Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Wednesday, March 28, 2012

Jose van Leeuwen geen lid van Groenlinks!!

klopt allemaal niet wat ik geschreven had. Jose van Leeuwen is wel lid van het Haagse Vredesplatform maar niet van de Midden-Oostenwerkgroep van Groenlinks. Waarvan acte!!

Sunday, March 25, 2012

Drie Anti-Israël Demos

Israël-Haters kunnen hun hart deze week weer ophalen!! Maar liefst drie verschillende demonstraties tegen Israël op donderdag, vrijdag en zaterdag. Als dat geen zoden aan de dijk zet!

De verschillende demonstraties op verschillende dagen weerspiegelen de deplorabele toestand van de pro-Palestina-Lobby van dit moment en ze laten zien welke stromingen er nu actief zijn. De oudste anti-Israël-beweging in Nederland, het Palestina Komitee Nederland, is communistisch (nu Groenlinks) en seculier. Reeds in 1968 sympathiseerden zijn met de PLO en de PFLP. Deze club onder leiding van Wim Lankamp zal op donderdag van half  één tot twee uur 's middags bij het Tweede Kamer gebouw demonstreren. Op die dag debatteert de Tweede Kamer ook over het EU standpunt inzake Judea en Samaria. Vandaar deze dag.

De tweede demonstratie wordt georganiseerd door Gretta Duisenberg en haar organisatie StopDeBezetting en vindt plaats op vrijdag 30 maart om 14.00 uur bij de Israëlisch ambassade. Gretta zelf is er niet bij want ze wandelt met de Global March to Jerusalem van Beirut naar de grens met Israël. Enkele deelnemers van de "Global March to Jerusalem" zijn deze week bij de Iraanse president Ahmadinejad op bezoek geweest en hebben zijn volledige support gekregen. Dat zegt ook wel iets. Gretta Duisenberg staat los van de overige pro-Palestina organisaties en is met haar provocerende antisemitische acties een vreemde eend in de bijt van de activisten. Anja mag haar niet, wat moet ik nog meer zeggen.

De derde demonstratie vindt op zaterdag 14.00 uur bij de Israëlische ambassade plaats en wordt georganiseerd door de moslimbroederschap PPMS , waar ook Abou Eénarm (Amin Abou Rashed) lid van is. Deze organisaties is een voortzetting van de Stichting Al Aqsa, die onrechtmatig geld voor Hamas heeft ingezameld en waar ook de schoonmoeder van de veroordeelde terrorist Samir Azzouz bestuurslid van is geweest. Dat even ter illustratie van de kringen waarin deze Palestina strijders zich in begeven.

Deze drie stromingen binnen de pro-Palestina beweging worden gekenmerkt door politiek extreem-links (Palestina Komitee), elitair internationalistisch (Gretta Duisenberg) en islamitisch fundamentalistisch (PPMS).
De anarchistische stroming (Utrecht4 Palestine van Kristel Letschert), de Joodse stroming (een Ander Joods Geluid, Hajo Meijer en Jaap Hamburger) en de Protestants Christelijke (Sabeel, Jominee en Meta Floor) ontbreken nog in het plaatje. Zij demonstreren deze keer niet.

Het is niet geheel duidelijk waarom er nu drie verschillende demonstraties tegen Israel worden gehouden en waarom deze demonstraties zo laat worden aangekondigd. De strijd tussen moslimbroeders en sjiïeten in Syrïe kan er iets mee te maken hebben. De overduidelijke inmenging van Hezbollah en Iran bij deze "vreedzame" wandeltocht kan een rol spelen. Het kan ook zo zijn dat deze groepen het niet eens zijn geworden over tijd en plaats.







Global March to Jerusalem en Psalm 83

De "Global March to Jerusalem" die op 30 maart aanstaande plaats zou moeten vinden, houdt de gemoederen bezig. Voor hen die geloven dat de Israel het beloofde land van de Joden is en dat de Tempel op de Tempelberg nog tijdens ons leven, dat wil zeggen zeer spoedig, opnieuw opgebouwd zal worden, voor die mensen is de mars naar Jerusalem, ondersteund met terreurgeld uit Iran, een schande die bestreden moet worden. Darell Myatt uit Texas vergelijkt de Mars naar Jeruzalem zelfs met de oorlog in Psalm 83: "Een lied. Een psalm van Asaf.
O God, houd U niet stil, zwijg niet en blijf niet werkeloos, o God.
Want zie, uw vijanden tieren, uw haters steken het hoofd op; zij smeden een listige aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen.
Zij zeggen: Komt, laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht.
Want zij hebben eensgezind beraadslaagd, tegen U een verbond gesloten."



