gaat nog verder. In feite proberen de pro-Palestijnse groepen, door een ingewikkelde vervangingstheorie, zelf Joden te worden. Ze willen graag als slachtoffer de geschiedenis in gaan omdat ze menen daardoor voordelen bij de Verenigde Naties te kunnen behalen.

In laatste instantie is het een poging de Joden het slachtofferschap te ontzeggen en is het daardoor een ontkenning van de Holocaust. Als je de moord op enkele leiders van terreurbewegingen en de blokkade van een klein stukje land vergelijkt met de genocide, dan maak je de genocide veel minder erg en ontken je in feite het verschrikkelijke van de genocide.

Dit is allemaal onderdeel van de cognitieve oorlog die nu tegen Israel gevoerd wordt en die nog eens na te lezen is in het prachtboek van Yochanan Visser:
Israël aangeklaagd ; 10 Euro; Te bestellen bij Christenen voor Israel

Saturday, September 03, 2011Israël aangeklaagdDe cognitieve oorlog teen de Joodse staatDoor Yochanan Visser

De oprichter van Missing Peace heeft een boek geschreven, waarin 11 compacte hoofdstukken enkele vooroordelen en misverstanden over Israel worden besproken. Hij toont met citaten en bronnen aan, dat er een informatieve en cognitieve oorlog tegen Israel gevoerd wordt. Linkse activisten en islamitische fundamentalisten maken gebruik van frames en stereotypen die al bijna gemeengoed geworden zijn. Dit boek biedt een tegenwicht in deze propagandaoorlog.

Enkele foute beweringen die in het boek behandeld worden:
-De staat Israel werd als gevolg van de Holocaust opgericht-Israel werd in 1967 een illegale bezetter-Het mislukken van de Oslo-akkoorden is de schuld van Israel-De apartheidsmuur-De slechte economische situatie in gaza is de schuld van Israel-De onbetrouwbare en disproportionele berichtgeving in de pers-Het Midden-Oosten conflict is een lokaal geschil over land.


Voor de bloggers en reaguurders die al op Missing Peace geabonneerd zijn, zullen de teksten niet als een verassing komen. Nu zijn de argumenten van Yochanan Visser, die ook al in de Volkskrant mocht publiceren, in een overzichtelijk boek, dat op geen nachtkastje mag ontbreken, samengevat

Friday, September 02, 2011

Mijn web-streepje-log Keesjemaduraatje is nu al een week uit de lucht en er is geen zicht op verbetering. De firma Sanoma is begonnen met een migratie van het systeem Typepad naar Wordpress en daar zijn ze niet meer uitgekomen.


Geen meldingen, geen email van de firma Sanoma, alleen maar af en toe een melding op hun Helpdesksite dat ze het aan het oplossen zijn.
Nou kan ik het beste een eigen domein aanvragen en zelf met wordpress aan de gang gaan. Dit blog op Blogspot heeft zo mogelijk nog minder service. Je krijgt niet eens antwoord als er eens een keer iets is.

Ik laat weer van me horen.
tot gauw


Keesjemaduraatje