Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, April 30, 2006

De wereld van K3

door KeesjeMaduraatje

vandaag heb ik belangstellend het televisieprogramma "De wereld van K3" gevolgd en daar was ze weer. Het is een soort witte sjaal die nek en schouders bedekt en daaroverheen een zwarte hoofddoek. Ik zal eens op de website van de geachte afgevaardigde voor Hamas en Terreur kijken om te zien of de dames daar ook zo'n hoofdoek hebben. Het meisje was wederom niet ouder dan 10 en deed leuk mee. De meiden van K3 doen natuurlijk ook niet lullig, dus iedereen blij. Toch is er een islamisering van Nederland op gang gekomen, want ik keek naar de fotrapportage over Turken die in 1970 naar Nederland kwamen en er was geeneen hoofddoek of traditioneel gewaad bij.

zoals de dame links ongeveer:

Nieuwsbrief Wiesje de Lange - Pesach - 2006

ONDER EEN KEURSLIJF VAN WOORDEN BLIJFT WERKELIJKHEID ONVERANDERD
door Wiesje de Lange

Terminologie gaat met ons allemaal op de loop, perst de meest verschrikkelijke gebeurtenissen die helemaal niet onder woorden te brengen zijn in een fatsoenerend keurslijf. U weet wel, en anders weet Uw moeder het, een korset met veters waar stevig aan getrokken werd om moeder de vrouw om te boetseren tot een sprookjesprinses.

Terminologie vertolkt de gruwzame bloedbaden gepleegd door Israel's vijanden in keurig gesteven zinnetjes waaraan nog nauwelijks iets kleeft van het bloed, het rondgeslingerde mensenvlees, de kreten der gewonden, de laatste zuchten van stervenden.

"Pigoea", -aanslag - meldt ons de radio, waarna de stem der omroeper overgaat in een speciale vorm van staccato, een kwart octaaf boven de normale toonhoogte. De klanken werden in ons landje waar de kreet van "pigoea" al veel te vaak weerklonk een herkenningsmelodie onverbrekelijk verbonden met berichtgeving over terreuraanslagen.

Pats midden in de voor velen onbegrijpelijk van werkelijkheidszin ontdane plannenmakerij van de regeringscoalitie in statu nascendi (waar opgeven van hele provincies wordt aangekondigd alsof het de gewoonste zaak ter wereld zou zijn), pats midden in deze onthutsende deliberaties over wegtrekken uit Judea, Samaria, sloeg de vijand (weer) toe in Tel Aviv aan de zeekust (dus ver van Judea en Samaria). Als om Israelische politici er aan te herinneren dat het de vijand helemaal niet gaat om brokken van ons heilige land. Het gaat hem om de Joodse inwoners daarvan die hij zo dodelijk mogelijk zoekt te treffen, op zo groot mogelijke schaal. En waar is dit beter uitvoerbaar dan in Tel Aviv?

Ouders kunnen hun kinderen leren hoe ze de straat over moeten steken. Voorzichtig. Kijken naar links en dan naar rechts. Later kunnen ze ook nog proberen een goede chauffeur te maken van hun spruit. Israel, een land in oorlog heeft voor ieder de intens actieve en levensgevaarlijke militaire dienst maar hier rekent de bezorgde ouder op goede, misschien wel de beste training die er in de wereld voorhanden is. Tegen een Pigoea echter....is geen kruid gewassen, zijn er wapenen noch training....wat kan men doen tegen de moordenaar gewikkeld in explosieven, de vinger op de drukknop die ontploffing moet activeren?

Daar in Tel Aviv was het weer het wakende oog van de al lang tot standaard geworden Wacht-voor-de-deur (van een Schwarma-kiosk) dat de Wandelende Dood waarnam en als zodanig herkende waarna de Wacht de moordenaar tegemoet snelde opdat deze althans buiten en niet in de enge ruimte van de kiosk ontploffen zou. Dit betekende de dood voor de Wacht maar redde levens van klanten in de kiosk waar de explosie allen fataal zou zijn geworden.

Een jonge vader, wandelend met zijn kinderen moet de Dood ook hebben opgemerkt. Hij omarmde op het laatste moment zijn tweetal, zoveel mogelijk hun kleine lijfjes bedekkend met zijn eigen lichaam. Hij stierf, zij bleven leven.

Geachte lezer, met al de ons ten dienste staande technologie is het nog altijd enkel dat wat mensen op momenten van acuut gevaar kunnen doen. Ze gebruiken hun eigen lichaam als schild om schokken en scherven te absorberen, anderen te beschermen. Hoeveel onvoorstelbaar dappere veiligheidswachters gaven hun levens al niet voor de klanten van winkelcentra en restaurants, voor mensen die zich daar veilig voelden want voor de deur stond de Shomer - Wacht - oplettend, gespannen, gewapend met een metaaldetector en het vaste voornemen dat de Dood, ontsnapt aan de waakzaamheid van de mishmar hagewoel -de grenswacht - althans hem of haar niet passeren zou. We hebben nog niets beters gevonden dan deze allerlaatste menselijke barriere tussen ons en onze meest gruwelijke vijanden.

Het gebeurde allemaal net voor het einde van ons Pesachfeest - van "pasach" = voorbijgaan ; G'd ging aan de deuren van de Joden voorbij toen Hij door Egypte trok in de nacht van de sterfte der eerstgeborenen -, als om ons er aan te herinneren dat het enkel de G'ddelijke goedertierenheid is die ons kan vrijwaren voor onheil.

Maar eerst terug naar onze Terminologie. De aanslagen, heel die ontzetting wordt via standaardtermen meteen in een bekend keurslijf geperst. Ze zijn "groot" of het tegendeel, de aantallen gaan vrijwel prompt een eigen leven leiden. Zoveel doden, zoveel gewonden, materiele schade krijgt doorgaans nauwelijks aandacht hoewel deze wel degelijk een onderdeel vormt van de oorlog tegen Israel. Dan komt de dader aan de beurt. Tot welke terreurorganisatie behoorde hij? De verplichte woordenlijst is hiermee niet opgesomd maar de bedoeling is U duidelijk. Er wordt niets weergegeven van het wezen van wat hier werd misdaan. Moord. Misdaad op ongekende schaal. Altijd wordt er gespeculeerd over "wie verantwoordelijkheid opeiste". De bedoeling is welke terreurorganisatie op de knop drukte. Wanneer wij nu maar dat gigantische terreurleger tegenover ons in stukjes hakken via schooljuffrouwachtige benamingen van de pak weg 10 terreur-organisaties (die uiteraard in de praktijk een grote organisatie tegen Israel vormen) dan maken we iedereen wijs dat we nog niet onder de voet worden gelopen door de overweldigende massa van de aanstormende gelederen.

Hier in Tel Aviv was sprake van een primeur. De nieuwe "regering" (in wezen louter een terreur-bende) van de PA bestond nu uit de Hamas-terroristengroep en dit was hun eerste optreden, een eerste zet tegen Premier-in-functie Olmert van Israel die tegenover hen zit aan het schaakbord. Wat zal Olmert's tegenzet zijn in de oorlogshandelingen? Herinname van Gaza, door de Hamas zo door en door misbruikt als een aanvalspost tegen Israel? Tot dusverre blijft Ehud Olmert zijn vastbeslotenheid proclameren om juist het tegendeel te doen, namelijk de landstreken Judea en Samaria aan Gaza toe te voegen als door Israel verlaten gebied. Hangt er een Egyptische duisternis over Israel's regeringsgebouwen? Heerst er een Babylonische spraakverwarring zodat men de term "vijand" niet meer uitspreken kan?

De Hamas is onze doodsvijand, heel dat PA-regime is onze doodsvijand en dat moet officieel en met zoveel woorden gezegd worden maar wij, burgers van Israel wachtten tot dusverre vergeefs op een dergelijk verlossend woord. Verlossend want het moet onze poorten openen opdat wij uittrekken tot aan de poorten van onze vijanden zoals ons werd beloofd in de Bijbel. "En Uw kroost zal de poorten van de vijand zien". Daartoe is een woord van waarheid nodig, gesproken door een regent die opblikt naar de toppen van de bomen die hem seinen of G'd aanwezig is in Israel's kamp. Zal G'd aanwezig zijn wanneer leugens regeren in Israel?

Als soldaten niet uittrekken om het volk te verdedigen dan sterven Wachters voor deuren van winkeltjes en eettentjes. Als soldaten de opdracht niet krijgen om op te komen voor hun volk dan stervan ouders en kinderen in de straten van Israel. Ik heb nog nergens een serieuze, een logische redenering gehoord of gelezen voor de zogenaamde Israelische "zelfbeheersing". Het heeft geen enkele zin om de PA te vragen "de terreur te bestrijden", zoals ettelijke Israelische woordvoerders weer deden. Te vaak is bewezen dat de PA terreur IS en alle diplomatieke formules tesamen kunnen hieraan niets veranderen.

Wie luisterde naar de totaal ondiplomatieke taal die te horen was tijdens de conferentie van Hamassers in Teheran weet dat hun uitingen aan duidelijkheid echt niets te wensen overlieten. Israel....moest van de wereldkaart verdwijnen.

