Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, January 26, 2016

Kontknijpen is Cultureel Antropologisch verantwoord

Gelukkig maar. Ik dacht al dat het kontknijpen in de Keulse Oudejaarsnacht zonder zin en verstand had plaats gevonden. Alcoholgebruik, gecombineerd met geilheid en een multicultureel onverantwoorde 'clash of cultures'. Maar de VU heeft eigen Cultureel Antropologen in dienst die er toch weer een sausje overheen kunnen gooien.

André Droogers, emeritus Hoogleraar Religieuze en Symbolische Antropologie van de VU, heeft participerend veldonderzoek gedaan en is tot de conclusie gekomen, dat het kontknijpen met een overgangsrite vergeleken moet worden. Vrijgezellenfeesten, carnaval, initiatierites in Kongo. Een antropoloog schrikt er nooit voor terug, ook bij de meeste gewelddadige en vernederende uitwassen nog een zingeving te produceren.

In mijn herinnering ben ik plotseling weer terug in 1985. De betonnen bunker der wetenschap aan de Boelelaan te Amsterdam staat er al. Een werkgroep 'Vrouwenstudies en Etniciteit' presenteert een onderzoeksverslag. Studentes van de VU zijn enkele maanden in West-Afrika geweest en troffen een massale prostitutie en uitbuiting aan. Het ideaal van de 'edele wilde' en mensen die dicht bij de natuur leven wordt ernstig aangetast. Wat nu te doen? Hoe kunnen we de gedwongen prostitutie nu zodanig antropologisch duiden, dat ons eigen wereldbeeld niet op zijn grondvesten ineenzakt? De oplossing voor dit wetenschappelijke probleem was :  " De minnaarscultuur" . De vrijers die gebruik maken van de zwarte Afrikaanse meisjes worden in de zwarte antropologische ziel veranderd in 'tijdelijke minnaars'. En dan mag het! Opgelost!

Nu nog het Keulse kontknijpen in de oudejaarsnacht antropologisch duiden. André Droogers draait er zijn hand niet voor om.

"In alle culturen worden overgangen ritueel begeleid. Denk aan een bruiloft, bij ons van vrijgezellenfeest via de huwelijkssluiting tot de huwelijksreis. De overgang gaat gepaard met afwijkend gedrag, zoals aparte kleding, maar soms ook moreel afwijkend, zoals bij het vrijgezellenfeest kan voorkomen.
(...)
De oudejaarsnacht is ook een tussentijd. En dus een uitnodiging voor afwijkend gedrag, zoals illegaal vuurwerk afsteken, inbegrepen overlast, letsel en verspilling. Of auto’s in brand steken en vervolgens de brandweer hinderen.
Omdat tussentijden in alle culturen voorkomen, voelden de Keulse aanranders het moment feilloos aan. Dat is niet de enige verklaring. En ook geen excuus. Een tussentijd is op zich neutraal, het is maar net hoe die ingevuld wordt."
Kontknijpen mag dus, van de professor. Als je er maar bijvertelt, dat het een 'tussentijd' is en dat het als 'overgangsritueel' gezien moet worden.

Waarheen die overgang leidt, dat hoeven we niet meer te vragen...

Sunday, January 24, 2016

Palestijnen zijn bang voor incorporatie

Het succes van de boycot-actie tegen de 'Stedenband Amsterdam- Tel Aviv', zou de indruk kunnen wekken, dat de internationale BDS campagne Israël binnenkort op de knieën dwingt. Joseph Massad (Columbia University) denkt daar anders over.  Incorporatie van de boycot beweging dreigt.

In het blad Soemoed (mei-aug. 2015) van het Palestina Komitee beschrijft de Amerikaans-Arabische wetenschapper Joseph Massad drie incorporatie-strategieën die "internationale machtsmanipulatoren" gebruiken om de boycot beweging in te kapselen:

1) Frontaal bestrijden, door het beperken van de boycot-campagne op de universiteiten, het verbieden van bijeenkomsten en pro-Palestijnse sollicitanten niet aan te nemen.
2) Het inlijven, zoals gebeurd door de Europese Unie, die  de boycot-campagne in het kader van het internationale streven naar een Twee-Staten-oplossing plaatst.
3) De introductie van "Palestijnse studies" op de Universiteiten, zodat de Palestijnse zaak een academische- en juridische- kwestie wordt.

