Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, May 30, 2011

Handleiding voor de Vrijheidsstrijder

Door Rob Groenhuijzen

Voorzitter van de Stichting Nederland-gaza

Download handleiding voor de vrijheidstrijder.pdf (3400.6K)

Gaza, Stay Human

Het boek van Vittorio Arrigoni over de Gaza-oorlog van 2008-2009 is een slag in je gezicht. Niet zozeer door de hoofdstukken waarin het bommengeweld vanuit het perspectief van een ambulance-helper wordt beschreven, maar door het voorwoord van Ilan Pappé. De historicus slaagt erin iedere Stayhuman actie, aanslag of raketbeschieting van Hamas als een antwoord op eerder Israelisch geweld te beschrijven. Zelfs de Gaza-oorlog van 2008-2009 was volgens Pappé al in 2004 door het Israelische leger gepland. In dat jaar bouwde het Israelische leger namelijk een dummy van een Arabische stad in de Negev-woestijn, om een stadsoorlog voor te bereiden.

Ilan Pappé is in staat in één enkele zin zowel de nazi-dictatuur van de jaren '30 als de dictatuur zoals beschreven in het boek "1984" van George Orwell, met het Israelische Gaza-beleid in verband te brengen. ("It is based first and foremost on sheer lies transmitted with newspeak reminiscent on darker days in 1930s Europe") Weliswaar is dat propagandistisch en demagogisch gezien een  meesterwerk, maar toch voor een historicus onder de maat. Ilan Pappé is een activist en doet niet eens meer moeite een evenwicht tussen argumenten aan te brengen.

In het voorwoord van "Gaza, Stay Human" van de door salafisten vermoorde activist Vittorio Arrigoni, gebruikt Ilan Papé regelmatig het woord "genocidal", alsof het Israelische leger het doel en de strategie heeft de gehele Gaza-bevolking uit te moorden.  Als een wetenschapper dat schrijft, dan heb je als jonge moslim of extreem-linkse activist toch zeker de neiging dat te geloven. Een dodental van 1400 bij een bevolking van 1,6 miljoen is echter onmogelijk met een genocide te vergelijken, ook al zijn de burgerslachtoffers nog zo te betreuren. In dier voege is Pappé een activist en geen wetenschapper.

Pappe Als het Israelische leger in 2008-2009 had gewild, dan waren een miljoen door bommen veroorzaakte doden gemakkelijk te realizeren geweest. Geen enkele Isarelische soldaat had dan om hoeven komen. De bouw van een Arabische dummy stad in de woestijn toont juist aan dat het leger een stad binnen wil gaan en alleen de terroristen van Hezbollah en Hamas wil raken. Dat neemt natuurlijk niet weg dat de Gazaoorlog  bloedig en verschrikkelijk is geweest.

Volgens de Europese richtlijnen mag je niet elke moordactie een genocide noemen. Dit verschrikkelijke woord is voorbehouden aan de beschrijving van een periode waarin de machthebbers een gehele bevolkingsgroep op grond van afkomst of ras uitmoorden. De moorden in Srebrenica zijn dus strikt gezien geen genocide, omdat alleen de moslim mannen zijn uitgemoord en de vrouwen en kinderen in leven zijn gelaten. De moorden in Ruwanda en Armenië zijn wel "echte" genocides.

Een andere verwijzing naar een moordactie in het voorwoord door Ilan Pappé is natuurlijk de 'Killing Fields" van Cambodja. Een wrange en misleidende vergelijking, omdat vele extreem-linkse activisten die nu de boot naar Gaza aan het organiseren zijn, of dat nou Anja Meulenbelt, Rob Groenhuijzen of Hedy Epstein is, in hun jeugd een warme voorstander van de communistische regimes van Mao en Pol Pot zijn geweest. Bovendien moordden de communistische Rode Kmer vooral en met voorrang intellectuelen met een bril uit. Je kan de Hamas-terroristen waar het Israelische leger naar op zoek was toch onmogelijk als intellectuelen met een bril beschrijven.

Laat er geen misverstand over bestaan, dat de BDS-movement, de Flotilla-movement en de hisitoricus Ilan Pappé in het geheel niet geïntereseerd zijn in een tweestatenoplossing van het conflict in het Midden-Oosten, laat staan überhaupt een vreedzame oplossing nastreven. Het gehele zionistische project wordt integraal afgewezen. Dat betekent niets anders dan dat de opheffing van Vittorio-arrigoni-007 de staat Israel nagestreefd wordt. Ilan Pappé schrijft dan ook: "Let us hope that significant voices in the world will tell the Jewish State that this ideology and the overall conduct of the state are intolerable and unacceptable and as log as they persist, Israel will be boycotted and subject to sanctions"

Nu had ik willen afsluiten met de opmerking dat het voorwoord van het boek 'Gaza, Stay Human' nog niets zegt over de rest van het boek dat een regelrecht ogengetuige verslag van de activist Vittorio Arrigoni tijdens de Gazaoorlog is en ongetwijfeld met oprechte betrokkenheid geschreven is. Helaas is dat ook niet het geval. Zelfs als je middenin een oorlog zit en alleen opschrijft wat je ziet, kan de context en je eigen wereldbeeld nog zodanig vertroebeld zijn, dat ook die waarnemingen niet helemaal serieus te nemen zijn. Maar daar kom ik nog op terug. 

Sunday, May 29, 2011

Uit eigen Grote ZakCartoon van BieperT naar aanleiding van het verhaal dat Peter Breedveld geld zou hebben geboden om achter het adres van blogger Botte Hond te komen.

Rob Groenhuijzen: "Ik word gecriminaliseerd"

"Ze hebben geen wettelijke of politieke middelen om de Gazavloot te stoppen en daarom gaan ze nu maar de deelnemers criminaliseren", aldus de voorzitter van de Nederlandse Gazaboot, Rob Groenhuijzen in de Electronic Intifada. De Europese campagne tegen de Gazavloot begint nu aan invloed te winnen, aldus het artikel. De Nederlandse regering zit al op één lijn met de pro-Israel-campagne.  

Volgens de schrijver David Cronin beslaat de beschrijving van het revolutionaire leven Rob Groenhuijzen dertig jaar geleden, slechts een voetnoot in de geschiedenis van  het politieke geweld. De groep Rode Jeugd heeft slechts enkele bomaanslagen gepleegd, waarbij geen slachtoffers zijn gevallen.

Daarbij laat David Cronin twee belangrijke feiten buiten beschouwing: Het leven en streven van Amin Abu Rashed als geldzoeker voor Hamas, zoals opgetekend door de journalist Carel Brendel en de betrokkenheid van de Rode Jeugd bij terreuractiviteiten van PFLP en RAF. Dat laatste is weliswaar dertig jaar geleden, maar stelt toch wel wat meer voor dan bommetjes leggen bij gebouwen. Rob Groenhuijzen heeft zich er nooit van gedistancieerd.

Electronic Intifada: "The renewed interest in his past, Groenhuijzen argues, is a sign of desperation on the part of Israeli diplomats and the network of lobbyists who wish to prevent the flotilla from setting sail." Dat veronderstelt een gecoordineerde actie van Israelische diplomaten en een netwerk van lobbyisten.  Ongetwijfeld een variant op de mythe van  "Joodse Lobby".

De werkelijkheid is geheel anders. Het is juist de verwondering over de Nederlandse kranten die klakkeloos persberichten van de Gazavloot overschrijven en geen onderzoek meer doen, die ons elke apart tot het schrijven van deze artikelen heeft bewogen. Daarna heeft de Jerusalem Post, met veel fouten en verkeerde vertalingen, door de correspondent in Berlijn, een bericht overgenomen. dat heeft de Nederlandse regering pas wakker geschud. Het artikel in de Telegraaf baseert dan weer op onderzoek dat door verschillende bloggers is gedaan en waaraan een paar oude berichten uit 1978 zijn toegevoegd.  Geen gecoördineerde campagne dus.

Saturday, May 28, 2011

Gazaboot is nog niet vol

Linkse lezersvan dit blog opgelet! Je kan nog mee. 26 juni is het zover. De Nederlandse boot naar Gaza doorbreekt de blokkade. Er worden nog opvarenden en goederen gezocht.

Indy_groenhuijzen 

Friday, May 27, 2011

Zelf Mediattrainer-Gazaboot worden

De negatieve publiciteit over de Gazavloot eist zijn tol. Nou is de mediatrainer ook al weggelopen. Wil jij helpen?

Mediatrainer 

Thursday, May 26, 2011

Rob Groenhuijzen als provocateur

Het Rood Verzetsfront publiceerde in 1978 de "Handleiding voor Vrijheidsstrijders" van Rob Groenhuijzen, met op elke bladzijde het woord "PROVOCATIE" afgedrukt. (RVF bulletin nr.14, december 1978, pp. 42-46). Er staat een serieuze waarschuwing in het tijdschrift, waarin het Rood Verzetsfront afstand van de tekst van Rob Groenhuijzen neemt en erop wijst dat als je de handleiding volgt, je snel in de gevangenis terecht komt en er voorlopig niet meer uit.

Handleiding voor vrijheidsstrijders_1_ 


De handleiding bestaat uit drie delen:

-"Afl. I De goedkoopste en de beste manier om te leven"- waarin uitvoerig wordt beschreven hoe je een winkeldiefstal moet plegen, wat je moet roven en waar je op moet letten om niet opgepakt te worden. Letterlijk citaat: "Wat die schoften ook vertellen. Het is jouw geld, dat ze van je afpikken. Laat je niet langer belazeren. Koop niets meer bij de grote zaken. Neem mee wat je nodig hebt. Het is van jou."  

-"Afl. II De beste manier om je uit te leven" - waarin staat beschreven hoe je ruiten in moet gooien , auto's kan bekladden en in supermarkten eten vernietigen. Letterlijk citaat: "Draai het eindelijk om. Laat je niet pakken. Het enig werkende medicijn is het aanpakken van de kapitalisten en hun lakeien en het vernietigen van hun geroofde bezittingen.  Laat die varkens in angst zitten; wachten op de volgende aanslag; laat ze gewoon geen oog meer dichtdoen, maak ze zenuwziek, maak ze kapot. "

-"Afl III De beste manier om verzet tot leven te brengen"- waarin uitvoerig staat beschreven hoe je molotov-coctails kan bouwen, hoe ze ergens naar binnen te gooien en hoe je een tijdsontsteking kan bouwen. Letterlijk citaat: "Openlijke fascisten als Wiegel en van Agt komen via de stembus aan de macht. Het hoeft in Nederland niet via een militaire machtsgreep. We zijn al fascisties. De regering Den Uyl maakt van de politie een geperfectioneerde moordenaarsbende, maar houdt het geheim. Dat is precies de taktiek van de P.v.d.A.-, CPN-, PPR-, en D'66-sociaal-fascisten: In woorden zogenaamd sociaal voelend, maar in daden fascisties."

Het Rood Verzetsfront noemt de handleiding  "provocatief": "De handleiding suggereert dat de bevrijdingsstrijd een zaak is van je uitleven.   Palestijnen die vechten voor hun vrijheid en zelfbeschikking, de bevolking van zuidelijk Afrika  die tegen de blanke overheersing vecht. De Iranezen die tegen de sjah vechten, vaak op leven of dood, worden op één lijn gezet met hen die zich willen uitleven."

