Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Thursday, July 21, 2022

 De termen #Palestina #WestelijkeJordaanOever #Palestijnen #JudeaenSamaria #Israel #PalestijnseArabieren en #PalestinaComité voor arbeiders verklaard. Iemand moet het doen!


https://www.keesbroer.nl/.../woordenboek-van-het-conflict/


Het woord "Palestijnen" in de Nederlandse media

Friday, July 01, 2022

Samidoun demonstreert

De jongens en meisjes van de Samidoun demonstreren, op zondag 10 juli 2022, gewoon open en bloot in Amsterdam-West, alsof er niets aan de hand is! Naar eigen zeggen wordt de locatie, op Plein ’40-’45, uitgekozen, omdat “de hele buurt Palestina steunt”. Alsof de Amsterdammers geen andere zorgen aan hun hoofd hebben!

Aankondiging demonstratie op 10 juli 2022

Op het gevaar af nu reclame voor een PFLP-mantelorganisatie te gaan maken, wil ik enkele kanttekeningen bij de festiviteiten rondom de dood van PFLP-woordvoerder Kanafani, vijftig jaar geleden zetten.

Visitekaartje
Op 8 juli 1972 zou Ghassan Kanafani door “een autobom van de Mossad” zijn omgebracht. Zoals bekend, laat de Israëlische geheime dienst geen visitekaartjes achter, na een eliminatie. Daarom weten we tot op de dag van vandaag niet wie of welke organisatie deze liquidatie heeft uitgevoerd. Het krankzinnige van dit geval is echter, dat er nu wél op de plaats delict een visitekaartje werd gevonden, namelijk van de Ambassade van Israël in Denemarken. Als ik jullie er nog bij vertel, dat Anni Høver, de vrouw van Ghassan Kanafani de Deense nationaliteit bezit, wordt het nog verbazingwekkender.

PFLP
In de aankondiging voor de demonstratie staat niet, dat Ghassan Kanafani de woordvoerder van de Arabische terreurorganisatie PFLP was. Samidoun demonstreert ook nu weer ter ere van een PFLP kopstuk. Reden genoeg om Samidoun een PFLP mantelorganisatie te noemen. In Duitsland wordt deze organisatie dan ook beperkingen opgelegd. De voorzitter van Samidoun, Charlotte Kates, is vanwege deze beperkingen met haar man naar Vancouver verhuisd, waar dit soort uitingen nog wel zijn toegestaan.

Vliegveld Ben Goerion
De reden voor de liquidatie van Ghasan Kanafani zou de aanslag op het vliegveld Ben Goerion kort daarvoor op 30 mei 1972 kunnen zijn, waarbij 26 doden en 80 gewonden te betreuren waren. De daders behoorden tot het Japanse Rode Leger en de PFLP. De organisatoren van de demonstratie op 10 juli noemen deze aanslag niet.

Beiaardier
De organisatoren van de demonstratie behoren tot een heel klein sektarisch groepje studenten op de VU campus Uilenstede. Thomas Gerhard Hofland, bestuurslid van Samidoun Internationaal, met de schuilnaam Tom de Koning, is al 30 jaar en studeert nu al acht jaar politicologie. Over zijn kompaan Jacob Bodden is echter niet veel bekend, behalve dat hij , geboren in Amersfoort, reeds op twaalf jarige leeftijd een begenadigd beiaardier was. Zijn oom is de carillonspeler van Amsterdam en dat zou verder niet interessant zijn, ware het niet dat de oom een fervent aanhanger van de Palestijnse zaak is. De twee vrienden maakten vorig jaar nog een rondreis door Libanon en bezochten daar het graf van de door hen aanbeden Ghassan Kanafani.

Thomas Gerhard Hofland en Jacob Bodden bij het graf van Ghassan Kanafani


Monday, May 30, 2022

Samidoun Nederland

 Als zeven activisten op een verlaten werf in Amsterdam-Noord hun vuisten omhoog steken en leuzen tegen Israël roepen, nemen we dat in eerste instantie niet heel erg serieus. Daarom is de revolutionaire organisatie Samidoun, een mantelorganistatie van de terreurorganisatie Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP), aan onze aandacht ontsnapt. Nu er in één jaar tijd toch serieuze verstoringen van bijeenkomsten plaats vinden, heb ik toch een serie artikelen over deze club geschreven.