Vooral de juridische strijd tegen Israël, (we kennen allemaal wel de argumenten over het "Internationaal Recht") wordt door de Amerikaanse wetenschapper als een 'veilige progressieve richting ' van de solidariteit met het Palestijnse volk gezien. '.. zelfs zo dat Israël zijn koloniale politiek alleen maar zou hoeven uit te oefenen in overeenstemming met het volkenrecht  (...) deze route is riskant, want negeert de koloniale geschiedenis en natuur van het volkerenrecht.'

Het is dus duidelijk dat de Boycot Divestment en Sanctions movement , of in ieder geval Electronic Intifada en Joseph Massad, geen tijdelijke- of tussen- oplossing accepteren, maar gaan voor het afschaffen van Israël. Zelfs de suggestie van de Europese Unie voor een Tweestatenoplossing, wordt als inkapseling gezien. Ook de onderhandelingen van de Palestijnse Autoriteiten en PLO met Israël, worden als verraad beschouwd. De BDS gaat voor het volle pond!


Wat het Palestina Komitee zelf nu eigenlijk vindt, is niet geheel duidelijk. In de doelstellingen van de stichting staat, dat ook een Twee Statenoplossing als tussenfase wordt geaccepteerd. Maar het artikel wordt wel in het blad van het Komitee geplaatst.

Monday, January 18, 2016

Boekrecensie: 'Kwart over Gaza' ; Anja Meulenbelt


Anja Meulenbelt heeft al geklaagd, dat er over haar jongste prachtboek zo weinig recensies worden geschreven en dat zelfs de 'Rechtse Zionisten' het tot nog toe niet nodig hebben gevonden iets negatiefs over het boek te beweren. Een slechte recensie is ook publiciteit!

Aangezien de uitgever Jurgen Maas mij persoonlijk heeft gevraagd op te schrijven wat ik van het boek vind en bovendien een gratis exemplaar heeft opgestuurd, is het nu wel eens tijd te zeggen wat ik  te zeggen heb.

Ego
Jullie geloven het misschien niet, maar ik probeer bij het schrijven van een recensie over een boek van Anja Meulenbelt toch iets origineels en goeds in het boek te vinden.Tenslotte is het een pil van 438 pagina's en  dat maar voor 24,95 Euro. Geen geld.  Daar heeft ze toch haar best op gedaan. Ik heb het haar tot nog toe niet nagedaan. Maar dan blijft de vraag: Waar gaat het boek eigenlijk over? De titel is verraderlijk. 'Kwart over Gaza' gaat namelijk niet over Gaza. Het gaat over zionisme, antisemitisme en islamofobie, dus over haar tegenstanders en over de verwijten die haar tegenstanders maken. In grote mate een ego-boek.

Als je een boek over je tegenstanders maakt, dan zal je toch moeten proberen de standpunten van je tegenstanders goed samen te vatten. Anders is kritiek alleen maar demagogisch en propagandistisch. Wat is zionisme eigenlijk? Wat is antisemitisme en wat is islamofobie? Het zijn vragen die in het boek helaas niet worden beantwoord. Dus de titel klopt niet en er wordt ook niet uitgelegd waar het dan wél over gaat!


Antisemiet!
Eén ding zit Anja Meulenbelt heel erg dwars, dat ze antisemiet wordt genoemd. Als je zo'n verwijt krijgt, hangen er zes miljoen Joden op jouw nek. Het is een enorm beladen begrip. Al je voor de linkse partij SP in de Eerste Kamer hebt gezeten, dan wil je geen antisemiet worden genoemd. Er is nog een andere reden waarom een linkse activist geen antisemiet genoemd wil worden. Links definieert zichzelf als de "Gutmensch", als de mens die de anderen verwijten mag maken. De anderen zijn altijd de racisten, de fascisten en de xenofoben. Dan schrik je als je zelf ook zo'n verwijt naar je hoofd krijgt.

Nog een andere reden voor het geen antisemiet genoemd willen worden is, dat links Nederland, en met name de vroegere CPN, een mythe van verzet tegen nationaal-socialisme heeft opgebouwd. Daar horen rituelen bij, zoals het naar de Dokwerker toelopen. Daar hoort ook een enorm bouwwerk van moralisme, activisme en mythologie bij. Dat je dan uiteindelijk zelf aan de verkeerde kant komt te staan, dat past niet in het kader. De CPN, later Groenlinks en SP hanteren een beperkte definitie van antisemitisme. Antisemitisme, dat is Anne Frank, Dat is Tweede Wereldoorlog en dat is vooral rechts.