Saturday, March 24, 2012

Anja over de beschavende werking van Hassnae Bouazza

Eindelijk een bewijs dat Anja alle blogs over haar haatzaaierij ook werkelijk leest. Op haar Facebook pagina geeft ze commentaar op een toneelstuk in de Balie en daar schrijft ze:

De beschavende werking van een moslimvriendin. Je moet er maar op komen. Volgens mij heeft Hassnae Bouazza juist een heel destructieve invloed op de islamcriticus Breedveld gehad. Niks beschavends aan.

Tien argumenten tegen de emotionele terreur van Bill Gates


Grote kop op de voorpagina van de Azijnbode vandaag: "Bill Gates wil Geert Wilders wel even rondleiden in Afrika". De multimiljardair van Microsoft wil graag dat Nederland 0,7 % van zijn Brutto-Binnenlands-Product aan ontwikkelingssamenwerking geeft en geeft daar een aantal emotionele argumenten voor. "Met duizend dollar kan een kind worden gered." Met het vermogen van Bill Gates zouden dus achtenveertig miljoen kinderen kunnen worden gered. Per jaar sterven er in Afrika acht miljoen kinderen, dus hij kan met zijn vermogen nog 6 jaar alle levens van Afrikaanse kinderen redden. Kassa, ga je gang!!

Bill Gates weet natuurlijk ook wel dat zelfs als hij al zijn vermogen in het redden van kinderlevens zou steken, dat het dan nog niet zou helpen. Daarom volgen hieronder vijf goede argumenten waarom hij met
zijn emotionele oproep aan Nederland bullshit praat:

1) AIDS
Jarenlang werd er geroepen dat in Afrika een AIDS epidemie woedt en dat we daarom geld voor medicijnen moeten geven anders zou er een bevolkingscatastrofe plaats vinden. Aangezien vooral jonge volwassenen met een actief sexueel leven door het HIV virus worden getroffen, zou je verwachten dat de bevolkingsgroei door het toeslaan van de
dramatische ziekte afneemt. Die bevolkingsgroei is in Afrikaanse landen echter nog steeds tussen de 2% en 3 %. In Nederland tussen de 0% en 1%. Misschien is die epidemie helemaal niet zo groot. Ook Bill Gates komt nu weer met het HIV argument om ons over te halen ons belasting geld naar Afrika te sturen.

2)   Brutte Binnenlands Product
Nederland heeft jarenlang 0,8 procent van het Brutto Binnenlands Product aan ontwikkelingshulp besteed, zonder resultaat te boeken. De Verenigde Staten en Japan nog geen 0,2%. Het zou voor Bill Gates veel gemakkelijker moeten zijn de Obama regering te beïnvloeden. Iemand moet op het idee zijn gekomen om Bill Gates ertoe te bewegen Mark Rutte te piepelen.

3) Communistische Heilstaten
Veel ontwikkelingshulp gaat naar voormalige communistische dictaturen: Mozambique (Prins Willem Alexander), Tanzania, Angola. Tijdens mijn studie Culturele Antropologie aan de Vrije Universiteit heb ik altijd te horen gekregen dat de kolonialistische westerse imperialisten (of woorden van gelijke strekking) de armoede veroorzaakt hebben. Die analyse laat echter geheel buiten beschouwing dat het socialisme een economie in een paar jaar tijd geheel naar de knoppen kan helpen. In die landen is dat het geval. De armoede is na de onafhankelijkheid groter geworden. Er is dus geen enkele reden voor Westerse democratiën geld aan deze landen te geven. Rusland zou zijn ereschuld moeten inlossen en ontwikkelingshulp geven. want met Sovjet-Steun zijn deze economiën aan puin geschoten.
4)  Oorlog
De Afrikaanse landen hebben nog steeds geld genoeg voor wapens en oorlogsvoering. De belangrijkste oorzaken van armoede zijn vluchtelingenproblematiek, oorlog en gebrek aan infrastructuur. De gelden die de Afrikaanse landen esteden aan het op peil houden van hun legers en aan het oorlogvoeren, zouden besteed moeten worden aan de opbouw van infrastructuur. Onze ontwikkelingshulp kan daarbij hooguit een stuntje in de rug zijn, maar het kan de echte oorzaken niet wegnemen.