Actie tegen lezing van Israëlische diplomaat

Na het inslapen van de studentenorganisatie Studenten voor Rechtvaardigheid in Palestina, met illustere voorgangers als Thomas van B. en Bob S., die beiden nu een eerzaam beroep uitoefenen en daarom met initialen worden aangeduid, dachten we dat de nadruk van de studentenacties tegen Israël naar Leiden en Maastricht was verschoven. Een alarmerend bericht over de registratie van Samidoun in Vancouver, Canada, deed ons de ogen openen. Thomas Gerhard Hofland, wonende op Uilenstede te Amstelveen, blijkt één van de bestuursleden van Samidoun te zijn. In Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten worden al maatregelen tegen deze PFLP-mantelorganisatie genomen, maar in Nederland mogen ze gewoon op de campus rondlopen en een Samidoun-vlag wappert enkele keren per week op de Dam.

Inschrijving Thomas Gerhard Hofland

Wat is nu de oorsprong van het lidmaatschap van Samidoun International en de ordeverstorende acties in Nederland? De leiders van Samidoun International, Charlotte Lynne Kates en haar man Khaled Barakat, blijken de studenten in Amsterdam toch serieus te nemen en nodigen hen uit voor een reis naar Libanon. De Ghassan Kanafani Brigade (2021) voert hen naar verschillende steunpunten van de terreurorganisatie PFLP. Het graf van PFLP-coryfee Ghassan Kanafani, die in 1972 al door de Mossad werd geëlimineerd, in reactie op het gijzeldrama op het vliegveld Lod in Israël (26 doden), wordt bezocht. Ook een vroegere Israëlische gevangenis en vluchtelingenkampen staan op het programma. In een video, die later wordt verspreid beweert Thomas Hofland dat hij zelfs het geboortehuis van de PFLP-terroriste Leila Khaled, in Haifa, heeft bezocht. Hoe dat bezoek samen kon gaan met een bezoek aan Libanon, dat vertelt de geschiedenis niet, maar verontrustend is het wel.

Na de reis naar Libanon gaan de leden van Revolutionaire Eenheid en Samidoun Nederland helemaal los. Behalve de verstoring van de lezing van  de Israëlische diplomaat Karin Eliyahu-Pery op 7 februari 2022, wordt in mei 2022 een optreden van de Israëlische legerband Tzahal verstoord.

Na deze Libanon-reis en de acties in Nederland gaan de leden van Samidoun NL en Revolutionaire Eenheid zich meer richten op de PFLP terroristen van vijftig jaar geleden. De Japanse terroriste Fusako Shigenobu, van het Japanse Rode Leger, komt op 28 mei 2022 vrij. Ze heeft 21 jaar gevangen gezeten en was verantwoordelijk voor het gijzelingsdrama op 30 mei 1972 op het vliegveld van Lod (Ben Goerion) , met 26 doden en 80 gewonden tot gevolg. Bovendien is zij veroordeeld voor het organiseren van een gijzeling van de Franse ambassade op 13 februari 1974. Samidoun eert haar met een live-stream van de vrijlating.

Samidoun Nederland kondigt alvast aan dat het, op 8 juli 2022, vijftig jaar geleden is, dat Ghassan kanafani werd gedood. Het zijn allemaal eerbetonen aan levende en dode PFLP-terroristen, die vele doden en gewonden op hun geweten hebben. Je vraagt je toch af waar dit allemaal naartoe gaat. Acht jaar politicologie studeren, niets verstandigs leren en op je dertigste nog eens achter dode terroristen aanlopen!

Een webinar van Thomas Hofland en Jacob Bodden in 2020

Wednesday, May 04, 2022

Het geheime leven van Ibrahim Al-Baz

Negenennegentig procent van de Nederlanders weten niet wie Ibrahim Al-Baz is en dat geeft helemaal niks. Toch is zijn leven voor mij interessant genoeg, om weer eens even over Palestijnen in Nederland te schrijven. Ibrahim Al-Baz wordt op de sociale media vaak omschreven als “voormalige Fatah-terrorist” of als de “Vlaardingse pijpbommentransporteur”. Bovendien is hij sinds 7 januari 2014 bestuurslid van het Palestina Komitee. Voor die tijd was Al-Baz voorzitter van de Palestijnse Vereniging in Nederland. Na aanvankelijk als ongewenste vreemdeling bestempeld te worden, mocht Al-Baz toch in Nederland blijven. Wie schetst echter onze verbazing, als in het boek De historie van de Palestijnen in Vlaardingen” , door Frans W. Assenberg een geheel ander, onschuldiger, verhaal staat opgetekend. Genoeg redenen om weer eens iets op te rakelen.