Het is geen wonder dat Anja Meulenbelt een heel hoofdstuk aan het verzetsverleden van haar ouders wijdt. Vreemd genoeg heeft dit hoofdstuk de titel: "Vrienden van Israël". Ze begint te schrijven over vrienden van Israël, ergert zich rot aan het feit dat iemand in het publiek roept, dat ze de ouders van Anja nog heeft gekend en dan gaat ze los. De ouders van Anja hebben Joodse kinderen gered  en daarom kan Anja nooit een antisemiet zijn. De heldendaden en de goedheid worden namelijk genetisch vererfd.

Vrienden van Israël
In het hoofdstuk over de "Vrienden van Israël" staat nog iets heel vreemds. "Zeker, de Palestijnen zijn geen schuldloze engelen, ze zijn in hun verzet ook ettelijke keren over de schreef van het toelaatbare gegaan. Maar er is in de situatie van bezetter versus bezet volk geen 'midden', net zomin als dat er was tijdens de bezetting van Nederland". Anja Meulenbelt vergelijkt de terreur van Hamas met de ondergrondse verzetsbeweging  van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog (waar haar ouders bij hoorden). Dat is kwaadaardig. Iedereen weet dat het Nederlandse verzet geen burgers heeft doodgeschoten of opgeblazen en zich voornamelijk met hulp aan onderduikers heeft beziggehouden. Dat heeft niets te maken met een dictatoriale islamitische moordenaarsbende.

Welke definitie van antisemitisme hanteert Anja nou? We weten het niet. Wel schrijft ze: "Tot dan toe was ik er van uitgegaan dat het antisemitisme vooral van de rechtse kant van het politieke spectrum kwam..". Daarna probeert ze een samenvatting van de '3D-antisemitisme-definitie' van Nathan Sharansky  te geven, maar ze gebruikt niet de originele bronnen. Wel geeft ze een weergave van Hajo Meijer. Heel erg kwaadaardig en jammer, omdat juist Hajo Meijer volgens de Duitse rechter zonder meer als antisemiet bestempeld mag worden. Hij is dan wel oud-gevangene van Auschwitz , maar daarmee heeft hij niet levenslang de waarheid in pacht. Anja gebruikt de weergave van een antisemiet om de definitie van Sharansky te duiden. Geen wonder dat de hele 3-D definitie: Demonisering, Delegitimeren en Dubbele Standaarden verloren gaan.

Hajo Meijer
Het hoofdstuk 'Liever een verrader dan een dader' gaat geheel over Hajo Meijer. Hajo Meijer heeft in zijn leven veel goede dingen gedaan, zoals directeur van het Philips Natlab- en vioolbouwer zijn. Voor de Palestinabeweging was Hajo Meijer een gouden greep.  Zeg nu zelf: Auschwitz overlevende en ook nog pro-Palestina. Waar vind je het nog? De paar keer dat ik Hajo Meijer echter in levenden lijve heb ontmoet, zei hij hele domme dingen. Misschien was het de leeftijd, dat weet ik niet, maar beweren dat 9/11 een inside job van de CIA en Mossad was, is geen verstandige uitspraak. Tijdens een bijeenkomst in de Balie nam hij het ook nog eens voor Hamas op en werd kwaad als iemand een woordje van kritiek op Hamas had. Allemaal goed en wel, maar dit boek zou over de tegenstanders van Anja gaan en beschrijven hoe goed Hajo Meijer was maakt de critici van de terreurbeweging Hamas niet slechter.

Defensief
De uitgever van Anja Meulenbelt heeft enkele passages van het boek gewijzigd, omdat het te defensief overkomt. Anja had bijvoorbeeld haar boek willen beginnen met de zin: "Waar bemoei ik me mee? Ik ben niet Joods, ik ben geen moslim". Dat heeft de uitgever gelukkig voorkomen. Hij heeft ook een winkeltje en de kassa moet blijven rinkelen. Maar Anja is eigenwijs genoeg om hoofdstuk twee precies met die zin te laten beginnen. De uitgever had verder moeten ingrijpen en alle passages van Israëlische schrijvers over Israël weg moeten halen. Wat heeft het voor zin om een boek over de tegenstanders van Anja te schrijven en dan Israëlische schrijvers te citeren, die ook nog hun eigen nest bevuilen?