5) Ondernemerschap
Bill Gates zou nooit zo rijk zijn geworden als hij de principes die hij Nedwrland nu op probeert te leggen in zijn eigen Microsoft had toegepast. Dat wat verlies lijdt wordt afgestoten en dat wat winst brengt wordt gestimuleerd. Het is zo simpel. Maar Bill Gates lijkt het te zijn vergeten.
De ondernemingszin van Afrikaanse zakemlui wordt door de ontwikkelingshulp geheel weggenomen. Goedkope groente en kippepootjes worden in Afrika gedumpt en daardoor wordt de lokale economie om zeep geholpen. Een kind kan de was doen.

Ik ben benieuwd of de oproep van Bill Gates effect op de onderhandelingen in het Catshuis heeft. In ieder geval zal het CDA er door verscheurd worden.


Friday, March 23, 2012

Activiste Jose van Leeuwen bedreigt Han ten Broeke (VVD)

De pro-Palestina activiste Jose van Leeuwen heeft vandaag op Facebook een hele vreemde uitspraak gedaan. Ze dreigt Han ten Broeke, kamerlid voor de VVD, te ontvoeren, in een zaal op te sluiten en te dwinmgen naar de film '5 broken cameras' te kijken.  Aangezien Jose van Leeuwen al eerder blijk heeft gegeven van een opvliegend karakter, is de opmerking niet verassend maar wel dreigend.
Jose van Leeuwen , lid van de werkgroep Midden-Oosten van Groenlinks en beroepsdemonstrante, probeerde al eens een Powned-journalist te s;laan en demonstreerde een half jaar geleden nog zij aan zij met radicale moslims en neo-nazis tegen Israel.

Thursday, March 22, 2012

Gaat de Marokkaanse Lobby met de PvdA ten onder?

Van alle ethnische groepen in de Nederlandse samenleving, hebben de Marokkanen hebben op dit moment de meest succesvolle lobby in de politiek. Geen ethnische groep levert procentueel meer raadsleden, burgemeesters en kamerleden, dan de Marokkanen. Deze lobby voor politieke invloed steunt bijna geheel op de PvdA. Nu de Pvda dramatisch laag in de peiling voor de Tweede kamerverkiezingen staat en deze sociaal-democratische partij zijn invloed binnenkort zal zien verdwijnen, is het de vraag wat er dan met al die Marokkanen in de politiek gebeurd.

Nederlanders beschouwen misschien hun eigen land als het meest democratische van Europa, maar een korte vergelijking met de ons omringende landen toont aan, dat Nederland juist het minst democratische land van Europa is. Geen gekozen burgemeester, geen gekozen Commissaris van de Koningin en een via benomeingen evriendjes politiek bepaald hoogste rechtscollege, met de niet gekozen koning als voorzitter.

Deze ondemocratische samenleving is ook nog eens kwetsbaar als de niet gekozen elite het in zijn hoofd haalt een multicultureel ideaal aan de bevolking op te dringen en een diversiteitsideaal door de strot te duwen. Je denkt toch niet serieus dat burgemeester Aboutaleb ooit door de Rotterdammers als burgemeester gekozen zou zijn, indioen er vrije verkiezingen gehouden zouden zijn? Hij heeft niets met die stad en moest gewoon door de PvdA aan een baantje geholpen worden.

Het is onverstandig van de Marokkanen hun kaarten geheel op één partij te zetten. Er zijn toch ook wel ondernemende Marokkanen die bij de VVD onder hadden kunnen duiken? En de religieuze Marokkanen hadden toch ook wel bij het CDA kunnen aankloppen? Dat hebben ze niet gedaan en nu is de vraag of het misschien al veel te laat is. De PvdA gaat ten onder en de baantjhesjagers zullen werkloos worden.

Is er nog genoeg tijd om bij de SP of Groenlinks aan te kloppen? Waarschijnlijk is het te laat. De SP heeft al heel slechte ervaringen met kamerleden die niet een flink deel van hun salaris aan de partij willen afdragen en een eigen partij beginnen. Groenlinks heeft een leiderschapsprobleem en de kamerleden zullen hun plaats op de lijst zelf willen behouden. Beide linkse partijen zitten niet te wachten op spijtoptanten uit de PvdA. Wat nu te doen?

