Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Saturday, May 01, 2021

Norren aangeklaagd

Robert-Willem van Norren stond op 30 april 2021 terecht, voor de meervoudige strafkamer te Amsterdam en werd daar aangeklaagd vanwege het tonen van een Israëlische vlag, waarbij de Davidsster was vervangen door een blauwe kakkerlak. De aanklacht ging over groepsbelediging. (137c in de Titel V van het Wetboek van Strafrecht ) De officier van justitie beschouwt dit kakkerlak-symbool op de Israëlische vlag als beledigend voor Joden.

Ruim vijftig keer deed de Joodse activist Michael Jacobs aangifte tegen pro-Palestina demonstranten op de Dam in Amsterdam. Hij is van mening dat als demonstranten een vaandel van de Fatah terreurgroep laten zien of oproepen tot boycot van Israël, zij een stukje "Jodenvrij" Amsterdam creëren en dat uitgerekend voor het monument voor de gevallen slachtoffers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarbij speelt zijn familiegeschiedenis (opa en oma vermoord in Sobibor) een grote rol. Alle aangiftes tegen Norren en consorten werden geseponeerd. Michael spande zelfs op eigen kosten een artikel-12-procedure aan, om de staat te dwingen Norren te veroordelen. Ook die poging mislukte. Daarmee is Norren een unicum in de moderne wetsgeschiedenis, met 50 sepots op zijn naam, maar zonder strafblad.

Vlak voor de rechtszaak kwam een officier van justitie bij ons staan voor een praatje. Zij vertelde, dat er die dag veel discrimininatie-zaken aan de orde kwamen. Niet lang daarna stroomde de hal van de rechtszaal vol met slachtoffers van bedreiging, belediging en discriminatie. Een jonge vrouw vertelde mij dat ze jarenlang via sociale media was bedreigd, omdat ze Joods is. Ook bekende Nederlanders, zoals Esther Voet en Wierd Duk, werden bedreigd via Facebook, en waren gisteren aanwezig in de rechtbank. Het gaat in totaal om tientallen slachtoffers van antisemitisme, belediging en bedreiging.

Enerzijds was het een gezellig weerzien, na al die maanden corona, met zoveel CIDI-medewerkers, NIW-journalisten en ondersteuners van Michael Jacobs. Aan de andere kant is het verdrietig, dat het antisemitisme zo toeneemt in Nederland en de rest van Europa, dat dit soort processen nodig zijn. Voor mij was het zeker emotioneel en confronterend om mee te maken. De aanwezigheid van ex-PVV-er Hero Brinkman, iets verderop, kon ik niet meteen duiden. Later bleek, dat hij terecht stond voor het vermeend lekken van informatie over terrorismebestrijding, naar de krant. 

Meteen nadat de rechtszitting begon, nam de advocaat van Norren het woord en probeerde de aanklacht niet ontvankelijk te laten verklaren. Dat deed hij zeer omstandig, met hele verhalen over apartheid en VN-resoluties. Hij zong er zelfs een liedje over Nelson Mandela bij. Wat was namelijk het geval? De zaak tegen Norren vanwege het tonen van een hakenkruis, in samenhang met de Israëlische vlag, was al een keer geseponeerd en zelfs de Artikel 12 procedure van Michael Jacobs was al afgewezen. Daarom zou nu deze zaak, met de kakkerlak, niet nog een keer gevoerd mogen worden.

Er waren documenten zoek en de rechter kon de sepotbrief niet vinden. Er werd aan Michael Jacobs gevraagd of hij de sepotbrief aan Norren in zijn bezit had. Michael ging zoeken en uiteindelijk werd de brief gevonden op het mobieltje van Sasha, de broer van Michael Jacobs, maar omdat er in de rechtzaal geen wifi was kon de brief niet meteen uitgeprint worden. Dat duurde ongeveer een uur.      

