Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Thursday, February 13, 2020

Nu ook in de bibliotheek te lenen of in te zien:

Vijftig jaar Palestina Komitee : ontkennen, goedpraten, meedoen / Kees Broer. - [Eindhoven] : Kees Broer,

[2019]. - 175 pagina's : illustraties ; 24 cm.

Cultureel antropoloog Kees Broer onderzocht negen jaar het ontstaan, de beweegredenen en de werkwijze van het Nederlands Palestina Komitee (NPK), dat na vijftig jaar nog steeds actief is. Hij maakte hierbij onder meer gebruik van het archief van het NPK zoals dat is ondergebracht bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. De focus van het onderzoek is het thema terrorisme en geweld. Hoe gaan de leden van het NPK om met het geweld van Palestijnse terreurgroepen? Kenmerkend hierbij is het sterke vriend-vijanddenken van de leden. De auteur plaatst zijn kritische studie in de context van de geschiedenis van de 'bevrijdingsbewegingen' zoals deze in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw zijn ontstaan en die vooral het 'imperialisme' verantwoordelijk stelden voor al het kwaad in de wereld: het NPK als onderdeel van de nieuwe sociale bewegingen en andere kritische en maatschappij veranderende groepen.

De auteur gebruikt de indeling ontkennen-goedpraten-meedoen. De uitingen van het NPK worden in deze schematische indeling ondergebracht en nader geanalyseerd. Met voetnoten, enkele illustraties in kleur en zwart-wit en een literatuurlijst. ---

Recensent: E. Westerhuis
Bestelnummer: 2019445808