Voor de Marokkanen zit er niets anders op dan een lange mars door de instituties te beginnen en in andere publieke sectoren door te dringen. Probeer een baan als leraar of ambtenaar te krijgen. Een andere mogelijkheid is toch de krachten te spreiden en ook andere politieke partijen te proberen binnen te dringen.
De Surinamers zijn deze weg al gegaan en zijn nu in bijna alle sectoren van de sameleving werkzaam. Het behalen van een diploma is dan wel een vereiste.

De politieke partijen doen er goed aan de focus te verleggen naar andere minderheidsgroepen die nu nieuw in de Nederlandse samenleving zijn en ook een vertegenwoordiging nodig hebben. Ik denk dan aan de Polen en de Bulgaren. Waarom niet een nieuwe Poolse burgemeester van Utrecht? Je moet ruim denken tegenwoordig!!


 

Monday, March 19, 2012

Syrische activisten worden gehacked


Syrische en Iraanse activisiten zijn het doelwit van malware geworden die zich als een PowerPoint presentatie of afbeelding voordoet. Dat blijkt uit een analyse die het Tor Project heeft gepubliceerd. De malware wordt verspreid via e-mail, Skype en Instant Messaging. Zodra het slachtoffer de bestanden opent, installeert de malware zichzelf. In het geval van de PowerPoint presentatie gaat het om een keylogger, de afbeelding blijkt een backdoor te zijn.

De malware maakt verbinding met een server van een Syrisch telecombedrijf dat in handen van de staat is. Volgens de analyse kunnen de meeste virusscanners zowel de keylogger als backdoor detecteren. "De veiligste optie is het opnieuw installeren van het besturingssysteem op je computer", zegt Runa Sandvik van het Tor Project.

Keylogger
Het Tor Project ontwikkelt Tor, de software waarmee dissidenten in landen zonder vrijheid van meningsuiting, zoals Syrië en Iran, zonder angst voor vergelding het internet kunnen gebruiken. Activisten van wie de computer besmet is lopen zelfs met het gebruik van Tor risico.

"De keylogger beïnvloedt je hele systeem, en het stuurt zelfs de inhoud van je klembord naar de aanvaller. De Tor Browser bundel beschermt je niet als je een keylogger op je systeem hebt staan", waarschuwt Sandvik.

Friday, March 16, 2012

De Hondenbelasting van F.Jacobse

Zelfs de "Ordedienst" van het Palestina Komitee Nederland, tevens de laatste stalinist van heel Nederland en bestuurslid van de Nieuwe Communistische Partij Nederland, Rik Min heeft er nu genoeg van. Hij heeft een brief aan de belastinginspecteur gestuurd om te protesteren tegen de torenhoge belastingen:


Geachte Inspecteur der Belastingen ,
Het spijt me u te moeten berichten,dat het voor mij onmogelijk is te bekijken of ik mijn belasting voor 2012 nog wel kan betalen. Mijn financiële positie is door de crisis en de bezuinigingsdrift zeer onoverzichtelijk geworden. Door de vele verschillende wetten en belastingen ben ik inmiddels zo terneergeslagen,uitgeput, uitgebuit, uitgewoond, uitgetrokken en uitgeperst, dat ik niet meer weet waar ik aan toe ben,hoe ik moet zijn en of ik er nog wel ben.