Het ging nu om de vraag, of er in de sepotbrief aan Norren van de kakkerlakvlag gewag werd gemaakt, of niet. Nog een keer uitgebreid beraad van de rechters volgde. Daarna werd de rechtszaak tegen Norren voortgezet. De rest kon je wel raden. Norren had de vlag helemaal niet beledigend bedoeld. Hij had Joden onder zijn beste vrienden, waaronder Jaap Hamburger van Een Ander Joods Geluid. Norren heeft wel een hele grote hekel aan de staat Israël. Op de vraag, of hij zich voor kon stellen, dat de afbeelding van een kakkerlak, ongedierte dat bestreden moet worden, beledigend voor Joden is, weigerde hij, op aandrang van zijn advocaat, antwoord te geven.

Ronnie Eisenmann hield namens de geschade partij een gloedvol betoog, waarin hij nog eens benadrukte, dat het antizionisme steeds meer dekmantel voor antisemitisme werd en haalde daarbij de IHRA definitie van antisemitisme aan. Hij wil met deze rechtszaak ook een grens trekken, van tot hier en niet verder. Kritiek op de staat Israël mag niet overgaan in belediging van Joden hier in Nederland. Hij eiste 5000 Euro immateriële schadevergoeding en betaling van 1400 Euro advocatenkosten.

Intussen naderde het begin van de sjabbat en werden enkele orthodoxe Joden zenuwachtig. Indien de rechtszaak zo door zou gaan, moesten ze naar huis lopen, vanwege de na te leven voorschriften. De rechtszaal werd leger en leger. Ik zat uiteindelijk alleen nog samen met mijn lievelingsvijand Frank van der Linde op de publieke tribune. Gelukkig was de Officier van Justitie snel klaar en eiste 500 Euro boete, waarvan 400 Euro voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. De advocaat van Norren wilde vrijspraak. Uitspraak op vrijdag 14 mei om 12:45 uur.

Waarom spant de Officier van Justitie, na zovele sepots, nu een rechtszaak tegen Norren aan? Is dit wel een sterke zaak, die door hem te winnen is? Het antwoord ligt in de Amsterdamse stadspolitiek. Na aanvallen op het Joods restaurant HaCarmel en op Joodse marktkooplui. Na de in aantal toenemende antisemitische incidenten en complottheoriën op internet. Na de antisemitische incidenten in de Nederlandse politiek, zoals Kauthar, Baudet en Bij1, heeft de Amsterdamse driehoek besloten dat antisemitisme bestreden moet worden. Het antisemitisme gaat niet vanzelf weg. Het is maar een theorie, maar ik denk dat de Officier van Justitie ook een signaal vanuit de Amsterdamse driehoek heeft gekregen. Nu is het genoeg!

(laatste foto: Norren met Hamas-fondsenwerver Amin Abou Rashed)

Saturday, April 24, 2021

Gerechtigheid voor Sarah Halimi #Demonstratie

Gerechtigheid voor Sarah Halimi #Demonstratie

Locatie: Carnegieplein, 2585 SE Den Haag (tegenover de Franse ambassade)
Tijdstip: Zondag 25 april 14:00 uur

Thursday, April 22, 2021

Palestino's krijgen hulp van Extinction Rebellion

Waarom zou je alleen met klimaat bezig zijn, als je ook de Palestijnen een handje kunt helpen? Dat dacht de actiegroep Extinction Rebellion ook. Vooral in Groot Brittanië werken ze intensief met Palestijnen samen. De medewerkers van de Elbit Ferranti-fabriek in Waterhead, Oldham in Noordwest-Engeland keken op1 februari 2021 lelijk op hun neus, toen alle ramen rood werden geverfd en er activisten het dak op klommen.  De wapenverkoop van Israël aan Nederland was de aanleiding. Voormalig minister van ontwikkelingshulp Jan Pronk moet er zelfs een beetje van huilen. Het is niet helemaal duidelijk wat wapenverkoop nu met het klimaat te maken heeft, maar een feit is de hechte samenwerking tussen Extinction Rebellion en het Palestina Komitee.
 

Een ander thema waar Extinction Rebellion de Palestijnen aan hun zijde vinden, is het thema aardgas. In Groningen wordt de winning van aardgas binnenkort gestopt, maar in de rest van Europa geldt aardgas als een veilige en schone energiebron. Zozeer zelfs, dat er een nieuw aardgas netwerk door heel Europa, een deel van Rusland, Turkije, via Griekenland, Cyprus en Israël, naar Egypte, Algerije en Lybië gebouwd wordt. Voor niets gaat de zon op.

