Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, October 13, 2020

Hamas meisje is nu Dries van Agt fan-girl

Wat zijn de verbindingen en dwarsverbanden tussen de verschillende pro-Palestjnse groepen in Nederland? Kan je een onderscheid tussen nette clubs en activistische groepen maken? We gaan op onderzoek uit.

Wie schetst onze verbazing en die van vele andere huisvrouwen, als we de lijst van bestuursleden van de Dries van Agt's Stichting The Rights Forum in handen krijgen! Sinds 02 februari 2019 is daar Theodora Ballout- Siemons (18-07-1972, Wormer), lid van het bestuur geworden. Op de Nederlandstalige website  van The Rights Forum wordt ze aangeduid als "Theodora Siemons". Op de Engelstalige website wordt ze geheel weggelaten.

The Rights Forum wil nog meer verbergen! Ook de naam van Theodora haar Libanese man Ali Ballout  wordt op de website weggelaten. De Arabische component wordt door deze keurige diplomatieke stichting dus verzwegen. Overigens wordt ook het Arabische bestuurslid Ghada Zeidan (Palestine Link), die samen met Theodora Ballout-Siemons toegetreden is, niet genoemd op de website. Schamen ze zich voor Arabieren in de club? Discriminatie!

Wat wil de zich op "Internationaal Recht" en goede contacten met het Ministerie van BUZA, beroepende, high level stichting, The Rights Forum nog meer verzwijgen en verbergen? Daar kom je pas achter als de activistennaam van Theodora aan het licht komt. Dorien Ball is al jaren actief in MovementX van de Libanese zelfverklaarde Hezbollah terrorist Dyab Abou Jahjah. Op haar Facebook werft Dorien Ball bovendien voor Black Lives Mattter en Kick Out Zwarte Piet. 

De medewerking aan Nederlandse actiegroepen kunnen we nog gevoegelijk onder de noemer "bijdrage aan het maatschappelijke debat" scharen. Tenslotte ontvangt zelfs onze Minister President de voormannen van Kick Out Zwarte Piet in het torentje. Wie zijn wij dan om deze stichting van de oud-premier Dries van Agt van een hang naar gewelddadige groepen te betichten.     

Een andere zaak wordt het, als blijkt dat Dorien Ball (Theodora Ballout-Siemons) ook een hele warme betrekking met de moslimbroederschappen onderhoudt. Meermaals laat Dorien Ball zich samen met de Hamas-fondsenwerver Amin Abou Rashed fotograferen. Ze wordt zelfs op 16 juli 2017, staande op de Dam door Amin Abou Rashed, geeeërd vanwege haar voortvarende rol in de Palestijnse strijd.

Tijdens de plechtigheid, waarbij ook andere pro-Palestijnse activisten, zoals Paul Lamp, Robert-Willem van Norren en Simon Vrouwe werden geeërd, waren de symbolen van de moslimbroederschap, zoals vlaggen en een replica van de koepelmoskee duidelijk zichtbaar. 

Een mogelijke verklaring voor het lidmaatschap van Dorien Ball bij The Rights Forum is, dat de leden langzaam ouder worden en behoefte hebben aan jonge mensen die met sociale media om kunnen gaan. Dorien Ball heeft al bij de BDS-organisatie DocP laten zien, dat ze een activistische en mediawerkzame instelling heeft.

Intussen is de invloed van Dorien Ball bij het vroeger zo keurige Rights Forum duidelijk zichtbaar. Een banner met "I can't breathe; Black Lives Matter en Palestinian Lives Matter" siert de kop van de website. Hiermee legt Dorien een verband tussen de strijd van zwarten in de USA en de strijd van Arabieren in het Midden-Oosten. Tevens probeert zij aan te haken bij de gewelddadige rellen in de Verenigde Staten, hopende dat deze zwarte strijd ook de pro-Palestijnse strijd weer een beetje aanwakkert. 


Sunday, October 11, 2020

De speedboot van Youp van 't Hek

Sinds 13 juni 2020 heeft Youp van 't Hek in elke zaterdagcolumn in het NRC, gewag gemaakt van de "speedboot van twee miljoen", die Koning Willem Alexander dit jaar heeft gekocht. Langzamerhand begint deze herhaling van één feit, in elke column van Youp, te irriteren. Opvallend genoeg heeft verder nog niemand deze campagne van Youp opgemerkt of becommentarieerd.

