Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, October 30, 2012

Rampen komen over ons

Dat de Hedwigepolder alsnog onder water wordt gezet, om de milieulobby een plezier te doen, maar het polderen 'an sich' wederom zijn intrede in de Nederlandse politiek doet, dat is al erg genoeg. Dat de rijken de crisis gaan betalen, zand erover. Dat de kinderbijslag wordt verlaagd, het zij de family-man Samson vergeven. Het geld moet tenslotte ergens vandaan komen.

Maar dat de "Wolga-Duitser" en Israël-hator Frans Timmermans nu eindelijk tot de positie van Minister van Buitenlandse zaken wordt omhooggepromoveerd, dat gaan we de PvdA en de VVD niet meer vergeven. Luister even naar enkele kamervragen en opmerkingen van Frans over Israel:

Kamervraag  27 maart 2012
"4. Deelt u de mening dat beide partijen in de Gaza-oorlog, dat wil zeggen Israël en de de facto Hamas regering in Gaza, nog altijd geen onderzoek hebben verricht dat voldoet aan internationaal aanvaarde normen van onafhankelijkheid, onpartijdigheid, grondigheid, doelmatigheid en tijdigheid en dat dit onderzoek meer dan ooit noodzakelijk is om tot een oplossing te komen in het Midden-Oosten Vredesproces? Zo nee, waarom niet? "

Daarmee wordt de door de VS en Europa als terroristische organisatie bestempelde Hamas door Frans Timmermans op één lijn gesteld met de democratische regering van Israël.


Kijk ook even naar het PvdA standpunt, zoals verwoord door Frans Timmermans", waarbij de schuld voor het mislukken van de onderhandelingen eenzijdig bij Israël wordt gelegd en waarin al wordt aangekondigd, dat de PvdA de erkenning van de Palestijnse staat door de VN  gaat ondersteunen:
"Als Israël eenzijdig blijft weigeren aan de onderhandelingstafel te verschijnen en ondertussen doorgaat met het bouwen van illegale woningen en nederzettingen in bezet gebied, kan en mag de Palestijnse autoriteit daarvoor niet gestraft worden en dient de internationale gemeenschap de statusverhoging van de Palestijnse staat in de VN te ondersteunen."

Dat belooft dus nog een regeringstijd met veel strijd en discussie rondom Israel te worden

Friday, October 19, 2012

JMNA: Cartoon van Arend van Dam in het NIW


Thursday, October 18, 2012

Waar is het graf van Georgi Dimitrov?

"Er is geen graf, alleen een monument, maar dat is verderop",  "Welke Georgi Dimitrov bedoel je, er zijn hier zoveel mensen die zo heten?" Het is voor niet-Bulgaren onbegrijpelijk, dat zo wordt gepraat over een man die de huidige staat Bulgarije heeft opgericht en daarna met harde hand (concentratiekampen, moord en dwang) het socialisme in Bulgarije heeft ingevoerd.

Na zijn dood in 1949 werd het lichaam van Georgi Dimitrov gebalsemd en in een mausoleum midden in de stad opgebaard. Zo lag hij daar 50 jaar als symbool van socialisme in Bulgarije, totdat de nieuwe niet-communistische regering het welletjes vond en zijn lichaam verbrandde. Het mausoleum werd met vier ontploffingen en heel veel moeite tegen de grond gewerkt. Alsof het socialisme wilde zeggen: "We gaan niet weg. Laat hem hier maar gewoon liggen"

Zestien jaar voor zijn dood, in 1933 speelde Georgi Dimitrov een rol van wereldbetekenis, door direct na de Reichtagsbrand in Berlijn opgepakt te worden, maandenlang door de Gestapo gemarteld en verhoord te worden, maar toch daarna tijdens het showproces te Leipzig, zodanig eloquent tegen de nazi-rechters en Hermann Goering tekeer te gaan, dat de wereld op het naderende onheil attent werd gemaakt en de straf relatief laag uitviel. Georgi overleefde de gevangenis.

