Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Friday, June 27, 2008

Revolutionair Elan

Door Keesjemaduraatje

24shop_xlarge1

Revolutionair Elan
Daar fietst mijn zoon naar school.
Een T-shirt met de beeltenis van Karl Marx aan
Palestijnen sjaal om
Groen militair jasje
"Je schrijft zoveel over zeilen", zegt hij
"Niet meer zoveel revolutionair elan"

Wednesday, June 25, 2008

Criminele Wijken

Door Keesjemaduraatje
Volgens de PvdA zijn mensen niet crimineel, maar er bestaan wel criminele wijken. Vandaar ook, dat Minister Vogelaar een beleid van Prachtwijken of ook wel Krachtwijken heeft uitgestippeld. Als we nu de wijken maar opknappen en voor veel geld leuke dingen voor de mensen gaan doen, dan zullen de mensen in die wijken zich beter voelen  en dan komt het allemaal goed met de integratie en de criminaliteit. Het is natuurlijk jammer dat er geen geld voor beschikbaar is, maar daar zijn de woningbouwcorporaties natuurlijk weer goed voor.

Nu blijkt dat dit beleid niet werkt en de statistieken nog steeds een schrikbarend hoog percentage criminaliteit onder jongeren uit ethnische minderheden laten zien, moet de wetenschap eraan te pas komen om een onderbouwing te leveren voor het Prachtwijkenbeleid. De broer van Vergadertijger Wijnand Duijvendak heeft er een eigen instituut voor om dit soort "Sociaal-Wetenschappelijk onderzoek" te doen. Prompt verschijnt er een onderzoek, dat meteen het NOS-journaal haalt, en waarin wordt "aangetoond" dat de wijk waarin de jongeren wonen bepalend is voor het criminele gedrag. De jongeren worden crimineel door de wijk waarin ze wonen. Mooi. Geloven we meteen.

Delict1_3   Hier is een citaat uit het Volkskrantbericht:
"De wijk waarin een kind woont, bepaalt voor een deel of dat kind het criminele pad op gaat. Een buurt met veel criminaliteit en drugsgebruik geeft jongeren de boodschap af dat het om normale verschijnselen gaat, zo blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut en het Willem Pompe Instituut van de universiteit Utrecht, die de uitkomsten dinsdag bekendmaakten.

Crimineel gedrag van jongeren hangt daarnaast samen met schooluitval en de vriendengroep van een kind. Etniciteit speelt een veel kleinere rol dan vaak wordt gedacht, aldus de onderzoekers. Allochtone kinderen vertonen wel vaker crimineel gedrag, maar die wonen vaak in de slechtste buurten met de slechtste woningen en met een hoge werkloosheid."

Ik heb het rapport nu maar gedownload en gelezen, want ik ben wel benieuwd naar de wetenschappelijke onderbouwing van deze constateringen. Hoe kan je nu wetenschappelijk bewijzen, dat de criminaliteit van de jongeren wordt veroorzaakt door de wijken waarin ze wonen? In die wijken wonen toch ook weer mensen? Een wijk is toch niet een statisch iets, met een eigen wil en een eigen invloed op de mensen?

Het gaat om een enquete die in verschillende landen door jongeren wordt ingevuld en waar verschillende conclusie uit te trekken zijn.

Het instituut heeft waarschijnlijk op grond van het onderzoek een persbericht laten uitgaan, waarin enkele conclusies uit zijn verband worden gerukt.

Sunday, June 22, 2008

Max Pam over Mevrouw Hoeiboei

Door Keesjemaduraatje
Waarschijnlijk heb je dit filmpje al lang gezien, want de meeste lezers van dit revolutionair educatieve blog zijn blog-junks die zappen tussen hetvrijevolk, hoeiboei.web-log, peterbreedveld.com, petersiebelt.nl, Lucaswashier en ayaanhirsiali.web-log.nl, om er maar een paar te noemen, maar ik wil het jullie niet onthouden.
Op Radio 5 werd ook over Hoeiboei en de klacht wegens discriminatie gesproken. Daarin kwamen twee interessante thema' s aan de orde, namelijk dat er op Hoieboei allerlei teksten staan van onder andere Max Pam en Theodor Holman, waar geen toestemming voor gevraagd is en waar niet voor betaald wordt. Dat is voor mij interessant om te horen, omdat mijn teksten er ook nog steeds, zonder mijn toestemming op staan.
Bovendien werd er verteld, dat er een tegenbeweging op gang gekomen is, die ook klachten bij het MDI (Meldpunt Discriminatie Internet) gaat indienen, bijvoorbeeld tegen de Koran. 