Men heeft mij genoodzaakt te betalen voor:
Milieubelasting,
Inkomstenbelasting,
Vennootschapsbelasting,
BTW,
BPM,
Precariobelasting,
Loonbelasting,
Onroerendgoedbelasting,
Overdrachtsbelasting,
Staatsbelasting,
Straatbelasting,
Rioolbelasting,
Grondbelasting,
Wegenbelasting,
Verzekerings-belasting,
Beursbelasting,
Weelde-belasting,
Gemeentebelastingen,
Dividendbelasting,
Successie-belasting,
Hondenbelasting,
Vermakelijkheidsbelasting,
OZB,
Toeristenbelasting,
Parkeer-belasting,
Forensenbelasting,
Reclame-belasting,
Baatbelasting,
Roerendezaakbelasting
en begraafplaatsrechten.
En verder voor:
Tabaksaccijns,
Benzineaccijns,
Kwartje van Kok,
Gedistilleerd-accijns,
Zegelrecht,
Registratierecht,
Invoerrecht,
Statistiekrecht,
Reinigingsrecht
en wat er nog meer aan rechten zijn.
Ik ben verplicht bij te dragen aan:
verplichte pensioenregelingen,
WAO, AOW, AWW, WW, WWV,
en tal van andere 'weeën';
Alsook aan Ziektegeldverzekering en Zorgverzekering.
Ik betaal ook netjes:
Liggeld,
Staangeld,
Parkeergeld,
Tolgeld,
Sluisgeld,
Schoolgeld,
Inschrijfgeld,
Lesgeld.
Ik ben ook aangezocht of zelfs verplicht bij te dragen voor:
Dierenbescherming,
Vrijheidsbond,
Kankerbestrijding,
Astmafonds,Nierfonds,
Leprafonds,
Kinderbescherming,
Geheelonthoudersbond,
Rampenfonds
en het Begrafenisfonds enz.
Tevens is de druk groot om als steun te dienen voor:
het Rode Kruis,
het Groene Kruis,
Het Wit-Gele Kruis,
Het Oranje Kruis
en een regenboog van andere Kruizen.
De regering en anderen die mij in haar naam regeren, hebben mij zo geregeerd,
dat ik niet meer weet wiens eigendom ik ben.
Ik ben verplicht,
verdacht, verhoord, ondervraagd,
berispt, beboet, bekeurd,
bestraft, bekeken, onderzocht,
nagegaan, gecontroleerd, gezuiverd,
ingesloten, uitgesloten, verwisseld,
ontbonden, gecommandeerd, ingeschreven,
uitgeschreven, doorgelicht, ingelicht,
voorgelicht, opgelicht
en heen en weer geschoven.
Ik heb tot nu toe een groot deel van mijn leven doorgebracht met het invullen,
uitschrijven, overschrijven, halen en bekrachtigen en tekenen van formulieren.
Ik heb reeds honderden malen verklaard, dat ik ben geboren en waar en wanneer.
Maar men schijnt mij slecht te geloven.
Ook voor actiecomités, bonden, fondsen, verenigingen, clubs, instellingen, instituten,
organisaties en stichtingen schijn ik een onuitputtelijke bron te vormen
voor het verschaffen van G E L D en het bevredigen van iemands tegenwoordige en toekomstige wensen en
behoeften. Ik ben verplicht voor een Energie Keurmerk te betalen voor ik mijn huis mag verkopen.
Het enige wat mij nog aan het leven bindt, is mijn nieuwsgierigheid:
WAT KOMT ER NOG MEER?
Dat is dan misschien het betalen van milieuheffing op een biefstuk?
Omdat het milieu vervuild wordt door de uitstoot van gassen door het rund.
Dan voel ik door mijn klompen heen, wat de volgende stap zal zijn,dat ik straks verplicht ben een snuffelpaal aan te schaffen voor in mijn huis.
Om mijn eigen uitstoot te meten en daarover ook milieubelasting te betalen.
Meneer de Inspecteur, zoals u ziet, kan ik tot mijn spijt mij nauwelijks nog veroorloven om te leven, laat staan om nog meer te betalen.
Hoogachtend,
Rik Min

Sunday, March 11, 2012

De Nederlandse Global March to Jerusalem


Op 30 maart 2012 wordt er vanuit vier verschillende landen een vreedzame wandeltocht naar Jeruzalem gelopen. Dit initiatief is een resultaat van twee jaar voorbereiding door verschillende Westerse-, Aziatische- en Arabische  Pro-Palestinagroepen en is bekend onder de naam: "Global March to Jerusalem".

In Nederland wordt de organisatie "Global March to Jerusalem" vertegenwoordigd  door de activiste Gretta Duisenberg van de website "Stopdebezetting". Gretta is zelfs voor de organisatie van dit initiatief naar Beirut, Rome en Amman gereisd en staat ook op de foto samen met enkele andere pro-Palestina activisten.

Wat wordt er nu in Nederland gedaan om dit initiatief van de grond te krijgen? Doen er Nederlanders mee aan de vreedzame wandeltocht? Wordt er geld verzameld voor dit initiatief? Hoe wordt er gemobiliseerd? Ik vroeg het de voorzitter van het Palestina Komitee, Wim Lankamp, maar die wist vorige week zondag nog niets van dit initiatief. Op de website van Gretta Duisenberg is één keer een wervend artikel over Mustafa Barghouthi die oproept aan de wandeltocht deel te nemen, verschenen.  En daarna is het stil.