Er zijn kanttekeningen bij de mensenrechtsituatie in Rusland en Turkije als ook in Algerije en Lybië te zetten, maar dat doet Extinction Rebellion niet. Dat Israël aardgas uit de Middellandse Zee wint en naar Europa verkoopt, is wél tegen het zere been van de activisten. Het Palestina Komitee België (Palestina Solidariteit) organiseerde gisteren dan ook een informatiebijeenkomst. Het verbaasde mij niet tijdens deze meeting ook Ibrahim "pijpbom"Al-Baz, bestuurslid van het Nederlandse Palestina Komitee, tegen te komen. 

Alexia Falisse van Extinction Rebellion België is eigenlijk Franstalig, maar hield desondanks een helder Nederlandstalig betoog over aardgas. Aangezien de verbranding van aardgas CO2 uitstoot, kan deze brandstof volgens haar niet door de beugel. Verder vertelde ze uitgebreid over de Europese energiepolitiek. Haar actiegroep is fel tegen, maar eigenlijk doet Europa dat toch wel goed. Het is beter aardgas uit de Middellandse Zee te halen, dan van Rusland afhankelijk te zijn.


Omdat de Palestijnse zaak koste wat kost aan deze energiediscussie verbonden moest worden, kreeg Abeer Butmeh, Coordinator van PENGON-Friend of the Earth Palestine ook het woord. Wat was nou het geval? Volgens Friend of the Earth Palestine betreft het hier Palestijns gas, dat geheel tegen internationaal recht en dus illegaal gewonnen wordt. Bij de activisten ging dit verhaal er in als koek, maar ik ik heb daarover toch mijn twijfels. Volgens welke paragraaf in de Oslo akkoorden is het gas voor de kust van Israël gevonden, van de PA of van Hamas? We weten het niet. Verder vond Abeer het ook nog eens vuil gas en wilde ze het gas ook helemaal niet zelf gebruiken.

Dat er ook energie aan de nederzettingen en Oost-Jeruzalem geleverd zou worden, dat mocht ook helemaal niet, volgens de spreekster. Doordat Abeer geen slides had en onduidelijk sprak, werden de Extinction Rebellion jongeren een beetje wanhopig. Ze begrepen niet helemaal wat ze er aan zouden moeten doen. 

Later keek ik op de website van Friend of the Earth Palestine en vond geen enkele tekst waarin van de aardgas vondst gewag werd gemaakt. Ik denk dat ze het tot nog toe niet als een probleem hebben ervaren. Wel staan er meerdere teksten over de gendergelijkheid in samenhang met energielevering. Dat is misschien een thema voor de volgende vergadering.

 
Waarom is deze alliantie tussen klimaatactivisten en Palestijnen van belang? 

Sinds het ontstaan van de Palestijnse zaak, rond 1965, hebben de Palestijnse organisaties steeds geparasiteerd op andere bewegingen en doelstellingen. De ene keer is het de wereldwinkel, dan de vredesbeweging, de ban-de-bom-beweging, de LGBTQAI-beweging, de vrouwenbeweging, de zwarte-piet-activisten, en tot slot de Black Lives Matter-groepen. Er is bijna geen demonstratie meer zonder Palestina vlaggen. 

Het feit dat een klimaatgroep zich met deze Palestijnen strijd gaat bezig houden, laat zien dat ze , net als de Palestijnen, niet in een oplossing geïnteresseerd zijn. Daarom hou ik dat de komende tijd in de gaten

Friday, April 09, 2021

De Kabinetsformatie en de relatie met Israël

 Veel mensen weten het niet, maar Landbouw Minister Carla Schouten (CU) nam de afgelopen jaren een sleutelpositie in de Nederlands-Israëlische relatie in. Nu fractieleider Gert-Jan Segers van de Christen-Unie zo onverbloemd en duidelijk heeft gezegd, dat zijn partij niet meer met Mark Rutte wil regeren, komt definitief een einde aan deze bijzondere situatie.