Hoeiboei in Desmet Live from Joop Schilperoord on Vimeo.

Feministische Moslima's

Door Keesjemaduraatje
Een grotere tegenstelling dan feministische moslima's lijkt niet mogelijk. De beelden van gesluierde vrouwen in Iran, die mishandeld of zelfs gestenigd worden, branden nog op ons netvlies. De herinnering aan de gesluierde Turkse mevrouw, die kort na de moord op Theo van Gogh en staande naast de smeulende puinhopen van een islamitische school in Uden, tegen premier Balkenende zei dat hij "nu eens iets tegen die Ayaan Hirsi Ali moet gaan doen", ligt nog vers in het geheugen. Het lijkt ons onmogelijk om deze twee maatschappelijk stromingen met tegengestelde doelen, met elkaar te verenigen. Daarom ging ik graag naar de discussieavond over Feministische Moslima's op 18 juni 2008 in de Bibliotheek van Breda. Dat wilde ik toch wel eens met eigen ogen zien en met eigen oren horen, hoe daar nu eens een draai aan gegeven werd.

Feministische_moslimas

Bij dit soort thema's heb ik gemerkt, dat je altijd tussen de regels door moet luisteren. Misschien dat het te maken heeft met mijn Cultureel Antropologische achtergrond.Ook tijdens mijn onderzoek in Tunesië werd er door de geïnterviewden nooit direct antwoord gegeven. Pas in bijzinnen en door middel van observaties, kan je beluisteren hoe de vork echt in de steel zit.

Dat de vrouw van de burgemeester dan ook de avond begon met te zeggen, dat iedere vrouw zelf moest bepalen óf en hóe ze zou emanciperen, kan ik niet als grote bijdrage tot het maatschappelijke debat waarderen. Dat soort doodoeners zijn alleen goed om vrouwen onder de duim te houden. Tenslotte gaat het er veel meer om, dat áls een vrouw of een groep vrouwen iets anders met haar leven wil, dan door de heersende moraal wordt voorgeschreven, dat ze dan ook die mogelijkheden krijgt en niet wordt uitgesloten of zelfs mishandeld. Volgens mij is dat feminisme. Heb ik dat goed begrepen dames?

Gouden Woorden

Pamela Hemelrijk, oud-columniste van Metro en thans residerende op de befaamde weblogs van Peter Breedveld en Mevrouw Hoeiboei, heeft zojuist de tekst Blinde Babyboomers gepubliceerd waarin het net lijkt alsof ze mij bedoelt:

Later, terwijl ik in bed lag verder te tobben, vroeg ik me af hoe het mogelijk is dat die leeftijdgenoten van mij (die gemiddeld twintig jaar over hun studie niet-westerse sociologie hebben gedaan omdat ze dag en nacht met maatschappelijk geëngageerde spandoeken over straat zwalkten, en bijna dagelijks een collegezaal bezetten om daar teach-ins te organiseren over inspraak, medezeggenschap en alle macht aan het volk), dat diezelfde lui nu glazig de andere kant uit kijken terwijl hun burgerrechten worden opgedoekt waar ze bijstaan. En ineens realiseerde ik me dat wij Babyboomers zo’n beetje de eerste generatie uit de wereldgeschiedenis zijn die nooit tirannie, oorlog, genocide, armoe, honger of gebrek heeft gekend. Babyboomers kennen honger, armoe, oorlog, genocide en tirannie alleen maar van horen zeggen, en van hartverscheurend mooie bekroonde IDFA documentaires in de bioscoop. Ze zijn blind voor gevaar. Hun overlevingsinstinct is ingedut, omdat ze het nooit nodig hebben gehad.

Ik ben het geheel met haar eens.

Saturday, June 21, 2008

Steun voor Mevrouw Hoeiboei

Surinameplein
Ken je de mop van de weblogster die bij de politie ontboden werd?
Nee?
Ze ging niet.

Lees daartoe mijn uitgebreide verslag op Het Vrije Volk

Friday, June 20, 2008

Mevrouw Hoeiboei is er gloeiend bij

Door Keesjemaduraatje
Nu de Authoriteiten die boven ons gesteld zijn het niet lukt om Geert Wilders weer terug in zijn hok te krijgen, moet er toch iets gebeuren tegen het vermeende "racisme" en de de rechts-populistische wildgroei op het internet en in de opiniepeilingen.  Gregorius Nekschot was het eerste slachtoffer. Met tien man zijn huis bestormen en hem 1,5 dagen opsluiten. Dat zijn methodes die zelfs in de hoogtijdagen van de kraakbeweging niet voorkwamen.