Opvallend touwens dat het Rood Verzetsfront de Palestijnen noemt, terwijl de handleiding voor vrijheidsstrijders de Palestijnen helemaal niet noemt. In feite wordt alleen over Nederland geschreven. Slechts in één zinnetje wordt in de handleiding gerefereerd aan Nicaragua, Rhodesië, Iran en Zuid-Afrika.   

Is Rob Groenhuijzen een provocateur?
Ik vroeg via de uitgever van het boek Rood Verzetsfront of de schrijvers het woord PROVOCATIE, dat op de handleiding voor vrijheidsstrijders afgedrukt staat, nog steeds zo bedoelen. Is Rob Groenhuijzen een provocateur? Een belangrijke vraag, ook voor de deelnemers aan de Gazavloot, aangezien er nog niet zo lang geleden notulen van de stichting uitgelekt zijn en in de Telegraaf uit deze notulen is geciteerd. Er is dus tenminste één spion of provocateur in de gelederen van de Stichting Gaza-Nederland actief geweest.

Ik kreeg dezelfde dag nog per email het volgende statement van het "Rood Verzetsfront":

"Het Rood Verzetsfront (RVF) heeft Rob Groenhuijzen indertijd betiteld als een provocateur in die zin dat zijn politieke optreden provocatief te noemen was. Gerefereerd werd aan de door hem uitgebrachte provocatieve Handleiding voor vrijheidsstrijders. Het RVF heeft nooit Groenhuijzen als politie-provocateur bestempeld omdat daartoe toentertijd geen enkele aanwijzing voor bestond. In het door Moussault en Lust gepubliceerde boek Rood Verzetsfront – Aanzetten tot stadsguerrilla in Nederland (Breda: Papieren Tijger, 2009) wordt Groenhuijzen dan ook niet weggezet als een politie-provocateur. Hij was in de jaren zeventig voor het RVF een politieke provocateur, niet meer en niet minder. Zijn naam komt dan ook niet voor in het hoofdstuk Infiltratiepogingen door de geheime dienst.

De persoon Rob Groenhuijzen in verband te brengen met politie- en inlichtingendiensten is volkomen onzinnig en abject te noemen."

Ik geloof het statement van het Rood Verzetsfront wel. De opvattingen van Rob Groenhuijzen zijn wel behoorlijk krankzinnig, zeker voor iemand die politicologie heeft gestudeerd, en ze zijn provocatief, zeker voor iemand die in 1978 al 38 jaar oud was, maar geen reden om verdergaande complottheoriën op te bouwen.

De Stichting Nederland-Gaza zal ook zonder deze nieuwe onthullingen wel genoeg zorgen  aan het hoofd hebben. Notulen uitgelekt, weinig inkomsten voor een eigen Nederlandse boot en weinig animo voor Palestina onder de moslimbevolking. Je zou bijna een beetje medelijden met ze krijgen.

Provocatie 

Wednesday, May 25, 2011

Rob Groenhuijzen en de Rote Armee Fraktion (RAF)

Opnieuw een terreur-connectie naar de Stichting Nederland-Gaza. Dat is de organisatie die in juni een Nederlandse Boot naar Gaza laat varen. De voorzitter Rob Groenhuijzen blijkt niet alleen lid van de Capelse Groep en de Rode Jeugd te zijn geweest. Hij heeft in 1978 ook een "Handleiding voor Vrijheidsstrijders" met symbolen van de Duitse terreurbeweging Rote Armee Fraktion en citaten van de Duitse terroriste Ulrike Meinhof verspreid.

Handleiding voor vrijheidsstrijders_1_ 

Dit blijkt uit documenten in het archief van het Internationale Instituut van Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam. Dat deze Handleiding voor Vrijheidstrijders door Rob Groenhuijzen is geschreven wordt bevestigd in het boek "Rood Verzetsfront" van Paul Moussault. De echtheid en oorsprong van de documenten worden in emails van vroegere leden van het Rood Verzetsfront bevestigd.

Rob Groenhuijzen heeft zich nadrukkelijk niet gedistancieerd van zijn verleden als terrorist. Hij schrijft letterlijk: "Ik onderschrijf de geweldloze beginselen van de Stichting Nederland-Gaza zodat de Freedom Flotilla Israël voor de zoveelste keer confronteert met het feit dat het land een paria in de wereld blijft wanneer het zich boven de wet stelt..

Ik ben geen terrorist voor mensen die weten hoe het in deze wereld toegaat. Ik ben niet pro of contra Hamas."

De achtergrond van twee leden met een terreurverleden in de Stichting Nederland-Gaza brengt de kerkelijke organisaties binnen het Gazavloot initiatief steeds meer in verlegenheid. Dat de Protestantse Kerk Nederland wel subsidie aan Sabeel Internationaal geeft, maar de Vrienden van Sabeel in Nederland nadrukkelijk niet financieel ondersteunt, is daar slechts één voorbeeld van. 

Het is maar de vraag of andere organisaties binnen de Stichting Nederland-Gaza, die zo sterk de nadruk op een humanitaire missie willen leggen, met deze terreurconnecties in verband gebracht willen worden.

 

Tuesday, May 24, 2011

Premier Netanyahu van Israel wordt onderbroken in USA-Congres

en maakt er een grapje van.

PVV discusieert niet met Rob Groenhuijzen

Het Thema Forum Roosendaal nodigde de PVV uit voor de discussiebijeenkomst van 7 juni aanstaande. Rob Groenhuijzen, voorzitter van de Stichting Nederland-Gaza wilde met de PVV in debat gaan over het thema "De blokkade van Gaza door Israel".

Nu staat de volgende tekst op de website:

"Beste relatie van TFR,
TFR heeft voor 7 juni de PVV uitgenodigd om deel te nemen aan een discussie tussen de PVV en Rob Groenhuijzen, over de blokkade van Gaza door Israël.Afgelopen maandag hebben wij bericht ontvangen dat de PVV niet in gaat op onze uitnodiging.  Het is kortdag om in juni nog een bijeenkomst te organiseren.
U kunt ons mailen op// <![CDATA[// &lt;![CDATA[// &amp;lt;![CDATA[ var prefix = &amp;#39;m&amp;amp;#97;&amp;amp;#105;lt&amp;amp;#111;:&amp;#39;; var suffix = &amp;#39;&amp;#39;; var attribs = &amp;#39;&amp;#39;; var path = &amp;#39;hr&amp;#39; + &amp;#39;ef&amp;#39; + &amp;#39;=&amp;#39;; var addy16637 = &amp;#39;&amp;amp;#105;nf&amp;amp;#111;&amp;#39; + &amp;#39;&amp;amp;#64;&amp;#39;; addy16637 = addy16637 + &amp;#39;th&amp;amp;#101;m&amp;amp;#97;f&amp;amp;#111;r&amp;amp;#117;mr&amp;amp;#111;&amp;amp;#111;s&amp;amp;#101;nd&amp;amp;#97;&amp;amp;#97;l&amp;#39; + &amp;#39;&amp;amp;#46;&amp;#39; + &amp;#39;nl&amp;#39;; document.write( &amp;#39;&amp;lt;a &amp;#39; + path + &amp;#39;\&amp;#39;&amp;#39; + prefix + addy16637 + suffix + &amp;#39;\&amp;#39;&amp;#39; + attribs + &amp;#39;&amp;gt;&amp;#39; ); document.write( addy16637 ); document.write( &amp;#39;&amp;lt;\/a&amp;gt;&amp;#39; );// ]]&amp;gt;// ]]&gt;// ]]>info@themaforumroosendaal.nl// <![CDATA[// &lt;![CDATA[// &amp;lt;![CDATA[ document.write( &amp;#39;&amp;#39; );// ]]&amp;gt;// ]]&gt;// ]]>Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.// <![CDATA[// &lt;![CDATA[// &amp;lt;![CDATA[ document.write( &amp;#39;&amp;lt;/&amp;#39; ); document.write( &amp;#39;span&amp;gt;&amp;#39; );// ]]&amp;gt;// ]]&gt;// ]]>  en aangeven welk onderwerp u graag op de agenda geplaatst zou zien."

(tekst is alleen te lezen als je bent ingelogd)

Toch wel jammer. Ik had dat wel eens willen meemaken.

Monday, May 23, 2011

Symposium op 3 juni a.s.: "Boycot van Israel, de weg naar vrede?"

http://www.waarnet.nl/symposium

De Werkgroep WAAR organiseert een symposium over de delegitimering van Israel, de BDS beweging en de gevolgen voor het vredesproces in het Midden-Oosten. Het symposium wordt op 3 juni a.s. gehouden in het congrescentrum de Schakel te Nijkerk.

Tot de sprekers behoren: Mr. Drs. Hans van Baalen (leider van de VVD in het Europees parlement), Dr. Hans Jansen (Hoogleraar Simon Wiesenthal instituut, Brussel), Mr. Dr. Matthijs de Blois (Hoofddocent IR Rijksuniversiteit Utrecht), Dr. Zwi Marx (Rabbijn)

Hans jansen _simon wiesenthal_instituut Er is mogelijkheid tot het stellen van vragen en het forum zal ter afsluiting een Resolutie opstellen.
In 2005 is door diverse (pro)- Palestijnse organisaties de zogenaamde BDS (boycott, divestment and sanctions) campagne opgezet. Meer dan 170 Palestijnse politieke partijen en organisaties steunen de oproep Israelische producten te boycotten en Israel internationaal te isoleren. Men eist niet alleen een einde aan de bezetting van alle in 1967 door Israel veroverde gebieden, inclusief de oude stad van Jeruzalem, maar ook dat alle vluchtelingen en hun miljoenen nakomelingen kunnen terugkeren naar Israel. Dit zou het einde van het democratische Israel betekenen, dat nog steeds een toevluchtsoort is voor vervolgde Joden wereldwijd.

In navolging van de Nazi's werd in 1945 door de Arabische Liga een economische boycot tegen de Joodse bewoners van Palestina afgekondigd. Deze boycot is nog steeds van kracht, al voeren een aantal Arabische landen indirect wel handel met Israel.

Deze boycots hebben vrede in het Midden-Oosten niet dichterbij gebracht, integendeel. De BDS beweging speelt het rechtse kamp in Israel in de kaart, en het sentiment dat Israel er alleen voor staat en geen recht hoeft te verwachten van de rest van de wereld.

Israel wordt vaak met het apartheidsregime in Zuid-Afrika vergeleken, ondanks het feit dat in Israel Arabieren stemrecht hebben, in de Knesset zitten, in het hooggerechtshof zitten, bij de krant Ha'aretz of de Jerusalem Post werken, en in ziekenhuizen met Joodse dokters samenwerken om zowel Joden als Arabieren te genezen. 20% van de studenten aan Israëlische universiteiten is Arabisch, Jaarlijks worden bovendien duizenden Palestijnse inwoners uit Gaza en de Westbank in Israëlische ziekenhuizen behandeld. Op het strand in Tel Aviv, op de markt en in de bus zitten of liggen Joden en Arabieren naast elkaar.