Nu liepen we door Sofia op zoek naar het nieuwe graf van Georgi Dimitrov. Het verkeer raasde langs ons en op de stoep snuffelden wilde honden aan onze benen. "Gaan jullie maar door, ik ga naar het hotel terug", zei mijn vrouw na een uur lopen. Dat ging helaas niet, want de buurt tussen het kerkhof en het centraal station is niet van een dergelijke Westerse maatstaf dat we haar zonder onze begeleiding daar doorheen zouden laten lopen. Meekomen dus.

In Sofia lijden alle taxirijders, obers, portiers en bewakers van de begraafplaatsen aan een wat mijn aanstaande Bulgaarse schoondochter "Levensgeschiedenissyndroom"  noemt. Je stelt een eenvoudige vraag en daarna zit je minstens een half uur vast aan iemand die vertelt waarom hij de huidige regering niet goed vindt, waarom hij binnenkort weggaat en wat zijn famile allemaal sinds de komst van het communisme is kwijtgeraakt en waarom dat nooit meer terugkomt.

Als er in de reisgids vermeld staat dat Georgi Dimitrov op graf 212 begraven ligt, dan lijkt het gemakkelijk om gewoon naar de administratie te gaan en te vragen waar graf 212 is. Een kind kan de was doen.  Na drie kwartier met een portier gesproken te hebben, die achteréénvolgens vertelde, dat Dimitrov niet hier maar ergens anders, of wel hier maar helemaal verderop, of misschien toch ook niet hier ligt, liepen we door naar de andere ingang van het kerkhof.

"Dimitrov ligt niet hier, maar we hebben wel een andere dictator: Todor Zjivkov. Wil je die misschien zien? Die is ook dood." We bedanken beleefd. Ook al heeft  Todor Zjivkov dertig jaar met harde hand en met oprichting van diverse standbeelden voor zichzelf (iemand moet het doen) over Bulgarije geregeerd, ik had nog nooit van de beste man gehoord. Maar dat kan ook komen, doordat ik me te veel met het Lijden van het Palestijnse Volk bezig houdt.

Komen we eindelijk bij de administratie, is daar inderdaad een vrouw, die even wilde vertellen dat haar neef ook in Nederland studeert, ("Heel fijn voor u mevrouw, want een Nederlands diploma, is goud waard"), bleek het de schoonmaakster te zijn, die ook niets wist. Ten einde raad doen we nog één poging en lopen door. Een kordate mevrouw komt aangewandeld en wenkt ons langs een stoffig pad. Achter wat bosjes en geheel overwoekerd, ligt daar eindelijk het graf van Georgi Dimitrov.

"Rot Front, Kamerad".  Hier lig je goed, naast je moeder.