Nu is Mevrouw Hoeiboei aan de beurt. Het MDI heeft een aanklacht tegen haar ingediend, vanwege enkele vermeend discriminatoire artikelen op het beroemde weblog hoeiboei.web-log.nl. Vanavond om 18.00 uur moet ze op het politiebureau Surinameplein 118 te Amsterdam verschijnen om zich te verantwoorden.

Wat mij vooral verontrust, is de vlekkeloze samenwerking tussen het Meldpunt Discriminatie Internet, de PvdA Stadsdeel Baarsjes en de politie. Een nieuwe dictatuur verschijnt op het toneel.

Annelies, we staan achter jou. 

Thursday, June 19, 2008

Islam en Feminisme

Door Keesjemaduraatje
Vanavond was ik in de bibliotheek van Breda om het "debat" over Moslima's en Feminisme te beluisteren. Helaas was Ciska Dresselhuis verhinderd, want die had ze wel eens een poepje laten ruiken. Ik doe het net als Mevrouw Meulenbelt en plaats eerst de foto's. Later komt er een verhaaltje bij
Pektas_and_friends

Feministes_in_gesprek

Love_is_haram 

Mohammed_b_adepten_op_bezoek_bij_pe

Tuesday, June 17, 2008

Wie wordt de nieuwe leidster van de SP?

Door Keesjemaduraatje
Jan Marijnissen treedt terug als partijleider en fractievoorzitter van de SP. Aanstaande Vrijdag moet er een nieuwe fractievoorzitter gekozen worden. Opvallend is, dat de Tweede Kamerfractie die nieuwe leider mag kiezen. Het zou veel democratischer zijn als alle leden zouden mogen kiezen. Wie gaat het worden?

Agnes Kant zou het kunnen, maar de SP heeft het nadeel, dat de partij dan teveel op Groen-Links gaat lijken. Agnes Kant lijkt qua profiel op Femke Halsema. Wie zou het nog meer kunnen?

Harry van Bommel staat in de startblokken en wil graag. Zijn onserieuze image qua vrouwen staat hem een beetje in de weg. Wie kan het nog meer?

Jan de Wit is te oud, net als Remi Poppe.

Ewout Irrgang is weliswaar onervaren, maar hij heeft een Oost-Duise achtergrond. dat is natuurlijk een voordeel bij zo'n positie. Agnes Kant is weliswaar ook in Duitsland geboren, maar op de NATO-basis, wat haar wel weer een aantrekkelijke kandidaat maakt. Wie kan het nog meer?

Ronald van Raak is te filosofisch en dat is niet goed bij een arbeiderspartij.

Emile Roemer zou het kunnen en komt bovendien uit het zuiden, waar de basis van de partij zit.

Nee, er blijft er maar een over die echt geschikt is, de juiste vechtlust heeft en bovendien een echte arbeidersuitstraling:  Krista van Velzen

Krista_van_velzen_2006_2Krista van Velzen (1974, Den Haag). Propedeuse HBO Bos- en Natuurbeheer, milieu- en vredesactivist. Was fractiemedewerkster en is sinds 2002 Tweede-Kamerlid. Woordvoerder Landbouw, natuurbeheer en voedselveiligheid, Gevangenissen, Reclassering, TBS, daklozen, drugs, wapenhandel.

Dus het is Agnes Kant of Christa van Velzen. Als de SP reeel is, dan zijn die vrouwen de kandidaten.

Mijn voorkeur gaat uit naar Christa van Velzen

Monday, June 16, 2008

Windrichting, Windsterkte en Chaostheorie

Riga
Riga (Letland)

Door Keesjemaduraatje
Zoals je weet, ben ik de afgelopen twee weken op een schip van 10 meter lang, van Riga naar Helsinki gezeild. De eerste etappe ging van Riga naar het Estlandse eilandje Ruhnu. Daar hebben we een middag en een hele nacht over gedaan. Afgezien van het feit dat ik de helft van de tijd kotsend aan stuurboord zijde over de reling hing, ondanks de wondermedicijnen van de Geheime Antwerpse Apotheek, wat op zich al aanleiding was voor diepere inzichten in het menselijke bestaan, maar dat geheel terzijde, werden er tijdens deze eerste zeiltocht enkele opzienbarende ontdekkingen gedaan. Deze ontdekkingen kunnen gerust aanleiding zijn tot het heroverwegen van enkele sociale bewegingen en wetenschappelijke theorieën die tot op heden onomstotelijk bewezen werden geacht. Goed opletten en aantekeningen maken.