Ook wordt Israel vaak met de nazi's vergeleken. Deze vergelijking is niet alleen totaal onjuist, maar ook zeer kwetsend voor hen die aan den lijve hebben ondervonden hoe de nazi's te werk gingen.
Niet alleen linkse actiegroepen en politieke partijen doen mee aan deze demonisering van Israel, maar ook oud-politici, cartoonisten, columnisten en kunstenaars van allerlei pluimage. Ondertussen ontkent men het antisemitische karakter van Hamas en Hezbollah, die openlijk oproepen tot het doden van Joden en nazi praktijken bejubelen.

Het moge duidelijk zijn: er is genoeg op Israel aan te merken. Kritiek op het beleid op de Westbank is natuurlijk legitiem, ook wanneer die hard en eenzijdig is. Maar kritiek op Israels beleid gaat tegenwoordig vaak over in delegitimering en demonisering.

 

Sunday, May 22, 2011

Moslimstudenten laten Hedy Epstein wachten

De moslim studenten van de universiteit Irvine California (USA) hebben een probleem. En dat probleem heet de "Bezetting van de Westelijke-Jordaanoever". Als dat probleem er niet was, dan zouden ze lekker kunnen chillen en genieten van het studentenleven in California. Maar helaas.

Vóór 1967 was de Westelijke-Jordaanoever een tijdje bezet door Jordanië. De naam zegt het al. Toen waren de moslimstudenten van de Universiteit Irvine gelukkig. Helaas hebben de Palestijnen toen nooit geprobeerd een Palestijnse staat voor Palestijnse mensen op te richten. Dat hadden de Jordanezen zeker een heel goed idee gevonden. En dan was het probleem al 50 jaar geleden opgelost.

In die periode was Yasser Arafat ook al actief, niet op de Westelijke-Jordaanoever, maar in Jordanië. Hij wilde van heel Jordanië een Palestijnse staat maken. Ook een goed idee. Maar als Geert Wilders dat nu zegt, dan is ie opeens niet realistisch. De koning van Jordanië zag de bui al hangen en heeft in één nacht tijd alle Fatah strijders van de PLO eruit gejaagd. Een soort Naqba, met tienduizenden doden, die niet meer herdacht wordt.

Nou hebben de moslimstudenten van de Universiteit Irvine de hulp van een Joodse mevrouw nodig om aan te tonen dat de Westelijke-Jordaanoever eigenlijk van hun is. Hedy Epstein helpt graag en wacht eerst even tot de moslimstudenten uitgebeden zijn en dan vertelt ze haar hele levensverhaal.
Ze is de oudste deelnemer van de Gazavloot. Als ze deze keer tenminste vaart.

 Kijk hoe eerbiedig ze wacht van minuut 2.40 tot 3.45. en die studenten laten een 86-jarige mevrouw gewoon staan wachten. Respectloos hoe ze met Hedy, onze Hedy, omgaan.

Friday, May 20, 2011

Lydia de Leeuw weg uit bestuur Stichting Nederland-Gaza

Het Telegraaf artikel SCHEPEN ONDER TERREURVLAG van 14 mei j.l. heeft binnen het bestuur van de Stichting Nederland-Gaza opschudding veroorzaakt. De maandag na publicatie heeft Lydia Catharina de Leeuw (25) reeds haar positie als secretaris van de stichting opgegeven. 

Het Telegraaf artikel is opmerkelijk, omdat op afgebeelde foto's notulen te zien waren, gemaakt door Lydia de Leeuw, waarin de naam van de voorzitter Rob Groenhuijzen verkeerd gespeld was.  De Telegraaf vermoedt dat de identiteit van de voorzitter, een veroordeelde terrorist van de Rode Jeugd, en banden met het PFLP, geheim gehouden moest worden.

Of deze geruchten van de Telegraaf een aanleiding voor het opstappen van Lydia de Leeuw zijn geweest is tot nog toe niet bekend gemaakt. Een feit is wel dat vice-voorzitter Wisse van der Mee (33) intussen ook niet meer voorkomt op de registratie van de Kamer van Koophandel. Een aderlating voor het bestuur.

Gustav draijer Nu zitten Rob Groenhuijzen, voorzitter (70), Jacob Kuijer, penningmeester (65) en Gustav Draijer, secretaris  (53) nog in het bestuur van de Stichting Nederland-Gaza, die in juni een boot met activisten naar de Gazastrook wil sturen om met 15 andere schepen de zeeblokkade te doorbreken.

De organisatie van de Gazavloot is in opspraak geraakt door de medewerking van extreme moslimbroederschappen uit Turkije (IHH) en de medewerking in Nederland van Amin Abou Rashed, een fondsenwerver van de terreurorganisatie Hamas. Intussen zijn er door CU, SGP en PVV  kamervragen over zijn betrokkenheid gesteld. 

Gisteren heeft ook de regering van de Verenigde Staten afstand van de gazavloot genomen door dit initiatief  'not helpful' te noemen.

(Op de foto: Gustav Draijer)

Thursday, May 19, 2011

Kerk in Actie spreekt zich zichzelf tegen inzake Israel bashing

Persbericht:

Naar aanleiding van ons persbericht 'Wanneer stopt ook de PKN met het financieren van Israel-bashen?' is Kerk in Actie met een reactie gekomen, onder de titel 'Kerk in Actie wil Israël niet beledigen'. Daarin staan allerlei tegenstrijdigheden en onjuistheden:

1. Over de steun aan Sabeel Nederland
Op de vraag of Kerk in Actie de Vrienden van Sabeel financieel ondersteunt wordt het volgende antwoord gegeven:
a. "Nee, Kerk in Actie geeft geen financiële steun aan de Nederlandse stichting Vrienden van Sabeel."
b. "Wel kan er in voorkomende gevallen op omschreven activiteiten worden samengewerkt."

>>> Draai de volgorde van de punten a. en b. om en u ziet dat Kerk in Actie zichzelf tegenspreekt.

2. Over de band met Sabeel Nederland
"Deze organisatie [de Nederlandse stichting Vrienden van Sabeel] stelt zelf prioriteiten en is verantwoordelijk voor haar eigen daden en uitspraken."

Strikt formeel klopt dit. Echter:
a. Er wordt door de Kerk in Actie wel mee samengewerkt, zie punt 1b.
b. Vier 4 PKN dominees en 1 PKN lid maken deel uit van het bestuur.

>>> Dan kan je als PKN toch niet volhouden dat je er niets mee te maken hebt.
 

3. Over bruggen bouwen
"Kerk in Actie blijft bruggen bouwen in het Midden-Oosten. Kerk in Actie kreeg de opdracht van het bestuur ('de synode') van de Protestantse Kerk om waar mogelijk te werken aan verzoening. Dat is niet eenvoudig in een situatie waarin de relaties ernstig verstoord en gepolariseerd zijn. Toch geloven we er in en werken we eraan met ons programma ‘Bouwen aan Bruggen in het Midden-Oosten’."

>>>Hoe kan je werken aan verzoening als je Bethlehem (in Palestijns autonoom gebied) benoemd als "binnen de gevangenismuren van het imperialistische bewind."
Bron: http://sabeel.org/events.php?eventid=183

>>> Hoe kan je bruggen bouwen als je de door nazi-Duitsland geïnspireerde en betaalde Arabische opstand van eind jaren dertig "een opmerkelijk succes noemt" ?
Wetende dat daarbij door de nazi's bewapende bendes honderden Joden en duizenden gematigde Palestijnen doodden, die laatsten juist omdat die vreedzaam wilden samenleven met de Joden.
Is dat 'bruggen bouwen', de moordpartijen van nazistische, Jodenhatende moslim-fundamentalisten een succes noemen?
Bron: http://sabeel.org/datadir/en-events/ev182/files/Corner59.pdf

>>> De door Kerk in Actie gesubsidieerde Nederlandse medewerkster Meta Floor van Sabeel Internationaal verspreid onware anti-Israel informatie, zie:
http://missingpeace.eu/nl/2011/05/over-olijftakken-en-bruggen-bouwen-kerk-in-actie-tegen-israel


4. Over de Gaza-vloot
Kerk in Actie stelt: "Ondersteunt Kerk in Actie de Gaza vloot? Nee."

>>> Er gaat wel subsidie naar Sabeel Internationaal, dat oproept tot de Gaza Vloot.

Zoals op de site van Sabeel Nederland staat:
"... heeft het bestuur van de Vrienden van Sabeel in Nederland na overleg met Sabeel Jeruzalem besloten de Vorming van een Internationale Vrijheidsvloot naar Gaza voluit te ondersteunen.

Uit Jeruzalem ontvingen we het volgende bericht:
Sabeel supports any nonviolent initiative against the siege of the Gaza strip including support for the flotillas. Thank you for asking us.With best wishes, Naim Ateek."

Ter herinnering, uit ons vorige persbericht: deze 'hulpvloot' wordt georganiseerd door antisemieten en mensen met banden met terroristische organisaties.
Een meerderheid van de Tweede Kamer - waaronder alle christelijke partijen - noemt het een "dwaze provocatie".
Sabeel Nederland roept op tot anti-Israel demonstraties, waar behalve aanhangers van Sabeel neo-nazi's en Hamas aanhangers op af komen.


5. Over de Israel boycot
a. "Kerk in Actie voert het beleid van de Protestantse Kerk in Nederland uit en wijst een algemene boycot af. De Protestantse Kerk wil juist activiteiten stimuleren, die bruggen slaan tussen de gemeenschappen in dit conflict, om zo bij te dragen aan een duurzame en rechtvaardige vrede. Oproepen tot boycot kunnen dat verstoren."
b. "Sabeel is een voorstander van geweldloos verzet en keurt een boycot om die reden niet af, maar ze roept er niet zelf toe op."

>>> 4b is onwaar, Sabeel Internationaal heeft op 28 februari 2011 een verklaring aangenomen:
"We see boycott and divestment as non-violent tools for justice, peace and security for all."
[Wij zien boycot en desinvestering als vreedzame instrumenten voor rechtvaardigheid, vrede en veiligheid voor iedereen.]
Bron: http://sabeel.org/events.php?eventid=183

>>> Dus ook strijdig met de bewering van Kerk in Actie in 4a.

Conclusie
Het staat vast, dat de PKN via  haar fondsenwervingsorganisatie Kerk in Actie het werk van Sabeel Internationaal  steunt, zowel financieel als moreel.
PKN heeft ook nauwe banden met Sabeel Nederland, dat zich evenzeer anti-Israel op stelt en zich daarbij zelfs verbindt met antisemieten en terroristen.

Kortom, de Protestantse Kerken Nederland zijn direct en indirect verantwoordelijk voor al dit Israel bashen.

Wij hopen dat deze informatie er toe leidt dat PKN leden en voorgangers zullen eisen van de PKN dat  alle subsidies worden stopgezet en dat de relaties met  Sabeel Nederland en Sabeel Internationaal worden opgezegd.
Zodat de PKN laat zien dat zij inhoud geeft aan haar "onopgeefbare verbondenheid met het volk Israel".