Wanneer komen dan eindelijk de critici van Anja aan het woord?  Dat gebeurt in het hoofdstuk: "Nooit meer! De lessen van Auschwitz". In dat hoofdstuk wordt eerst eindeloos verteld wat Mohammed Rabbae en Jaap Hamburger allemaal tijdens de diverse Kristallnachtherdenkingen gezegd hebben en hoe onterecht het is, dat Elma Drayer er kritiek op heeft dat een Hamas-aanhanger de Kristallnachtherdenking toespreekt. Dan wordt eindelijk een pamflet als volgt geciteerd: "[wij door]...de organisatoren [van de Kristallnachtherdenking] beschuldigd werden van het bezoedelen van de nagedachtenis van de slachtoffers van de Holocaust, onder andere door de aanwezigheid van 'Hamasvrienden als Anja Meulenbelt'" Ook hier weer neemt Anja alleen uit het pamflet wat haar te pas komt. In het pamflet werden vier argumenten genoemd, maar de overige drie laat ze met opzet weg. Ze noemt ook maar twee ondertekenaars van het pamflet: Likud en Ben Kok, terwijl Amsterdam Post en Keesjemaduraatje ook medeondertekend hebben.

Uiteindelijk is het boek "Kwart voor Gaza" niet geworden wat beloofd is: Een beschrijving van Rechts Islamofobisch Zionistisch Nederland. Het is duidelijk dat Anja Meulenbelt zich enorm heeft geërgerd aan de kritiek op haar Kristallnachtherdenking, maar haar argumenten komen totaal niet uit de verf. Het is weer een aanéénschakeling van reeds in vorige boeken beschreven wandaden van Israël, zonder tot een deugdelijke analyse van de tegenstander te komen.

Het boek had daarom beter "Ik heb altijd gelijk" kunnen heten.

Sunday, January 17, 2016

Goede raad is duur; Goede kritiek ook

Weet je wat jij eens zou moeten doen? Eerst even naar de Kamer van Koophandel! 

Een mooiere persiflage van een consultant met een eigen belang is er niet in de TV-reclame. In welke situatie je je ook bevindt, de consultant adviseert altijd dat je naar de Kamer van Koophandel moet gaan.

Tijdens mijn werk in de ICT heb ik gemerkt, dat goede adviezen vaak meer zeggen over de adviseur, dan over het probleem waar hij advies over geeft. Het sterkste voorbeeld heb ik in Duitsland meegemaakt, toen een klant opbelde en vertelde dat hij een ongesorteerde verzameling data had, die aan meerdere medewerkers ter beschikking gesteld zou moeten worden. Hebben jullie daar een software voor? Dat had mijn collega wel: "Heeft u wel eens van Lotus Notes gehoord". Eigenlijk klonk het net alsof hij zei: "Heeft u wel eens van de Jesus Christus gehoord?" Het systeem Lotus Notes was namelijk het enige waar hij verstand van had.Mijn vrouw kreeg, nadat ze het gymnasiumdiploma gehaald had, van haar ouders het advies om bij de plaatselijke Kreissparkasse te gaan werken. Hun horizon reikte niet verder dan het volgende dorp. Zes jaar later was ze advocate in Bremen. Iets verder weg.Toen ik in 1991 ook in hetzelfde dorp woonde en geen werk had, raadden ze me aan bij een etalagebouwbedrijf vier kilometer verderop te gaan werken, want daar hadden ze ook een computer. Dan zou je denken: Dat zijn plattelanders en die zijn nu eenmaal zo. Maar hoogopgeleiden zijn niet veel anders.  

Teruggekomen in het vaderland, bleef het maar doorgaan met goedbedoelde en toch egocentrische adviezen. Van een manager kreeg ik het advies "Service manager" te worden. Ook in dit geval, zei het advies meer over de adviseur dan over mij. Het denkkader van de meeste mensen is beperkt tot dat waar ze zelf hebben beleefd of waar ze zelf over nagedacht hebben.