De populariteit van het Koningshuis heeft nog niet merkbaar geleden onder de anti-campagne. Toch moeten we oppassen met die Youp. De campagne tegen het merk Bückler, het alcoholvrije bier van Heineken, in 1990, kostte Heineken het mooie bedrag van 400 miljoen. Het merk moest van de markt gehaald worden, wegens gedaalde omzet. In 2010 startte Youp van 't Hek een campagne tegen de lange wachttijden en de slechte service van helpdesken. Ook hiermee scoorde Youp punten. Youp van 't Hek kan dus wel degelijk invloedrijke campagnes voeren.

Het vermogen van Youp van 't Hek zelf wordt door het blad Quote geschat op 8 miljoen. Genoeg om een leuk pandje aan het Vondelpark te kopen. Dit jaar werd het pand, met bijna een miljoen winst, verkocht en ging Youp aan een Amsterdamse gracht wonen. Maakt de cabaretier aanvankelijk naam door de kakkers van het Gooi op hun nummer te zetten, is hij uiteindelijk zelf de persoon geworden waar hij grapjes over maakt.

Ik heb het op dit blog al vaker gezegd en toch oogst ik elke keer verbazing als ik zeg, dat een constitutionele monarchie een land kan behoeden voor fascisme en nationaal-socialisme. In landen met een koning of koningin is nog nooit het fascisme op eigen kracht aan de macht gekomen. Huh, huh huh, hoor ik dan altijd en ik wordt dan gedwongen de voorbeelden te noemen. België, Zweden, Nederland, Groot-Brittannië, Denemarken en Noorwegen. In landen waar de monarchie met geweld is afgeschaft, is altíjd een fascistisch regime uit zichzelf aan de macht gekomen: Duitsland, Italië, Griekenland, Spanje. 

Ik durf zelfs te beweren, hoe kunstmatig de koninkrijken van Saoudie-Arabië, Jordanië en Marocco ook zijn gevormd, dat de Arabische Lente en ISIS ook daar geen succes hebben gehad. Blijkbaar is er iets met die koninkrijken, waardoor plotselinge machtsverschuivingen geremd worden. Iets met boven de partijen staan. De continuïteit van macht, over de generaties, speelt in Nederland ook zeker een rol. Als Maxima en Willem-Alexander in een Zuid-Amerikaans land op bezoek komen, zullen ze zeker allerlei handelsdelegaties mee kunnen nemen, juist omdat ze zich Prins Bernhard allemaal nog zo goed kunnen herinneren. 

Nu we het voorlopige hoogtepunt van polarisatie in de Nederlandse samenleving bereikt hebben, met de Black Lives Matter, de Zwarte Piet, de Corona, de Stikstof, het Klimaat, met een Thierry Baudet die opeens de Provinciale Verkiezingen wint, maar nergens mee mag doen in het Provinciale Bestuur, is het van belang die Koning met zijn Speedboot van Twee Miljoen nog even te houden. Dat geld is nog niks vergeleken met de schade die we gaan lijden als een Henk Otten plotseling president wordt. Kijkende naar de Verenigde Staten is het zelf niet onaannemelijk dat Gordon tot president verkozen zou worden. Nederland weet gewoon even niet meer waar het moet staan of liggen. Lekker laten leggen dus.

Nederland is met zijn ongekozen burgemeester, zijn benoemde Commissaris van de Koning en zijn monarchie een ondemocratisch land, maar niemand merkt dat en dat is ook beter zo.   Friday, October 02, 2020

Stefano Keizers: "What would Jesus do?"

Stefano Keizers is één van de meest interessante aankomende cabaretiers van Nederland. Zijn voorstelling "Sorry Baby" is nog steeds, ondanks de corona, te bezoeken. De beginnende cabaretier ziet als onverwacht voordeel van de corona epidemie, dat hij nu in de grote zaal van theaters mag optreden. weliswaar twee keer per avond, maar toch.

Het management van Stefano Keizers heeft er alles aan gedaan deze artiest en zijn nieuwe voorstelling te promoten. Daarom was Stefano Keizers achteréénvolgens te zien in Max Geheugentrainer, De Slimste Mens, Experimensen, Dit is niet mijn wereld vriend, Dumpertreeten en Geenstijl (Chips, Nootjes, Bier).