Monday, October 15, 2012

JMNA: Carel Brendel nog een keer over het Joods Marokkaanse Netwerk

Intimiderende brief aan blogger blijkt bluf van het JMNA-bestuur

Door Carel Brendel, 15 oktober 2012
Waarom heeft de blogger Kees Broer – alias ‘Keesjemaduraatje’ – eigenlijk alle artikelen over het Joods-Marokkaans Netwerk Amsterdam (JMNA) van zijn website verwijderd? Die gedachte kwam bij me op toen ik afgelopen zaterdag kennis nam van een reportage in het Nieuw Israëlietisch Weekblad (NIW). Daarin staat namelijk wat de vasthoudende blogger al vele maanden beweert: de door het JMNA nagestreefde toenadering tussen joodse en Marokkaanse Amsterdammers loopt niet zo lekker als gevolg van interne strubbelingen. Of zoals het joodse opinieweekblad het samenvat: ‘Het JMNA, geroemd als voorbeeld van vruchtbare dialoog, lijkt te veranderen in een club waar in de praktijk weinig plek is voor mensen met een pro-Israëlische houding.”
Broer schreef zich daarover de vingers blauw op zijn website. Als ‘dank’ ontving de klokkenluider een brief namens het JMNA-bestuur. Maar de ‘onjuiste, lasterlijke en grievende uitlatingen’ van de blogger blijken niet helemaal uit de lucht gegrepen, zo komt naar voren uit de NIW-publicatie. De blogger is bovendien niet de enige die vraagtekens zet bij de samenstelling van het bestuur en de besteding van subsidiegelden. Ook oud-JMNA-bestuurder Hadassa Hirschfeld heeft vragen gesteld, bericht het NIW, maar werd met een kluitje in het riet gestuurd. Het weekblad signaleert verder dat Esther Voet, verbonden aan het pro-Israëlische Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), niet welkom was als bestuurslid. Dat heeft te maken met de uitgesproken standpunten van het CIDI, zegt JMNA-medevoorzitter Harry van den Bergh. Dat lijkt op het eerste gezicht een deugdelijk argument. Maar waarom was Mohamed Rabbae, lid van het comité van aanbeveling van Stop de Bezetting, de zeer uitgesproken actiegroep van de in joodse kring (en ook ver daarbuiten) verafschuwde Gretta Duisenberg dan wel welkom?

LEES VERDER BIJ CAREL

JMNA: Bloggers steunen Keesje

Een enorme stroom van brieven, email, Facebookberichten en telefoontjes hebben mij bereikt, sinds ik de brief van de advocaat inzake JMNA heb gepubliceerd. Heel erg bedankt hiervoor. Het artikel in het Nieuw Israëlitisch Weekblad (NIW) van afgelopen vrijdag is natuurlijk een behoorlijke steun in de rug, omdat de feiten daar nog eens bevestigd en herhaald worden. Op die manier kan het JMNA natuurlijk moeilijk een proces tegen een blogger aanspannen. Een echte papieren krant schrijft er tenslotte ook over!! Gaan ze die ook aanklagen?

Vanuit de blogosphere heb ik veel steun ontvangen. De bloggers die ik nu noem hebben niets met elkaar te maken en sommigen willen ook niets met elkaar te maken hebben. Onafhankelijk van elkaar hebben ze het bericht overgenomen en erover gepubliceerd. Ik noem ze hier even in volgorde van binnenkomst

Carel Brendel
Het vervolg bij Carel Brendel
Opinieleiders
E.J Bron
Tora Yeshua (Joods-Christelijk Pastor Ben Kok)
Vrije Chroniqueurs
AmsterdamPost
Welke Toekomst

Zie ook:
Joods Marokkaanse dialoog in de klem (NIW artikel)
Het zionistische complot van het JMNA (op Amsterdam Post)
Het JMNA tussen twee vuren (Leger des Heils site)


Saturday, October 13, 2012

JMNA: Nieuw Israelitisch Weekblad signaleert een ruzie

 
Gisteren verscheen het nieuwe nummer van het Nieuw Israelitisch Weekblad met twee pagina's over het conflict binnen het Joods Marokkaans Overleg. Ik ben er echt blij me om drie redenen:

Eindelijk laten de Joodse oud-bestuursleden en de verwijderde leden eens van zich horen. Tot nog toe was de pro-Israelische blogger Keesjemaduraatje één van de weinigen die aandacht aan de crisis besteedde.

Ten Tweede is nu het maatschappelijke belang van de zaak aangetoond en zal het "lekken van documenten" niet meer in een civiele procedure verboden kunnen worden.

Ten Derde is het belangrijk dat de krankzinnige discriminerende situatie van Mohammed Rabbae in het bestuur van het JMNA terwijl Esther Voet van het CIDI geweigerd wordt, nu eindelijk eens bekend wordt.