Rechts: Ibrahim Al-Baz en links: Amin Abou Rashed

De Nederlandse inlichtingendienst BVD schrijft in 1980 al in het derde kwartaaloverzicht, over de Palestijnse Vereniging in Nederland en dus ook over Ibrahim Al-Baz:

“[Voorzitter van de Palestijnse Vereniging in Nederland] S. ontmoette in de sedert medio februari 1980 in Purmerend wonende Ibrahim AL-B een geduchte tegenspeler. Deze vertoefde sedert het begin van de zeventiger jaren in Frankfurt en was daar zeer actief in “Al Fatah”-kringen. Hij behoorde tot de radicale vleugel en was een geduchte opposant tegen AL-F, die hij als gematigd, kapitalistisch en te diplomatiek beschouwde.
Door zijn sterke persoonlijkheid is AL-B er geslaagd vele Palestijnen in Nederland voor zich in te nemen.
In augustus kwam [de vroegere voorzitter] S. ten val: hij was periodiek aftredend en werd niet herkozen. AL-B. werd tot zijn opvolger gekozen. De belangrijkste activiteiten van de PVN in de afgelopen maanden
waren een protestdemonstratie tegen het “Camp David”-overleg tussen USA, Egypte en Israël in Scheveningen (eind februari in Scheveningen) en de organisatie van een Palestijnse dag in Vlaardingen (medio mei). De demonstratie in Scheveningen werd georganiseerd in samenwerking met het Palestina Komitee.

De bijeenkomst in Vlaardingen werd, op uitnodiging van AL-B. bijgewoond door Mahmoud Al K. (1) PLO-vertegenwoordiger in Damascus. Mahmoud Al. K. voerde op de bijeenkomst ook het woord.

Dezerzijds bestaat overigens de indruk dat AL-B. niet alleen actief is binnen de PVN: er zijn sterke indicatie. dat hij buiten de PVH om in het geheim Palestijnen recruteert voor “Al Fatah”. Er dient rekening mee gehouden te worden, dat deze nieuwe “Al Fatah”-leden in de toekomst ingeschakeld kunnen gaan worden bij het verlenen van logistieke steun aan “Al Fatah”-activiteiten (zoals het smokkelen van wapens en explosieven vanuit het Midden-Oosten via West-Europa naar Israël)“

Of dit het geheime BVD rapport is, waar minister Hirsch Ballin zich tien jaar later op beroept, dat weet ik niet, maar de laatste zin is voor een regering reden genoeg om iemand geen Nederlands staatsburger te laten worden en tot ongewenst te verklaren. 
Al-Baz durft zelfs een CIDI medewerker aan te klagen, die hem een enge man noemt

Als Ibrahim Al-Baz genoeg in Nederland is geworteld, durft hij het aan het Nederlanderschap aan te vragen. Dit wordt echter geweigerd en hij wordt tot ongewenst vreemdeling verklaard. Een coalitie van actiegroepen en partijen probeert deze beslissing terug te draaien.

In 1991 schrijft het krakersblad NN over Ibrahim Al-Baz: “Op 21 maart j.l. kwam het ministerie van Justitie met een verklaring waarin Ibrahim tot ongewenst vreemdeling werd verklaard. De reden? Ibrahim is staatsgevaarlijk, althans volgens de BVD in een geheim rapport. Minister van Justitie Hirsch Balin verklaarde ‘dat iedereen zich wel iets bij staatsgevaarlijk kan voorstellen’ en daarmee is, op kamervragen van Groen Links en de VVD na, de kous voorlopig af. Op 21 mei werd een komitee opgericht “Tegen uitwijzing van Ibrahim Al Baz”, waarin een flink aantal groepen samenwerken om de uitwijzing te voorkomen. Woensdagmiddag 12 juni organiseert het komitee een demonstratie ter ondersteuning van Ibrahim. De demonstratie vertrekt om 2 uur vanaf het Stationsplein richting Ministerie van Justitie.”(NN #85 van 30 mei 1991)

Afijn, goede raad is duur en zoals we weten is Ibrahim Al-Baz nog steeds actief in Nederland, heeft als opbouwwerker in Vlaardingen gewerkt en is bestuurslid van het deftige Palestina Komitee, dat zogenaamd van niks weet. Voor dit komitee is het hebben van een terroristische achtergrond eerder een aanbeveling, dan een nadeel. Tijdens de rustige jaren negentig, als de Oslo-akkoorden van kracht zijn, houdt hij zich stil. Pas als de Tweede Intifada uitbreekt komt hij weer in het nieuws en wel als hij, uitgerekend op 4 mei 2002, Gretta Duisenberg in discrediet brengt.

Ex-terrorist op bijeenkomst pro Palestina
Een van de sprekers op een pro-Palestijnse bijeenkomst op 4 mei in Haarlem, was een Palestijnse Irakees met een terroristisch verleden.

