Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Thursday, February 13, 2014

Het Mens achter "Stop de Bezetting"

Opnieuw is de Stichting "Stop de Bezetting" van Gretta Duisenberg in opspraak geraakt. Op de website stonden twee artikelen, waarin wordt beschreven hoe de Joden de schuld van alles zijn en de gehele wereld willen overheersen. Eenduidige antisemitische strekking, zodat het MDI en het CIDI zich genoodzaakt voelden aangifte wegens discriminatie te doen.

Wie zijn de mensen achter de Stichting "Stop de Bezetting"?  Als we de mensen kennen, kunnen we ook meer te weten komen over de motieven en innerlijke drijfveren. Best wel belangrijk.

Er staan bij de Kamer van Koophandel twee mensen als bestuursleden geregistreerd: Gretta Duisenberg en Henny Kreeft. Over Gretta Duisenberg weten we intussen genoeg. De egocentrische weduwe van de directeur van de Europese Bank, Wim Duisenberg, was al enkele keren in het nieuws door antisemitische uitlatingen, verstoring van de dodenherdenking en acties tegen Israël. Wat veel mensen niet weten, is dat Gretta Duisenberg ook in het door Iran gesteunde comitee "Global March to Jerusalem" zitting heeft. Bovendien zit ze in het internationale bestuur van het door Hamas en moslimbroederschappen gesteunde Gaza Flotilla.

Kan je bij Gretta nog beweren dat het hier gaat om een typisch geval van "Desperate Housewife in search for a cause", kom je bij het lezen van de levensloop van de andere bij "Stop de Bezetting" betrokken bestuursleden toch tot andere gedachten.

Henny Kreeft is een pro-Palestijnse activist met zowel een islam-bekeerling-, als een Fortuynistische achtergrond. Doorstrepen wat niet van toepassing is. Vlak voor het bezoek van de Israëlische premier aan de Portugese Synagoge in Amsterdam, stonden we vlak bij de obligate Palestijnse demonstranten, ten einde eens te kijken wat voor vlees we in de kuip hadden. Aanvankelijk stond activiste Jose van Leeuwen nog met twee man te demonstreren, maar na een half uur kwam er opeens een man van middelbare leeftijd, met een Palestijnse sjaal om de nek, driftig aangelopen. Hij duwde ons een spandoek in de hand en meende dat we dat vast moesten houden. Hij vond het allemaal wat te rustig en wilde de dames en heren activisten eens flink opjutten. Dat is Henny Kreeft.

Verder staat er over Henny Kreeft op de Wikipedia, dat hij de Nederlandse Moslimpartij heeft opgericht.
"De NMP is in 2007 opgericht door twee Nederlandse moslims uit Enschede. De partijleider Kreeft is in de jaren negentig bekeerd tot de islam en wil door middel van de NMP de kloof tussen moslims en niet-moslims dichten en investeren in jongeren. Hij was eerder een actieve fortuynist en was in 2006 actief bij de lokale partij ONS Noordoostpolder in de gemeente Noordoostpolder.[2]In januari 2009 kwam Kreeft als onafhankelijke Fractie Kreeft terug in de gemeenteraad om de zetel in te nemen van oud-partijgenoot Van de Belt."

De bestuursleden van "Stop de Bezetting" zijn natuurlijk verantwoordelijk voor de inhoud van de website. In 2010 moesten ze al eens een webmaster ontslaan, vanwege antisemitische artikelen op de site. Ze zijn echter niet degenen die de antisemitische artikelen op de website hebben gepubliceerd. De huidige webmaster, die niet in het bestuur zit, maar wel vaak namens "Stop de Bezetting" optreedt, is  Sonja van den Ende (op de foto met Syrische vlag en banaan) . Wij schreven al vaker over haar.

Sonja van den Ende is met een lid van de Assad-clan getrouwd geweest. Ze organiseert Pro-Assad demonstraties en ze werkt samen met Vlaamse nationalisten in de Mediawerkgroep Syrië. Een kind kan de was doen.

Is het vreemd, dat Gretta (gesteund door Iran) , en Henny Kreeft (bekeerde moslim) en Sonja van den Ende (Assad-adept), samenwerken en dan antisemitische artiekeln op hun website zetten? Ik zou eerder verbaasd zijn als ze het niet zouden doen.