Alleenstaande moeder Carla Schouten heeft in een Israëlische kibboets gewerkt en zoals zovele Nederlandse meisjes, was zij niet tegen de charmes van de mannelijke Israëli's opgewassen. Zij heeft gezondigd en door de geboorte van haar zoon is een levenslange relatie met het land Israël ontstaan. Als minister van Landbouw gaat zij over de Voedsel en Warenautoriteit. In die hoedanigheid heeft zij, geheel alleen en op zichzelf aangewezen, de boycot van goederen geproduceerd op de Westelijke Jordaanoever tegen gehouden. 

De meute van de BDS-beweging trok op naar het Israël Producten Centrum in Nijkerk en eiste dat de producten uit Judea en Samaria uit de schappen zouden verdwijnen. Maarten Jan Hijmans (abupessoptimist) stond er te schreeuwen. Benji de Levie sprak met zalvende stem over schendingen, Schendingen van wat eigenlijk?  Het was een akelige avond. 

Deze DOCP-bende, heeft door de contacten van Dries van Agt nog enige invloed op het Ministerie van Buitenlandse zaken en daar werd er voor gezorgd, dat op de flessen wijn van Christenen voor Israël alleen nog mocht staan: "Dit product is vervaardigd in een Israëlische nederzetting op de bezette Westelijke Jordaanoever". Je reinste antisemitisme natuurlijk, omdat op die manier een onderscheid tussen producten gemaakt door Arabieren of door Joden gemaakt, wordt gemaakt. De Christenen voor Israël wilden nog wel als alternatief en concessie, een sticker met het opschrift: "Gemaakt in een Joods dorp in Judea" op de gewraakte producten plakken. Een aanklacht en boete viel hen ten deel.

De afgelopen jaren heeft de Voedsel en Warenautoriteit, onder auspiciën van Carola Schouten, er niets meer aan gedaan en de wijn nog als vanouds door het Israëlproducten centrum verkocht. Nu echter, de Christen-Unie zichzelf buiten spel heeft gezet, zullen we binnenkort te horen krijgen wie in het nieuwe kabinet Landbouw gaat doen. Dan zijn de rapen gaar.   

De andere belangrijke positie is die van Buitenlandse Zaken en de kans is groot, dat Sigrid Kaag de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken gaat worden. Veel mensen koesteren een wantrouwen tegen Sigrid, maar ik weet uit betrouwbare bron, dat Sigrid goed met de Israëli's kan opschieten. Ze zal de lijn van de VS en Europa moeten volgen. Misschien dat er wel andere etiketten op de wijn van Judean Hills geplakt moeten worden, maar verder dan deze symbool politiek, hoe absurd ook, zal het niet gaan. De belangen van het bedrijfsleven wegen zwaarder.

Het wordt een moeilijke tijd, maar we zullen er wel doorheen komen.Sunday, March 14, 2021

Geldklopperij door een geschiedkundige charlatan

Al een half jaar lang probeert historicus Jan Tervoort via crowdfunding geld te verzamelen voor het schrijven van een boek over de "Nederlandse Israëllobby". Twintigduizend Euro's wil de voormalige medewerker van van Agt's "The Rights Forum" inzamelen. Aanvankelijk was alleen zijn moeder in Alkmaar bereid een kleine donatie te doen. Nu stromen de tientjes en vijfentwintig Euro's binnen. Beroepsactiviste José van Leeuwen gaf al vijfentwintig Euro en de voorzitter van DocP, Sonja Zimmermann, doneert spontaan en van harte, een tientje. Op dit moment staat de teller op  1.336,00 Euro. Een schamel resultaat voor zo'n belangwekkend boek. 

Jan Tervoort heeft het niet gemakkelijk. Hij is afgestudeerd op een thema uit de negentiende eeuw, met als onderwerp de bezoekers van de Salons des Variétés van Amsterdam. Geen hond die je daarna een baan geeft natuurlijk. Daarom werd Jan een succesvolle 'sales manager' bij de Telegraaf. Uiteindelijk ging dat ook vervelen en ging Jan als troubadour, stadsgids en zelfstandig historicus verder. Na het kopen van een pand in de Alkmaarse binnenstad, voor 6 ton, samen met zijn lieftallige vrouw, die op haar beurt ITIL-cursussen voor managers geeft, verhuist de gids met de naam Amsterjan naar Alkmaar en noemt zich, AlkmaarJan. Je moet toch wat en voor niks gaat de zon op.