Jaap de Wreede 11 juni 2002
Ibrahim Al-Baz, spreker op de bijeenkomst die werd voorgezeten door Gretta Duisenberg, is in mei 1979 gearresteerd op de Parijse luchthaven Charles de Gaulle tijdens een vliegreis van Beiroet naar Frankfurt. Al-Baz bleek in het bezit van een koffer met dubbele bodem waarin viereneenhalf kilogram explosieven waren verborgen. Dit meldt een schrijven van de staatssecretaris van Justitie uit 1991. ,,Deze explosieven waren volgens zijn eigen zeggen bestemd voor (een van) zijn Palestijnse vrienden in Berlijn. Betrokkene heeft toentertijd verklaard, dat de directe aanleiding voor zijn daad was gelegen in de Israëlische luchtaanvallen en bombardementen op Palestijnse vluchtelingenkampen in Libanon in 1978 en 1979.” Om deze reden dreigde Al-Baz het land in 1991 te worden uitgezet, maar uiteindelijk werd deze beslissing teruggedraaid.

Ibrahim Al-Baz, geconfronteerd met deze gegevens, heeft geen moeite zijn verleden toe te geven. Op de vraag of hij de Al-Baz is die werd geboren op 17 mei 1950 en ooit bijna het land werd uitgezet, zegt hij: ,,Dat ben ik.” Op andere vragen over zijn verleden wil hij niet ingaan. Over zijn bijdrage aan de bijeenkomst zegt hij: ,,Het was mijn persoonlijke verhaal als Palestijn; over hoe mijn ouders uit Palestina zijn gevlucht en hoe ik naar de bezetting kijk.”

De organisatie van de herdenking, Het Breed Platform Palestina 35 jaar bezet, kende het verleden van Al-Baz niet. K. van Broekhoven, oud-wethouder voor GroenLinks in Haarlem en lid van de organisatie, zegt: ,,Ik kan me niet voorstellen dat de persoon die we hebben uitgenodigd, dat heeft gedaan. Misschien is het zijn broer.” Medeorganisator T. van Hoeyen: ,,We hebben Ibrahim uitgenodigd, omdat hij Palestijn is. Ik denk echt niet dat hij de persoon is over wie u het heeft.”

Gretta Duisenberg, echtgenote van de Europese Bankpresident Wim Duisenberg, was door de organisatie als ,,aansprekende figuur” gevraagd om de bijeenkomst ’s avonds voor te zitten. Duisenberg, in de tussentijd vooral bekend geworden nadat ze een Palestijnse vlag over een balkon van haar woonhuis in Amsterdam had uitgehangen, paste in die beschrijving.

Gretta Duisenberg is stomverbaasd als ze van het verleden van Al-Baz hoort. Zij werd die avond voor het eerst aan hem voorgesteld, zegt ze in een reactie, en heeft hem daarna nooit meer gezien. Volgens haar sprak hij namens het Palestina Komitee Nederland. Ze wil de kwestie bij de organisatoren aan de orde stellen.

Ed Hollants, die als medewerker van het Autonoom Centrum filmopnamen maakte in Jenin, en Theo de Graaf, een oud-psychiater van het Israëlische leger die zich heeft aangesloten bij de Israël-kritische organisatie Een Ander Joods Geluid, waren twee van de andere sprekers.

De bijeenkomst was georganiseerd na de invallen van het Israëlische leger in Palestijse gebieden. Van Broekhoven: ,,We waren geschokt door het excessieve geweld in Jenin en Nablus. Waarom doet de wereld niets? dachten we. We wilden de mensen bewust maken van wat er gebeurde.” Medeorganisator T. van Hoeyen: ,,We hebben de datum van 4 mei bewust gekozen. Om acht uur hebben we zowel de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog als die in de bezette gebieden met drie minuten stilte herdacht.”
(2)

Noten:
(1) Hier wordt Mahmoud Al Khalidi bedoeld, die vorig jaar als ambassadeur van de PLO in Damascus stierf aan de gevolgen van een coronabesmetting
(2) http://www.nrc.nl/handelsblad/2002/06/11/ex-terrorist-op-bijeenkomst-pro-palestina-7593510

Friday, April 22, 2022

Twee demonstraties na Al-Aqsa-moskee-rellen

 Al-Aqsa-moskee-rellen in Jeruzalem inspireren moslimbroederschap in Nederland

De afgelopen weken nam het aantal gewelddadige incidenten in Israël toe. In Tel Aviv vond op 7 april in een café zelfs een terroristische aanslag plaats. Bij de Al-Aqsa-moskee werd met stenen gegooid en moest de oproerpolitie ingrijpen. Of de heilige maand Ramadan, die samenviel met het christelijke- en joodse Paasfeest, de directe aanleiding was , daarover wordt nog gediscussieerd. In ieder geval vormen de rellen en het geweld een welkome mobilisering voor anti-Israëlische schrijvers als Maarten Jan Hijmans en The Rights Forum. Na de verbale- en schriftelijke mobilisatie van Palestino's in Nederland, volgen op 23 april 2022 maar liefst twee demonstraties tegelijkertijd.