Gerbrig Arends                          PKN dominee
Kees Broer                                   Keesjemaduraatje    http://keesjemaduraatje.web-log.nl
Ben Kok                                         Tora-Yeshua              http://tora-yeshua.nl
Tom Struick van Bemmelen Likoed Nederland    http://www.likud.nl

Edith Lutz eindelijk in Gaza

De Duitse Edith Lutz werd vorig jaar nog met haar 'Joodse Boot Naar Gaza' door de Israelische marine opgepakt en het land weer uitgezet. De afgelopen dagen kon ze de Gazastrook toch via Al Arish bereiken. De Egyptenaren lieten haar gewoon door. Een bewijs dat hulpconvooien gewoon via de landweg naar Gaza kunnen rijden en de verschillende hulpvloten volkomen onnodige en gevaarlijke provocaties zijn.

Editingaza Edith Lutz heeft zich de afgelopen jaren onterecht als Joods-Duitse activiste gepresenteerd. Volgens de Jerusalem Post heeft ze zich zelfs een conversie naar het Joodse geloof 'gefaked' om maar met de Joodse boot naar Gaza mee te kunnen varen. Voor de Duitse columnist Henryk M. Broder een reden om over Edith Lutz te schrijven: "Ze is net zo Joods als een koshere gerookte ham".

De dood van Vittorio Arrigoni kwam voor Edith Lutz als geroepen. Nadat ze zich een heel jaar lang in Duitsland heeft stilgehouden en geen enkele lezing of bijeenkomst over Gaza heeft bezocht, mocht ze nu met het "Stay Human-Convooi" ter ere van de door salafisten vermoorde Italiaan Vittorio Arrigoni mee naar Gaza.

Tijdens haar verblijf in Gaza bezocht Edith Lutz verschillende vissers en visserij-organisaties. Ze was bovendien in staat een deel van de muziekinstrumenten als nog naar Gaza te brengen. "Muziek verbindt wat de muur probeert te scheiden" was één van de opmerkingen die op de door haar bezochte Vik2Gaza-muziek-manifestatie  gemaakt werd. Een opmerkelijke uitspraak als je bedenkt dat de beruchte muur op de Westelijke Jordaanoever staat en niet in de Gazastrook. En als je voortdurend raketten over een muur schiet, dan moet je niet raar staan te kijken als het poortje in die muur dicht blijft. Op de Naqba-gedenkdag bezochten de Italiaanse activisten een demonstratie bij een Israelische grenspost. Met enkele doden als gevolg. Het is  niet duidelijk of Edith Lutz ook bij deze vreedzame feestelijkheden was.

Wednesday, May 18, 2011

Kamervragen over de Gazavloot

We dachten al: Wat blijft het stil rond de Gazavloot. Dat hele terreurgedoe krijgt een klap in hun gezicht en je hoort niks. Maar de CU, SGP en PVV slapen gelukkig niet.

Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie), Van der Staaij (SGP) en De Roon (PVV)
aan de ministers van Buitenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie over Nederlandse
betrokkenheid bij de nieuwe Gaza-flottielje (ingezonden 18 mei 2011)

1
Heeft u kennisgenomen van het artikel ‘Schepen onder terreur-vlag’? 1)

2
Kunt u bevestigen dat Amin Abou Rashed, die nauw betrokken is bij de organisatie van de
nieuwe Gazavloot, nauwe banden heeft met de islamitische terreurorganisatie Hamas? Geeft
de vrijgekomen informatie er aanleiding toe om onmiddellijk actie te ondernemen jegens de
heer Rashed? Zo nee, waarom niet?

3
Kunt u bevestigen dat Rob Groenhuijzen, voorzitter van de Nederlandse organisatie achter de
vloot, ook een terreurverleden heeft?

4
Kunt u bevestigen dat de Stichting ISRAA, die financiële steun poogt te verwerven voor de
nieuwe Gaza-vloot, een plaatsvervanger is voor de verboden terreurorganisatie Al-Aqsa?
Wordt er inmiddels door het Openbaar Ministerie (OM) strafrechtelijk onderzoek gedaan naar
deze organisatie? Zo nee, waarom niet? Heeft het OM tevens besloten om strafrechtelijk
onderzoek te doen naar Nederland-Gaza? Zo niet, bent u bereid het OM alsnog te verzoeken
dat te doen? Zo nee, waarom niet?

5
Geeft de vrijgekomen informatie er aanleiding toe om de activiteiten rondom de nieuwe
Gazavloot de verbieden? Zo nee, waarom niet?


1) De Telegraaf, 14 mei 2011

Tuesday, May 17, 2011

Rappende antisemitische hiphop-antropoloog vaart mee op Gazaboot

Het is een gereformeerde antropologenboot naar Gaza. Nou weer die Manu van Kersbergen van de elfde verdieping van de VU. Ook mee naar Gaza. Je moet toch wat.

Volgens de Europese definitie van antisemitisme en ik verzin dit dus niet zelf, valt het vergelijkingen trekken tussen het hedendaags Israëlische beleid en dat van de Nazi’s onder de noemer van antisemitisme. Omdat de holocaust als een historisch eenmalige en geïndustrialiseerde massamoord wordt beschouwd, die zijn weerga in de geschiedenis van de genocide niet kent. Het vergelijken van het beleid van een huidige staat met de daden in de holocaust is dus altijd een belediging van slachtoffers en houdt altijd in dat je de daden van de holocaust minder erg maakt. 

Manu Op die manier bekeken en geanalyseerd is de oproep van de VU-antropoloog Manu van Kersbergen, tevens hiphopper en rapper en disc-jockey -op één been kan je niet staan- te beschouwen als antisemitisch. Wat zegt hij namelijk?

"Ik walg van elke vorm van onderdrukking en zal me hier ten alle tijden over uit blijven spreken." Dat wordt echter niet altijd even goed opgevat. Tijdens de eerste editie van Don't Forget Gaza werden wij beschuldigd van antisemitisme en het steunen van terroristen. Dat is belachelijk. Ik heb niets tegen Joden, ik heb iets tegen de Zionistische regering van Israël, in mijn ogen een terroristische staat. Die staat weet maar al te goed wat de Joden in de Tweede Wereldoorlog is aangedaan en gaat dezelfde vorm van onderdrukking vervolgens toepassen in de Gazastrook. Hitler is niet dood, zijn geest leeft voort in de oprichting van de staat Israël." 

Manu's drang om hulp aan de Gazastrook te leveren krijgt dit jaar een nieuwe dimensie. Half juni vaart de Freedom Flotilla 2, een vloot dat hulpgoederen naar de Gazastrook zal vervoeren, uit. Aan Manu2 boord zullen zich ongeveer dertig Nederlanders bevinden, waaronder ook Manu.

"Eenmaal in de Gazastrook ben ik van plan om mee te helpen met de distributie van hulpgoederen en hoop ik veel burgers te spreken en wat lokale rappers te ontmoeten. Mijn hoofddoel is het maken van een documentaire van mijn ervaringen op de Freedom Flotilla en in de Gazastrook."
 

Monday, May 16, 2011

PKN en Kerk in Actie open voor stemmen van beide kanten

 Reformatorisch dagblad

Reformatorisch Dagblad
16 mei 2011 maandag

De Protestantse Kerk en Kerk in Actie willen luisteren naar de stemmen van zowel Israël als van Palestijnse christenen. De steun aan Sabeel stopzetten (zoals het commentaar in RD 13-5 vraagt) is daarom niet aan de orde, schrijven E. J. Hazeleger en dr. A. J. Plaisier.

De Protestantse Kerk weet zich onopgeefbaar verbonden met het Joodse volk, een volk dat nu bestaat in een eigen land en met een eigen staat. Zij weet zich evenzeer deel van de wereldwijde kerk van Christus, waartoe zeker ook de Palestijnse christenen behoren. Terecht stelt het hoofdredactioneel commentaar in RD 13-5 dat het aan de kerkleiding is om een goed evenwicht te vinden. Bij dit alles is het de hoofdtaak van de kerk om initiatieven te steunen die gericht zijn op verzoening tussen mensen, groepen en volkeren.

Regelmatig is er over dit thema bezorgdheid over de koers van onze kerk. Dat gaat soms zo ver dat de kerk in staat van beschuldiging wordt gesteld. Zij zou heimelijk antisemitisch zijn, of omgekeerd zich totaal niets aantrekken van het leed van Palestijnen. De sfeer van het j accuse zit trouwens in het algemeen in de lucht. Het mes wordt op de borst gezet: nu kiezen of delen. Kiezen voor onopgeefbare verbondenheid met Israël of stoppen met de samenwerking met ICCO. Of stoppen met de steun aan Sabeel. Dan pas is het bewijs geleverd dat het eerste geen holle woorden zijn.

Hoe oprecht wellicht ook gemeend, dit wordt snel manipulatie. Daar moeten we niet aan meedoen. De samenwerking met ICCO wordt gecontinueerd. De band met Sabeel wordt niet opgegeven. En al zeker niet om daarmee een bewijs van goed gedrag te leveren. Dat zou de Protestantse Kerk tot een onbetrouwbare partner maken.

De Protestantse Kerk heeft haar visie (voorlopig) vastgesteld in de zogenaamde IP-nota van 2008. Eerlijk worden daar de kaarten op tafel gelegd. Zo goed als mogelijk wordt dit vertaald in de praktijk. In dat kader past Sabeel als partner. Zij is een van de waardevolle stemmen van de Palestijnse christenen. Dat is een kritische stem richting de huidige politiek van Israël, vanuit het perspectief van hen die lijden onder de gevolgen van deze politiek. Gevolgen die er wel degelijk zijn. Waarbij moet worden opgemerkt dat Sabeel de staat Israël erkent en tegen gewelddadige acties is. Die stem laten we dus tot ons spreken, overigens zonder ook met deze stem samen te vallen. Met partners worden soms stevige gesprekken gevoerd.

In datzelfde kader van de IP-nota past ook gevoeligheid van onze kant voor latente angst aan de kant van Israël dat het weer alleen komt te staan. Een angst waar we alleen al vanuit ons eigen verleden toch bepaald niet over kunnen heen hobbelen. Daarom steunt de Protestantse Kerk de actie van een flottielje die naar Gaza vaart niet. Daarom verheft zij eveneens de stem wanneer Joden in Nederland het gevoel hebben dat er voor hen geen plaats meer is en keert zij zich tegen een verbod op ritueel slachten.

Het is het goed recht van iedereen om het met deze invulling oneens te zijn. Dat scherpt. Verdachtmakingen doen dat niet.

De auteurs zijn respectievelijk programmamanager Kerk in Actie en scriba van de Protestantse Kerk.Onthoudt u van alle schijn des kwaads (1 Thessalonicensen 5:22)

Reformatorisch dagblad 

Reformatorisch Dagblad
13 mei 2011 vrijdag

De Protestante Kerk in Nederland (PKN) moet geen steun meer geven aan de organisatie Sabeel. Deze stichting, die Palestijnse christenen ondersteunt, ontvangt nu jaarlijks 120.000 euro subsidie van Kerk in Actie, de hulpverleningsorganisatie van de Protestantse Kerk. Omdat Sabeel een eenzijdig anti-Israëlbeleid zou voorstaan, moet de PKN die subsidie stoppen, meent een drietal organisaties, waaronder Likoed Nederland. In een soort open brief hebben ze de PKN ertoe opgeroepen de banden met Sabeel te verbreken.

Volgens de Protestantse Kerk zijn deze organisaties echter niet op de hoogte van de juiste feiten. Zo steunt de PKN niet de stichting Vrienden van Sabeel Nederland maar de organisatie Sabeel Jeruzalem, zo legt de kerk uit in een verklaring op haar website.