Tot nog toe dacht ik dat mensen alleen bij het geven van adviezen hun denkkaders niet kunnen overstijgen. Nu blijkt, dat ook het bekritiseren geheel egocentrisch gebeurd. Mensen kunnen alleen kritiek geven op zaken die ze zelf ook fout doen of waar ze zelf een zwakte hebben. Wordt er tegen je gezegd, dat je slecht communiceert, dan is in negen van de tien keren de bekritiseerder zelf ook niet bijzonder communicatief. Hij ziet de tekortkoming bij hemzelf en kan dan pas naar een ander kijken. Je kijkt voortdurend in de spiegel naar jezelf.

Een goede vriendin vertelde mij, dat ze mij nog nooit op een leugen had betrapt. Gelet op het bovenstaande hadden alle alarmbellen bij mij moeten gaan rinkelen. Op het moment dat iemand zo'n zin uitspreekt, geeft zij een kijkje in haar eigen ziel. Later bleek deze vriendin een notoire leugenares, die zelf op een leugen werd betrapt. Tot de dag van vandaag weet ik niet welke verhalen die ze vertelde echt waar zijn en welke niet.

Wordt er tegen je gezegd dat je je neus niet in andermans zaken moet steken, dan is in negen van de tien gevallen de criticaster zelf een nieuwsgierig aagje. Vertelt hij er ook nog bij, dat hij een beetje unheimisch gevoel heeft bij het idee dat je in zijn spullen kijkt, dan heb je een groot kans dat hij zelf tot stalker wordt. Ook nu kan de aanvaller niet anders doen dan vanuit zijn eigen denkraam een inschatting van het slachtoffer te maken. Hij laat zien hoe hij zelf is.

Zijn we dan geheel alleen en zowel wat betreft kritiek, als bij adviezen, op ons eigen inschattingsvermogen aangewezen?  In ieder geval heeft het zin de waarschuwingssignalen die je zelf al opvangt serieus te nemen. Daarnaast kan je van meerdere mensen adviezen aanhoren, zodat je kan aanvoelen wat voor jezelf het beste voelt. En bij kritiek zou je eerst moeten weten wat jezelf het belangrijkste vindt, om  daarna de juiste kritiek ter harte te nemen.

"Weet je wat jij eens zou moeten doen? Alleen de kritiek geven die ik ook al op mezelf heb!

Friday, January 15, 2016

De provocatie van de PvdA

De kandidaatstelling van Khadija Arib voor het ambt van voorzitter van de Tweede Kamer is de zoveelste provocatie van de PvdA. De bevolking van Nederland wordt gestraft voor het afwijzen van het multiculturele ideaal van de regentenpartij.

Kiest de bevolking van Rotterdam voor Leefbaar en later LPF? De PvdA straft de stad met een Marokkaan als burgemeester. Ik schreef er in 2008 al over.

Zakt de PvdA in de peiling naar tien Tweede Kamerzetels? Hup, we kandideren een Marokkaan voor de functie van kamervoorzitter. Dat zal jullie leren!

Af en toe denk je dat de PvdA iets geleerd heeft. Dan beginnen Ahmed Marcouch en Lodewijk Asscher ferme taal uit te slaan. Maar dan blijkt een paar maanden later toch, dat ze het nog niet begrepen hebben.  De Nederlandse bevolking moet zich aanpassen aan de idealen van de PvdA en niet andersom!

Waarom is het eigenlijk zo erg als er een Marokkaanse voorzitter van de Tweede Kamer wordt gekozen? Je wilt toch niet discrimineren naar afkomst? Juist het kiezen van Khadija Arib is discrimineren naar afkomst. Juist omdat een Duitser of Surinamer, zelfs geen Turk ooit voorzitter van de Tweede Kamer zal worden. De minst geïntegreerde groep, die het minst aan Nederland bijdraagt en die de meeste jihadstrijders aan IS levert. Juist uit die groep wordt de burgemeester van Rotterdam en de kamervoorzitter, het hoogste gekozen ambt in Nederland, gekozen. Waarom?

Is het omdat de PvdA alvast plat op de grond wil gaan liggen voor de nieuwe machthebbers? Volgens de overleden Arabist Hans Jansen zijn de jihadisten van vandaag, de jongens die het morgen voor het zeggen gaan hebben in Nederland. Hij leek daar echt van overtuigd.

Wil de PvdA een signaal aan de Marokkanen sturen met de strekking:"Als je maar goed je best doet, dan kan je zelfs burgemeester van Rotterdam worden! Doe nou alsjeblieft mee"

Is de verkiezing van Arib als voorzitter van de Tweede Kamer misschien een actie tegen de PVV, die hoog in de peilingen staan?