Tijdens de anderhalf uur durende nachtuitzending van Chips, Nootjes, Bier van Geenstijl, deed Stefano Keizers een aantal opzienbarende uitspraken, waar de ander panelleden geen antwoord op hadden. Nadat er een filmpje van Hans Teeuwen, over Akwasi, was vertoond, poneerde Stefano Keizers de stelling dat er bij de moord op Theo van Gogh twee mensen waren gestorven, namelijk Theo van Gogh zelf en Hans Teeuwen. Hans heeft namelijk sinds die tijd steeds meer politiek theater gemaakt, waarin hij zijn mening gaf. Dat is niet grappig meer. Volgens Stefano Keizers is de politiek al een theater op zichzelf en moet je daar als kunstenaars niet nog een schepje bovenop doen.  Een cabaretier zou alleen grappen over de realiteit moeten maken, omdat de realiteit genoeg absurditeit in zich heeft.

De volgende heftige bewering, waar de rechtse mensen van Geenstijl geen antwoord op hadden was: "Zou Jezus nu ook zo'n moment hebben gehad, nadat hij de waarheid had ontdekt. Dat hij dacht, zal ik andere mensen gaan vermoeien met de waarheid of het voor mezelf houden?"  Om het daarna af te maken door te zeggen dat er geen wezenlijk verschil tusen Dolf Jansen en Hans Teeuwen is. Ze willen allebei het publiek vertellen wat de waarheid is. Bam!

Stefano Keizers had tijdens de uitzending van Dumpertreeten al laten zien, dat hij goed in 'name dropping' is. Hij vraagt aan Geenstijl corifee Tom Staal of hij al een beetje op Paul de Leeuw begint te lijken. Doodse stilte. Als een grap mislukt, roept hij dat het bij Nelson Mandela ook zo was, dat hij een hele toespraak houdt en aan het eind is iedereen toch weer vóór apartheid. 

Misschien zegt het ook wel iets over mijzelf, als ik beweer, dat Stefano Keizer de meest normale cabaretier van dit moment is, terwijl alle media waar hij de afgelopen twee jaar is opgetreden, hem als knettergek, chaotisch en verwarrend neerzetten.   

P.S. (nog een voorbeeld)

 

Tuesday, September 08, 2020

@Abu-Pessoptimist (Maarten Jan Hijmans) stopt met bloggen over het conflict


"(...)  hier in Nederland heb ik weinig weerklank, vrijwel geen invloed, en zijn er vooral veel mensen (Israellobbyisten en conservatieve christenen) die mij uitmaken voor antisemiet. De ironie, dat je door de principes van moraal, redelijkheid, en verdraagzaamheid na te leven die het jodendom altijd heeft hoog gehouden, nu voor anti-Joods wordt uitgemaakt, terwijl rechts en het onverdraagzame nationalistische Israel nu blijkbaar het jodendom symboliseren.  Laten anderen het stokje maar een tijdje overnemen. Ik zal het vanaf de zijlijn gadeslaan en alleen nog ''highlights'' coveren. Ik zal me gaan bezighouden met andere dingen. Ook op dit blog." 

Maarten Jan Hijmans stopt met het vertalen en rapporteren van incidenten in Israël. Op het oog is het een onschijnbaar mannetje, maar kenners weten dat deze blogger bestuurslid van de boycotorganisatie DOCP is en al in de jaren zeventig, toen contact met de terreurgroep Fatah nog verboden was, contacten met deze terroristen onderhield. Nu zou de objectieve en onbezoldigde observator nog tegen kunnen werpen, dat praten met de vijand ook iets op kan leveren, maar helaas heeft dat de laatste vijftig jaar slechts heel weinig opgebracht. 

Doordat ik vroeger ook heel erg links ben geweest en altijd contact met de scène heb gehouden, weet ik uit zeer betrouwbare bron, dat Maarten Jan Hijmans onlangs een wandeltocht door Marokko heeft gemaakt. Zijn conditie was toen al zo broos, dat hij op een ezel achter de wandelaars aan werd gezeuld. Dit beeld van een Abu, die net als de Heiland zelfe, op een ezel zijn volgelingen toespreekt, gaat mij sindsdien niet meer uit mijn geestesbeeld.