Wie door Israel rijdt en de versperringen ziet (het Hek) die daar opgaan "om de terroristen tegen te houden", krijgt een gevoel van claustrofobie, tevens van hulpeloosheid. Dat hek? Moet dat de razernij tegenhouden van een duidelijk verklaarde oorlog? Jazeker, men heeft ons de oorlog verklaard en wij zouden er goed aan doen de handschoen op te rapen, het heeft geen enkele zin te doen alsof er niets ligt voor onze voeten, die handschoen blijft een struikelblok en vriendelijke glimlachjes zullen aan de situatie niets veranderen. Situatie? Men is bezig ons ons land afhandig te maken via blackmail. Je land of je leven en dan....weet iedereen dat ook dit een leugen is want brokken land kunnen onze levens niet redden. Men moet geloven in de eeuwigheid van Israel om te kunnen zeggen dat er wel degelijk redden aan is. Israel is te redden maar Israel moet geloven dat strijd voor het Heilige Land gezegend zal worden. Hekjes kunnen niets uithalen, de raketten vliegen er overheen en de terroristen kruipen er onderdoor (tunnels), wapensmokkel gaat rustig verder door de zelfde tunnels....nee, wegkruipen in een grote, grote schuilkelder (zo groot is ons landje trouwens helemaal niet) waarin men Israel probeert te herscheppen zal niets uithalen. Wie de duizenden schuilkelders in Galilea aanschouwde kan nimmer vergeten dat op den duur....Israel begreep uit te moeten trekken. Het trok uit en veroverde de "onveroverbare" Golan.

Raketten. Dagelijks vliegen zij over het enorme grenshek dat Israel om Gaza bouwde en waarheen vliegen zij dan. Naar Gush Katif? Nee, dat bestaat nu enkel nog in onze herinnering. Zij vliegen thans vanuit de woestijn waarin het vroegere Gush Katif alweer verviel naar Israel's dorpen, kibboetsiem en zelfs steden (Ashkelon is een stad van meer dan 100 000 inwoners) in de Negev. Op den duur zullen ze ook nog wel verder vliegen en berichten over chemische lading die wel of niet in raketten zou zijn aangetroffen blijven hardnekkig verschijnen in het internet. Ook zonder chemische ladingen bleken de raketten voldoende om de Negev te hebben omgevormd tot een oorlogszone waar velen aarzelen naar toe te reizen, ook leveranciers waaronder leveranciers van grondstoffen voor industrieen. Kinderen willen niet meer buiten spelen, hun leerresultaten gaan achteruit, de mensen worden voortdurend gestoord in hun nachtrust, kortom, heel de Negev werd Gush Katif. Inplaats van Gush Katif voor altijd achter zich te laten schiep de regering Sharon een nieuw en heel veel groter Gush Katif, dieper het land in. Zelfs wanneer iedereen volhoudt en niet wegtrekt uit ons Zuiden dan nog is het al heel moeilijk om een gebied onder voortdurende beschietingen tot bloei te brengen. De Negev bestaat momenteel nauwelijks als leefgebied. Het werd een oorlogszone.

Plannen, om een zonne-energie installatie op te zetten in de Negev lijken niet langer uitvoerbaar, hetgeen ten zeerste te betreuren valt. Israel heeft immers de grondstof, nodig voor een dergelijke installatie (zonneschijn) in overvloed, daar in de Zuidelijke woestijn. Maar wie gaat een driehonderdvijftig miljoen dollar als eerste aanbetaling, op den duur een miljard dollar voor een uiterst gevoelige high tech industrie investeren in wat feitelijk een slagveld is? En wie maakt zich nog druk over "schone energie" wanneer de raketten hem om de oren vliegen? Er moet een einde worden gemaakt aan de krankzinnige terreur-oorlog want anders...dan zal die oorlog een einde maken aan ons bestaan hier.

Schiet het Israelische leger dan niet kordaat terug? Dit in het midden latend kan met zekerheid gezegd worden dat wat wij doen niet helpt. Gaza moet bevrijd worden van een moordend terreurregime, en niet enkel voor de Israeli's. Ook een Arabische bevolking die dan wel in vrede met Israel wenst te leven moet van hun terreurregime worden verlost. Israel kan niet voor haar plichten weglopen. Schermen met terminologie haalt niets uit. Onder het keurslijf van woorden dat de waarheid moet fatsoeneren blijft werkelijkheid onveranderd. Enkel daden kunnen een nieuw, leefbaar Midden Oosten scheppen.

Wiesje de Lange

Saturday, April 29, 2006

Lekker Culti

door Keesjemaduraatje
even een vraag aan het geachte lid van de redactieraad van de Moslimomroep: "vanaf welke leeftijd worden meisjes zich geacht te bedekken voor de onderzoekende blikken der mannen ?" Want dat viel me wel weer op vanochtend toen ik naar het bezoek van Hare Majesteit de Koningin in Almere keek. Dat er een rij meisjes en jongens op de trap stond om haar op te wachten en toen was er een negenjarig meisje bij met volle hoofdbedekking. Dat beschouw ik als een demonstratie van de ouders die tot ons willen zeggen: "wij zijn hier en we gaan ons niet aan jullie westerse perverse cultuur aanpassen en daarom gaat onze negenjarige dochter met hoofd-hals en schouders bedekt naar de Koningin." Verder was het een blanke Nederlandse vertoning. De omhelsing van Knuffel-Ali B. met de Koningin werd nog drie keer herhaald, hoewel dat twee jaar geleden heeft plaats gevonden, maar het is duidelijk dat de Nederlandse Middenklasse gevlucht is uit Amsterdam. Gevlucht voor een onmogelijk huurbeleid van de Sociaal-Democraten en voor de asociale stad überhaupt. Daar kan geen Ali en hoofddoek tegenop, om dat weer eens duidelijk te demonstreren. Maartje van Wegen was weer eens aan het slijmen en mompelen en kon ook de stemming er niet in brengen. Ze heeft niet eens iets gezegd over de kleding van de Koningin en de Prinsessen. Wat voor ontwerper en waar gekocht. Dat is bij Blauw Bloed op de zaterdagavond wel anders.

Gisterenavond was Marianne Weber, de koningin van het levenslied te gast bij Jürgen Raymann en die vertelde dat ze verliefd was geworden op een vrouw, na 50 jaar heterosexualiteit. Dat was natuurlijk goed nieuws en Jürgen wendde zich tot een meisje met hoofddoek in het publiek en sprak de woorden: " ja, ook de meisjes met hoofddoek vinden dat heel raar, maar dat kan, verliefd worden op een vrouw" . Dus de hoofddoek hoort er gewoon helemaal bij en moet opgenomen worden in ons straatbeeld en in onze Nationale Cultuur. Eigenlijk zouden Turkse en Marokkaanse meisjes vanaf negen jaar verplicht moeten worden een hoofddoek te dragen om te laten zien hoe tolerant Nederland is en helemaal niet bang voor de Islam als zodanig. Geen wonder dan ook dat Jürgen Raymann de Koningin uitgeleide mocht doen uit Almere om te laten zien dat het een hele gezellige Culti-dag was geweest.

Friday, April 28, 2006

Getraumatiseerde Palestijn

door Keesjemaduraatje

de twee laatste logs De psychologisering van Nederland en Homos, Lesbos, Hamas hebben toch wat met elkaar te maken en komen tesamen in de grandiose zin op Mevrouw Meulenbelt haar weblog, namelijk: " Tegelijk kon Jan verwoorden dat het heel belangrijk is om mensen niet als slachtoffers te benaderen, maar als sterke overlevers." Bovendien hebben ze de Jihad strijders duidelijk gemaakt dat ze het verleden moeten laten rusten. Dat durft ook niet iedereen tegen ze te zeggen.

Vandaag had ik bovendien een ontmoeting met mijn persoonlijke Gemeenteraadskandidaat en we kwamen tot de conclusie, dat het voor de D66 beter was als Rita Verdonk de VVD gaat aanvoeren, want Mark Rutte is zelf een halve D66-er en een redelijk mens en als er zo ' n haaibaai aan het roer staat komen er misschien nog een paar stemmen naarde D66 toe. Maar het is wel erg dat je vanuit zo'n negatieve benadering voor mevrouw Verdonk moet zijn.

Ik ga dus mee naar het congres van D66en dan zullenwe wel zien wat er uit komt. Op eengegeven moment moet de partij toch weer een beter image krijgen.

Wednesday, April 26, 2006

Homos, Lesbos, Hamas

door Keesjemaduraatje

ik weet nu niet meer voor wie ik nog meer respect moet opbrengen. Voor schietende Hamas strijders op een balkon, die op een echt mannelijke manier hun eer en waardigheid verdedigen door op het Ministerie van Gezondheid te schieten en daarvoor bestraft worden door een neo-liberaal reactionair Europees- en Amerikaans bewind dat helemaal geen geld meer wil geven aan een Hamas regering, dat "democratisch gekozen is". Of voor een homo en een lesbische feministe die ter zelfdertijd een "leiderschapstraining" voor Fatah- en Hamaskopstukken geven en als oefening de deelnemers "elkaar diep in de ogen laten kijken" en "...als je niets meer te zeggen hebt ben je gewoon stil met elkaar"

Nog een citaat uit de leiderschapstraining voor Hamas- en Fatah-terroristen: "Een man die in het leger werkt kan zijn challenge niet vinden. Wat zijn kernkwaliteit is: dingen onder controle houden. Wat hij doet als valkuil: de dingen nog meer onder controle houden. Waar hij allergisch voor is: mensen die de dingen niet onder controle houden. Maar in het leger is dat allemaal in orde. Dus wat zou hij moeten veranderen? Hij krijgt een challenge mee: letting go. Nee, dat voelt helemaal niet goed. Maar dat hoeft ook niet. "

Als je bedenkt dat de man die de training leidt, Jan Andreae, de oprichter van de eerste mannenpraatgroep in Nederland is, en homo, dan vind ik het al weer leuk. Dan denk ik: dit is het meest geheime wapen dat Europa naar de Hamas regering toe kan sturen.