De Protestantse Kerk verweert zich tegen de kritiek door te stellen dat Sabeel Jeruzalem een heel andere organisatie is dan de stichting Vrienden van Sabeel Nederland. Zo zou de laatste stichting inderdaad voor een boycot van Israëlische producten zijn. Sabeel Jeruzalem stelt zich niet actief achter zo n boycot, hoewel ze die ook niet afwijst zolang het verzet tegen wat ze noemt de bezettingspolitiek van de Israëlische regering maar geweldloos is.

Volgens de PKN is de oproep dus onjuist. De kerk steunt immers de Jeruzalemse tak van Sabeel en niet de Nederlandse vriendenstichting. Kerk in Actie benadrukt in de uitvoerige verklaring ook nog eens dat de Protestantse Kerk in Nederland en Sabeel Jeruzalem het niet op alle punten eens zijn. Maar dat geldt ook voor andere organisaties die toch door de kerk gesteund worden, aldus de verklaring.

Al met al heeft de oproep van de pro-Israëlorganisaties de open zenuw in de Protestantse Kerk, namelijk de verhouding van de kerk tot Israël en de Palestijnen, weer geraakt. Het is geen geheim dat het onderwerp Israël in de PKN zeer gevoelig ligt. De kerk heeft in haar kerkorde uitgesproken onopgeefbaar verbonden te zijn met het volk Israël, hoewel ze zich niet wil identificeren met het beleid van de wisselende Israëlische regeringen. Tegelijk weet de Protestantse Kerk zich zeer betrokken bij de Palestijnse christenen.

De verdediging van de PKN om Sabeel Jeruzalem te steunen, komt echter nogal verkrampt en formeel over. Het onderscheid dat gemaakt wordt tussen de organisatie Sabeel in Jeruzalem en de Vrienden van Sabeel in Nederland heeft iets kunstmatigs.

Zowel de pro-Israëlvleugel als de groep in de Protestantse Kerk die zich inzet voor de Palestijnen heeft bij tijden last van enige eenzijdigheid in zijn optreden. Het is aan de kerkleiding om daar een goed evenwicht in te vinden. Een kerk die zich onopgeefbaar verbonden noemt met het volk Israël, zal zich echter verre moeten houden van elke steun of schijnbare steun aan acties die het bestaansrecht of de veiligheid van de staat Israël ondermijnen.

En dat de besteding van kerkgeld altijd tot vele cijfers achter de komma te verantwoorden moet zijn, is vanzelfsprekend. Juist ook hier geldt het vermaan van Paulus aan de Thessalonicensen: Onthoudt u van alle schijn des kwaads.Sunday, May 15, 2011

SCHEPEN ONDER TERREUR-VLAG

Geheime tapes en notulen onthullen Nederlandse organisatie achter nieuw hulpkonvooi naar Gaza

Telegraafnummer1b_807455a 

AMSTERDAM 14 mei 2011, zaterdag
Opnieuw dreigt de Middellandse Zee rood te kleuren. De Freedom Flotilla 2 een duizendtal activisten aan boord van vijftien schepen vertrekt binnenkort vanuit Franse en Griekse havens naar Israël. Ruim een jaar nadat bij het eerste flottielje negen doden vielen tijdens gevechten met Israëlische mariniers moet de tweede vloot van drie forse veerboten en een allegaartje scheepjes arriveren bij de Gazastrook. Israël waarschuwt: ditmaal riskeren activisten forse celstraffen.

Tegen dovemansoren was de oproep van minister Uri Rosenthal om niet de confrontatie te zoeken op zee bij de Gazastrook. Het levert allerminst een oplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict. Freedom Flotilla 2 zal niet bijdragen aan materiële verbetering van de situatie in Gaza , verzuchtte Rosenthal. Al maanden bereidt stichting Nederland-Gaza de confrontatie voor, blijkt uit notulen en geheime bandopnames van vergaderingen, in bezit van De Telegraaf.

De allereerste zin van het bundeltje notulen levert direct een aardig beeld op van de organisatie achter het Nederlandse initiatief om de Gazablokkade te doorbreken : Aanwezig zijn Rob Groenenhuizen (voorzitter), Amin Abou Rashed, Marloes Kuijer De lijst telt 22 aanwezigen, maar de eerste drie namen zetten aardig de toon:

Stichtingvoorzitter Robert Gijsbertus Groenhuijzen is berucht bij westerse geheime diensten. Groenhuijzen (zijn naam wordt consequent verkeerd gespeld in de notulen, mogelijk om zijn verleden te maskeren) heeft drie jaar gevangengezeten voor politiek gemotiveerde aanslagen.

Rechtbankverslagen en het boek Een Hollandse stadsguerrilla (Daan Dijksman en Frans Dekkers, 1988, uitgeverij Balans) typeren hem als communistische beroepsrevolutionair. Ook het boek Rood Verzetsfront van oud-kraker Paul Moussault onthult het duistere terreurverleden van Groenhuijzen.

De oud-topvolleyballer, die het in 1964 bracht tot de Olympische Spelen in Tokio, werd na zijn arrestatie in 1977 uitgeroepen tot de gevaarlijkste man van Nederland .

Portretfoto s
Glansrijk verdiende hij die bijnaam met de aanhouding in Capelle aan de IJssel. Hij stond op het punt een gehuurde flatbox binnen te gaan, met een paar politie-uniformen over zijn arm. In de kelderbox vond de rijkspolitie een huiveringwekkend arsenaal voor een stadsoorlog: langeafstandsgeweer kaliber .223 met telescoop, injectiepistool voor het op afstand onder narcose brengen van dieren, een revolver, munitie, chemicaliën, injectienaalden, flesje met narcosestof Halotaan, uniformen, onderscheidingstekens, blanco officiële papieren, stempels, radioverbindingsapparatuur, pruiken, inbraakgereedschap, een handleidingen stadsguerrilla en explosieven, gedetailleerde tekeningen van woningen van topindustriëlen (waarop eerder dat jaar brandaanslagen waren gepleegd), telelenzen, foto- en videoapparatuur en als klap op de vuurpijl portretfoto s van 170 medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD).

Groenhuijzen maakte deel uit van de Nederlandse communistische beweging Rode Jeugd , een organisatie die de Rote Armee Fraktion (RAF) adoreerde en het kapitalisme omver wilde werpen. Van vijftien leden van de Rode Jeugd is bekend dat zij in Zuid-Jemen gevechtstraining volgden in een kamp van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina , waar ook de RAF trainde.

Groenhuijzen nu: Ik ben geen terrorist voor mensen die weten hoe het in deze wereld toegaat. Volgens een justitieverklaring destijds gaf Groenhuijzen jarenlang leiding aan een organisatie die in het huidige stadium van zijn ontwikkeling aangemerkt moet worden als een volwassen stadsguerrilla naar het model van de Italiaanse Rode Brigade en de Duitse Rote Armee Fraktion . Het Landelijk Bijstandsteam Terrorismebestrijding besloot tot zijn aanhouding na informatie dat Groenhuijzen in België wapens had gehaald en een wapendepot had aangelegd in de kelderbox.

De tweede naam in de onderschepte notulen is die van Amin Abou Rashed, een in Libanon geboren Palestijn, met een Nederlands paspoort, die door westerse inlichtingendiensten wordt geïdentificeerd als seniorlid en de belangrijkste Europese fondsenwerver van terreurorganisatie Hamas.

Rashed, schertsend Abou éénarm genoemd omdat hij bij zijn strijd tegen Israël zijn rechterarm verspeelde, maakte deel uit van de Nederlandse tak van de verboden terreurorganisatie Al-Aqsa, die in 2003 werd bijgeschreven op de EU-lijst voor terroristische organisaties. Rashed heeft volgens inlichtingenrapporten, banden met de Moslimbroederschap.

De Amerikaanse justitie onderschepte jaren terug een document, ondertekend door Amin Abou Rashed, dat diende als doorslaggevend bewijsstuk in een rechtszaak tegen een Hamas-financier. Nadat de Nederlandse tak van Al-Aqsa was ontmanteld, werd Rashed het hoofd van het Palestijns Platform voor Mensenrechten en Solidariteit . Rashed geniet wereldwijd aanzien als één van de oprichters van de internationale organisatie achter de tweede vloot: The European Campaign to End the Siege on Gaza . In de onderschepte stichtingspapieren wemelt het van Rasheds naam: Om te leren van eerdere ervaringen zal Amin een terugblik doen op zijn deelname , schrijft de notulist. Rashed was één van de Nederlandse vlootopvarenden die vorig jaar werden gearresteerd.

Rashed, alias Amin Abu Ibrahim , zit in de commissie aankoop en logistiek van de Nederlandse stichting: Zal zich bezighouden met de aankoop van de Nederlands-Italiaanse boot, inzamelen van goederen, opslag en transport. Amin heeft toegezegd het gesprek met Italië aan te gaan. We krijgen via Amin binnenkort de lijst met goederen waarnaar vraag is vanuit de Gazastrook.

De derde naam is die van Marlous Kuijer, voormalig bestuurslid van de Poldermoskee, en nu één van de harde werkers achter stichting Nederland-Gaza. Onder de overige 22 aanwezigen zijn vele volgelingen van Rashed, die de Palestijn en Gretta Duisenberg meermalen begeleidden naar het Midden-Oosten in hun strijd tegen Israël.

De notulen bevestigen hardnekkige geruchten dat de stichting het financieel zwaar heeft, omdat geen van de 23 steunorganisaties donaties ontvangt van grote Nederlandse medefinancieringsorganisaties als ICCO, Oxfam/Novib, IKV Pax Christi of Cordaid.

Opmerkelijk genoeg moet het kapitaal bijeengeschraapt worden via collectes door de opvolgers van de verboden organisatie Al-Aqsa. Letterlijk: Van het geld dat is toegezegd is nog weinig daadwerkelijk overgemaakt. Hopelijk gebeurt dat binnenkort! Stichting ISRAA start deze week een enveloppenactie; er zullen enveloppen gestuurd worden naar moskeeën door heel Nederland om te vragen om donaties. Donateurs zullen een Arabisch/Turkse flyer ontvangen.

Stichting ISRAA wordt in een westers inlichtingenrapport genoemd als plaatsvervanger van de verboden organisatie Al-Aqsa. Uit de stukken blijkt dat de vlootactivisten nauw contact hebben over geld met de stichting ISRAA en de stichting Palestina: Stichting ISRAA is ook bezig met het project: zij benaderen voornamelijk moskeeën.

Publieke opinie Ontluisterend is te lezen, en te horen op de geluidsbanden, hoe geraffineerd de stichting de publieke opinie bespeelt. Een grote krant (bij voorkeur de Volkskrant) een interview aanbieden met een bekende Nederlander die meevaart of zijn/haar steun uitspreekt voor de campagne , is één van de uitkomsten van de brainstorm communicatie-strategie .