De eerste observatie gaat over windrichting en windsterkte. Als je met zo'n schip op reis gaat, dan ga je voortdurend de weersverwachtingen van de verschillende nationale-, al dan niet koninklijke-, meteorologische instituten beluisteren. Dan kan het zijn dat ze voor de Bocht van Riga, voor de gehele middag een windrichting van NO tot NNO en een windsterkte van 4 Beaufort voorspellen. Dat heeft te maken met hoge druk gebieden en lage druk gebieden en wind die met een boogje van het ene  gebied naar het andere stroomt, waarbij al dan niet wolken en regen wordt medegevoerd.

Toch kan het gebeuren, dat je daar in de Bocht van Riga over een reling hangt en dat de Eerste Stuurman of de Schipper plotseling tegen jouw of een andere aanwezige zeiler zegt: "Kein Wind mehr" . Voertaal was namelijk Duits. Ondanks allerlei natuurkundige processen en aanwezige hoge drukgebieden en allerlei computergestuurde programma's die zich daar mee bezig houden, is er opeen helemaal geen wind meer. Je ligt stil op het water. Even later trekt er dan hoog boven je een wolkje voor de zon en dan gaat het 4,5 minuten later opeens waaien uit een geheel andere richting dan ooit voorspeld. Iets van NNW, met kracht 5 ofzo. dat betekent dan weer dat het zeil in een andere stand over bakboord moet en dat je aan de andere kant van het schip moet gaan liggen kotsen.

Sunday, June 15, 2008

Wouter Bos slaat wild om zich heen

Door Keesjemaduraatje
Wat hoorde ik opeens Wouter Bos op het PvdA congres zeggen?
"We willen geen politie-agenten die op basis van kennis van Wouter_draaikontde Koran hun werk moeten doen"
Dat klinkt natuurlijk ontzettend progressief en het lijkt erop dat Wouter Bos nu een zware klap aan Geert Wilders toegebracht heeft. Alle islamofoben zullen nu Wouter omarmen en weer terugkeren naar de moederschoot van de PvdA. Not!!

Er is namelijk helemaal niemand die dat beweert. Dat de Koran de leidraad van de politie zou moeten worden. Dus maakt Wouter Bos een heel gemakkelijk punt. Een opmerking voor de achterban, of vermeende achterban in de oude wijken van de Randstad.

Voor de zekerheid ging ik toch maar eens de gehele toespraak van Wouter Bos op het PvdA-congres lezen, om te controleren of hij misschien nog positieve meningen over de islam, de multiculurele samenleving en de integratie heeft gezegd. Nou dat was wel het geval.


Hij is duidelijk bezig om het initiatief van Geert Wilders en Rita Verdonk terug te nemen. Hier volgen een paar uitspraken, die uiteraard volkomen uit zijn verband zijn gerukt, maar die na te lezen zijn op de PvdA website:

 

Saturday, June 14, 2008

We gaan naar Wenen toe

Op Maandag was ik nog een beetje nerveus. Ik woon tenslotte met drie Duitsers onder een dak en die kon het geen ene moer schelen of Nederland zou winnen. Dus ik zei om 20.00 uur al tegen mijn gezin: "Even stil zijn, want papa moet zich concentreren op het voetbalspel tegen Italie. Alleen wie voor Nederland juicht krijgt vanavond bier." Nou dat werkte wel even tien minuten. Toch zat ik de eerste 15 minuten gespannen te kijken en toen het eerste doelpunt voor Nederland viel, werd het een beetje beter.

Vrijdagavond hetzelfde gelazer. Weliswaar staat Duitsland er niet zo goed voor, dus er is een grote kans dat de stemming van mijn vrouw en zonen omkiept en dat ze uiteindelijk voor Nederland zijn. Toen de Marseillaise gespeeld werd, had mijn vrouw de neiging die mee te zingen, omdat ze zei :" Ik ben altijd voor de verliezers". Dat was een goede opmerking en de avond kon niet meer stuk. 4 - 1, hoe is het in Godsnaam mogelijk.