Kamervoorzitter Khadija Arib, die ook van de partij was, werd het soms te veel en maande de Pessoptimist eindelijk eens op zijn eigen poten te gaan staan. Deze woorden van Kadija Arib konden wel eens profetisch blijken te zijn geweest. Abupessoptimist gooit het bijltje erbij neer. Of het echt zo is, zullen we de komende dagen gaan lezen op zijn epische blog Abu-pessoptimist    


Saturday, September 05, 2020

Arnon Grunberg wil oud-ambassadeur Jan J.Wijenberg vergeven

 Oud-Ambassadeur Jan J. Wijenberg heeft een lange geschiedenis van schandaaltjes. Bij Buitenlandse Zaken zijn ze helemaal klaar met de “Oud-Ambassadeur”. Als hulpje van Zwarte Weduwe Gretta Duisenberg maakt Wijenberg het alleen maar erger. Zijn inzet voor het Lijdende Palestijnse Volk bestaat voor een groot deel uit vuige leugenachtige beschuldigingen. 

De Oud-Ambassadeur begrijpt werkelijk niet waarom hij steeds voor antisemiet wordt uitgemaakt. Hij heeft tenslotte Joden onder zijn beste vrienden: Hajo Meijer, Jaap Hamburger en Maarten Jan Hijmans, om maar een paar grootheden te noemen.

In de beruchte schrijver Arnon Grunberg vindt de Oud-Ambassadeur nu eindelijk zijn meerdere. Arnon Grunberg wil hem vergeven, onder een paar voorwaarden:


MAIL VAN ARNON GRUNBERG AAN OUD-AMBASSADEUR JAN J. WIJENBERG 

1 AUGUSTUS 2020


“U bent een antisemiet. Het spijt me zeer dat u net iets te laat bent geboren om lid teworden van de Waffen-SS om eigenhandig Joden in Oost-Europa te fusilleren, dat

spijt u zelf kennelijk ook.


Nu geef ik toe, ik ben een Jood, maar niet zo maar een Jood. Ik ben Christus, zoals u ongetwiifeld weet anders zou u niet zo om mijn aandacht jengelen. 


Zoals u eveneens vermoedelijk weet misschien hebt u de Bijbel wel gelezen, was de valse Christus een vriend van hoeren en tollenaars.

Welnu de echte Christus is dat ook.

lk vermoed dat u geen oud-diplomaat bent maar een gepensioneerde sekswerker die door Christus wil worden

gezalfd en vergeven. Dat zou dat niet aflatende gejengel om aandacht verklaren.


Als u mij erkent als Heiland is uw virutente antisemitisme u vergeven. Zo ben ík. 


lndien gewenst kom ik van de herfst op huisbezoek. Laat mij weten of dat nodig is- U mag opendoen in uw uniform.

Als Heíland vergeef ik graag en veel, zeker voormalige antisemilsche sekswerkers zoals u. Misschien kunnen we

dan ook onderzoeken waar uw virulente antisemÍtisme vandaan komt, maar als u dat te veel is laten we het gewoon

bij het ritueel. u zegt; ‘Dag Heiland.’ En ik antwoord:’lk vergeef je Jan.’


Kennis nemen is niet genoeg, Jan.

Eerst Christus erkennen als Heiland dan vergeven worden en eeuwig leven. Dat is de volgorde,

En biechten.


Wanneer moet de Heiland bij Jan Wijenberg langskomen? Dan regelen we de vergiffenis en het eeuwige leven-“


Wednesday, August 26, 2020

Oud-Ambassadeur Jan J. Wijenberg opnieuw voor antisemiet uitgemaakt

Het moet niet gekker worden! Zo'n keurige man! Oud-Ambassadeur! Wonende in Den Haag! En nu al voor de zoveelste keer uitgemaakt voor antisemiet! Hoe kan dat nou?

Voor de Corona was ik eens op een borrel en daar vertelde Martien Pennings mij een hartverscheurend verhaal. Hij had, in zijn woedende waanzin, op zijn blog, een oud-ambassadeur verweten antisemiet te zijn. Vervolgens kreeg Martien een brief van een advocaat, dat hij aangeklaagd zou worden wegens smaad. Om verdere problemen te voorkomen heeft hij toen op zijn website verklaard, dat oud-ambassadeur Jan J. Wijenberg GEEN ANTISEMIET is. Volgens Martien heeft hij deze verklaring afgegeven, omdat hij van een bijstandsuitkering rond moet komen en geen verder proceskosten op zijn hals wil halen.