Het zijn vragen, die alleen beantwoord kunnen worden door heel diep in de ziel van de zieltogende sociaal-democratie te kijken. Een psychiater zou zich hier mee bezig kunnen houden. Voor Nederland is het in ieder geval een ramp van de eerste orde. Wat een blamage, als buitenlandse politieke bezoekers aan het parlement als eerste aan een Marokkaanse met accent worden voorgesteld.

Wednesday, January 13, 2016

VU haalt terrorist binnen

Na de schaamteloze vertoning op de Vrije Universiteit in juni 2015, waar tijdens een plenaire zitting werd opgeroepen tot boycot van Israël, dachten we dat alle registers van de voormalig Gereformeerde Universiteit reeds waren opengetrokken. Nu blijkt dat het nog erger kan.

Een groepje studenten, onder leiding van de maöist, pliessiepester en gewelduitlokker Thomas van Beersum, haalt een echte PFLP-terrorist naar Nederland. Khaled Barakat komt spreken over de derde intifada. We weten allemaal wat die derde intifada inhoudt: Het neersteken van willekeurige Joden op straat. Dat vinden ze een goed idee op de VU. Zie hier het event op Facebook. Donderdag 14 januari 2016 verliest de VU voor de zoveelste keer haar onschuld.


Tuesday, January 12, 2016

Movement X provoceert rel in Utrecht-Overvecht

Wat is de overéénkomst tussen Zwarte Piet, Schilderswijkrellen, Gazademonstraties, Hezbollah en rellen bij AZC-voorlichtingsbijeenkomsten? De vraag stellen is hem ook reeds beantwoorden!

Sinds maart 2015 is de groep Movement X, onder leiding van Abulkasim Al-Jaberi en Dyab Abu Jahjah, bezig rellen in Nederland te provoceren. Andere leden van de groep zijn: Thomas (huilende pliessie) van Beersum, Said (fikkende bouwkeet) Roustayar en Kevin P. Roberson. De thema's rond de relletjes zijn: racisme, xenofobie, kolonialisme en Israël.

Op 11 januari j.l wordt er een voorlichtingsbijeenkomst over een toekomstige opvang voor vluchtelingen in Utrecht Overvecht georganiseerd. Voor de sporthal staan meerdere groepen vóór en tegen de plannen voor opvang tegenover elkaar. De filmer Kevin P. Roberson loopt provocerend rond met een camera om zoveel mogelijk tegenstanders op de video te krijgen. Hij vraagt aan een oude blanke man: "Komt u wel uit Overvecht?" Alsof de leden van Movement X wel uit Overvecht komen?

Na een tijdje heen en weer provoceren besluit de Movement X, ondersteund door prominente leden van de Internationale Socialisten, een spandoek tevoorschijn te halen en met spreekkoren de bezorgde buren voor "fascist" uit te schelden. De lont is in het kruitvat en de rel is ontketend.

Op de video die Kevin P. Roberson later die avond publiceert is duidelijk te zien wie aanwezig is. Saïd Roustayar  is in 2015 veroordeeld tot drie maanden wegens het in de brand steken van een bouwkeet en het gooien van stenen naar de politie, tijdens de Schilderwijkrellen eerder dat jaar. Hij is inmiddels op voorwaarden vrij en schendt met het deelnemen aan de rel de reclasseringsvoorwaarden. Eigenlijk zou hij onmiddellijk weer de cel in moeten.

Thomas van Beersum heeft al eerder, op de Filipijnen en in Nederland tijdens meerdere gewelddadige gelegenheden, laten zien, dat hij in staat is geweld uit te lokken.

Kevin P. Roberson heeft pas een maand geleden in Rotterdam geprobeerd de Pegida demonstratie aldaar te verstoren en is daar voor gearresteerd.

Hulde aan de politie van Utrecht die met ijzeren geduld ervoor heeft gezorgd dat de situatie niet verder uit de hand loopt en de IS en Movement X met woorden en zachte dwang  naar een andere locatie heeft verwezen.

Friday, January 08, 2016

Anja Meulenbelt heeft het moeilijk met Keulen


De voormalig feministische schrijfster Anja Meulenbelt heeft het erg moeilijk met de gebeurtenissen in Keulen. In de jaren zeventig zou ze samen met de dolle mina's de straat op zijn gegaan, om te protesteren tegen het sexuele geweld tegen vrouwen. Nu ze haar hart aan de Hamas verkocht heeft, worden hele andere registers getrokken.