"Dat je naar Gaza gaat om leidende mensen daar te vragen om elkaar aan te kijken, te voelen wat ze voelen, zich niet te schamen als ze huilen moeten? "

Tuesday, April 25, 2006

De psychologisering van Nederland

door Keesjemaduraatje

langzamerhand is Nederland gepsychologiseerd geworden. Als er een kind vermoord wordt, is het eerste dat gebeurt een traumateam naar de school sturen om de kinderen te helpen het verdriet te verwerken. Politieagenten die beschoten worden, krijgen psychologische hulp en moeten leren hun trauma te bespreken. Zonder enige wetenschappelijke onderbouwing zijn er een aantal stellingen die door iedereen in Nederland onderschreven worden en waar niet aan valt te tornen:

- Verdriet moet je niet oppotten
- Je moet over traumas praten
- Het verwerken van leed uurt lang
- maar je houdt er wel een litteken aan over

Als ik zeg "zonder wetenschappelijke onderbouwing" dan bedoel ik dat deze theorien niet te falcificeren zijn en ook niet door feiten te bewijzen. Als je namelijk zou zeggen: " ik heb vreselijke dingen beleefd, er nooit over gepraat en toch heb ik nergens last van", dan zit je "in de ontkenningsfase" , of er wordt gezegd: "dat komt dan nog wel". Als we onze cultuur vergelijken met de Japanse cultuur, dan kunnen we vaststellen dat de Japanner nooit ergens over praat en dat het aantal gestoorde figuren in die samenleving niet merkbaar hoger is. Uit eigen ervaring weet ik dat de Oost-Pruisen die na de Tweede Wereld oorlog naar West-Duitsland gevlucht zijn en heel veel verloren hebben, zowel bezittingen als gezinsleden, die soms verhongerden langs de kant van de weg, dat die na de oorlog gewoon weer verder gegaan zijn, zonder trauma teams en toch weer iets opgebouwd hebben.

Er is een overeenkomst tussen de manier waarop er over de samenleving gedacht wordt en de manier warop er over psychische stoornissen gedacht wordt. De maatschappij is maakbaar en dus zijn psychische ziektes geneesbaar. Het hele TBS-gebeuren is op deze gedachte gebouwd. Zeden- delinquenten moeten na een aantal jaren weer een kans krijgen in de samenleving. Het is dan ook geen wonder dat het TBS systeem nu onder zware kritiek onderhevig is, nu ook de maatschappij niet zo maakbaar is gebleken als de politici in de jaren zeventig dachten.

Des te vreemder is het als blijkt dat de managers van een TBS kliniek zelf niet eens geloven in de maakbare- en geneesbare mens. Als je in een niet nader te noemen TBS kliniek in Nijmegen die de laatste jaren regelmatig in het nieuws is geweest wegens weggelopen patienten, solliciteert, krijg je de vraag voorgelegd of je in je jeugd traumas hebt opgelopen. als je " ja" zegt, en wie heeft er tegenwoordig geen traumas, dan wordt je niet aangenomen. Blijkbaar gaan ze ervan uit dat traumas niet te verwerken zijn, terwijl ze zelf patienten als genezen naar huis sturen. Of ben ik nou te negatief?

Monday, April 24, 2006

Moedige Vrouw

ze is weer op de Gazastrook, maar ze heeft nog niet mijn weblog gelezen. Toch is de geachte afgevaardigde voor de SP in de Eerste Kamer der Staten Generaal een hele moedige vrouw. Op de Gazastrook durft ze eindelijk de waarheid te spreken. Een journaliste vroeg haar waarom Europa niet met Hamas wilde praten en toen zei ze: "Ik zeg dat ik wel snap waarom Hamas als terroristische organisatie wordt gezien, want dat waren ze toch ook, tenslotte. En ik ben ook tegen aanslagen op burgers. Maar dat doet Israel toch ook, die doodt ook burgers, valt ze uit haar rol van interviewster. Dat betekent toch niet dat het goed is als jij dat ook doet, zeg ik. Als je buren stelen heb jij dan een excuus?"

Chapeau

Sunday, April 23, 2006

Revolutie en de Media

De invloed van nieuwe media op Revolutionaire Bewegingen
Door KeesjeMaduraatje

Revolutionaire bewegingen maken goed gebruik van moderne media en mischien kan je zelfs zeggen dat er revolutie ontstaat doordat er een nieuw medium wordt uitgevonden. De uitvinding van de boekdrukkunst maakte het mogelijk dat er snel vlugschriften gedrukt konden worden en de bijbel werd snel vermenigvuldigd. Dat is een belangrijke stimulans geweest voor de Reformatie en de 80-Jarige Oorlog. Verder terug in de tijd wilde ik maar niet gaan. Daarna heeft elke revolutie zijn bijbehorend medium gehad. Domela Nieuwenhuis was de eerste organisator van massa-bijeenkomsten in Nederland. De Russische revolutie gebruikte propaganda per film. De Nazis gebruikten radio en film. De protesten tegen de Vietnamoorlog werden zo massaal doordat de gruwelijke beelden direct op TV waren te zien. De val van de Berlijnse Muur werd mede gestimuleerd doordat de Oost-Duitsers naar de westerse TV keken. De Roemeense Revolutie tegen Ceaucescu werd zelfs live op de TV uitgezonden. Na de TV is het Internet het belangrijkste medium geworden. De Islamitische Jihad wordt in grote mate op het Internet uitgevochten, met onthoofdingsfilmpjes die ter download op servers worden gezet. De Chinese overheid probeert het tij te keren door Internet te beperken, maar dat zal heel moeilijk worden. De volgende revolutie zal ongetwijfeld per Podcast, camera-mobieltje en weblog uitgevochten worden.

Het weblog heeft ongetwijfeld een revolutionair potentieel, omdat je iets terug kunt zeggen. Het is dus democratisch en interactief. Politici en revolutionairen die het medium goed gebruiken kunnen er een enorme kracht mee ontketenen. Juist het beperken van de reactiemogelijkheden maakt het medium ineffectief. Het is haast niet mogelijk een ondemocratische revolutie per weblog te stimuleren. Autoritaire politici hebben ook moeite met het medium. Femke Halsema (hoewel niet erg autoritair, maar wel ideologisch) moest haar weblog zelfs afbreken.


Saturday, April 22, 2006

Bureaucratische Ontruiming

De molens van de bureaucratie in Jerusalem
door Keesjemaduraatje

nu reageert Israel op een geheel andere manier op de aanslag in Tel Aviv. Er worden verblijfsvergunningen van vier Hamas Parlementariers in Jerusalem ingetrokken. Dat kan een precedent scheppen voor de toekomst. Elke keer als er een aanslag is, kunnen verblijfsvergunningen worden ingetrokken. De mensen die dat overkomt worden dan naar de Westelijke Jordaanoever uitgewezen. Op die manier wordt een status quo gecreeërd van een Joods Jerusalem en een Palestijnse westelijke Jordaanoever.

Toen Israel Oost-Jerusalem bezette, hadden de bewoners de kans Israeli te worden. De meesten hebben dat niet gedaan en kregen toen een permanente verblijfsvergunning. Nu kunnen die verblijfsvergunningen ingetrokken worden.

Het is waarschijnlijk, dat de nieuwe premier Olmert de plannen van Sharon doorzet en de Westelijke Jordaanoever gaat ontruimen. Daarbij hoeft hij niet te onderhandelen. Hij kan dat gewoon op eigen houtje doorzetten. De huidige muur wordt dan de grens.

Vanuit zionistische hoek wordt er tegen deze plannen geprotesteerd omdat ze geen Joods grondgebied willen opgeven. De Palestijnse leiders hebben een hele andere reden om er tegen te zijn. Ze zijn bang dat de Palestijnse bevolking, moe van de terreur van Hamas en de andere groepen, de status quo gaat accepteren en zeggen: "laat ons het beste ervan maken."

Tuesday, April 18, 2006

The wicked, the whacked and the wobble

door Keesjemaduraatje

Er zijn natuurlijk altijd mensen die in een heilig ideaal geloven en daardoor de realiteit niet zien. De eerste socialisten kan je daarom nauwelijks iets kwalijk nemen en misschien ging er zelfs wel een emancipatoire kracht van de eerste arbeidersbeweging uit. Heilige idealen hebben echter de vervelende neiging de gestalte van een diktatuur aan te nemen en dan is de onschuld voorbij. Daarna zijn er verschillende houdingen mogelijk en de houding die je dan inneemt bepaalt of je een gelover, een naïveling of een opportunist bent.

Diktaturen willen hun haatdragende ideologie altijd exporteren. In het geval van het "Real existierende Sozialismus" ging dat zelfs zo ver, dat terroristische groepen, zoals de RAF, die in het westen hun onheil verspreidden, gesteund werden vanuit de "Sozialistische Sovjet Republiken". Zelfs na 40 jaar Sovjet-diktatuur waren er in Nederland genoeg mensen die wilden onderhandelen, samenwerken of zich meteen overgeven. Wat bewoog deze mensen ertoe, niet alleen hun ogen te sluiten voor het onrecht dat heerstte, maar zelfs een "kritische dialoog" te willen voeren om de "positieve aspecten"van het socialisme te leren kennen?