Demonstratie op de Dam
Hamas fondsenwerver Amin Abou Rashed roept samen met zijn aan de moslimbroederschap gelieerde PGNL op tot een demonstratie op de Dam (zaterdag 23 april om 14:00 uur). In de communicatie van deze islamitische organisatie valt op, dat de "bezetting van Jeruzalem" benadrukt wordt. Een twee-staten-oplossing is door deze terminologie op voorhand uitgesloten.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 23-april-2022.jpg
Oproep van Amin Abou Rashed

Vergelijkbare manifestaties in het verleden laten zien dat de Al-Aqsa-moskee een grote rol speelt. Bovendien probeert Amin Abou Rashed activisten aan zich te binden door hen een certificaat uit te reiken. Ook de BDS-propagandiste Dorien Ball (BIJ1, DocP, The Rights Forum) ontving in 2017 zo'n certificaat.Studenten
Tegelijkertijd probeert de BDS-beweging aanhang onder de studenten van diverse universiteiten te krijgen. De @Students4Palestine hebben tijdens de "Apartheidsweek" op maar liefst 6 universiteiten bijeenkomsten georganiseerd en zijn daardoor, naast Palestina Komitee, de Palestijnse Gemeenschap Nederland en Groningen-Jabalya een vierde belangrijke kracht in het pro-Palestijnse spectrum geworden.

Na deze succesvolle campagne op de universiteiten probeerden de studenten meer activisten bij de acties te betrekken. Er werden serieuze sollicitatiegesprekken met kandidaten gevoerd. Geïnteresseerde studenten kregen een organigram van Free Palestine Maastricht toegestuurd, die er zo serieus uitzag, dat de student-kandidaten de indruk moesten krijgen bij SHELL of de VN te solliciteren.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is organigram-maastricht-1024x582.jpg
Organigram Free Palestine Maastricht

Tien jaar geleden waren de Internationale Socialisten nog zeer actief op het thema "Palestina" en uit zeer betrouwbare bronnen heb ik vernomen, dat die club aan dit soort sollicitatiegesprekken ten onder is gegaan. Als ik beoordelings-gesprekken nodig heb, dan ga ik wel gewoon werken! Maar dat geheel ter zijde.

Intussen willen de studenten hun organisatorische kracht verzilveren en hebben daarom besloten óók een demonstratie te organiseren, maar dan op de dezelfde dag en in Den Haag. Dat levert op internet hele interessante discussies op over de vraag, welke demonstratie de beste is.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is a897b8c2-7bbb-4715-9955-192d4b38b7bd-598x1024.jpg

Welke demonstratie is de beste?

De doelen van de studenten-demonstratie zijn interessant. Het gaat hier namelijk om het suggereren van een urgentie, door het een "emergency protest" te noemen en "Palestine" in de aanhef te schrijven. Voor de kenners van de moslimbroederschap zijn deze verschillen gesneden koek. Hamas en de moslimbroederschap streven naar het vormen van een Ummah, een islamitische gemeenschap, dan wel een kalifaat. Het nationale streven naar een Palestijnse staat "Palestine", staat bij hen niet op de eerste plaats. De studenten daarentegen, hoewel zij voor het overgrote deel van buitenlandse komaf zijn en vaak een islamitische opvoeding genoten hebben, benadrukken het nationale streven van "Palestine". Bovendien wordt het "Einde van de bezetting" gepropageerd. De discussie op Instagram en Facebook gaat echter over de vraag aan welke demonstratie de meeste jongeren meedoen. Om de versnippering van de beweging nog verder te brengen, wordt er ook in Maastricht, zaterdag om 14:00 uur, een demonstratie gehouden.