Amin Abou Rashed de vertegenwoordiger en fondsenwerver van Hamas in Nederland verbleef vorige week samen met zijn dochter in Gaza en heeft zich nog niet over de wandeltocht geuit. Rob Groenhuijzen, de organisator van de Nederlandse Gazaboot heeft zich nog niet bereid getoond de volgende actie te steunen. Op de website van Anja Meulenbelt staat helemaal niets over dit initiatief. Dan hebben we de usual suspects wel gehad.

Op Facebook is intussen een Nederlandse pagina voor de Global March to Jerusalem verschenen, waar verschillende mensen uit het pro-Palestina gebeuren hun vriendschap betuigd hebben. Slechts 12 mensen hebben tot nog toe hun "Like" gezet onder de Nederlandse pagina voor de wandeltocht.  Er is echter ook een Nederlands account op Facebook waar intussen 64 Facebook vrienden op staan.Een parlementslid van het CDA staat daar op.  Het kan zijn dat de mensen die het vriendschapsverzoek van de Global March to Jerusalem hebben geaccepteerd gewoon eens wilden kijken wat Gretta nu weer allemaal op haar eigen houtje aan het doen is. Het kan ook zijn dat deze mensen gewoon alle vriendschapsverzoeken waar het woord Palestina in staat, uit reflex accepteren. Het kan ook zijn dat deze Facebook vrienden nog niet op de hoogte zijn van de vele ruzies binnen de organisatie van de wandeltocht. We weten het niet.

De organisatie van deze wandeltocht komt nog niet erg van de grond in Nederland.  Dat heeft volgens mij zowel interne- als externe redenen. De ruzie tussen de Syrië-aanhangers en de moslimbroeders binnen de organisatie is iets waar wij Nederlanders liever niet mee geassocieerd worden. Wie moet je steunen? Moeilijk. De berichten dat deze gehele mars een initiatief is dat gefinancierd is door Iran wekken niet bepaald een vertrouwingwekkend gevoel. Het regime in Iran is onder de Nederlandse pro-Palestina activisten niet bepaald geliefd.

Het debacle van de Nederlandse Gazaboot ligt nog vers in het geheugen. De zionistische lobby slaapt nooit en publiceert iedere misstap die in de organisatie wordt gemaakt. Het samenwerken met terroristen als Rob Groenhuijzen en Amin Abou Rashed. Het uitlekken van gegevens naar de Telegraaf. Het zijn allemaal mislukkingen van de laatste jaren die het leven voor de pro-Palestina activist niet gemakkelijker hebben gemaakt.

De grootste rem op een Nederlandse betrokkenheid bij de Global March to Jerusalem is toch wel de persoon van Gretta Duisenberg zelf. Ze heeft namelijk wel de internationale contacten, maar niet de Nederlandse organisatie. Het is allemaal nogal elitair en van bovenaf. Ze kan geen activisten mobiliseren. Het is algemeen bekend, dat SP-grootheden als Anja Meulenbelt en Harry van Bommel niet zo graag met Gretta Duisenberg samenwerken. De SP staat op het punt in Nederland een politieke speler van belang te worden en dan kan zo'n ongeleid projectiel als een Gretta Duisenberg alleen maar schade berokkenen. Daarom zal Gretta op 30 maart moederziel alleen vanuit Jordanië naar Jerusalem proberen te lopen. Ik ben benieuwd.

Wednesday, March 07, 2012

Jouw Unieke Boodschap

De laatste maanden ben ik werkzaam als interim manager in een ICT afdeling. Nog niet eerder heb ik zo intensief beleefd wat het betekent om andere mensen opdrachten te geven, te corrigeren en te stimuleren. Vanmiddag heb ik een uur lang met een manager zitten koffiedrinken in de kantine en tegelijkertijd besproken wat de beste manier is om feed-back te geven. Bij jezelf blijven.