Drie motivaties zijn hier te onderscheiden:

Querelanten
De querelanten zijn niet tevreden over hun eigen leven, geven de omgeving daar de schuld van en steunen dus alles wat dit neo-liberale, reactionaire en rechtse bewind ten val wil brengen.

Idioten
Door Lenin werden ze als "Nutzliche Idioten" afgedaan. De mensen die uit een soort naieve domheid altijd het goede willen zien en daarom de grootste diktaturen niet willen herkennen. Deze soort van meelopers is te vinden in de Christelijke Kerken.

De Angsthazen
Sommige mensen willen zich al meteen overgeven, voordat er een schot gelost wordt. Ze gaan dan "onderhandelen" om de vijand tot inkeer te bewegen. Chamberlain was zo iemand, toen hij met Adolf Hitler ging onderhandelen en daarmee Tsjechie aan de nazi's uitleverde. Ze redeneren dan dat het alleen maar erger wordt als er geen onderhandelingen gevoerd worden.

Nu het om de houding ten opzichte van Iran, Al Quaida en Hamas gaat zien we de drie types van overlopers weer terug. De Querelanten van de Internationale Socialisten, de SP en Groen-Links, die zowiezo tegen alles zijn en daarom alleen de VS bekritiseren. De nuttige idioten van de Ekklesia en de Kloosterkerk die nog geld gaan inzamelen voor de terreurgroepen. De Angsthazen van de WRR die vooral willen onderhandelen met de Hamas om "het niet nog erger te maken".

Tot welke categorie behoort de geachte afgevaardigde van de Socialistische Partij in de Eerste Kamer? Graag jullie commentaren in de comments hieronder.

Monday, April 17, 2006

Kraken als Klassenstrijd

De Krakers waren de Eerste Neo-Liberalen
door Keesjemaduraatje

de laatste dagen is me opgevallen dat het moeilijk is geen kraker meer te zijn. Als we het uitgegraven zand weg gaan brengen, is de verleiding groot het ergens op een landje te pleuren in plaats van 5 euro per lading te betalen. Als het grint op is, tijdens het storten van een fundament is mijn eerste neiging even rond te gaan rijden om te kijken of er ergens grint ligt. Als het fundament een beetje scheef is, zeg ik: "dat maakt niet uit, ik ben kraker". Tot mijn jongste zoon zegt: "je bent geen kraker meer, je bent burgerlijk". Gelijk heeft ie, gelukkig wel.

Veel politieke krakers voelden zich tot het proletariaat behorend en dachten met een socialistische strijd bezig te zijn. Met het echte proletariaat in de Indische Buurt voelden ze zich echter nooit zo erg verbonden. Op een gegeven moment ben ik eens gaan kijken uit wat voor gezinnen deze krakers kwamen en dat bleken allemaal middenklasse gezinnen te zijn. Geen één kwam er uit een arbeidersgezin. Zelfs een dochter van een hooggeplaatste directeur van de KLM woonde onder mij, en die dochter is later als juriste bij de VN gaan werken.

Wat bewoog deze Middenklasse kinderen bij een gewelddadige beweging mee te doen en huizen te veroveren in plaats van op Uilenstede op een Studentenflat te gaan wonen? Was het klassenstrijd?
Volgens mij was het wel klassenstrijd, maar vooral voor hun eigen klasse. Na 1970 konden veel mensen gaan studeren. Ook kinderen van de arbeiders en lage middenklasse. Vaak hadden die meer geld door hun studiebeurs dan kinderen van ouders die het maar net konden betalen. Maar studeren deden we. Echter in Amsterdam aangekomen, bleek de woningmarkt gesloten te zijn en er was geen plek voor ons onder de zon. De Sociaal-Democraten die toen al 35 jaar aan de macht waren in Amsterdam hadden met hun bekrompen Woningbouwverenigingen en GDH (Gemeentelijke Dienst Herhuisvesting) de boel dermate verziekt, dat het bijna onmogelijk was om aan een woning te komen. Terwijl er wel hele straten leeg stonden.

In die zin zijn de krakers de eerste neo-liberalen geweest, die de sociaal-democraten er van langs hebben gegeven. Het waren in feite de middenklasse kinderen die de stad veroverden en een belofte waar wilden maken die al twee generaties lang was doorgegeven van ouders op kind. De ouders hadden door de Tweede Wereldoorlog geen opleiding kunnen afmaken en moesten meteen gaan werken en Nederland opbouwen en nu waren wij aan de beurt. Aan de kant!

Een aantal mensen die ik toen heb leren kennen zitten nu op hoge posities in de Wetenschap, Politiek en Media. Fortsetzung des Kampfes mit anderen Mitteln!!!

Nieuwbouwwijk

Het burgerlijke leven in een nieuwbouwwijk
door Keesjemaduraatje

Vandaag kwam Toon hier langs om te kijken hoe het ging met het leggen van het fundament voor de tuinmuur. De opa van Percy was er ook bij en die vertelde meteen een paar interessante details over het leven in de buurt. Eén van buren van de Christenen hiertegenover had het zelf gezien, diep in de nacht was "de Gehandicapte" naar de rand van de beek geslopen en had een boom aangezaagd, omdat de bladeren hem storen. En nu zijn er al op een paar auto's krassen gemaakt.
De Gehandicapte had zelf tegenover één van de buren toegegeven dat hij het gedaan had, maar hij dacht dat niemand het toch kon bewijzen.

We dachten al dat die man gestoord was, want toen we eergisteren even met de auto en aanhanger op de parkeerplaats het wegverkeer belemmerden, kwam de Gehandicapte net aangereden en wilde meteen de politie al bellen omdat we voor zijn Gehandicaptenparkeerplaats stonden.

Zo kwamen we er meteen achter dat er hier vroeger een gezelig buurtleven moet hebben geheerst, want tijdens één van de verjaardagsfeesten was de Opa van Percy gebrouilleerd geraakt met de Gehandicapte. Nu gaan er in ons rijtje twee gezinnen weg, waaronder de Opa van Percy, dus we kunnen weer beginnen met de opbouw van een zinvol buurtcontact. Ik hoop dat het mensen met kinderen zijn, want hier spelen de laatste tijd erg weinig kinderen op straat.

Sunday, April 16, 2006

De Linkse Kerk preekt weer

Het toffe Wij-Gevoel van Ronald Pasterk

Nu, bijna 4 jaar na de moord op Pim Fortuyn, heeft de Linkse Kerk eindelijk weer opnieuw zijn zelfvertrouwen teruggevonden. Ongetwijfeld mede door de goede opiniepeilingen van de afgelopen tijd die zelfs een linkse meerderheid mogelijk zouden maken. Vergeten zijn de afgelopen jaren waarin zelfs Groen-Links en SP meededen met het moslim-bashen en inburgerings-eisen gingen stellen. Vergeten de tijd dat Femke Halsema zelfs de WW wilde beperken. Nu is het tijd om weer terrein terug te winnen. Ronald Plasterk voelt het feilloos aan en kwam met de klap op de vuurpeil, in het programma Buitenhof van vandaag. Hij gaf een commentaar op het WRR-rapport over de grote mogelijkheden van het "Islamitisch Activisme".

Nu verwijt hij de grote drie anti-Islam commentatoren, Afhsin Ellian, Sylvain Ephimenco, en Ayaan Hirsi Ali, dat ze vroeger islamitisch opgevoed zijn en daarom zo fel reageren. Als ik zoiets over een moslim zou zeggen, zou ik zeker voor racist worden uitgescholden. Maar Ronald niet. Ronald heeft zich al overgegeven. Straks komt Wouter aan de macht, denkt ie, en dan moeten we toch een lekker gaan onderhandelen met Hamas en met de Hofstadgroep.

Saturday, April 15, 2006

Praten tegen een muur

Niet Nader tot U
door Keesjemaduraatje

ik was er dus helaas niet bij vandaag toen de Grote Volksschrijver ter aarde werd besteld. Een hooggeplaatste Dame uit Amsterdam had me wel gevraagd mede te komen naar Machelen, teneinde het festijn van nabij te aanschouwen en daaropvolgend heel veel te drinken. Dat drinken wilde ik nog wel doen, maar ik had een neuro-chirurg en een popster uitgenodigd met mij en mijn twee zonen een fundament te graven, voor het vervaardigen van een tuinmuur.

Vanochtend was ik reeds zeer vroeg opgestaan om op tijd de gehuurde aanhangwagen op te kunnen halen. De Neuro-Chirurg was al om 8.30 precies bij ons woonhuis aangekomen en begon meteen als een ervaren grondwerker enorme hoeveelheden zand in de kruiwagen te laden.
De popster kwam, zoals afgeproken om 11 uur aan en kon ook meteen aanpakken, zodat we reeds om 14.00 eigenlijk alle grond weggegraven hadden. Het fundament werd naar Duitse maatstaven uitgediept, namelijk 80 centimeter diep en het wordt volledig met beton volgestort. 9 meter maal 30cm maal 80 cm, dat is ruim 2 kuub grond die vandaag weggesleept werd. Dat wordt een fundament dat alle andere fundamenten overbodig maakt.

Ik zeg nog tegen de Neuro-Chirurg: kom we gaan koffiedrinken. Maar hij wilde gewoon doorgaan met scheppen. Hij heeft een enorme conditie.