De feiten in het artikel kloppen niet. Jammer dat de journalist een paar keer Keesjemaduraatje noemt, maar niet de moeite neemt even te bellen. Er werden in oktober 2011 al mensen uit de Facebookgroep van het JMNA gegooid. Ik werd eruit gegooid omdat ik in de LJG synagoge met de PVV Kamerleden Fernandez en Kortenoeven had gepraat en daarna een like had gezet op de Facebook pagina van Fernandez. Na mij werden ook Ruth, Dani en Paulus H. eruit gegooid, vanwege de pro-Israelische opmerkingen. Ruth werd er alleen maar uitgegooid omdat ze ons kent. Ze had nog niks gezegd. Opgemerkt, dat Ruth bij het ontstaan van de staat Israel al in Israel woonde en alles van dichtbij heeft meegemaakt. Maar toch eruit gegooid.

Pas in Maart, nadat de discussie zonder ons was verder gegaan en Harry Polak regelrecht uitgescholden werd en er antisemitische opmerkingen op het forum werden toegelaten, hebben we besloten de discussie te publiceren.

Tuesday, October 09, 2012

JMNA: Het nieuwe bestuur intimideert

Vandaag kreeg ik een vordering van een Amsterdamse advocaat, die het JMNA vertegenwoordigt. De intimidatiepraktijken van het JMNA richten zich nu ook tegen mij. Ik heb dit thema aangezwengeld en onderzocht. Anderen zullen misschien aanleiding zien verder te gaan met het onderzoek. Tot nader orde en tot er meer duidelijkheid is over de juridische consequenties, blijven de betreffende artikelen op "concept" staan.

Saturday, October 06, 2012

DocP: Nieuwe Boycot-Israel organisatie opgericht

Vanmiddag is in het HTIB gebouw te Amsterdam een geheel nieuwe anti-Israelgroep, met de naam DocP opgericht. Op de website staat:"De Stichting Diensten en OnderzoekCentrum Palestina, docP, zet zich in om BDS in Nederland te ondersteunen, te bundelen en te versterken." De organisatie zal één betaalde kracht in dienst nemen en zich vooral richten op het boycotten van Israelische bedrijven.

De zaal van de Turkse actiegroep HTIB zat vol deze middag, toen leden van het Palestina Komitee, medewerkers van de Protestantse Kerk en activisten van de Gazaboot bijeenkwamen om DocP op te richten. Niet alleen de "usual suspects" , die we anders met borden bij optredens van de Israelische legerband Tsahal, of bij CIDI-bijeenkomsten zien staan, maar ook onderzoekers van de universiteit en jongere activisten, waren bijeengekomen om te horen wat de nieuwe organisatie onder leiding van Benjie de Levi te zeggen had.

Na enig heen en weer gepraat begon de vergadering een half uur te laat. Benjie de Levie hield een korte inleiding, waarin het bekende verhaal nog eens ten overvloede werd afgestoken: apartheid, bezetting, muur, boycot, discriminatie en noodzaak tot actie. Korter kan ik het niet samenvatten.

Marloes Loes, de campagnestrateeg van Docp hield een presentatie waarin ze uitlegde dat de focus van de boycotactie tegen Israel de komende maanden op twee firmas komt te liggen. Juist de gerichte aandacht op Israelische firma's zal volgens haar effect hebben, omdat op die manier alle krachten gebundeld worden en omdat de betroffen firma's nauwelijks iets tegen de negatieve aandacht kunnen doen.

Na de inleiding werden er werkgroepjes gevormd die met elkaar de boycotacties tegen een citrusvruchtenfirma en een securityfirma moesten voorbereiden.

Aanvankelijk stond in de uitnodiging op Facebook dat ook fondsenwerver Lian Peters aan de organisatie meedeed, maar na enkele emails heen en weer, waarin nagevraagd werd, verdween haar naam weer. Blijkbaar is er ook in de kringen van boycotters van Israel nog enig schaamtegevoel overgebleven.

Twee bedrijven die volgens de organisatoren van DocP geboycot zouden moeten worden, zijn het citrusvruchtenbedrijf  Mehadrin en de beveiligingsfirma G4S.


Belangrijke personen en organisatoren van DocP:

Benjie de Levie: voorzitter.