"Ik heb gemerkt dat het moeilijk voor jou is op tijd naar je werk te komen. Ik voel me teleurgesteld dat ondanks eerder gemaakte afspraken er geen verandering in dit gedrag heeft plaats gevonden. Wat kunnen we afspreken over jouw verbeterplan, zodat we op een goede en positieve manier....etc etc"

Bij alles wat we zeggen of doen of hoe we ons gedragen, zenden we een boodschap uit. Ik heb gemerkt dat ieder individu een persoonlijke boodschap uitzendt in alles wat hij zegt en doet en dat die boodschap in één zin samen te vatten is. Voorbeelden van die zinnen zijn in willekeurige volgorde:

"Ik hou me geheel aan de afgesproken regels en dat heb ik ook aan ze gemaild, maar ze luisteren niet"
"Ik wil de afdeling graag verder helpen en dat kan ik ook heel goed, maar dan moeten ze wel willen"
"Honderd keer heb ik een email gestuurd en erop gewezen dat het zo helemaal fout gaat en dan moeten ze nu niet komen en mij de schuld geven"
"Ze moeten mij niet voor de voeten lopen, want ik wals zo over ze heen"

Het is verbazingwekkend om te zien hoe dze ene persoonlijke boodschap nauwelijks verandert en telkens weer in elke communicatie terug komt. Niet allen in antwoord op vragen en bij discussies bij vergaderingen, maar ook in het gedrag, kijken en de manier van beweging, zenden we allemaal onze eigen persoonlijke boodschap uit. Ik confronteerde een collega hier mee. Ik moet dan altijd erbij zeggen dat het niet persoonlijk bedoeld is en dat het absoluut niet als kritiek opgevat moet worden. Ik noemde de voorbeelden hierboven en hij zei onmiddellijk dat hij nummero 2 was. "Ik wil de afdeling graag verder helpen en dat kan ik ook heel goed, maar dan moeten ze wel willen". Onmiddellijk begon hij te vertellen wat hij allemaal al voor ideeën had waarmee de afdeling veel geld kon verdienen en dat hij zelfs wel wilde overwerken, zonder betaling , om het te verwezenlijken. Maar helaas had het management er geen enkele aandacht aan besteed en was er geheel buiten zijn schuld, niets van terecht gekomen.

Dat je de eigen boodschap herkent en inziet dat je ook eens zou kunnen veranderen, is intellectueel nog wel te begrijpen, maar het lukt slechts enkelen ook een werkelijke verandering aan te brengen. Het krachtigste middel om je eigen boodschap te veranderen is op een andere manier tegen jezelf te praten. De nieuwe boodschap moet voortdurend naar je onderbewuste gecommuniceerd worden, zodat hij vast bijft zitten. Ik zeg nu steeds tegen mezelf: ""De succesvolle manager stapt in zijn auto en gaat er een mooie dag van maken". Als je dus op een goede dag een bericht in de krant leest over een succesvolle manager die op een mooie dag over iemand heengewalst is, dan weet je dat mijn boodschap is aangekomen.

Monday, March 05, 2012

"Global March to Jerusalem" ontmaskerd  



De verschillende websites van de Global March to Jerusalem hebben hetzelfde IP-adres en worden gehost door "The AhlulBayt Islamic Mission" , de door Iran gefinancierde en sjihitische missie-organisatie in Groot Brittanië. De server die zowel de website van AhlulBayt als van de Global March to Jerusalem host is geregistreerd door een inwoner van  Leicester met de naam Shabbir Hassanally. Lees de details: hier.

Mijnheer  Hassanally schijn een grote fan van de Hezbolla leider Hassan Nasrallah te zijn. In ieder geval maakt hij ondertitels voor de filmpjes van Nasrallah en zet ze op zijn  blog – blijkbaar wars van het feit dat Hezbolla in het Verenigde Koninkrijk wordt beschouwd als een terreur organisatie.
Hassanally is ook  reporter in Libanon voor de Palestine Telegraph geweest, een krant die opgericht en gefinancierd is door  Sameh Habib (aka Sameh Akram Subhi Habeeb) , de woordvoerder voor de flotilla-organisie ‘European Campaign to End the Siege on Gaza’ behorende bij de moslimbroederschap Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE).
Op  het filmpje staat Shabbir Hassanally terwijl hij de  32ste verjaardag van het Iraanse regiem viert.

Dat zijn de vrienden en de organisatoren van de Global March to Jeruzalem en dat wetende kunnen we deze maand een groot spectakel verwachten als ze "Vreedzaam naar Jeruzalem" willen wandelen.