Op weg naar de Praxis om de betonmolen op te halen, hebben we met de popster nog gediscusieerd over het lijden van het Palestijnse Volk. Mijn zoon en ik waren van mening dat het volkomen terecht is dat de Staat Israel is ontstaan en dat het onlogisch is alleen op die staat kritiek te hebben. Noem eens een staat die zonder bloedvergieten is ontstaan. Hoor je ooit de SP klagen over het onterechte bestaan van Libanon of Egypte? Die zijn ook op een gewelddadige en vreemde manier ontstaan. Dus dat hadden we ook weer besproken.

Terug bij de woning, zagen we dat de uitvaart van de Grote Volksschrijver ook in rust en waardig verlopen was. De thuisblijvers hebben weer eens ongelijk gekregen. We moeten verder zonder hem, maar we kunnen ons troosten met een omvangrijk oeuvre dat ons mag troosten en ons vrolijk stemt.

BEKENTENIS
Voordat ik in de Nacht ga die voor eeuwig lichtloos gloeit,
wil ik nog eenmaal spreken, en dit zeggen:
Dat ik nooit anders heb gezocht
dan U, dan U, dan U alleen.

Friday, April 14, 2006

Nasr Abu Zayd

De verlichte ideeen van een dissident.
door Keesjemaduraatje

Het stond vanmiddag in het NRC, het nieuwe rapport van de WRR, is mede vormgegeven door en geinspireerd op de geschriften van Nasr Abu Zayd (2006, Reformation of Islamic Thought. A Critical Historical Analysis). Dit is een uit Egypte gevluchte schriftgeleerde, die het in Egypte zo bont gemaakt heeft, dat hij gedwongen werd zich te laten scheiden van zijn vrouw, als teken van het feit dat hij volgens de Moslimbroederschappen geen moslim meer genoemd mocht worden en dan mag je ook niet met een moslim vrouw getrouwd zijn. Abu Zayd heeft dit vonnis terecht opgevat als een eerste dreiging met moord en is er vandoor gegaan. De Nederlandse regering heeft hem eerst aangeraden niet te veel in de publiciteit te treden, om het ook in Nederland niet helemaal met de Islamitische Kerk te verbruien. We willen tenslotte hier allemaal gezellig samenleven, zonder veel interne spanningen. Hij heeft zich lange tijd hier stil gehouden, tot vorige week, toen het WRR rapport uit kwam.

De levensloop van Nasr Abu Zayd laat eigenlijk al zien wat er met afvalligen in de moslimwereld gebeurd: rechten worden hen ontnomen en ze worden bedreigd met de dood. Zijn levensloop spreekt het WRR rapport dan ook tegen. Van de Moslimbroederschappen is helemaal geen modernisering of democratisering te verwachten.

Thursday, April 13, 2006

Voor eigen Erf

Niets opdringen
door Keesjemaduraatje

nog even een paar citaten uit de conclusie van het WRR rapport. Ik ga niet de hele lappen tekst hier kopieren, maar laat alleen dat staan waarover ik iets wil zeggen:

...In de huidige sfeer van confrontatie bestaat weinig aandacht voor wat er werkelijk plaatsvindt aan de andere kant; wat overheerst is sjabloondenken.

Dan kan ook worden onderkend dat de islam in politiek en juridisch opzicht potentieel wel degelijk een belangrijke rol kan spelen in de ontwikkeling van moslimlanden. Het aansluiten bij endogene ontwikkelingen die democratie en mensenrechten bevorderen, kan op de langere termijn tot duurzamer resultaten leiden dan pogingen deze van buitenaf op te leggen.
...

Deze benadering vergt echter wel een cultuuromslag, in de zin dat wordt erkend dat de islam een belangrijk voertuig kan zijn voor het realiseren van democratie en mensenrechten. De cultuuromslag betreft eveneens aanvaarding van de mogelijkheid dat deze universele waarden in moslimlanden (vooralsnog) andere uitwerkingen kunnen krijgen dan in westerse samenlevingen gebruikelijk is.
.....
Het Westen bezit geen monopolie op de interpretatie van universele mensenrechten, noch op het gedrag dat daarmee in overeenstemming is.

Einde citaten.
Dus voor de goede lezer is duidelijk geworden dat we niets op mogen dringen, dat mensenrechten door verschillende culturen verschillend geinterpreteerd mogen worden en dat het Westen dus geen monopolie op interpretatie van Mensenrechten heeft. Als je niet zo denkt, dan doe je aan sjabloondenken. Dat schijnt fout te zijn.

Helaas worden er geen Wetenschappelijke feiten aangedragen ter staving van deze sjabloon theorien, want in de lijst van Moslimlanden die in de appendix staat en waarin de burgerlijke vrijheden in die landen gemeten worden, staat er niet één die kan tippen aan een Europees land. Dus waar is die positieve invloed nu, vraag ik me dan af.

Complaint Management

naar ITIL
door Keesjemaduraatje

ik ben nu gewend aan een volkomen gestructureerde manier van werken in de Information and Communication Technology. Als we een verandering in het systeem aan willen brengen, gaan we eerst een "Change" inleggen, die goedgekeurd moet worden door het Changecommitee. Soms wil de klant ook nog een woordje meespreken. als de klant plotseling belt en zegt zet effe dit of dat nippeltje naar links, dan vragen we: "heb je daar een changerequest voor? als we de klant goedgezind zijn, dan zeggen we: "ik zal even een change request voor je inleggen".

Na het inleggen van een change request hoor je niets meer. Soms merk je plotseling dat het werk is uitgevoerd en dan ben je blij. Ik kon vanuit India niet bij bepaalde systeemcomponenten en legde een change in voor de toegangsberechtiging. Nooit meer iets van gehoord, tot ik op een dag navraag deed, ik was alweer in Nederland, en bleek dat de change reject was. "Without satisfaction of the customer". Mooi dan. Dus ik legde een "Complaint" in. Je moet de vijand verslaan met zijn eigen wapens.

Na nog twee weken, ik ben alweer een maand terug uit India, krijg ik een email, waarin staat dat er nog een Complaint open staat, dat ik wordt geadviseerd die te sluiten. Dus ze zijn zelfs te beroerd de Complaints die ik inleg, en die niet behandeld worden, zelf te sluiten.

Het enige dat ik nu nog kan doen is een complaint over een complaint inleggen.

Christelijke homofiele asielzoeker

Kom maar binnen
door Keesjemaduraatje

als je nu een kans wil maken, dan kan je je als asielzoeker het beste homosexueel noemen en tegelijkertijd tot het christendom bekeren. Eén van de klasgenoten van mijn zoon zit in Ter Apel om naar Syrië uitgewezen te worden. Die is al Christen en nu heeft hij nog een tweede kans. Kan toch niemand controleren. Het is wel een probleem, want als we nu alle Christelijke homo's van Syrië, Egypte en Iran moeten huisvesten, dan moeten we de Markerwaard uitpolderen en een tweede Almere bouwen. Goed voor de economie.

Het kranzinnige van de afgelopen week, is dat de voorstanders van een tolerante dialoog met de Islam, die vinden dat de Islam zo gek nog niet is, tegelijkertijd vinden dat Minister Verdonk de homosexuele asielzoekers moet binnenhalen en dat het een schande is dat die mensen naar zo'n gevaarlijk land terug gestuurd gaan worden. Ik vind: je bent voor het één of voor het ander. Je kan niet voor de Islam zijn en vinden dat die landen ook nog gevaarlijk voor homo's zijn.

Dynamiek in islamitisch activisme

aanknopingspunten voor democratisering en mensenrechten
Commentaar op het WRR rapport
door Keesjemaduraatje

Het nieuwe rapport van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR)is 234 bladzijdes groot en dat is teveel om in één keer te becommentarieren. Ik zal er een paar citaten uithalen en daar mijn politiek incorrecte commentaar op geven. Later dan meer.

Eerst even een citaat:
Aanknopingspunten
De bevinding van het rapport is dat het islamitisch activisme wel degelijk aanknopingspunten biedt voor democratisering en mensenrechten. Ieder van de drie onderzochte dimensies toont ten aanzien hiervan een grote verscheidenheid en dynamiek. Hoewel het om fragiele aanknopingspunten gaat, en er ook nog veel onzekerheid bestaat, is het onjuist te veronderstellen dat 'de' islam in algemene zin haaks staat op acceptatie van democratie en mensenrechten.

"Het niveau van het islamitisch-politieke denken laat zien dat er inderdaad veel denkers zijn die belangrijke principes voor de inrichting van de staat, zoals de scheiding van kerk en staat, democratie, rechtsstaat en mensenrechten, afwijzen als strijdig met de islamitische beginselen en de suprematie van het islamitisch recht. Maar naast deze beeldbepalende opvattingen manifesteren zich ook steeds meer denkers die deze principes juist op islamitische gronden nastreven. Zij keren zich tegen dogmatische benaderingen die stellen dat de voorschriften van de heilige bronnen naar de letter moeten worden nageleefd. Eerder gaat het hun om de geest en de zeggingskracht van deze bronnen voor de huidige omstandigheden. Denkers met dergelijke opvattingen zijn inmiddels in veel moslimlanden te vinden, bijvoorbeeld in Indonesië, Maleisië en Egypte. Het vernieuwende denken komt zelfs voor in Iran, het land dat nu een kwarteeuw ervaring heeft
met een islamitische theocratie."

Alle boodschappen die de schrijvers van het WRR rapport willen overbrengen zitten in dit citaat.
1) Veel islamitische denkers wijzen belangrijke principes zoals:scheiding van kerk en staat, democratie, rechtsstaat en mensenrechten af.