De komende week wordt heel interessant. Ik heb een date met een Marokkaanse vrouw van het werk, die een keer met mij wil lunchen. Ik had haar namelijk geholpen toen haar manager haar ging uitschelden en het huilen haar nader stond dan het lachen. Ik heb toen uitgelegd, dat je in een bedrijf maar vier soorten mensen kunt onderscheiden: De Supporter, De Specialist, De Manager en de Ondernemer. Het is altijd belangrijk te weten wat voor type je tegenover je hebt staan. Geef ieder type de informatie die hij kan en wil verwerken. Als je een managerstype tegenkomt, hoef je alleen maar te zeggen op welk tijdstip hij welke info krijgt en hoeveel hem dat gaat kosten. Dan is ie zo blij als een kind. Geen vriendschap proberen te sluiten. Niet aardig gevonden willen worden. Dat zijn allemaal gevoelens waar een manager niet mee om kan gaan. Dat heeft ze toen gedaan en het werkte.

Ik moet wel oppassen dat het geen "Peter Breedveldje" wordt, want ze is bloedmooi. Dat is het eerste meisje dat het heeft aangedurfd om met een hoofddoek op het werk te verschijnen. Op een gegeven moment, na een jaar, was de hoofddoek opeens af. Ik vroeg haar: "Wat is er aan de hand? Ben je soms getrouwd?" Ze zei toen vrolijk:"Nee, gescheiden". Dus dat kan ook allemaal nog.

Op Donderdag ben ik uitgenodigd voor het afscheid van mijn Franse Lerares van de Middelbare School. Dat is natuurlijk een hele eer, dat ik daarbij persoonlijk, met naam en adres, ben uitgenodigd. Ik overweeg zelfs om een toespraak in het Frans te houden.

Tussendoor moet ik ook nog voor een vrij grote bank te Amsterdam een opdracht gaan doen en daartoe ben ik niet alleen benoemd tot "Service Creator", vraag niet wat het is en vraag niet of het kan, maar profiteer ervan, maar waartoe ik ook een Opel Astra 1.6 stationcar heb mogen aanvaarden. Het gesternte staat dus goed en alle lichten staan weer op groen.
 

Thursday, June 12, 2008

De Bonus voor de Privatisering

Door Keesjemaduraatje
We hebben op de boot veel over privatisering gepraat. Dat kwam omdat ik een aanhanger van Milton Friedman ben en de Eerste Stuurman is een tegenstander van "Het grote geld". Geeft allemaal niets. Toen we in Helsinki aankwamen, was de discussie al weer een beetje bedaard. En toen gebeurde het.

Naast ons meert een heel erg groot zeilschip aan en als je goed kijkt, dan zie je dat er over de achterplecht een zeiltje gespannen is, zodat je de naam van het schip niet kan zien. Waarom?

Privatizing_finnland
De eigenaar van het schip heeft een hele grote bonus gekregen, nadat hij het electriciteitsbedrijf heeft geprivatiseerd. Na de privatisering zijn de prijzen voor electriciteit twee keer zo duur geworden. De Finnen zijn dus erg kwaad op deze man. Ik heb nog geprobeerd zijn naam te achterhalen, maar dat lukte niet.

De krant schreef wel dat het schip in de haven lag, maar ze plaatsten een verkeerde foto. De foto namelijk van het andere grote schip naast ons, de Georgina uit Jersey. Deze mensen hadden er erg veel last van dat het schip in de krant afgebeeld was, want er kwamen steeds mensen langs het schip lopen.

Rechts op de foto zie je het schip waarmee we van Zeeland naar Helsinki zijn gevaren. Nu is het schip met een andere crew, op weg naar Zweden.

Tuesday, June 10, 2008

De boot van Kimi Räikkönen

Door Keesjemaduraatje
In Helsinki is een hele sjieke gasthaven, midden in het centrum. De motorboten en zeiljachten van miljonairs die de stad bezoeken liggen er. Op een gegeven moment zag ik iemand heel erg moeilijk doen met een ferrari en een fotomodel erbij. Ik vroeg wat er aan de hand was en toen bleek dat de formule 1 coureur Kimi Räikkönen te zijn.

Kimi Räikkönen had net een heel duur motorjacht gekocht, maar een maat van hem voer het jacht even naar de haven en toen liep het schip op een rots. Boot kapot. Later werd het schip toch nog de haven in gevaren.
Je ziet op de foto links het schip van Kimi Räikkönen en rechts ons schip.