Amsterjan of Batavirus, zoals hij zich al bloggend en schrijvend noemt, is een blauwe maandag in dienst bij The Rights Forum, maar wordt daar ontslagen vanwege vergaande antisemitische uitingen. Soms denk je dat er geen God is, maar dan word je toch weer aangenaam verrast.

Nu de Corona ook in Alkmaar toeslaat en je ook niet de gehele dag drinkend en twitterend door kan brengen, stort Jan Tervoort zich op een nieuw project: Het schrijven van een boek over de Nederlandse Israëllobby. Hij schrijft daarover op Gofundme:

"Als historicus gespecialiseerd in het Israëlisch-Palestijns conflict heb ik mij de afgelopen jaren in de publieke opinie gemengd in de discussie over dit conflict. Al snel werd ik geconfronteerd met de zogenaamde Israël-lobby, een internationaal netwerk van lobbyclubs, pressiegroepen, journalisten, opiniemakers en politici dat ook in Nederland zeer actief is en als enige doel heeft de staat Israël te vrijwaren van internationale druk, zij het politiek, economisch of in de publieke opinie. 

Hoewel iedere staat ter wereld een lobby voert in het buitenland en de publieke opinie wil beïnvloeden ten behoeve van haar eigen belangen, is de schaal en de agressiviteit waarop Israël dit organiseert en uitvoert, ook in Nederland, uniek in de wereld. Israël heeft hier zelfs een speciaal ministerie voor opgericht, het zogenaamde ministerie voor 'Strategische Zaken'.

Na jarenlange bestudering van de Israël-lobby tegen de achtergrond van de ontwikkelingen in het Israelisch-Palestijns conflict, schrijf ik een boek over hoe de Israël-lobby opereert in de Nederlandse context. Vanuit welke algemene strategie opereert de Israël-lobby? Hoe vertaalt zich dit naar de - tactische - werkwijze in de Nederlandse publieke opinie, politiek en sociale media? Hoe zit Israëlische propaganda inhoudelijk in elkaar, in vergelijking met wat de serieuze geschiedwetenschap of journalistiek over het Israelisch-Palestijns conflict en de staat Israël te zeggen hebben? "

Ik had al een keer per email gevraagd of Amsterjan mij ook als zijnde een Israël-lobbyist wilde noemen, want negatieve publiciteit bestaat niet en als je maar genoemd wordt, maar daar kwam geen antwoord op. Na deze smadelijke afwijzing heb ik mijzelf de vraag gesteld: Is dit een goed plan van Jan? Ik kwam al snel tot de conclusie dat Jan Tervoort tegen zichzelf in bescherming genomen moet worden, of nog beter, professionele hulp moet zoeken. De aankondiging van het boek alleen al, bevat enkele bevooroordeelde- en foutieve informatie-elementen, die een geschiedkundige niet zou mogen maken. Met een beetje fantasie zou een lobby-organisatie hem opnieuw van antisemitisme kunnen beschuldigen. Hij beschrijft de staat Israël als zijnde agressief. Hij veronderstelt een gezamenlijke strategie en tenslotte suggereert hij dat de staat Israël de zogenaamde Israël-lobby aanstuurt. Het heeft verdacht veel overéénkomsten met de "Joodse Lobby", die antisemieten in de jaren dertig meenden te ontwaren.

Er zijn voor zover mij bekend in de afgelopen jaren twee andere boeken verschenen, met precies hetzelfde thema: Israëllobby. Lucas Catherine heeft in België een boek met de naam "De Israel Lobby" gepubliceerd, waarin hij de banden van leden van de Belgische elite met Israël aantoont. Het boek neigt naar een opsomming van complottheorieën. We weten één ding zeker over complottheorieën, namelijk dat ze allemaal, zonder uitzondering, of ze nu over 9/11, Corona, de aanslag op John F. Kennedy, of over de oorlog in Irak gaan, uiteindelijk de Joden de schuld geven.    