Grappig detail is, dat er al jarenlang foutieve foto's van Jan J. Wijenberg op het internet staan. Dat komt allemaal door Keesjemaduraatje, die bij een foto van Paul Lamp (Schrijver van het magistrale boek "De Palestijnse Natie-Hoe via een verzinsel een hoog ontwikkeld volk met zijn cultuur beestachtig vernietigd wordt") per abuis en foutief, de naam van Jan J. Wijenberg geschreven heeft. Ook Martien Pennings heeft de verkeerde foto bij de naam Jan.J.Wijenberg.

De oud-ambassadeur Jan J. Wijenberg dreigt iedereen met een proces die het waagt hem antisemiet te noemen. Nu heeft hij echter zijn Waterloo gevonden in de persoon van schrijver en columnist Arnon Grunberg. Weliswaar heeft Jan J. Wijenberg ook de schrijver Grunberg gedreigd met een proces, maar toen Arnon Grunberg vervolgens wederom in een persoonlijk brief de oud-ambassadeur een antisemiet noemde, bleven verdere juridische consequenties uit.

Dit is een fragment van de hilarische brief van Arnon Grunberg aan de oud-ambassadeur:
(...)"Waarom uw uitlatingen antisemitisch zijn heb ik u meerdere malen uitgelegd. Maar u gaat daar liever niet op in. Of u bent niet bij machte daarop in te gaan. Hebt u kinderen, een partner, familieleden? Wie zorgt voor u? Misschien kan ik bij hen embedded gaan? Het lijkt me interessant om de omgeving van een ”oud-ambassadeur” met antisemitische obsessies die hij graag antizionistische obsessies noemt nader te bestuderen. Kunt u me in contact brengen met hen? Ook zou ik een week of zo bij u kunnen komen wonen. Misschien is dat nog beter. Ik wilde altijd al eens embedded gaan bij neonazi’s – maar het is misschien wel zo aardig te beginnen bij u —ik hoor graag wanneer het schikt. We moeten niet te lang wachten. Ik wil u zeker niet reduceren tot uw antisemitische uitlatingen, u bent veel meer dan uw antisemitische uitlatingen. Misschien kunt u me een lijstje sturen met wat u nog meer bent. Mens natuurlijk, oud-ambassadeur, beweert u. Wat hebt u allemaal bereikt als oud-ambassadeur? Behalve wat relletjes? Wat had u willen bereiken? Et cetera. Misschien kunt u me een lijstje sturen met de mensen die zich om u bekommeren?  Dan kan ik ook deze mensen interviewen. Allicht zijn uw artsen bereid met uw toestemming ook met mij te spreken, dat lijkt me nuttig voor het project. Graag dus ook een lijstje met namen en contactgegevens van uw artsen. Hoe dan ook heb ik van een arts een schriftelijke verklaring nodig dat u wilsbekwaam bent anders zou een dergelijk project immoreel zijn. Het gaat mij erom uw leven en uw opvattingen recht te doen, hoe beperkt en antisemitisch uw uitlatingen ook moge zijn, ik wil u nogmaals graag recht doen. Ook ben ik benieuwd naar uw ouders. Was uw vader lid van de NSB en/of van de waffen-SS? Bent u misbruikt door uw ouders of door andere familieleden? Hebt u uw ouders of andere familieleden misbruikt?

Zo ja, in beide gevallen, hoe lang duurde het misbruik? Graag gegevens over de aard van het misbruik. Wie waren ervan op de hoogte? Hebt uw zussen, broers, die nog leven? Kunt u mij met hen in contact brengen?  Hoe zijn uw ouders gestorven? Hebt u partners gehad? Hoeveel? Et cetera? Contactgegevens van de partners die nog leven. Maar graag eerst even een officiële bevestiging van de arts die u behandelt dat u handelings- en wilsbekwaam bent en daarna zetten we dit in de steigers. Ik zie uit naar onze ontmoeting en naar de week of tien dagen die ik bij u zal doorbrengen. En vooral ook naar de gesprekken met de mensen in uw omgeving. Maar graag eerst, nogmaals, dit is echt belangrijk, omdat ik voor alle betrokkenen dit project graag correct wil uitvoeren, een verklaring van de behandelend geneesheer. (...bron: Astrid Essed)

Waar gaat dit eigenlijk over?   