Raikonen

Terug op het Nest

Navigator

Door Keesjemaduraatje
Ja, ik ben er weer. Het was een hele mooie reis en tegelijkertijd ook een hele zware reis. Estland en in het bijzonder Tallin, kan ik iedereen aanraden. Het is niet duur om er heen te vliegen en het leven daar is niet duur. Voor een tientje een pizza in een restaurant eten is best wel o.k. De eilanden van Estland zijn heel mooi om te bekijken. Je kan er gewoon met de veerboot heen. Hoewel ik hoorde dat de koningin er met de helicopter heengevlogen is.

Wat ook goed was is, dat ik heb leren navigeren met de Raymarine navigator. Toen bleek dat Tallin en Helsinki helemaal net op de electronische kaart te zien waren, kochten we een zeekaart van de omgeving van Helsinki. We voeren op zicht, met behulp van boeien, de haven van Tallin uit en daarna voeren we een koers van 7°, in de richting van Helsinki. Tegen de tijd dat we Helsinki in zicht kregen, bepaalde ik de koers met behulp van een geodriehoek en een lineaal op de papieren kaart.

De verhouding met de andere leden van de crew was soms moeilijk. De kapitein verliet het schip, om persoonlijke redenen, op maandag ochtend vroeg. Daarna waren we nog maar met zijn tweeen. De Eerste Stuurman is een totaal ander mens dan ik. Een vrouwenversierder en vrij nadrukkelijk aanwezig. Laat ik het daar maar bij laten.

Ik wist dat ik zo'n reis voorlopig niet meer zal maken en daarom heb ik doorgezet.

Friday, June 06, 2008

De Schaamte van Anja Voorbij

Door Keesjemaduraatje
Het is misschien heel gek en onverwacht grappig, maar op reis door de nieuwe Europese Prachtlanden, Letland en Litauen, heb ik het boek "De Schaamte Voorbij" van senator (SP) Anja Meulenbelt gelezen. Het is weliswaar een boek uit 1976, maar toch een standaard werk als het gaat om feminisme en het gevoel van de 70-er jaren. Nou zou het heel gemakkelijk zijn om over dat boek een zeikerige rotrecensie te schrijven, maar dat verwacht toch iedereen, leest toch niemand en bovendien kan ik dat op dit moment niet.

Wat mij het meeste opvalt. Ook omdat ik nu zelf kinderen van die leeftijd heb. Is dat Anja vooral kwaad op haar moeder moet zijn. Op 17 jarige leeftijd leert ze in Oostenrijk een vakantievriendje kennen en op een gegeven moment zegt ´haar moeder " tegen Toni: "Ga maar even tegen Anja boven zeggen dat we een uur later ontbijten". In dat uur neukt hij haar tegen haar zin. Nu zouden we dat verkrachting noemen. Dan begint de ellende. Zwanger. Van school gestuurd en huisvrouw in Duitsland geworden. Terwijl zo'n intelligent meisje gewoon haar school af had moeten maken en studeren.

Dan kunnen de feministes wel vertellen dat de mannen zo vreselijk zijn, maar uit dat boek is dat niet op te maken. Wat wel interessant is, dat als Anja in een partij actief is (KEN-ML) en met mannen politiek werk doet, dat die mannen het zakelijke werk en vriendschap niet van verliefdheid kunnen onderscheiden. Ze willen altijd met Anja neuken. Ook als ze thuis gewoon een vrouw hebben die op de kindertjes past. Daar komen dan de typisch zeventiger jaren motivaties bij van dat dat toch moet kunnen en vrije liefde en dat soort shit. Waar de vrouw natuurlijk altijd de dupe van is. Zowel de echtgenote als de vriendin.

Thursday, June 05, 2008

Eurodusnie vereert terroristen

Door keesjemaduraatje
even een berichtje tussendoor. Zojuist informeerde een contactpersoon in Leiden mij over een wel hele vreemde heldenverering. In het kraakcafe van Eurodusnie in Leiden wordt een avond over de "Bewegung Zweite Juni" gehouden. Zoals algemeen bekend verondersteld mag worden is deze terreurgroep in Berlijn begonnen met het plegen van een aanslag op een gebouw van de plaatselijke synagoge. Daarmee plaatsen de zogenaamde revolutionnairen zich rechtstreeks in de historische lijn van SA, SS, en NPD. Maar dat geheel terzijde. dat er in de Marinus van der Lubbe zaal lezingen over de Palestijnse strijd, de Baskische strijd en en antifaschistische strijd worden gehouden, dat is allemaal nog tot daar aan toe. Maar om nu een extreem-rechtse antisemitische groep als helden te vereren. dat gaat zelfs mij helemaal te ver.