Lucas Catherine op zijn beurt, heeft deze titel weer van schrijvers in de Verenigde Staten afgekeken. "The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy"  (2002), is a book by John Mearsheimer, Professor of Political Science at the University of Chicago, and Stephen Walt, Professor of International Relations at the Kennedy School of Government at Harvard University, published in late August 2007. It was a New York Times Best Seller.

The book describes the lobby as a "loose coalition of individuals and organizations who actively work to steer U.S. foreign policy in a pro-Israel direction".The book "focuses primarily on the lobby's influence on U.S. foreign policy and its negative effect on American interests".The authors also argue that "the lobby's impact has been unintentionally harmful to Israel as well".

Affijn, goede raad is duur en en Jan Tervoort begint aan zijn zegenvolle werk, inhoudende de beschrijving van de Nederlandse Israëllobby. Ik ben benieuwd, omdat hij tot nog toe, op geen enkele manier blijk geeft van enige kennis van zaken. In de dagelijkse praktijk besteedt Jan Tervoort veel aandacht aan het stalken en belasteren van het CIDI. Hij heeft het vooral gemunt op de jongste medewerker van het CIDI: Hidde van Koningsveld. Nadat deze enthousiaste voorzitter van de CIDI jongeren naar Israël verhuisde hield het schelden en dreigen niet op. Toch kan een droge opsomming van pro-Israël-clubs, mits voorzien van deskundig commentaar, nog steeds doorgaan voor een beschrijving van de vermeende "Israël lobby". Ik vind het allemaal best, zolang ik maar in het eerste hoofdstuk als top-zionist 'nummero uno' wordt gebrandmerkt. 

Ondanks het vele geld, dat Jan op deze onsympathieke weg heeft verzameld en dat hij goed kan gebruiken, want een hypotheek van 6 ton hoest je niet alleen met het geven van een paar ITIL-cursusjes op, ligt er nog steeds geen prachtboek. Jan geeft daar de volgende verklaring voor:

"Nu we bijna een half jaar verder zijn moet ik helaas constateren dat het me niet is gelukt het boek over de (Nederlandse) Israël-Lobby binnen de termijn van 6 maanden te schrijven. Ik vraag jullie daarom om nog even geduld omdat het schrijven van het boek langer gaat duren dan ik 6 maanden terug dacht. 

Hoewel ik 6 maanden terug de kennis van hoe de Israel-lobby inhoudelijk, strategisch en tactisch als netwerk internationaal en in Nederland opereert redelijk paraat had om op te schrijven, kwamen er al verder onderzoekend en schrijvend een aantal vragen naar boven die echt diepgaand langdurig onderzoek vereisten. De Israël-lobby is een los horizontaal netwerk dat niet hiërarchisch is en - los van Israëlische politiek en hasbara dat natuurlijk enige richting geeft - als een 'zelfwerkend' systeem omschreven kan worden. De dynamiek binnen dit systeem kan volgens mij NIET alleen verklaard worden vanuit het doel 'Israël beschermen tegen druk van buitenaf' of de intentie van afzonderlijke Israël-lobbyisten. Er ligt toch ook een logischerwijs duidelijke Joodse cultuur aan ten grondslag die essentieel is om het gedrag van de Israel-lobby als geheel netwerk te verklaren."     

Deze mededeling is natuurlijk uitdrukking van een glijdend pad naar beneden, waarlangs Tervoort niet meer omhoog kan klimmen. Nu krijgt de "Joodse Cultuur" de schuld. De kleine stap naar het "Joodse Complot" is al bijna gezet. Hij hoeft alleen nog maar zijn laarzen op de grond te stampen.Friday, March 12, 2021

Hallo witte vrouw, hoe heet je?