Op 15 mei 2020 schreef oud-ambassadeur Jan J. Wijenberg een brief aan de premier en aan de voorzitter van het 4/5 mei comité, oud kamervoorzitter Verbeet, waarin hij de volgende opmerkingen over de laatste 4 mei herdenking op de Dam maakte: "Lange tijd werd ik vanaf 4 mei steeds weer verontwaardigd over de uitsluitende aandacht voor de houders van het ”verdriet-monopolie” de joodse slachtoffers. Later werden de Roma en de Sinti –meestal pro forma – genoemd. Aan de overige nazi-slachtoffers wordt gebruikelijk nauwelijks aandacht besteed:”  en alle andere slachtoffers’. Onder die andere Nederlandse slachtoffers waren zeker ook ”Jehovah;s Getuigen, vrijmetselaars, homoseksuelen, lichamelijk en geestelijk gehandicapten”

Iets verderop in dezelfde brief merkt oud ambassadeur Jan J. Wijenberg op: " Bij de keuze voor de ceremonie in de Nieuwe Kerk ging de voorkeur weer uit naar joodse sprekers: een schrijver en een aalmoezenier. Op de Dam koos de minister-president ervoor dat Zijne Majesteit – nota bene tijdens een speciale herdenking, 75 jaar na dato – aandacht besteedde aan slechts één groep slachtoffers en hun nabestaanden, Joden.  

De rest van de brief gaat helemaal over het thema Israël en het Midden-Oosten, waarbij de gebruikelijke woorden Internationaal Recht, Israël-lobby en hasbara veelvuldig gebruikt worden.   

Het is niet helemaal duidelijk, waarom Arnon Grunberg niet wegens smaad aangeklaagd wordt. Het kan zijn, omdat de officier van justitie de klacht heeft afgewezen. Nog waarschijnlijker ligt de oorzaak in het feit dat Arnon Grunberg een columnist is, en zijn beweringen alleen in een persoonlijke brief heeft gedaan. Nu heeft oud-ambssadeur Jan J. Wijenberg echter aan de obscure website Astrid Essed toestemming gegeven alles te publiceren. 
 

Monday, August 24, 2020

NRC brengt Sigrid Kaag in verlegenheid

Een artikel vol beschuldigingen richting Israël in het NRC, wat is nieuw? Het gaat nog steeds over Samir Arbid, de ex-medewerker van een landbouworganisatie, die wordt beschuldigd van moord. Nederland komt door deze terreuraanslag in verlegenheid vanwege de subsidie aan deze organisatie UAWC. Waar gaat het eigenlijk over?

Is Samir Arbid nu wel of niet een lid van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP) en heeft Nederland dus indirect steun aan de PFLP gegeven? De Minister zegt er dit over:
"Omdat zorgvuldig handelen op dit punt dermate belangrijk is heb ik besloten om extern onderzoek te laten verrichten naar eventuele banden tussen PFLP en UAWC en de wijze waarop UAWC invulling geeft aan het eigen beleid dat medewerkers politiek niet actief mogen zijn, alvorens een besluit kan volgen over de verdere samenwerking met UAWC."

Het NRC zegt er dit over:
 
Onze lokale BDS-boer, Maarten Jan Hijmans zegt er dit over:
"Eén van de al jaren herhaalde beschuldigingen in dat verband is dat UAWC en vergelijkbare organisaties als Addameer (mensensrechten), Defense for Children International  - Palestine, Union of Health Work Committees (UHWC),  Union of Palestinian Women Committees (UPWC), allemaal mantelorganisatioes van het PFLP zijn. Althans volgens de organisatie NGO-Monitor."

Achteréénvolgens dus:  Het moet onderzocht worden, het is niet bewezen en het is laster. Nu komt het NRC zelf met een foto van een demonstratie, waar een bord meegedragen wordt, waar een PFLP-logo op staat, samen met een foto van Samir Arbid. Blijkbaar is er een PFLP-drukkerij op de Westelijke Jordaanoever, waar ze hebben gedacht:  We zullen even een bewijs leveren. Samir Arbid is lid van PFLP.