In diezelfde bijeenkomst wordt afgesproken dat er gezocht wordt naar het vinden van Bekende Nederlanders met allure die zich via een groot interview willen uitspreken voor de campagne . Daarbij staat het telefoonnummer van een bevriende Volkskrant-journalist

Aan alles is gedacht om de publieke opinie te sturen, zoals het schrijven van opiniestukken ( bij voorkeur in de NRC ), het optuigen van websites, het maken van filmpjes en het aanmaken van een Facebookpagina en een Twitteraccount: Iedereen: Facebookpagina promoten! Doel: binnen een week 500 vrienden (minimaal!!!). Ook wordt iedereen op het hart gedrukt zich te mengen in discussies op websites: Iedereen: onder alias kan je dit doen, niet namens de stichting. De commissie communicatie belooft: Enkelen van ons mengen zich onder pseudoniem in online discussies.

Op een geluidstape is te horen hoe tijdens een vergadering het hoofd wordt gebroken over antwoorden op kritische vragen van journalisten: Als Egypte en Israël de grenzen openen voor hulpgoederen voor Gaza, dan kunnen die spullen gewoon naar binnen, wat willen we dan eigenlijk bereiken met onze vloot? Dat soort vragen moeten we echt met elkaar oplossen, hoor , zegt één van de aanwezigen, tikje wanhopig. En wat nou als uitkomt dat we maar heel weinig hulpgoederen aan boord hebben ?

Besloten wordt dat op strategische vraagstukken standaardantwoorden worden geformuleerd door een speciale commissie.

Beroemdheden Opvallend genoeg wil de stichting het liefst moslims en vrouwen meesturen met de vloot. De Nederlandse delegatie moet bestaan uit tien prominenten (mediapersoonlijkheden, voorname academici, mensenrechtenspecialisten, politici), vijf journalisten, tien leden van de achterban, twee leden van de stichting en acht reserveleden. We geven de voorrang aan moslims en/of vrouwen.

Het blijkt lastig om bekendheden te vinden die de zaak willen promoten, of aan boord durven te stappen. De eerste die zich aanbood, was Esmaa Alariachi, één van drie Marokkaanse Meiden van Halal . Uit bandopnamen blijken vele beroemdheden te zijn benaderd: oud-minister Jan Pronk (PvdA), de Marokkaanse activist en oud-Kamerlid Mohamed Rabbae (GroenLinks) en de Nederlands-Marokkaanse rapper Ali Bouali.

Benji de Levie, woordvoerder van Stichting Nederland-Gaza, erkent: We hebben een aantal grote namen, maar die kunnen hun aanwezigheid aan boord nog steeds niet definitief bevestigen wegens privéomstandigheden en agendaproblemen. Zeker door het debat over de Gazavloot in de Tweede Kamer is de vrees ontstaan dat opvarenden mogelijk juridisch in grote problemen komen

De organisatie is zich daarvan bewust: de juridische commissie is al maanden bezig met voorbereidingen: Deelnemers aan Freedom Flotilla 2 moeten rekening houden met administratieve detentie, waarbij iemand maximaal voor zes maanden wordt vastgehouden zonder proces, onder het mom van veiligheidsoverwegingen . Iets om in het achterhoofd te houden aldus de notulen.

Een wel ingevoerde westerse diplomaat benadrukt dat deze affaire héél gevaarlijk kan worden . Deze humanitaire vloot is bedoeld als provocatie. We vrezen een bloedige herhaling. Acht van de negen doden vorig jaar waren opvarenden van het Turkse schip Mavi Marmara, dat ook dit jaar weer meedoet, en activisten van de Turkse hulporganisatie IHH , die banden heeft met terreurorganisaties wereldwijd. Zeven van de doden zeiden vooraf te willen sterven als shaheed (martelaar).

IHH-Nederland en IHH-Duitsland zijn recent verboden als verdachte terreurorganisaties, die ondergronds geld zouden sluizen naar Hamas, maar naar eigen zeggen hebben zij niets van doen met de komende Gazavloot.

De diplomaat: IHH-radicalen namen vorige keer het bevel over: andere passagiers mochten zich niet langer vrij bewegen en Israëlische soldaten moesten over de reling worden geslagen als ze aan boord kwamen. Sommigen droegen tienduizenden euro s bij zich. IHH-activisten waren uitgerust met zo n honderd kogelwerende vesten (moderne uitvoeringen met keramieken platen) met daarop de Turkse vlag, gasmaskers, en hadden messen, katapulten, bijlen, kettingen, ijzeren staven en andere geïmproviseerde wapens. Aan boord werd een geweervizier en kogels gevonden, maar onduidelijk is of vuurwapens overboord zijn gegooid na entering.

De diplomaat: Dit jaar is de vloot groter; ze hopen er met één of twee boten tóch doorheen te komen, net als met een schot hagel. Maar we hebben onze lessen geleerd: wat er ook gebeurt, die vloot bereikt Gaza nooit. En als je geweld gebruikt, word je voor de rechter gebracht.

Gazavloot wordt afgeluisterd

Paginagroot artikel in de Telegraaf van afgelopen zaterdag, over de terreurachtergrond van de Stichting Nederland-Gaza. De notulen van de stichting Nederland-Gaza zijn uitgelekt en er zijn bandopnamen van de vergaderingen gemaakt.

De terreurachtergrond van Amin Abu Rached en Rob Groenhuijzen is de lezers van dit weblog reeds bekend. In het artikel van de Telegraaf wordt dan ook enkele keren van dit blog geciteerd. In dat opzicht is het een klein succesje te noemen, dat deze verhalen nu ook een groter publiek bereiken en dat de regering hierdoor misschien gedwongen wordt maatregeleln tegen deze terreur te nemen.

Rob groenhuijzen2 Een interessant detail is, dat Lydia de Leeuw de notulen van de Stichting Nederland-Gaza maakt. Dat doet ze bijzonder slordig. Rob Groenhuijzen wordt consequent als 'Rob Groenenhuizen' geschreven. De Telegraaf denkt dat ze daarmee de ware identiteit van Rob probeert te verbergen.

Uit de notulen blijkt dat de stichting Nederland-Gaza op een half jaar administratieve detentie in een Israelische gevangenis rekent, mochten de activisten tijdens de vaart naar Gaza opgepakt worden. Door de vertragingen bij de planning van de vertrekdatum, heeft de stichting tot nog toe geen prominente Nederlanders zoals Jan Pronk, Ali B. of Mohammed Rabbae tot deelname bereid kunnen vinden. Er worden wel interviews met de prominenten in de NRC en de Volkskrant gepland. De Telegraaf noemt dat 'een geraffineerd mediaoffensief'. 

Het geld voor de Gazavloot komt tot nog toe niet van de subsidieclubs van ICCO, NOVIB, IKV Pax Christi of CORDAID, maar van een conglomeraat aan met de moslimbroederschap gelieerde moskeeën en religieuze verenigingen.   Amin Abu Rashed speelt een belangrijke rol bij deze financiering. Veel van het toegezegde geld is echter nog niet overgemaakt. Daarom is de reis financieel gezien nog onduidelijk.

Saturday, May 14, 2011

Even heel dicht bij Anja

De lezing van Khaled Hroub, hoogleraar in Cambridge, over Hamas in de Balie te Amsterdam gisteravond was erg interessant. We zaten op de tweede rij achter mevrouw Meulenbelt, Dries van Agt en Mohammed Rabbae, dus wat wil je nog meer? Khaled Hroub maakte één ding heel duidelijk. Palestina heeft een hele bijzondere plaats in de diverse geschriften van de Islam en daarom wordt dit geloof veelvuldig gebruikt als referentie en mobilisatiemiddel bij de strijd voor de bevrijding van dit land. Weliswaar wordt de naam Palestina als zodanig niet in de Koran genoemd, maar er wordt wel naar verwezen met termen als het beloofde land of het heilige land.

  

De tweede spreker van de avond was  Jeroen Gunning, politicoloog aan de universiteit van Durham (UK) en die is duidelijk meer propagandistisch ingesteld. De scheiding tussen religie en politiek wordt bij Hamas volgens hem niet zo duidelijk gemaakt en daarom begrijpt het Westen Hamas niet en ontstaan er vooroordelen over Hamas. Volgens Gunning is Hamas zowel religieus als politiek geinspireerd en zit er veel meer rationaliteit in hun politiek handelswijze dan over het algemeen wordt aangenomen.

Jeroen Gunning vertelde over de salafistische groepen in Gaza die nog radicaler zijn dan Hamas en die proberen de bevolking te mobiliseren. Hamas wordt hierdoor gedwongen meer islamitische regels in te voeren, om deze salafistische groepen de wind uit de zeilen te nemen. 

DSC_0070 Hajo Meyer maakte zich als eerste vragensteller vrij belachelijk door de woorden van Jeroen Gunning als hasbara propaganda te bestempelen. Jeroen Gunning had het gewaagd om sommige uitlatingen van Hamas als antisemitisch te karakteriseren. Volgens Hajo Meyer kan Hamas nooit antisemitische uitlatingen doen, omdat de islam als zodanig niet antisemitisch is. Jeroen Gunning maakte een terugtrekking door te stellen dat de Hamas het antisemitisme natuurlijk van het westerse denken overgenomen had.
(Meer fotos staan op mijn Flickr-pagina)  

DSC_0068 

Friday, May 13, 2011

Over olijftakken en 'bruggen bouwen' - Kerk in Actie tegen Israel

Kerk in Actie publiceerde deze week op haar website een artikel waarin poging werd gedaan om haar medeplichtigheid aan het zogenaamde ‘Israel Bashen” te ontkennen. De aan de Protestantse Kerk Nederland gelieerde organisatie schreef in het artikel onder meer het volgende:

“In de media zijn berichten verschenen over 'Israël bashing', wat het beledigen van Israël betekent.

 Er wordt gesteld dat de Protestantse Kerk dit financiert. Dat is niet het geval”.

 Bashen is een Engels woord en de betekenis is niet beledigen, maar kapot maken of in elkaar rammen.  

Deze woorden passen beter bij wat er in de cognitieve oorlog tegen Israel bijna dagelijks gebeurt.Kerk in Actie zegt nu dat het niet het 'Israel bashen financiert.  Echter uit het hele artikel blijkt dat men zich niet geheel prettig voelt bij die bewering. Dat blijkt uit de verdediging van Sabeel en de opzichtige poging om de activiteiten van Meta Floor, die namens Kerk in Actie bij Sabeel in Jeruzalem werkt,  te rechtvaardigen.

De fraaie slotzin over bruggen bouwen in het Midden Oosten kan echter niet verbloemen dat uit de activiteiten in- en  de publicaties van Kerk in Actie over Israel, blijkt dat de organisatie wel degelijk direct betrokken is bij het Israel 'bashen' en het ook financiert.

 

Kookboek
Een paar voorbeelden van Kerk in Actie publicaties maken duidelijk dat er absoluut geen sprake is van ‘bruggen bouwen’

Op de website van de organisatie staat bijvoorbeeld onder het artikel 'Kerk in Actie wil Israel niet  beledigen' een bericht dat de actie ‘Gratis Kookboek’ tot nader order wordt verlengd. Het gaat hier om het kookboek ‘Werelds Koken’.

In dat kookboek staat een bijdrage van Meta Floor (zie bijlage) die het volgende schreef:
"Palestijnse boeren kunnen hun olijfolie nauwelijks verkopen. Zij mogen niet reizen en zijn daarom aangewezen op Israëlische opkopers. Deze opkopers betalen nog minder dan de kostprijs. Palestijnse producten maken zo geen kans. En dat terwijl de Palestijnen zo’n rijke landbouwtraditie hebben”.