Groeiende pro-Pal-beweging
Na de succesvolle "anti-apartheidsweek" scheppen de studenten enorm op, over de vermeende "Nooit eerder vertoonde nationale eenheid, door heel Nederland" Helaas schrijven deze buitenlandse studenten deze leuze in het Engels, zodat de oorspronkelijke bevolking van Nederland deze successen niet te ore zullen komen. Bovendien moet natuurlijk nog blijken of deze enorme successen wel geconsolideerd kunnen worden in een permanente beweging.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 6-cities.jpg
"Nationale eenheid in heel Nederland"

Van de reeds langer bestaande pro-Palestijnse organisaties is de DocP (BDS Nederland) de enige die zich aan de studenten weet te binden. Het Palestina Komitee wordt niet eens genoemd en de diverse stichtingen en verenigingen met "echte" Palestijnen ook niet. Het is een studentenbeweging. Een kenmerk van studentenbewegingen is, dat de studenten op een goede of kwade dag volwassen worden, werk krijgen en iets anders gaan doen. Of tegen die tijd "Palestina" bevrijd is, mag serieus betwijfeld worden. Dat wordt niet alleen veroorzaakt door de grote militaire kracht van Israël, maar ook doordat de Palestijnse beweging geen enkel concreet realiseerbaar doel weet te formuleren.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is a-growing-movement.jpg
Growing Movement

Overschatting
Het is natuurlijk jeugdige overschatting, te denken dat de "Apartheidsweek" een werkelijke impact op de universiteitscampussen heeft gehad. Ik heb even nagevraagd bij de Technische Universiteit Eindhoven en die laten weten dat er nog steeds succesvol met Tel Aviv wordt samengewerkt en dat ze van dat hele WOB-verzoek niks gehoord hebben. Waarschijnlijk is die boycotbeweging vooral onder studenten van 'Humanities' populair en dan ook nog vooral onder de buitenlandse studenten. De studenten economie, rechten, medicijnen en techniek weten wel, dat een leven zonder Israëlische medicijnen en geslepen lenzen geen leuk leven is. Samenwerking met Israëlische universiteiten zal dus nog wel even doorgaan, of Jeff Handmaker dat nou leuk vindt of niet.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is academic-censorship.jpg
Censorship

Censorship
Ook deze buiten-parlementaire beweging leeft van tegenwerking. De kleinste tegenspraak of hindernis wordt opgeblazen en uitvergroot. Het gegeven dat de Nederlandse-Arabische activiste Dina Zbeidy niet geschikt werd geacht een discussie op de Universiteit Leiden te leiden, wordt als "racistisch" en "censuur" geframed. In werkelijkheid stelde het bestuur van de universiteit Leiden voor, een andere voorzitter te kiezen. De discussie zelf werd niet verboden.

Na deelname aan deze middag die uiteindelijk in Den Haag plaats vond, heb ik ook met eigen ogen moeten waarnemen, dat dit propaganda-bijeenkomsten waren en dat er op geen enkele manier een academische inhoud aan de problematiek van het Midden-Oosten werd gegeven. Actiegroepen zouden zelf een zaaltje buiten de universiteit moeten vinden en daar hun anti-Israëlische gekrakeel laten horen. Het is ook duidelijk, dat het daar echter niet om ging. Het uiteindelijk doel is een academische boycot organiseren en ondersteunen. Dat doel is echter door deze apartheidsweek niet dichterbij gekomen.

Complicity

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is complicity.jpg
Complicity

De afgelopen weken is opnieuw duidelijk geworden, dat de BDS beweging, die de academische boycot propageert, een volledige afschaffing van de staat Israël nastreeft. Er worden daarom geen concrete verbeteringen in de levensomstandigheden van Arabieren voorgesteld. Omar Barghouti spreekt over een "mars naar rechtvaardigheid, vrijheid en gelijkheid". Dat zijn doelen die in geen enkel Arabisch land tot nog toe zijn gerealiseerd. De doelen zijn zo utopisch en onrealistisch, dat de huidige generatie studenten rustig twintig jaar van hun leven hieraan kan besteden, zonder ook maar één concrete overwinning te behalen. Zelfs het verhinderen van de aanbesteding van één buslijn voor het Israëlische Egged krijgen ze niet voor elkaar. Nu de aandacht twee jaar lang naar Covid is uitgegaan en de komende jaren Oekraïne (zo niet WOIII) het hoofdonderwerp zal worden, moet je je serieus afvragen of we hier met een sekte of een serieuze politieke beweging te maken hebben.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is intersectionality.jpg

Intersectionaliteit
Behalve de vreemde eisen van Omar Barghouti is er nog iets heel anders aan de hand met de nieuwe pro-Pal-studentenbeweging. De verbinding van Palestijnse eisen met de rechten van homosexuelen, transsexuelen, vrouwen en antiracisme, is een hele gewaagde combinatie. Ook hier kan tegengeworpen worden, dat in geen van de landen waar deze studenten vandaan komen, Irak, Syrië, Libanon, Iran en noem maar op, ook maar een heel klein greintje van deze rechten zijn verwerkelijkt. Ook in het hele kleine stukje "Palestina" (Gaza, Ramallah) is het huilen met de pet op.