2) Maar er zijn ook tendenzen te zien van stromingen binnen de Islam die juist wel mensenrechten willen invoeren

3) Laten we die tweede stroming nu steunen

4) Daarom moeten we niet provoceren en met de positieve krachten in gesprek blijven.

Tot zover de samenvatting. Ik wil het nu niet gaan hebben over de vraag of het rapport wetenschappelijk verantwoord is, omdat je die vraag bij alle politicologische- en sociologische rapporten kan stellen. Meestal is het antwoord nee, omdat er geen duidelijk voors en tegens worden opgeschreven, waaruit een keuze wordt gemaakt.

Ik wil wel een vergelijking maken met de houding ten opzichte van de Sovjet-Unie. Toen waren er ook halfzachte "weg-met-ons-theologen" die vonden dat er ook positieve elementen inzaten en dat we vooral in gesprek moesten blijven. Pas door het ingrijpen van de Paus en Ronald Reagan zijn we van die diktatuur afgekomen. De Ukelele der Kerken was nog in gesprek verwikkeld, toen de stakers in Gdansk al voor hun vrijheid vochten. Zonder hulp van mevrouw Duisenberg en Maarten van Traa uiteraard.

Het probleem is wel dat we nu minstens twee vijanden hebben. De Moslimbroederschappen, door de schrijvers van het WRR rapport eufemistisch Islamitisch Activisme genoemd (Wijnand Duijvendak is ook een activist), aan de ene kant en de Islamitische diktaturen als Pakistan, Iran en Saoudi Arabië aan de andere kant. De enig overgebleven vrije wereldmacht werkt aan de ene kant samen met de Islamitische diktaturen terwijl zijn burgers aan de andere kant door de Islamitische terroristen worden opgeblazen. We zouden met geen van beide moeten samenwerken of onderhandelen, totdat de democratie is ingevoerd. Helaas vanwege allerlei grondstof- en machtsproblemen is dit niet mogelijk. Geloof me, in de tijd van het communisme leek dit ook onmogelijk en nu zijn bijna alle diktaturen verdwenen als sneeuw voor de zon, zonder onderhandelen en theedrinken. Diktaturen willen helemaal niet onderhandelen.

We moeten eerst eens erkennen wat democratie is en wat mensenrechten zijn. Daarna alles stimuleren wat goed is en alles isoleren wat slecht is. Dus Hamas blijven isoleren, omdat ze ondemocratisch zijn. Raketten afschieten op burgers is per definitie tegen alle conventies. Dan hoeven we daar echt geen steun aan te geven. Terwijl we kritische schrijvers en journalisten in die landen moeten ondersteunen.

Wednesday, April 12, 2006

De Stichting ISRAA

De vele gedaantes van een veelkoppig monster
Door Keesjemaduraatje

vanochtend lag er dus een brief in de bus van de Stichting ISRAA, gericht aan een mij onbekende man met een arabische naam. Het adres klopte maar de naam niet. Ik ging eens kijken op het Internet en ja hoor. De Stichting...

(wacht ff even die brief naar de geadresseerde brengen)

De Stichting ISRAA is de opvolger van de Stichting Al Aqsa, die negatief in het nieuws gekomen is door de steun aan de Islamitische Jihad in de Palestijnse gebieden. Dus in mijn omgeving zijn mensen actief of krijgen tenminste brieven van een stichting waar mevrouw Duisenberg heel blij van wordt. Leuk. Ik verdacht eerst de aardige Iraakse asielzoeker hier naast, maar dat was weer een reactionair vooroordeel van mij, want die was het niet. Het is een paar huizen verder.

Ik ging eens op de website van de kamer van Koophandel kijken wie er in het bestuur van die Stichting zit en kwam al gauw op een adres in Almere uit. En als je daar op zoekt kom je bij de
www.stichting-isbi.nl . Als je die stichting weer opzoekt dan kom je weer bij andere mensen en na een half uur zoeken heb je de gehele gastenlijst van NOVA en Netwerk op je PC opgeslagen.

Ik vertelde het op mijn werk en de collega's zeiden: dat moet jouw weer gebeuren. "Gelukkig dat Anja jouw weblog elke dag leest, anders zou je niet meer weten waarover je moest schrijven."
Inderdaad.

De WRR is gelukkig niet zo ver gegaan en heeft gewoon een paar positieve mensen geinterviewd en vanuit hun ivoren toren een relativerende kijk op de gemoederen los gelaten. Ik wens ze er veel succes mee en ik hoop dat ze gelijk krijgen. Er hoeft maar een klein bommetje ergens te ontploffen en de kans dat dat nog een keer in Nederland gaat gebeuren is groot en het gehele opbouwende werk van deze goedbetaalde meelopers is weer teniet gedaan en we kunnen weer opnieuw beginnen. Ik ben benieuwd wie Premier Balkenende dan weer gaat bezoeken. Waarschijnlijk heb ik zijn naam al ergens bij de Kamer van Koophandel zien staan als lid van een Comitee tot bevordering van Weduwen en Wezen in de "Palestijnse Gebieden".

Monday, April 10, 2006

Reve

Onbegrepen Schrijver
door Keesjemaduraatje

Gisteren heb ik tot diep in de nacht naar alle herhalingsuitzendingen over Gerard Reve gekeken en heb me af en toe flink geërgerd. De grote Nederlandse Volksschrijver wordt nog steeds niet goed begrepen. De politiek correcte NOVA redactie had Mulisch uitgenodigd die heel sluipende negatieve opmerkingen maakte. Wouter van Oorschor zei heel terecht dat het hem verwonderde dat Mulish daar zat, aangezien de schrijver ruzie had met Reve. Er werden weer veel opmerkingen gemaakt over het vermeende racisme van Reve. Niemand kon een uitleg geven die bevredigend was.

Dan zal ik het maar doen. Gerard Reve en W.F. Hermans zijn de enige twee Nederlandstalige schrijvers die in de schaduw van Louis Ferdinant Celine kunnen staan en zich door deze Franse schrijver hebben laten inspireren. Celine was de eerste die spreektaal in de literatuur invoerde en die een cynische en negatieve kijk op de mensen en het leven kon omvormen tot een literaire stijl. Reve en Hermans beschouwen zich als navolgers van deze Franse grote schrijver.

Celine mocht na de oorlog niet meer in Frankrijk publiceren, omdat hij tijdens de oorlog antisemitische pamfletten had geschreven.

De uitbarsting van Reve in 1975, over zwarte mensen, moet als poging op Celine te lijken worden gezien.

Er is nog een tweede veel praktischer verklaring, die er op neer komt dat het niet uitmaakt hoe er over je gesproken wordt, als er maar over je gesproken wordt.

De derde verklaring is dat Reve zich van de Sociaal-Democratie wilde losmaken, net als veel Nederlanders die in het buitenland wonen en dan terug komen en zich verwonderen over de bende die het geworden is.

Vele verklaringen voor een optreden dat begeleid werd door een jonge Andre Haakmat, die later overigens Minister werd in de regering Bouterse, waarbij 11 mensen werden doodgeschoten. Maar dat zijn slachtoffers van een linkse regering en dat is niet zo erg voor de NOVA. Daar werd dus geen woord aan vuil gemaakt. Evenmin aan de voorliefde van Mulisch voor Fidel Castro, waar hij zich nooit voor heeft moeten verantwoorden.

Maar toch een hele fijne avond, want Reve beheerste het TV-aanbod.

Sunday, April 09, 2006

Islamofobie

Gelezen op het weblog van de geachte afgevaardige van de Eerste Kamer der Staten Generaal, mevrouw Anja Meulenbelt:
Dagblad Trouw
"
Na de moord op Theo van Gogh is die behoefte om van me te laten horen weer helemaal aangewakkerd. Het eerste wat ik dacht was: dit doet de positie van moslims in Nederland geen goed. En je zag het ook gebeuren: er was natuurlijk, door 11 september, al angst voor moslimextremisme, maar sinds die moord is er hier echt sprake van islamofobie. Het is een rechtstreekse vertaling van al die fobieën die we dertig jaar geleden ook al te lijf zijn gegaan. Antisemitisme, seksisme, homofobie* Ik dacht: moeten we dan echt weer helemaal opnieuw beginnen? Kennelijk wel. Goed, besloot ik toen, dat moet dan maar. Het was de hoogste tijd om me er weer eens tegen aan te gaan bemoeien."
"
Dus dat is het eerste wat Anja dacht: "arme moslims". Ze dacht niet "oh, wat erg voor de familie", of "oh, wat erg dat nu al columnisten en cineasten gevaar lopen voor hun kop geschoten te worden"
Verder: er is sprake van islamofobie en dat is een vertaling van fobieën die we dertig jaar geleden te lijf zijn gegaan: Antisemitisme, seksisme, homofobie. Heel interessant dat ze er zelf op komt, want alle drie antisemitisme, seksisme en homofobie, worden op dit bij uitstek gedragen door de moslim-fundamentalisten. Geen mens haalt het in zijn hoofd nu antisemiet te zijn, behalve moslim-jongeren. Bovendien was dertig jaar geleden ook al haast geen mens antisemiet.

Ik vind het heel erg dat mijn vader destijds met gevaar voor eigen leven het verzetsblad Trouw heeft rondgebracht in de stad Enkhuizen en sindsdien het dagblad Trouw als verzetskrant te boek staat, terwijl nu 60 jaar later een islamofasciste met haar portret en prietpraat het blad ontsiert.
De slappe hap van de Oekelele der Kerken heeft het blad blijkbaar overgenomen.