Verbazing en vraagtekens over de werkelijke naam van nummer 17 op het stembiljet van de partij BIJ1 van Sylvana Simons. Anousha Nzume, schrijfster van het prachtboek : "Hallo Witte Mensen", waarin het "white privilege" zo treffend omschreven wordt, ging tijdens haar moeilijke jeugd in de ghetto's van Amsterdam-Buitenveldert, gebukt onder de witte naam Anna Steijn. In een vorig blog ging ik er ten onrechte van uit, dat Steijn de naam van haar moeder is. Dat is niet correct. Het hockeymeisje Anna Steijn werd zo genoemd, omdat haar stiefvader de naam Steijn draagt. In werkelijkheid heet ze anders, maar hoe anders?


In de database van ImdB van Amazon wordt deze ster, bekend van Vrijland (2010), Meiden van de Herengracht (2015) en Bradaz (2001), geregistreerd onder de naam "Anna Senga Figee", geboren in Moskou (12 juli 1969)
Op Google wordt Anousha Nzume ook neergezet onder de naam "Anna Senga Figee". Tijdens de verkiezingen is het verplicht de naam, zoals vastgelegd in de basisadministratie van de woonplaats, te gebruiken. Anousha is echter intussen naar New York verhuisd en woont met haar man in een appartement op Roosevelt Island. Te zien aan de beelden op Google streetview heeft ze op die plaats weinig last van "white privilige". 

De Kamer van Koophandel controleert de naam van de bedrijfseigenaar, via een uittreksel uit de burgerlijjke stand. Te zien aan het KvK-uittreksel van haar productiebedijf "Nzume Projects", is de werkelijke naam van Anna Steijn, aka Anousha Nzum, aka Anousha Figee:

"Nzume - Figee, Anna Senga"Figee is dus de naam van haar man Martijn, de psychiater in New York. Nzume is de naam van haar Kameroense vader en Steijn is de naam van haar stiefvader. De naam van haar moeder is onbekend. Thursday, March 11, 2021

De verkeerde naam van Kauthar Bouchallikht (GroenLinks)

Het is misschien maar een kleinigheidje en Carel Brendel ligt er niet wakker van, maar de nr. 9 op de lijst van Groenlinks, Kauthar Bouchallikht, staat met de verkeerde naam op de kieslijst. Op wikipedia en op de website van Groenlinks, staat ze onder de naam "Kauthar Bouchallikht". Let daarbij op de letter "t" aan het einde van de naam. Op het stembiljet vind je deze kandidaat onder de naam   "Kauthar Bouchallikh", zonder de "t" op het einde. 

Wat zijn eigenlijk de regels? Volgens de kieswet moet de naam volgens de basisregistratie opgeschreven worden. Zoals je in de burgerlijke stand beschreven staat dus. Maar onder welke naam in Kauthar dan in haar woonplaats geregistreerd? We kunnen daar achter komen door in het document van de Stichting Groene Moslims, waar zij bestuurslid van was, te kijken. De Kamer van Koophandel controleert altijd het uittreksel van de gemeente. Daar staat ze zonder laatste "t" geregistreerd. 

"Kauthar Bouchallikht" staat dus verkeerd op de affiches en op de Wikipedia en staat goed op het stembiljet en bij de Kamer van Koophandel. Het is onduidelijk waarom zij bij de partij een verkeerde naam heeft opgegeven. Volgens Carel Brendel is de verschillende schrijfwijze ook bij haar vader, de moslimbroeder, het geval.

Het is niet voor het eerst dat een Groenlinks kamerlid een andere naam opgeeft dan in de basisregistratie te vinden is. Voormalig kamerlid Wijnand Duijvendak heeft ooit zijn naam met een "y" geschreven, hetgeen dus onjuist was.

Als de naam op het stembiljet niet gecontroleerd en foutief was weergegeven, zou er een serieus probleem opgetreden zijn. Mogelijkerwijze zouden de vele stemmen, die Kauthar dankzij de publiciteit over haar lidmaatschap van de moslimbroederschap heeft gekregen, dan niet geldig zijn. een nieuwe blamage voor partijleider Jesse Klaver.


Morgen een nieuwe aflevering van "de puntjes op d i", op dit blog. Dan gaan we het hebben over Anouscha Nzume, op de lijst van BIJ1, die eigenlijk heel anders heet.