Dit verhaal is een helder voorbeeld van de wijze waarop Meta Floor -die Kerk in Actie 70.000 Euro per jaar kost- meewerkt aan de demonisering van Israel.

Werkelijke verhaal
Laten we aan de hand van betrouwbare bronnen, zoals de Wereldbank en Bloomberg, onderzoeken wat het werkelijke verhaal is over de Palestijnse olijfolie.

“Palestijnse boeren kunnen hun olijfolie nauwelijks verkopen”.

Wat schrijft de Wereldbank ?  “Export is nooit de focus geweest van de Palestijnse olijfolie producenten”.

Waarom niet? Omdat historisch gezien bijna de hele productie bestemd was voor de eigen bevolking.

De overschotten- die per jaar verschillen omdat de olijfoogsten door allerlei factoren sterk fluctueren- werden altijd verkocht aan sommige Arabische landen en aan de Israëlische Arabische sector, schrijft de Wereldbank in een rapport uit 2006.

De EU organisatie EDD schrijft op haar website in december vorig jaar dat de Palestijnse olijfolie industrie altijd slecht georganiseerd en onprofessioneel was, dat was de voornaamste reden dat er niet werd geëxporteerd naar landen in Europa. Daar is nu verandering in gekomen dankzij EU projecten.

Maar het meest in het oog springende in het EDD artikel, is de opmerking dat Israel haar markt gesloten heeft voor Palestijnse olijfolie. 

Dat zou een antwoord kunnen zijn op de boycot van  Israelische produkten door de Palestijnse Authoriteit .

 Wat schrijft Floor?
“Zij (Palestijnse boeren) mogen niet reizen en zijn daarom aangewezen op Israëlische opkopers”.

Palestijnse boeren mogen niet reizen?  Voor de export van olijven zal er eerst geoogst moeten worden en daarvoor reist men naar de akkers.Palestijnse boeren wonen namelijk zelden bij hun akkers.

De boeren zelf exporteren niet, dat doen de exporteurs en die reizen wat af zo blijkt uit de artikelen die in de links hieronder staan.

Een recent rapport van the Quartet Office van Tony Blair schetst dan ook een geheel ander beeld over de bewegingsvrijheid op de West Bank. Het rapport staat vol met voorbeelden van opheffen van checkpoints en verbeterde bewegingsvrijheid.

De Palestijnse boeren zijn aangewezen op Israëlische opkopers?

The Olive Oil Times is een medium dat over de productie van olijfolie rapporteert. In een artikel van januari 2011 wordt melding gemaakt van een ‘boost’ in de export van Palestijnse olijfolie naar Europa en de VS.

Agence Francaise Development een instituut van de Franse overheid dat derde wereld landen helpt, bevestigt dat de Palestijnse olijfolie buiten het Midden-Oosten wordt geëxporteerd.

Het instituut bevestigt ook de EDD conclusie dat een gebrek aan kwaliteit het voornaamste probleem was met de Palestijnse olijfolie tot nu toe.

Maar er wordt hard gewerkt om de kwaliteit op te krikken, en daarbij krijgen de Palestijnse boeren hulp van o.a. ......Israel.

In Jenin, Tubas,Nablus en Beit Hanina op de West bank werken the Israeli Olive Board en the Palestinian Olive Board samen aan de verbetering van kwaliteit in de teelt van olijven. (Sr.Martin Gilbert - Atlas of the Arab -Israeli conflict pagina 174)

Een Bloomberg artikel van 20 januari jl. verhaalt ook over de verbetering in de situatie van de Palestijnse olijfboeren dank zij de exporten. Bloomberg voert een Palestijnse boer op die in 2003 2,80 dollar verdiende op een kilo olijven en nu 4,45 dollar per kilo. De man verdient nu het voor Palestijnse begrippen zeer goede salaris van 22.000 dollar per jaar.

Gezien de grote achterban van Kerk in Actie/PKN en het feit dat het hier om een gratis kookboek gaat, valt het aan te nemen dat deze nieuwe onwaarheden van Meta Floor door duizenden onwetende Nederlanders voor waar zijn aangenomen.

Niet de eerste keer
Dit is beslist niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. Missing Peace publiceerde onlangs een rapport met andere voorbeelden waaruit blijkt dat Meta Floor en Kerk in Actie volop betrokken zijn bij de campagne om Israel te demoniseren en schuldig zijn aan het verspreiden van onwaarheden over de Joodse staat.

 

Plant een olijfboom

Over het onderwerp olijven publiceerde Kerk in Actie eerder een document onder de titel  “Houd hoop levend - Plant een olijfboom!”

Ook in dat document werd het publiek onjuist voorgelicht met het doel om sympathie te kweken voor de Palestijnse zaak en om op de anti Israel sentimenten in te spelen.

Zo schreef Kerk in Actie dat sinds 2000 grote stukken landbouwgrond in de West Bank zijn onteigend en tienduizenden olijfbomen zouden zijn vernietigd voor de aanleg van het veiligheidshek door Israel.

Landbouwgrond voor het bouwen van het hek werd echter niet onteigend, de eigenaar kon bij de Israëlische overheid compensatie aanvragen maar de grond bleef zijn eigendom. 

Olijfbomen die werden uitgegraven voor de bouw van hek  moesten herplant worden.

 

Deze en andere aspecten van de aanleg van het hek zijn gewoon te vinden op de website van het Israelische Ministerie van Buitenlandse Zaken.  http://www.mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/2000_2009/2003/11/Saving+Lives-+Israel-s+anti-terrorist+fence+-+Answ.htm

 

 

Foto van werk aan het veiligheidshek: Olijfboom wordt met wortel en al uit de grond gehaald om elders herplant te worden.

 

 

 

 

Olijfbomen als wapen

Olijfbomen spelen in het algemeen een grote rol in de cognitieve oorlog tegen Israel.

Verhalen over "settlers' die ’s nachts olijfbomen uit de grond rukken zijn gemeengoed en ook in het Kerk in Actie document wordt deze claim opgevoerd.

Olijfboom 

Uit de foto hierboven blijkt dat men een flinke kraan nodig heeft om een olijfboom uit de grond te trekken. 

Het is dan ook gebleken dat een deel van de claims over olijfboom vandalisme die tegen Joden op de West Bank worden uitgebracht gebaseerd is op leugens.

 

Een andere claim die wordt gebruikt is de bewering dat Israel  massaal olijfbomen heeft vernietigd op de West Bank.  Pro Palestijnse websites spreken elkaar echter volledig tegen over de aantallen olijfbomen die zouden zijn vernietigd. Wij kwamen claims tegen van 260.000 bomen maar ook 1,2 miljoen en van 1,6 miljoen ! Over 2009 meldt de ene website dat er 7000 bomen zijn vernietigd maar elders werd met gemak het dubbele aantal gehaald.

Een Palestijnse website laat echter statistieken zien waaruit blijkt dat de productie van olijven stabiel is gebleven vanaf 1984.

 

Bruggen bouwen

Het lijkt er sterk op dat Meta Floor en Kerk in Actie dus niet de enige zijn die verhalen over olijven gebruiken om de onwetende massa’s te mobiliseren in de cognitieve oorlog tegen Israel.

Kerk in Actie wil echter bruggen bouwen en spreekt over haar 'onopgeeflijke band' met Israel.

Meta Floor schrijft op de website van de organisatie dat ze 'met de houding van een leerling' in Israel werkt, maar ze reageerde niet op een aanbod om meer te leren over het Midden-Oosten en de betekenis van het land Israel voor Joden.

Deze vrome taal en intenties kunnen niet langer verbloemen dat Kerk in Actie gewoon meewerkt aan de demonizering van de staat Israel.

 www.missingpeace.eu 
 info@missingpeace.eu  

Thursday, May 12, 2011

Antropoloog heeft "Helemaal niks met Hamas"

"ik zou zelf, bijvoorbeeld, liever niet wonen in een samenleving zoals Hamas die propageert. Ik ben gewoon een oer-Hollandse jongen met een voorliefde voor bier op een terras en vrouwen in bikini."
Dat schrijft de Politiek Antropoloog Martijn Dekker, opvarende van de Gazavloot die deze maand vertrekt, in een reactie op Facebook. Dat kan nog verdomd link worden, voor Martijn Dekker. Laatst is er al een vredesactivist die teveel Westerse ideeën had door salafisten opgehangen. Maar ieder zijn eigen meug natuurlijk. Lees dan de hele tekst van Facebook, waaruit blijkt dat de hele Gazavloot een politiek statement tegen Israel is:

Keesje Maduraatje:
ik ben wel blij dat zowel de regering als het parlement de Gazavloot afwijst. De Gazavloot wordt namelijk niet georganiseerd om de humanitaire nood te verlichten, maar om de blokkade te doorbreken en Hamas te steunen. http://bit.ly/knJXw8
 about an hour ago · LikeUnlike.
Martijn Dekker : Die afwijzing had ik eerlijk gezegd ook wel verwacht, dus op zich geen verrassing daar. Wat betreft de doelstelling van de vloot, je hebt deels gelijk. Hoewel onze hulpmiddelen zeker nodig zijn in Gaza - gehoorapparaten, brillen, schoolspullen - is het zonder meer ook een politiek statement, waarmee we inderdaad Israël en onze eigen regering oproepen om de blokkade op te heffen. Dat Israël de eigen burgers wil beschermen is volkomen logisch en terecht, maar om daarvoor 1,6 miljoen mensen van de buitenwereld af te sluiten is onrechtmatig, onmenselijk en, op de lange termijn, contra-productief. Je laatste opmerking over Hamas is simpelweg onwaar. Evenals de andere mensen van Nederland-Gaza die ik ken, heb ik helemaal niks met Hamas.

Laat ik vooropstellen dat ik vind dat iedereen recht heeft op zijn eigen mening of levensovertuiging, maar ik zou zelf, bijvoorbeeld, liever niet wonen in een samenleving zoals Hamas die propageert. Ik ben gewoon een oer-Hollandse jongen met een voorliefde voor bier op een terras en vrouwen in bikini. Ik heb daarentegen wel een hekel aan onrecht. Mijn sympathie ligt dan ook bij de "gewone" mensen die ernstig de dupe worden van het beleid van de betrokken machthebbers (Israëlische regering, PA/Fatah, Hamas) en daar is mijn steun uiteindelijk voor bedoeld
 .See More 47 minutes ago · LikeUnlike.
Keesje Maduraatje: Eén van de opvarenden is Amin Abu Rasched, die bij de Stichting Al Aqsa betrokken is geweest. Deze stichting heeft geld voor Hamas verzameld. Je zou dus kunnen weten dat er wel degelijk betrokkenheid bij Hamas is.
Een andere organisator van de Gazavloot is Rob Groenhuijzen die zelfs voor terroristische activiteiten veroordeeld is en daar tot op heden geen afstand van wenst te nemen.
Dat zijn dus twee betrokkenen, een opvarende en de voorzitter, met een directe relatie met terreur.