Goedemorgen Anja

Datum & Tijd: Apr-09 11:22:46 IP Adres: 83.244.6.176
Aantal pagina's: 2 Bezoekduur: 00:00:36
Aantal bezoeken: 4 (Terugkerende bezoeker) Taal: Nederlands
Land: Israel Locatie:
Organisatie: Palestine Telecommunications Company (paltel)
Best. Systeem: Windows XP Browser: Microsoft Internet Explorer 6.0
Resolutie: 1024x768 Kleuren: 32 bit realistische kleuren
Ingangs pagina: http://keesjemaduraatje.web-log.nl/
Referrer URL: http://www.peterbreedveld.com

Intussen op de Gaza strook

gelezen op het weblog van de geachte afgevaardige van de Eerste Kamer der Staten Generaal, mevrouw Anja Meulenbelt:

"Al jaren volg ik de wederwaardigheden van Fatma's familie als een spannende soap. Haar zusje is getrouwd voordat ze haar opleiding als verpleegkundige afhad. En je ziet wat daar van kan komen: de man die zelf werkloos is verdraagt het niet als Huweida zit te studeren en saboteert haar zoveel mogelijk. Ze krijgt geen cent van hem om haar studie af te maken of voor de taxi om naar de universiteit te gaan. Dus spannen de vrouwen van de familie samen en leggen wat geld bij elkaar zodat Huweida door kan gaan met studeren, wat ze zoveel mogelijk doet als haar man niet thuis is. Wat Fatma betreft gaat haar zusje scheiden zo gauw het kan, maar daar zijn de mannen van de familie tegen en dan wordt het moeilijk, want Huweida is met een neef getrouwd, en als ze gescheiden is maakt ze weer deel uit van de familie van haar vader, zonder hun ondersteuning is een scheiding niet te doen. Maar haar studie geeft ze niet op. "
(tussen de regels door bevestigd Anja wat de Islamcritici de hele tijd zeggen.)

"Nu er geen intifadaslachtoffers meer zijn, kan er meer aandacht kan komen voor de 'gewone' gehandicapten, waaronder ook veel ouderen."
(Dat er geen Intifada slachtoffers zijn is te danken aan de terugtrekking van Israel. Intussen gaan de Palestijnen door met het afschieten van raketten.)

"We bezoeken een werkplaatsje waar een groep mannen een korte opleiding volgt om gouden en zilveren sieraden te maken. De meesten van hen zijn voormalige gedetineerden, die opnieuw aan het werk moeten, plus een man in een rolstoel."
(ex-gedetineerden, betekent in gewoon Nederlands: ex-terroristen, die met o.a. geld uit de Kloosterkerk in Den Haag (wie gaat daar ter kerke?) omgeschoold moeten worden. )

"De opwinding van de cartoonrellen is allang gaan liggen, die paar idioten die buitenlanders wilden kidnappen zijn tot de orde geroepen, Fatah en Hamas zijn het er over eens dat ze moeten zorgen voor de veiligheid van buitenlanders en hebben daar een oproep voor gedaan."
(Anja bagatalliseert weer eens. )

De Wad-Schipbreuk-Methode

Welke Politicus past bij mij?
door Keesjemaduraatje

Eigenlijk zouden we de politicus die onze stem waardig wil zijn op de volgende manier moeten uitkiezen:
Stel je voor dat je een week op een charterzeilschip hebt gewonnen en je zeilt van Enkhuizen, via de Afsluitdijk naar het Noorden. Op de waddenzee zie je plotseling een rubberbootje drijven van iemand die schipbreuk heeft geleden en die daar ronddobbert. Als jullie dichterbij komen zie je een politicus in de reddingsboot zitten. Jullie trekken de politicus aan boord en dan is er intussen laagtij en jullie liggen met de zeilboot op het droge, midden op de Waddenzee. Er zit niets anders op dan de nacht in de stuurhut drinkend en verhalen vertellend door te brengen. De politicus verteld over zijn/haar jeugd en luistert ook naar jouw verhalen.

Wie is die politicus?

Met wie kan je je voorstellen een hele nacht in een scheepshut te zitten zonder je opgelaten te voelen?

Jan Marijnissen: ja gezellig
Agnes Kant: ja gezellig
Gerrit Zalm: leuk
Lousewies van de Laan: heel gezellig
Femke Halsema: beetje ongemakkelijk
Wouter Bos: weet je niet precies
Andre Rouvoet (Christen-Unie): past niet
Jan-Peter Balkenende: ongemakkelijk
Boris Dittrich: ja gezellig
Alexander Pechtold: dolle pret
Rita Verdonk: alsjeblieft niet
Mark Rutte: Ja leuk, kom maar binnenboord
Jan-Hein Donner: geeft college

Saturday, April 08, 2006

Onderwijs

Modernisering van het Onderwijs
door Keesjemaduraatje

Jullie, politiek incorrecte webloglezers, hebben de grote eer als eerste kennis te nemen de voorstellen die ik aan de Minister van Onderwijs in het Nieuwe Kabinet Lousewies ga doen. Graag veel commentaar hier onder en niet alleen schelden van neo-reactionaire zak enzo, want dat weet ik intussen wel.

Het nieuwe Onderwijsbeleid zal als zwaartepunten Professionalisering, Marktwerking en Individualisering hebben.

Inleiding
Ik was erg teleurgesteld, toen ik na 15 jaar afwezigheid er achter kwam dat het Nederlandse Onderwijs nog steeds niet gemoderniseerd was, ondanks allerlei maatregelen zoals leerhuis, VMBO en nieuwe HBO. In 1970 werd er al gesproken over projectonderwijs en nu is het nog steeds niet ingevoerd. In het bedrijfsleven kan je allerlei deelmodules voor software en IT cursussen volgen en per Internet afsluiten. (MCSE, CLP etc). Mijn zoon moet het hele programma Duits volgen, hoewel hij beter Duits spreekt en schrijft als de lerares. Er bestaan geen mogelijkheden dit deel van het examen alvast af te sluiten. Er zijn hoogbegaafde kinderen die in de tweede klas van het VWO al een examen wiskunde zouden kunnen doen. Terwijl ze sociaal zwakbegaafd zijn, maar dat wordt helemaal niet waargenomen. Mijn kinderen krijgen op school nog steeds geen les on Word en Excel, terwijl dat tot de basisvaardigheden in elk bureau hoort. Waarom niet? Omdat de leraren het niet beheersen. Nog steeds niet.

En ik ben echt niet zo'n freak die denkt dat de PC de oplossing voor alles is. Ik vind drama en Maatschappijleer net zo belangrijk, maar die vakken zijn na 25 jaar nog steeds een ondergeschoven kindje. Terwijl je bij een doorsneebaan in een call-centre of een helpdesk echt veel meer hebt aan sociale vaardiheden dan aan de stelling van Pythagoras.

Ouderwets
Heb je er ooit over nagedacht waarom je Frans in de eerste, en Duits pas in de tweede klas van de Middelbare school krijgt? Vroeger kreeg je al Frans in de vijfde klas van de lagere school. waarom?
Omdat de elite in Nederland in de 19e eeuw Frans sprak. Nog nooit is een Minister op het idee gekomen dat eens te veranderen. Veel mensen krijgen 6 jaar Frans op school en kunnen niet meer dan tijdens hun campingvakantie Du Pain, Du vin et Du Boursin bestellen. Terwijl ze voor jun werk wel vaak naar Duitsland moeten en daar staan te stoethaspelen, omdat ze maar twee of drie jaar Duits hebben gehad.
Waarom wordt in de hoogste graad van Middelbaar onderwijs Grieks en Latijn gegeven? En nou niet zeiken van algemene ontwikkeling en logisch denken enzo. Het antwoord is dat de knapste leerlingen vroeger voor dominee of priester werden opgeleid. Dus een stukje Middeleeuwen nog steeds op onze scholen en niemand die er over nadenkt dat eens aan te passen. Terwijl er nog steeds niet goed Informatica wordt gegeven en nu hoeft het ook al haast niet meer, want mijn baan is allang in India voor een derde van de kosten neergestreken. Nu zou je al kunnen beginnen om Design en Service (ITIL) te gaan onderwijzen. Daar hebben de onderwijzers nog nooit van gehoord.

De oplossingen
Het hele curriculum voor elk vak moet bekend zijn en in Internet tests beschikbaar. Leerlingen die sneller zijn, bijvoorbeeld doordat ze hoogbegaafd zijn of een taal al spreken, of hard willen werken, moeten in staat zijn per internet te oefenen en een examen af te leggen.

Het onderwijs moet meer aansluiten bij de samenleving. Alle europese talen moeten in principe geexamineerd kunnen worden en studiepunten opleveren. Waarom alleen Frans, Duits en Engels les geven als we zoveel landen in de EU hebben.

De talen moeten vooral onderwezen worden met als doel normaal met elkaar te kunnen praten, en niet om handelscorrespondentie te kunnen schrijven, daarvoor wordt nu al Engels gebruikt.

De kennis die leerlingen later nodig hebben moeten ook onderwezen worden en leveren studiepunten op: Word Excel, ITIL, Communicatie.

Individualisering
Het klassicale onderwijs moet niet afgeschaft worden, omdat veel leerlingen alleen door een duidelijke structuur kunnen leren. Dit is niet in tegenstelling tot wat ik eerder schreef, omdat alleen de gemotiveerde kinderen hoeven te komen. Zelfstudie en Internet studie kan in daarvoor bestemde uren gedaan worden of als alternatief.