In Nederland daarentegen, kunnen transseksuelen een geslachtsverandering ondergaan en leven homoseksuelen vrij en blij. Dus wat moet dit nu weer?

In ieder geval, want daar begon ik mee, kunnen de studenten morgen onafhankelijk en zonder bemoeienis van Amin Abou Rashed, voor al deze doelen demonstreren.

Saturday, March 26, 2022

Resisting Israeli Apartheid

Israeli Apartheid Week National Conference
26-03-2022 International Institute of Social Studies

Tijdens de laatste bijeenkomst in de Israeli Apartheid Week gaan alle remmen los. Werd op maandag nog door de organisatoren, de illusie van een academisch debat in stand gehouden, stond dit “event” geheel in het teken van het politiek activisme. Enkele observaties van een cultureel antropoloog

Tien jaar zionisme
Ik was al een half uur voor aanvang in de aula van het ISS, maar werd door Jeff Handmaker weer weggestuurd, omdat ze nog niet helemaal klaar waren. Wie wel in de zaal waren: BDS-oprichter Omar Barghouti, Palestina Komitee-voorzitter Robert Soeterik, met echtgenote en Electronic Intifada-scribent Adri Nieuwhof, zonder mantelpakje. Het was duidelijk wie er wel en wie er niet bij hoort en dat dit een actievergadering was.

Omar Barghouti, Jeff Handmaker en Adri Nieuwhof

Terwijl ik in de lobby zat te wachten, zag ik de vroegere voorzitter van het Palestina Komitee, Wim Lankamp, aankomen lopen en ik onderhield me met hem over gezondheid, bloedverdunners en dat het toch al weer tien jaar geleden was dat we elkaar bij de Joodse Omroep tegenkwamen. Dat was voor mij destijds ook een trigger om onderzoek naar het Palestina Komitee te gaan doen.

Paul Damen, Kees Broer, Wim Lankamp in 2012

Een pijnlijke situatie ontstond, toen Wim Lankamp niet op de deelnemerslijst voorkwam en de studenten wel tien minuten lang moesten zoeken en bespreken hoe hij dan toch toegang tot de zaal zou kunnen verkrijgen. Ik stond op het punt tegen deze jonge generatie Palestina-activisten te zeggen: “Weten jullie wel wie er hier voor je staat? Wim Lankamp, die al dertig jaar de weg voor jullie vrijmaakt, waar jullie nu met je strontkar overheen rijden.”

Participerend observeren
Het was net alsof ik weer in een Tunesisch dorp aan het participerend observeren was. Wie praat met wie en waar gaan de mensen zitten? De oude garde van het Palestina Komitee zit door enkele lege zitplaatsen gescheiden van de BDS-club. Adri Nieuwhof heeft duidelijk een belangrijke positie in deze stam en onderhoudt zich minzaam met enkele activisten met een Arabische achtergrond. Jose van Leeuwen zit bij haar in de buurt. Maarten Jan Hijmans, te laat binnengekomen, zit heel ver weg. Vreemd genoeg praat niemand met Omar Barghouti. Dat kan ik antropologisch duiden als een hiërarchische afstand of een gebrek aan communicatieve vermogens van deze BDS-leider. Ik hou het op het laatste. Verder zit de hele zaal vol met jonge studenten, waarvan 70% met een niet-Nederlandse achtergrond. De sfeer is goed en de studenten vreedzaam. Dat was acht jaar geleden, de meeste huidige studenten waren toen twaalf tot veertien jaar oud, heel anders. De studenten op de VU vonden het toen nodig mij tweehonderd keer te fotograferen, wat ik toen als “spion van het CIDI en top-zionist”, heel logisch vond.

Jaap Hamburger
Over de inhoud van deze “conferentie” hoef je je geen illusies te maken. “International law”, racism, apartheid, BDS, intersectionality, hypocrisy of European countries, colonialism, imperialism, lawfare, sabotage, black-lives-matter, slavery en complicity. Dat is het wel zo’n beetje koekebakker en dat in een snel tempo opgelezen. Waar ik mij werkelijk in interesseer is, of er nog iemand iets geks zegt. In dat opzicht kan je geheel op Jaap Hamburger van Een Ander Joods Geluid vertrouwen. Die oude blanke zuurpruim ging even het feestje bederven door tegen de meute in te gaan. Het door zijn opvoeding en familiegeschiedenis ontstane “oppositioneel gedragssyndroom” ontplooide zich hier in volle glorie.