Wednesday, May 11, 2011

Jakob Grandetoft is de sjaak

Hoe gaat het nou met Vrankrijk? Het kraakcafé waar al weer drie jaar geleden een vechtpartij bij de deur plaats vond, waardoor kraker Yoghurt een hersenbeschadiging opliep en voortaan in een rolstoel moet zitten. Dat Vrankrijk dus.

Jacob grandetoft Aanvankelijk waren de portiers Carlo en Jakob van de kraakdisco tot anderhalf jaar veroordeeld, maar vorige zomer al weer op vrije voeten gesteld. De rechter dacht dat het voorarrest toch nooit langer mocht duren dan de uiteindelijke straf. Dus ze lopen al weer vrij rond.

Vorige maand diende het hoger beroep en  daar oordeelde de rechter dat er geen sprake was van poging tot doodslag, maar wel poging tot zware mishandeling. Ze kregen dus elk vier maanden. Met een beetje geluk krijgen ze nog geld terug. 

Nu is het Openbaar Ministerie tegen het vonnis tegen Jakob Grandetoft in cassatie gegaan en het hele circus begint van voren af aan. Jakob mag dus nog even in Nederland blijven. Wat jammer is, want hij is al jaren actief in een zeer agressieve groep van de AFA en was al een keer voor inbraak veroordeeld. Dus dat soort mensen kan je beter terug naar Denemarken sturen. Waar hij ook al het één en ander had uitgevreten.

Het kraakcafé wil intussen de deuren weer openen en heeft onder de hoede van de Stichting Tweeënveertig een nieuwe tapvergunning aangevraagd. Je moet toch wat. Maar nou gebeurd er iets heel geks. 

Burgemeester Eberhard van der Laan, die anders toch heel tolerant met krakers omgaat, die heeft de tapvergunning geweigerd, omdat er in de nieuwe Stichting Tweeënveertig te veel mensen zitten die op grond van adres gegevens beschouwd worden als vriendjes van de eerdere beheerder, stichting Barst. Zo moet de garantie bestaan dat geen van de vroegere bestuurders, leidinggevenden of barmedewerkers opnieuw een functie in Vrankrijk krijgen. Volgens de burgemeester kan echter 'niet ondubbelzinnig worden geconcludeerd' dat de krakers zich aan deze eisen zullen houden. Daarom kan niet van een echt nieuw begin gesproken worden en wordt de tapvergunning geweigerd.

De nieuwe beheerders van het kraakcafé begrijpen er helemaal niets van en hebben een persverklaring de deur uit doen gaan.

Ik vind het goed dat de gemeente geen vergunning meer aan Vrankrijk geeft omdat het café vaak werd gebruikt als verzamelplaats voor knokploegen die andere mensen de mond willen snoeren. Als er een demonstratie op de Dam plaats vind die de dames en heren "antifascisten" niet aanstaat, dan gaan ze er heen om de  mensen lastig te vallen. Het spreekt vanzelf dat als er een groepje Syrische activisten de sharia in wil voeren en daar, mannen en vrouwen gescheiden, ruchtbaarheid aan geeft, dat de krakers dan in geen velden of wegen te zien zijn. 

Een andere goede reden om dit soort initiatieven niet meer te steunen is, dat er drugsdealers in de disco actief zijn die doen alsof ze een arme kraker zijn en intussen een huis in Krommenie kunnen kopen. Op de één of andere manier blijken de daders en de slachtofers elkaar allemaal te kennen en is er sprake van een conglomeraat aan zwartwerken, klussen, en dealen. Zowel de gesettelde bestuurders van de Stichting BARST als de geweldadige antifascisten van de deurploeg profiteren daarvan. Het heeft niets meer met de oorspronkelijke idealen van de kraakbeweging te maken.

Tuesday, May 10, 2011

Waar is dit?

In Oost-Duitsland (DDR), want er staat een Trabant op, in Saoudi-Arabië, want er staat een mevrouw in niqaab op, of in Nederland?

Moslima_mit_Trabant 

Monday, May 09, 2011

Hedy Epstein, de FDJ-jaren

Hoe komt de oudste deelneemster van de Gazavloot aan haar communistische overtuiging? Wie heeft haar voor de FDJ geworven en wie waren haar vrienden in de moeilijke Londonse exil-jaren?

Uit de biografie "Erinnern ist nicht genug" van Hedy Epstein blijkt duidelijk dat ze niet communistisch of anderszins progressief of sociaal-democratisch is opgevoed.  Haar vader en ooms hadden een kledingbedrijf in Kippenheim. Beide ouders waren weliswaar Joods maar niet bijzonder religieus. Hedy groeide in een redelijk welvarend gezin op het Duitse platteland op.

Na de machtsovername door de nazi's in 1933 begonnen de pesterijen, de uitsluiting en de discriminatie tegen Joden van Kippenhein, die hun hoogtepunt hadden in 1938 tijdens de Reichspogromnacht. De vader van Hedy werd opgesloten in het concentratiekamp Dachau en daar zwaar mishandeld. Hij kwam er als een gebroken man na maanden weer uit.

Hedy Epstein kon in 19939 met één van de laatste Kindertransporte naar London vluchten. In London werd ze eerst in een gastgezin ondergebracht en daarna in een kindertehuis. Tegenover het kindertehuis had de communistische Frei Deutsche Jugend een huis gehuurd en het duurde niet lang totdat Hedy op een feestje bij de FDJ werd uitgenodigd en daar ging wonen.

Errinnern_ist_nicht_genug De gevluchte communistische Duitse jongeren leefden in London een vrij leven. Het is begrijpelijk dat Hedy deze groep als haar vervangende familie ging beschouwen. Ze had hier haar eerste vriendje. Sinds die Londoner jaren is Hedy Epstein maatschappelijk betrokken en lid van verschillende vluchtelingenorganisaties en andere actiegroepen.  

Adolf Buckholz was in 1938 oprichter van de Freie Deutsche Jugend in London. Het is zeer waarschijnlijk dat Hedy Epstein door lid van de FDJ is geworden. Buchholz bleef tot 1942 voorzitter van deze organisatie. Daarna werd hij als bestuurslid van de Kommunistische Partei Deutschlands belast met het jeugdwerk.

In 1940 werd Buchholz als "vijandelijke buitenlander" opgesloten op het eiland Man. In 1941 mocht hij echter weer in de wapenindustrie werken. In 1944 werd hij geworven door de geheime dienst van de Verenigde Staten en voor de inzet in Duitsland opgeleid. Op 10 april 1945 sprong hij met een parachute bij Berlijn naar beneden, onder de valse naam "Dolf". Door de oorlogstoestand kon hij zijn opdracht in Duitsland niet uitvoeren en nam hij contact met het Rode Leger op. Hij werd later aan de Amerikaanse troepen overhandigd.  In 1946 keerde hij naar Duitslabd terug en vervulde in de DDR verschillende partijfuncties.

Sunday, May 08, 2011

Dat gesleep met dode lijken

Is dat Arabisch? Is dat Islamitisch? Of komt dat uit Europa? Belangrijke Antropologische vragen, waar Benjie de Levie, Martijn Dekker, Miryam Arouagh of Anne de Jong (Antropologen4Gaza.nl) geen antwoord op weten te formuleren.

Vittorio dead Na de moord op Vittorio Arrigoni door salafistische moslims kon je het op de Youtubebeelden weer zien. Eerst was er een schijnbegrafenis in Gaza, waar Hamasvlaggen de boventoon voerden en waar het lijk van Vittorio symbolisch heen en weer gedragen werd. Na vrijgave van het lijk werd Vittorios lichaam in een grote demonstratie van eensgezindheid naar de grens van Gaza gebracht en daarna in Noord-Italië was er al weer een bijeenkomst in een sporthal met het onvermijdelijke communistische afscheidslied "Bella Ciao".   

Bij de begrafenis van de Ayatolla Khomeini werd het lichaam door de menigte doorgegeven, waarbij het zelfs een keer op de grond viel. Bij begrafenissen van Hamas-kopstukken, zoals de door de Mossad vermoorde Mahmoud al-Mabhouh, wordt in de lucht geschoten en wordt er zingend en dansend afscheid van  de moedige strijder genomen. Het falen en de nederlagen worden met groot enthousiasme politiek uitgebuit. Ongetwijfeld allemaal antropologisch- dan wel cultuur-relativistisch te duiden symboliek en ritueel. Maar waar komt het vandaan. Is het typisch Islamitisch? Is het Arabisch. We weten het niet. Wel weten we, dat de extreem-linkse- en communistische medemens er gretig aan mee doet en er een zekere troost, identificatie en authenticiteit aan ontleend.

Mahmoud al-Mabhouh (HAMAS) Een andere onderzoeksvraag van mij is vandaag of de afnemende religiositeit en toenemende secularisatie er een rol bij speelt. Zie ook de column van Elma Drayer in de papieren uitgave van Vrij Nederland, waarin ze stelt:" Terecht wijzen tijdgeestduiders op het verband tussen deze hedendaagse honger naar publiekelijk rouwbeklag (Alphen a.d, Rijn, Baflo. KM) en de secularisering. Kort samengevat: na een brute moordpartij of ramp zoekt het geschokte gemoed nog altijd troost en antwoord- ook nu de God van Nederland zich in een hoekje heeft teruggetrokken."

Bodies communards2 In Europa en met name in Frankrijk is er al een hele lange traditie van het rondslepen van lijken en het gebruiken van een lijk als propagandamiddel. In het boek "Machtige Lichamen, het vingertje van Luns en andere politieke wapens" worden enkele voorbeelden uit de Parijse Commune van 1871 genoemd."Onder de politieke symbolen die de socialisten aan de mythologische geschiedenis van de Parijse Commune ontleenden, neemt het lichaam van de strijders van de Commune een bijzondere plaats in. In de vele herdenkingsartikelen, feestelijke redevoeringen en gedenkboeken over de Commune valt steeds weer op dat de lichamen van de communards bij voorkeur worden gepresenteerd in de gedaante van ontzielde lijken"

"Nog te midden van de chaotische taferelen die zich afspeelden in de Bloedweek, toen het leger al midden in Parijs stond, grote delen van de stad in vlammen op gingen en de ene na de andere barricade werd uitgeschakeld, bleef ruimte voor uitgebreide politieke rituelen rond de dood." (..)

"Hier stelden zich toortsdragers aan weerszijden  van de open kist op, klonk tromgeroffel en vormden zich een lange stoet barricadevechters die geduldig wachtten op hun beurt om de generaal een afscheidskus op het voorhoofd te geven."

Het falen van de revolutionairen wordt dus door middel van de doodscultus gevierd en eindeloos herhaald en opnieuw ten toon gesteld. Net zo lang totdat de gedode strijders de status van martelaar hebben bereikt en politiek uitgebuit kunnen worden. Dat de Parijse Commune niets van de socialistische idealen heeft bereikt, speelt dan geen rol meer.

In feite is er een grote overeenkomst tussen de Parijse Commune en de Gaza-oorlog te zien. Het meest voor de hand liggende wordt over het hoofd gezien en de dood en de nederlaag worden gecultiveerd. Dan is het ook niet vreemd meer, dat  de dood van Vittorio Arrigoni zo wordt gepresenteerd en uitgebuit. Door wie en waarom hij is gedood speelt al lang geen rol meer. Hij is een dode martelaar en wie zijn schuld dat is, dat weten we allemaal wel.