Ontkenning-Marchanderen-Woede-Verdriet-Aanvaarding. Eigenlijk heeft Elisabeth Kübler Ross deze vijf fasen van rouwverwerking voor de verwerking van een heel ernstig sterfgeval beschreven. De dood van het feminisme en het linkse ideaal is voor Anja Meulenbelt ook een heel ernstig sterfgeval. Haar idealen stierven in de Oudejaarsnacht 2015/2016 in Keulen.

1) De media hebben het gedaan
2) 'met een etnische achtergrond' in aanhalingstekens
3) Er is nog geen dader gepakt
4) 'Noord Afrikaans uiterlijk' in aanhalingstekens
5) Er zijn geen andere getuigen dan de aangeefsters zelf
6) Het seksuele geweld maakte deel uit van pogingen om de vrouwen te beroven. (minder erg volgens Anja)
7) Lokale witte mannen kunnen er ook wat van
8) Maar als er sprake is van dronken seksueel geweld door witte mannen, lees je daar niks over.
9) "de vermeende herkomst van de daders"

Ik moet toegeven dat veel van de punten die Anja noemt vallen in de categorie " de anderen hebben het gedaan" of " het is niet zeker of het is gebeurd (Ontkenning). De woede en het verdriet zal wel binnenshuis op de poezen botgevierd worden.

Extreem-links en de Kristallnachtherdenking

Extreem-linkse groepen die antisemitische misdaden plegen? Je verwacht het niet. De gehele geschiedsschrijving, de media en de rest van de publieke opinie hebben een blinde vlek aan de linkerkant van het waarnemingsvermogen als het gaat om antisemitisch geweld.

8. November 2015 is voor Nederland een cruciale datum, voor wie de link tussen antisemitisch geweld en de extreem-linkse ideologie wil begrijpen. Al jaren protesteren Joodse groepen in Amsterdam tegen de Kristallnachtherdenking bij de Stopera, georganiseerd door een gevaarlijke- en sinistere mix van moslimbroeders, Hamas-aanhangers, Marokkaanse vertegenwoordigers, Palestina Komitee en Internationale Socialisten. Dit jaar barst de bom, als de Arabische nationaliste en geweld-tegen-Joden-goedpraatster, Haneen Zoabi, samen met enkele nuttige idioten, een toespraak op de Kristallnachtherdenking mag houden. Eindelijk wordt bevestigd wat velen al dachten. Het komitee "Platform Stop Racisme en uitsluiting " is geïnfiltreerd door anti-Joodse krachten.

In Duitsland is de relatie tussen terroristische Palestijnse groepen en extreem-links al sinds 1968 bekend.

Op 9 november 1968 plaatste Albert Fichter, lid van de extreem-linkse terreurgroep Tupamaros een bom met tijdsontsteking in de gemeenschapsruimte van de synagoge aan de Fasanenstrasse in Berlijn. Even later zaten 250 mensen, inclusief de burgemeester van Berlijn en de voorzitter van de Joodse gemeente Heinz Galinski, in de ruimte om de Kristallnacht van 1938 te herdenken.  Door een toeval ging de bom niet af. De ontsteking was verouderd. Als de bom gewerkt had, waren alle 250 mensen zeker omgekomen.

De groep Tupamaros rechtvaardigde de aanslag als het begin van de West-Duitse campagne tegen zionisme en de staat Israël. Ze wilden de studentenbeweging ertoe bewegen niet langer tegen de oorlog in Vietnam te protesteren, maar de strijd van de Palestijnen tegen Israël te steunen. De aanslag werd uitgevoerd in opdracht van de Palestijnse terreurgroep Fatah.

De leden van de groep Tupamaros vormden later de Beweging 2. Juni, die politicus Peter Lorenz ontvoerde en daarmee gevangen leden van de groep vrij kregen. De vrijgelaten leden van de groep verbleven later in Damascus, waar ze verder als terrorist getraind werden.

In het West-Duitsland van 1968 was het verband tussen anti-zionisme, antisemitisme en extreem-linkse terreur al duidelijk. In Nederland moesten we nog tot 2015 wachten.
Nu zou de oplettende lezer de volgende opmerking kunnen maken: "Wat hebben wij hiermee te maken? Het gaat over Duitsland en het gaat over 1968. Leef je in het verleden?" En daar heb ik ook een antwoord op.