Jaap Hamburger begon zijn verhaal met te vertellen dat de vergelijking tussen Zuid-Afrika en Israël , qua “apartheid”, geheel mank loopt. De twee maatschappelijke systemen zijn volgens de EAJG-voorman niet te vergelijken. Je zag de voorzitter Jeff Handmaker al een beetje zenuwachtig kijken. Waar gaat dit heen? Gelukkig veroordeelde Jaap Hamburger daarna wel de “crime of apartheid”, zodat de deelnemers opgelucht adem konden halen. Daarna ging de boze beer echter pas echt los.

Jaap Hamburger


Apartheid
De apartheid in Zuid-Afrika is mislukt en afgeschaft. Het is echter volgens Jaap volkomen onrealistisch te denken dat de “apartheid” in Israël op dezelfde manier en met hetzelfde tempo afgeschaft kan worden. Er zijn slechts beperkte lessen uit de strijd in Zuid-Afrika te trekken. Zuid-Afrika had tenslotte op het laatst geen enkele internationale steun meer en was buiten de rechtsorde gesteld. Dat is met Israël geheel anders, (waar juist steeds meer landen handelsbetrekking mee aanknopen). De studenten zouden zich volgens Jaap geen enkele illusie moeten maken: Israël bestaat nog wel een hele tijd.

Right of existence
Volgens Jaap Hamburger heeft geen enkele staat “recht op bestaan”. Een staat bestaat of hij bestaat niet en een “staat is een staat, punt uit”. Er bestaat wel recht op zelfbeschikking van een volk. Ook Joden hebben recht op zelfbeschikking, als volk, maar ze hadden er rekening mee moeten houden, dat ook de Arabieren dat recht hebben. Ik laat deze opmerking van Hamburger hier commentaarloos staan, omdat ik niet op alle slakken zout kan leggen. Dat ging dan nog wel een tijdje zo door en het gaat er hier om, dat BDS niet echt het thema van Jaap Hamburger is. Het gaat hem er veel meer om, dat je kritiek op de Joodse staat Israël niet als antisemitisme mag duiden. Daarom ontkent hij het bestaan van een “Joodse staat”. Volgens hem kan een staat niet Joods zijn. In de vragenronde achteraf had een studente toch wel problemen met dit standpunt, want ze vroeg zich af hoe zich dit met het “internationaal recht” verhoudt. Vreemd genoeg begreep Jaap Hamburger deze vraag niet, maar hield toch nog vijf minuten de microfoon vast, daarmee verhinderende, dat Omar Barghouti hier zijn demagogische en onsamenhangende sausje over heen kon gieten.

Resisting Israeli Apartheid

Intersectionality
De voorzitter was te beleefd om Jaap Hamburger de microfoon uit zijn handen te trekken, zodat hij nog even door kon gaan met als een oude grijze olifant door de porseleinkast te denderen. Het begrip ‘intersectionality’ is veel te abstract en daardoor voor het grote publiek onbegrijpelijk. Door de strijd samen met transgenders, black-lives-matter, vrouwen en homoseksuelen te voeren verlies je scherpte en versplintert de hele Palestina-beweging. BAM, dat was natuurlijk tegen het zere been. Er werd verder niet heel fel op Jaap Hamburger gereageerd, maar het is duidelijk dat hij in dit opzicht ook gewoon een ‘boomer’ is en zijn plaats binnen EAJG beter aan een jongere Joodse anti-Israël-activist zou kunnen afstaan. Ik denk dan aan een Bluma Brecher of Itaï van der Wal.

Groei en tegenwerking
Dit verslag is natuurlijk niet compleet. Er waren nog meer sprekers en er gebeurde nog meer in de zaal. In de laatste ronde en conclusie vertelde Jeff Handmaker, dat de Israeli Apartheid Week enorm is tegengewerkt door persoonlijke aanvallen tegen de activisten en brieven naar het bestuur van de Erasmus-universiteit. Het organiseren van zo’n bijeenkomst in de toekomst, is niet vanzelfsprekend. Daarmee zendt de organisator twee tegengestelde boodschappen uit. Aan de ene kant wordt benadrukt dat de BDS-beweging enorm in kracht is toegenomen, maar aan de andere kant wordt het speelveld steeds kleiner.

Ik moet toegeven dat ik de signalen over een grote anti-Israëlisch beweging onder studenten onderschat heb, hoewel BDS-Nederland dit al maandenlang in nieuwsbrieven heeft aangekondigd. Aan de andere kant is niet in te schatten of dit sentiment een structureel karakter heeft. De pro-Pal-activisten zijn niet voor niets zo kwaad op de internationale steun voor Oekraïne. Ze zien de aandacht voor “hun zaak” al weer verslappen.

International Institute of Social Science