In Helsinki schijnt de zon

Door Keesjemaduraatje
Hier is het nog steeds zonnig en warm. Tenminste voor Finse begrippen. Als je even in de schaduw gaat lopen, dan moet je alweer een trui aantrekken. Zonet zat ik in een park op een bankje het boek "Shock Doctrine" van anti-globaliste Naomi Klein, te lezen en daar kwam een ex-diplomaat naast mij staan en die vertelde in 10 minuten zo' n beetje de geschiedenis van Finland in de laatste 50 jaar. Dat de ambassade van de Sovjet-Unie wel 1000 "diplomaten" had. Dat de communistische partij enorm gesteund werd. Dat er allerlei pogingen waren gedaan om Finland in de invloedsfeer van de Sovjet-Unie te trekken.

De buurt waar ik gisteren doorheen ben gelopen, waar geen toeristen komen en waar de zwervers op de stoep zitten en de restaurants normale prijzen berekeken. Die buurt wordt door de ex-diplomaat als "communistische" gekenmerkt. Ik geef het hier gewoon even weer. Als er Sovjet-delegaties op bezoek kwamen, dan moesten die altijd daar ontvangen worden . Daar vond de klassenstrijd plaats. Fijn te weten.

Wednesday, June 04, 2008

Ik en de Staat

Door Keesjemaduraatje
Misschien heb je wel eens in de linker rand van dit weblog de beeltenis van Milton Friedman gezien. Er zijn mensen die daar heel erg kwaad over worden. Dat is niet erg want op de een of andere menier is dit ook een schocklog. Sommige mensen worden kwaad als ze Golda Meir zien en anderen worden kwaad als ze Ayaan haar hoofd zien. Je moet toch wat. De Eerste Stuurman (nu captain) van het schip waarop ik zeil, werd in ieder geval zo kwaad, dat hij de schipper opbelde en erover klaagde dat ik een weblog heb waar Milton Friedman op wordt vereerd. Zo kwaad was ie. Nu we met zijn tweeen op het schip zijn lult hij mij 's ochtends al de oren van het hoofd, over dat Milton Friedman zo kapitalistisch is en dat Naomi Klein een boek getiteld "The Schock Doctrine" heeft geschreven, waarin haarfijn uit de doeken wordt gedaan hoe slecht en verdorven of dat Friedman wel is.

Ik kan natuurlijk antwoorden dat Naomi Klein een bloody antisemiet is en dat je daar nooit naar moet luisteren, maar dat lijkt me geen sterk antwoord.  Dus heb ik vandaag, in Helsinki, het boek gekocht. Ik zal er een recensie over schrijven zodra ik het uit heb.

Intussen blijft de Eerste Stuurman maar vertellen over " De Machten" die "Aan de touwtjes trekken" en dat in het kapitalisme een paar firmas het voor het zeggen hebben. Van die opmerkingen die ik al 20 jaar niet meer gehoord had. Terwijl we aan het zeilen waren had ik veel tijd om na te denken en toen bedacht ik de titel " Ik en de Staat". Als ik er ooit nog eens iets over ga schrijven, dan zal dat de werktitel zijn.

Namelijk dat je eerst de dingen vanuit jezelf en voor jezelf moet zien te regelen. Werk, Inkomen en Housing.  Dat moet in orde zijn. Pas daarna kan je "sociaal worden". Dat betekent dat je voor de mensen in je directe omgeving iets kan betekenen. Als je dat nog een stapje hoger gaat en je met de politiek en het landsbelang wilt bezighouden, dan moet je al een "higher skill level" hebben. Het is moeilijk om op landsniveau de processen en gebeurtenissen goed te doorzien. een bepaalde opleiding en communicatieve gaven komen dan goed van pas. De subsidies, machtsprocessen en ontwikkelingen op Europees niveau zijn voor een normaal mena al niet meer te bevatten. Daarom hebben ook zoveel Nederlanders tegen de Europese grondwet gestemd.

Mijn theorie met de werktitel "Ik en de Staat" is, dat mensen die nog hoger abstraheren en beweren een systeem achter de invloed van grote multinationals en supermachten te kunnen verklaren, dat met die mensen altijd wat aan de hand is. Een steekje los, als je het zo oneerbiedig wilt uitdrukken. Sorry dat ik het zeg. Bij Naomi Klein weet ik nog niet welk steekje los is, maar ik kan het wel raden. Ik zal het pas mededelen als ik het boek gelezen heb.