Intussen zijn de terroristen van de Bewegung 2. Juni na jaren van terreur en daarop volgende veroordeling weer vrijgelaten. Enkele van hen, onbder andere Inge Viett,  sluiten zich bij de Linke partij aan (de Duitse SP) en zijn opnieuw actief bij antisemitische acties. Onder andere de boycot van Israël. De relaties met terreurbeweging Fatah zijn nooit verdwenen.   

Sunday, January 03, 2016

Asielzoekers naar Bonaire

Een fluisterende regenjas in een tochtige parkeergarage overhandigde ons een onderschepte email , waarvan de geheime inhoud wel eens de oplossing voor het gehele AZC/Asielzoekers/Vluchtelingen vraagstuk in één keer zou kunnen bevatten:


Van: [onleesbaar] De Gezaghebber van Bonaire, de Heer Edison Rijna
Aan: [wel leesbaar] Staatssecretaris Klaas Dijkhoff, belast met vluchtelingenzaken,

Weledelzeergeleerde Heer Dijkhoff,

De gezaghebbende autoriteiten te Bonaire vernemen  via de alhier bezorgde couranten en het op sommige plaatsen te ontvangen internet, dat de situatie van in Nederland verblijvende vreemdelingen nijpende is. Hoe goed u als staatssecretaris, met medewerking van de lokale bestuurders en de meewerkende ondernemers, ook probeert een slaapplaats voor de toestromende asielzoekers te creëren, steeds weer komen plaatselijke comités in opstand om de bouw en gereedmaking van het betreffende project te stagneren, dan wel te verhinderen. Mogelijk kan de vroegere kolonie Bonaire het vaderland een helpende hand bieden.

Zoals uwe Excellentie ongetwijfeld heeft vernomen, geniet Bonaire sinds 2010 als openbaar lichaam de status van 'Bijzondere Gemeente' van Nederland waardoor het eiland geen deel uitmaakt van het Schengen-gebied.  Deze uitzonderlijke, doch ook bijzonder kansrijke situatie opent oplossingen voor de problematiek waar uwe excellentie thans voor staat.

Op Bonaire wonen zoals u wellicht weet, slechts 18.413 bewoners (vergelijkbaar met een gemeente als Geldermalsen) en de bevolkingsdichtheid bedraagt slechts  zestig inwoners op één vierkante (vergelijkbaar met het dorp Oranje in Nederland) . Er is dus op dit eiland genoeg ruimte om meer nieuwe Nederlanders op te vangen.

Wij mogen u namens de eigenaar van het Divi Flamingo Beach Resort & Casino aanbieden om 20.000 vluchtelingen vanuit Nederland huisvesting te verlenen. Uiteraard met dezelfde dagvergoeding die ook in Speelstad Oranje  of in Geldermalsen geboden zou worden. Bijkomend voordeel voor Bonaire zou zijn, dat we de schuldenlast die de afgelopen tien jaar is opgebouwd, in één klap kunnen aflossen. De overige vluchtelingen kunnen in de slavenhuisjes bij de voormalige zoutpannen gehuisvest worden.

Wat betreft de veiligheid van de alhier verblijvende asielzoekers, hoeft u zich geen zorgen te maken. Zoals u weet hebben de bewakers van de Institushon Hudisial Karibe Hulandes, sitio Boneiru, de gevangenis van Bonaire weinig om handen. Met een korte bijscholing, betaald door Nederland, kunnen de cipiers zonder problemen als bewakers van het vluchtelingenkamp aangesteld worden.

Door de bijzondere status van Bonaire in het Koninkrijk, genieten de alhier verblijvende Syriërs, Afghanen en Somaliërs niet de rechten en plichten die door Schengen worden opgelegd. Dit heeft voor Nederland het voordeel dat een eventuele terugreis voor de vluchtelingen niet gemakkelijk is.

Onze juridische medewerker, de heer Gutknecht, wenst spoedig met uw ambtenaren te overleggen, ten einde een geschikte oplossing uit te werken en het proces vlot te trekken.
In de hoop en verwachting zijne Excellentie voldoende informatie verstrekt te hebben en afwachtende uw beslissing in deze,

Verblijf ik met de meeste hoogachting

Edison Rijna,
De Gezaghebber van Bonaire