Benjie is tevens bestuurslid en medeorganisator van de Nederlandse Gazaboot en bestuurslid van het Palestina Komitee. Hij presenteerde enkele maanden geleden een Nakba-avond met Dries van Agt in de Balie.

Marloes Kuijer: Contactpersoon
Marloes was ook betrokken bij de Nederlandse Gazaboot en heeft via haar vader een relatie met het bestuur van de Nederlandse Gazaboot. Enkele jaren geleden opende zij samen met Hamas-vertegenwoordiger Abu Rashed een Palestina festival.

Marjolein Meester: maker van de website
Marjolein heeft verschillende keren Judea en Sameria bezocht en meegeholpen met olijvenplukken. Ze wordt genoemd als mogelijke betaalde vaste kracht van DocP. Volgens eigen zeggen bezit de Israelische veiligheidsdienst een dossier van haar met haar foto op de voorkant geplakt. Een twijfelachtige eer.


Lilian Peters: adviseur
Lilian is fondsenwerver van de Protestante Kerk Amsterdam en presenteerde een half jaar geleden in Utrecht een bijeenkomst met de dames Tamimi uit het dorp Nabih Saleh, die elke vrijdag een protestbijeenkomst houden tegen het vermeende wegnemen van een  bron enkele honderden meters verderop.

Jan Schnerr: documentatie met documentatiewebsite Jaffadoc.

Jan wordt vaak in één adem genoemd met Gretta Duisenberg, omdat hij samen met haar brieven aan de krant ondertekent. Hij is medewerker van de "Samenwerking Algemene Ziekenhuizen" , of woorden van gelijke strekking.

Op de website van de stichting DocP wordt een verkeerd Kamer van Koophandel nummer weergegeven. Na enig zoeken blijkt dat nummer 54872839 het juiste is. Sonja van den Ende is sinds september 2012 toegetreden tot het bestuur. Sonja is een fanatieke anti-Israel activiste en tevens arabiste. Zij is via haar ex-man gelieerd aan het gehate regiem van de Syrische president Assad.

Na enkele uren samenzijn en bespreken van de campagne van de komende maanden verlieten de deelnemers het pand van de Turkse actiegroep HTIB en verspreiden zich in de stad of keerden moe maar voldaan huiswaarts.

Tuesday, October 02, 2012

Dries van Agt in Noordeloos

UPDATE: Volgens de organisatoren is de onderstaande bijeenkomst afgelast

Volgende week dinsdag zal oud-premier Dries van Agt opnieuw in een Godshuis zijn eenzijdige en bevooroordeelde verhaal over Israel komen vertellen. Opnieuw zal hij de Oslo-accoorden en de Intifada die daarop volgde uit zijn verhaal weglaten en opnieuw zal hij alle schuld voor het conflict op Israel schuiven.
(foto: Dries van Agt met Wim Lankamp , voorzitter van het Palestina Komitee)


19:30 De andere kant van Israël - Bouwplaatsactiviteit
Dinsdag 09 Oktober 2012, 19:30 - 22:00
De andere kant van Israël

Op dinsdag 9 oktober zal dhr. Dries van Agt, oud-CDA politicus en oud-premier van Nederland, een lezing geven over het thema: “ De andere kant van Israël”. Hij zal een toelichting geven op de situatie van de Palestijnen,
die leven in de bezette gebieden, en op de rol van Israël daarin. Na de pauze is ruimschoots de gelegenheid om hem vragen te stellen en in gesprek te gaan.
In de pauze is informatie te krijgen over de stichting Rights Forum, waarvan dhr. van Agt voorzitter is. Ook enkele andere organisaties die zich bezig houden met de Palestijnse situatie presenteren zich. De avond wordt naar verwachting omlijst met Palestijnse muziek.
Tijd: van 19.30 uur (met koffie) – 22.00 uur (met een drankje)
Door: Dries van Agt
Locatie Noordeloos, tussen Gorinchem en Vianen
http://www.ontmoetingskerk.nl/site/route