Pooiers en Patsers in Helsinki

Door Keesjemaduraatje
We liggen aan een hele sjieke kade in het centrum van Helsinki. Kost een paar centen, maar dan heb je ook wat. Grote zeiljachten meren hier af en wachten op hun bezitters. Intussen maakt het personeel het schip zeilklaar. Wij zitten te ontbijten op het schip en bekijken de mannen met pakken aan en belangrijke koffertjes bij zich, die door taxi's gebracht worden en op de kade langs lopen. Sommigen blijven staan en kijken naar ons. Je ziet ze denken. "Ik zou ook wel lekker in de zon op een schip willen zitten"
De stad Helsinki maakt met dit weer een mediterrane indruk. Het heeft een compact stadscentrum van 2,5 bij 2,5 kilometer, waar alle kerken en regeringsgebouwen in staan. De toeristen lopen dan ook af en aan, gebracht door de vele ferries die hier aanleggen.

Monday, June 02, 2008

Twee mannen op een boot

Door keesjemaduraatje
Het is misschien erg raar om te vertellen, maar de kapitein is opeens op het vliegtuig gestapt en terug naar Frankfurt gevlogen. Prive-problemen thuis. Nu zitten we met zijn tweeen op de boot in Tallin. Morgen willen we naar Helsinki zeilen. Vanochtend hebben we daartoe al het weerbericht en de weersverwachtingen voor de komende dagen bekeken. Ziet er goed uit. Vandaag nog veel wind, maar dat neemt af. In de nautical shop hebben we een zeekaart van Helsinki en de vaarroute erheen gekocht. De eerste stuurman heeft een mooie aanleghaak voor de boot gekocht als geschenk voor de schipper. Dus we zijn er helemaal klaar voor.

Vandaag ga ik nog een museum naar keuze bezoeken. Ik weet nog niet welke. Misschien wel het museum van economische ontwikkeling. En ga nu niet in de reaguurpanelen schrijven dat dat niet bestaat, want er is niets dat niet bestaat. Zeker niet in Estland.

Update: Het wordt toch maar het Museum van de Sovjet- en Nazi-bezetting

Sunday, June 01, 2008

Tallin Estonia, here we are

Door Keesjemaduraatje
Na een zeiltocht van een week door de Bocht van Riga en de Baltische zee zijn we in Tallin (Estland) aangekomen. In 1980 werden hier de Olympische spelen georganiseerd en in dat Olympische dorp is nu een Wellness hotel en daarnaast is een jachthaven. Daar liggen we met de zeilboot.

Straat

Het is een geweldig land. Letland ook trouwens ook trouwens. Overal langs de kust zijn prive-jachthavens gebouwd, met prachtige sanitaire voorzieningen. 'S avonds gaan we dan wandelen richting dorp en daar rijden dan dure BMW auto' s en SUV's voorbij. Altijd met een jonge blonde vrouw naast de bestuurder. Hoe komen die jongens aan zoveel geld? Vraag je je dan wel eens af. Dat komt doordat de meeste Esten in Finland werken. Bovendien lenen ze veel.

Er wordt enorm veel geinvesteerd met Europese hulp. Als je dat zo ziet dan  zie je opeens de voordelen van Europa weer in. Liever dat die mensen hier lekker in een BMW rondrijden en jachthavens bouwen, dan onder communistische dictatuur te moeten leven. Mijn opmerkingen in deze richting worden niet altijd met gejuich begroet.

Haven
Want het is weer heel erg raar. De vorige reis van Zeeland naar Kiel, bleek een van de opvarenden, zijnde de eerste stuurman, een vroegere kraker uit Frankfurt te zijn. Die nog met Joschka Fischer samen heeft gewerkt. Nu, op deze reis, blijkt de derde man aan boord een goed bekende van kraker Gert-Jan uit Den Bosch te zijn.  Dus dat zijn allemaal  toevalligheden die  ik ook niet kan verklaren.  Dacht ik  even van die rare kraakbeweging verlost te zijn en naar Tallin te kunnen vluchten, blijkt de gehele Den Bosche kraakbeweging al te weten dat ik hier op zee zeil. Jongens jullie kunnen hier ook een keer heenkomen en de zegeningen van het kapitalische systeem aanschouwen.    De mensen zijn aardig en  de gebouwen schieten uit de grond. 

Verder alles goed. Ik ben er over een weekje weer.