Wim Lankamp wint op punten


Vier mensen hebben gisteravond in het programma Joods op Zondag anderhalf uur lang op Wim Lankamp van het Palestina Komitee Nederland zitten inhakken en hij is staande gebleven. Daarom wint het Palestina Komitee op punten in de bokswedstrijd over de vraag of Israel nu wel of niet een Apartheidsstaat is en of Israel nu wel of niet de komende week geboycot moet worden.

We zijn met zijn allen in het frame van de internationale boycot beweging gestapt door te willen bewijzen dat er in Israel geen sprake van apartheid is. Door steeds over apartheid te spreken bevestig je voor het grote publiek dat er iets aan de hand is en het woord apartheid blijft hangen. Ik was daarvoor gewaarschuwd, maar ik heb er bewust voor gekozen toch naar de studio te gaan. Ik wilde dat wel eens meemaken.

Vlak voor de uitzending begon, heb ik nog aan Paul Damen van de Joodse Omroep gevraagd waarom hij eigenlijk het Palestina Komitee een podium geeft. Er is tenslotte nog niets in de NRC of Volkskrant geschreven over de apartheidsweek. Ook Pauw en Witteman en De wereld Draait Door hebben nog geen Gretta of Anja in de studio gehad. Waarom moet uitgerekend de Joodse Omroep dan aandacht aan dit fenomeen besteden? "Wij praten met allerlei mensen, dit is niks bijzonders" meende Paul. "Anja Meulenbelt en Gretta Duisenberg worden niet uitgenodigd. Met Anja valt niet te praten, want die vindt iedereen met een andere mening fout en Gretta is gewoon hartstikke gek."

Ik heb nog geprobeerd in de uitzending het thema terrorisme ter sprake te brengen. Bestuursleden van het Palestina Komitee hebben zowel contacten met de terreurorganisatie PFLP als met Hamas. Een paar keer is Wim Lankamp daar op teruggekomen. "De vliegtuigkapingen van mijnheer Maduraatje", zei hij gekscherend alsof dat iets grappigs is. Daarmee stapte hij wel in het frame dat ik opgebouwd had. Paul Damen nam dat over door nog een keer te zeggen: "Uw organisatie heeft dus allerlei contacten met terreurorganisaties".

Het kon Wim Lankamp allemaal niet deren. Hij heeft de VN-resoluties die de terugkeer van alle Palestijnse vluchtelingen tot in het derde geslacht het recht op terugkeer garanderen, in zijn hoofd en heeft ze allemaal stuk voor stuk op kunnen lepelen. Ik voelde de fysieke afkeer tegen dit optreden in de studio van de Joodse Omroep, maar we konden er helemaal niets tegen doen.

"Je hebt weer mooi propaganda voor de apartheidsweek kunnen maken", zei ik naar afloop tegen Wim Lankamp. "Daar is het me niet alleen om te doen" , stelde hij. Deze man is echt van zijn zaak overtuigd en daar is geen kruid tegen gewassen.

Sunday, March 04, 2012

Inge Neefs : Vittorio Arrigoni is vermoord door extremisten

Inge Neefs is één van de vriendinnen van de vermoorde pro-Palestijnse activist Vittorio Arrigoni en ze verblijft op het ogenblik in Gaza. Inge voer ook al eens mee op één van de Gazaboten die hulpgoederen ging brengen naar het geblokkeerde gebied.

De vader van Inge Neefs riep op Facebook dat Vittorio Arrigoni misschien is vermoord door een Israelische geheime dienst. Bewijzen voor een inmenging van Israel bij de moord zijn er niet. Bij dit soort moorden wordt al snel de schuld aan de Mossad gegeven.

Nu, een jaar na de moord, heeft Inge Neefs eindelijk gereageerd en op Facebook geantwoord, dat de moord is gepleegd door extremisten.

Inge Neefs was vorige week nog toeschouwer bij het proces tegen de moordenaars van Vittorio Arrigoni.  De militaire rechtbank heeft al 12 zittingen gehouden en nog zijn de verdachten, allen lid van een kleine salafistische groep extremisten, niet veroordeeld. Het lijkt wel alsof de rechtbank wacht tot al die nieuwsgierige pottenkijkers weg zijn en dan snel een doodstraf of zelfs vrijspraak uitspreekt. Je weet het niet.

Intussen loopt Inge Neefs natuurlijk groot gevaar dat de andere salafisten haar óók ombrengen, omdat ze teveel weet of omdat ze met haar levensstijl een gevaar voor de islamitische religie is of een andere denkbare reden.