Professionalisering
Leraren moeten beoordeeld kunnen worden zoals gewone werknemers en eventueel ontslagen kunnen worden.

Marktwerking
Prive firmas moeten scholing aan kunnen bieden.

Blond op de Gaza Strip

gelezen op het weblog van Anja "haatzaaier" Meulenbelt, over de kidnapping van de directeur van de Amerikaanse School op de Gazastrook:

Wassim, acht jaar, vertelt over die keer dat de directeur van zijn Amerikaanse school was gestolen. Gekidnapt, bedoelt hij. Mannen met wollen maskers, van het Volksfront, die binnen waren gekomen, hadden geschoten, bijna ook een blond meisje hadden meegenomen tot die in onvervalst Arabisch was gaan schreeuwen. Ze hadden haar aangezien voor Amerikaans, maar er zijn ook blonde Palestijnen al zijn het er niet veel. De directeur en de onderdirecteur waren snel weer terug. De geevacueerde leerkrachten ook, op een paar na van wie de families niet meer durven. Hoewel Fatah en Hamas nu alles op alles zetten om er voor te zorgen dat dit niet nog eens kan gebeuren. Het stomste wat je kunt doen, de buitenlandse hulp die nu zo nodig is gaan frustreren. Het is maar een groep die het doet, maar omdat iedereen probeert te grote onderlinge spanningen te vermijden is het moeilijk om iedereen in het gareel te houden.
-------------------------------------------------------------


wat kunnen we hieruit conluderen?
-De kinderen van Khaled (directeur van de NCCR) zitten op de Amerikaanse school
-Blonde kinderen dreigen gekidnapt te worden. Jammer dat ze per ongeluk een blond Palestijns kind te pakken hadden. Foutje
-Er is niet veel aan te doen
-De buitenlandse hulp wordt zo gefrustreerd. Oh ja, Anja?

Friday, April 07, 2006

Eén Land, één Samenleving, één ....

De Meta-boodschappen in het Manifest voor een Multi-Culturele Samenleving
door Keesjemaduraatje

Er is net een manifest verschenen met de titel "Één land , één bevolking..", dat ondertekend is door een aantal oud-politici van vrijwel alle politieke partijen. Het gaat over het teloorgaan van de Multi-Culturele Samenleving en hoe onvriendelijk we de laatste tijd tegen elkaar doen. Het is geschreven door Rinus Penninx, hoogleraar ethnische studies. Normaal gesproken houden wetenschappers zich bezig met het bestuderen van verschijnselen en niet met het becommentarieren en hun eigen mening geven. Bij sociale studies is dat iets anders. Daar mogen bepaalde problemen niet gesignaleerd worden, omdat ze volgens de heersende politiek correcte ideologie niet mogen bestaan. Maar dat terzijde. Ik wilde eigenlijk de meta-boodschappen uit het manifest halen, dat wil zeggen: "wat is de bovenliggende boodschap die de politici eigenlijk over willen brengen?"
Mijn commentaren zijn in het vet.

Het manifest kan je hier lezen

Het begint al meteen met een hele conservatieve mededeling:
De Nederlandse samenleving wordt sinds enkele decennia geconfronteerd met grote veranderingen die soms hoop maar soms ook onzekerheden inboezemen: secularisatie, nieuwe technologie, mondialisering en de val van de Berlijnse muur.
commentaar: hier wordt de toon gezet, namelijk dat de conflicten tussen bevolkingsgroepen te maken hebben met angst en onzekerheid. Vergelijk de opmerking van Femke Halsema over de "handelaren in angst". In feite zijn het ontwikkelingen die al heel lang spelen: secularisatie is al 100 jaar aan de gang. Nieuwe technologieën zijn al sinds de Middeleeuwen de oorzaak voor politieke veranderingen, denk aan de boekdrukkunst en het buskruit. De val van Berlijnse muur is juist een teken van het einde van een diktatuur en niet een reden tot angst.

Dan gaat het verder:

Sinds 11 september 2001 en de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh is de Nederlandse samenleving in verwarring: het vertrouwen in zichzelf en in de ander wankelt.
commentaar:De oorzaak is juist, het gevolg is weer "psychologisch beschreven". De Nederlanders zagen volgens mij in dat er een nieuwe gewelddadige diktatuur dreigt. De Metaboodschap achter deze twee zinnen is: "Nederlanders zijn onzeker en angstig en daarom ..."

Nu komt het conservatieve deel:

De gemeenschap die na de Tweede Wereldoorlog eensgezind, doortastend en in samenwerking met nieuwkomers werkte aan de wederopbouw verkeert in een vertrouwenscrisis. De Nederlandse assertiviteit en openheid hebben plaatsgemaakt voor vertwijfeling en treurnis om het 'verwaarloosde nationalisme' en de 'verloren identiteit'. De internationale waardering voor het unieke Hollandse model van tolerantie en overleg is omgeslagen in afkeurende verbazing over de snelle polarisatie en verharding van verhoudingen in de samenleving en in beleid. Nederland heeft daarmee zijn onschuld, respect en rol als gidsland verloren. Hoe kon het zover komen?

Dit is een verheerlijking van het verleden en een weergave van een historie die nooit heeft bestaan. Er zijn in Nederland altijd conflicten geweest: Tussen werkgevers en werknemers, tussen studenten en regenten. Het zegt wel iets over de ondertekenaars als ze de jaren vijftig en zestig zo rooskleurig afschilderen. Ik herinner mij alleen angst tijdens de Hongaarse- Tsjechische en Poolse opstanden en tijdens de Cuba-crisis en de Vietnamoorlog. Het zijn oude ondertekenaars die hun eigen jeugd verheelijken. De Meta boodschap hier: "Vroegah was alles Betah, en was het gras veel Groenah, vooral in de Wintah!!

Thema globalisering en immigratie:
Nederland is de laatste decennia op allerlei manieren steeds voelbaarder onderdeel geworden van de wereldgemeenschap. Dat heeft ons land economisch geen windeieren gelegd, en ook cultureel en politiek is de Nederlandse invloed vaak sterker geweest dan de grootte van ons land doet vermoeden. Tegelijkertijd en onvermijdelijk heeft het wereldtoneel zich ook steeds meer naar Nederlandse bodem verplaatst, met alle voordelen, maar ook de nadelen en wrijvingen van dien. Zulke veranderingen brengen dus goede dingen, maar ze doen ook pijn.
De ongelijkheid van politieke verhoudingen, van economische kansen en van uitoefening van democratische rechten in de wereld heeft mensen in dekolonisatieprocessen, via arbeidsmigratie en in vluchtbewegingen van hun oorspronkelijke plaats doen vertrekken. Een deel van deze mensen uit andere delen van de wereld en met andere normen, waarden en religies heeft zijn toekomst in Nederland gezocht en gevonden. De integratie van ontwortelde groepen in een nieuwe samenleving is in de regel een proces dat moeite en tijd kost en inspanningen vraagt van twee partijen: van immigranten zelf én van de samenleving van vestiging.

Hoewel de Nederlandse overheid een tijd lang geweigerd heeft om Nederland een immigratieland te noemen, heeft zij in de jaren tachtig van de vorige eeuw toch een duidelijk minderhedenbeleid ontwikkeld om de integratie van deze nieuwe bevolkingsgroepen te bevorderen. Het huisvestingsprobleem - een heet hangijzer in die tijd - is goeddeels opgelost. De participatie van immigranten in de politiek en in overheidsorganen is sterk toegenomen. Veel immigranten kozen ervoor om Nederlands staatsburger te worden, mede dankzij de mogelijkheid van de dubbele nationaliteit. Op de arbeidsmarkt en in het onderwijs hebben de resultaten niet alleen langer op zich laten wachten, maar zijn ze ook minder eenduidig positief. Dit hangt samen met de afnemende invloed van de overheid op de arbeidsmarkt, en de problemen die een deel van de kinderen van immigranten in het onderwijs ondervonden en -vinden vanwege de combinatie van taal-, cultuur- en sociaal-economische klasse. Desondanks zijn veel immigranten en hun nakomelingen succesvol gebleken in alle sectoren van het maatschappelijke leven: toneel, literatuur, cabaret, sport, film, wetenschap, media, politiek, enzovoort.

Het in Nederland historisch diepgewortelde besef van en respect voor verschil heeft geleid tot een systeem van tolerantie en vrijheid van godsdienst dat alle minderheden kansen gaf. Ook immigranten - onder wie moslims en Hindoes - hebben in die traditie religieuze voorzieningen van de grond kunnen krijgen, vaak met steun van de (lokale) overheid, kerken en het maatschappelijk middenveld. De brede coalitie rondom het minderhedenbeleid, gevormd door de landelijke overheid, gemeenten en provincies, maatschappelijke en politieke organisaties, immigrantenorganisaties, kerken en culturele organisaties, maakte dit beleid tot een uniek model in Europa, ja, zelfs in de wereld.
De dynamiek ervan gaf Nederland een perspectief voor de toekomst: samen bouwen wij een nieuwe samenleving op. Ondanks de grote werkloosheid van de jaren tachtig hebben velen met grote inzet aan die nieuwe samenleving gewerkt, en die werd breed aanvaard. En zonder dat die term in het beleid bewust werd gebruikt, werd die samenleving gaandeweg 'multicultureel' genoemd. Dit betekent niet dat er geen problemen waren - anders was beleid ook niet nodig -, maar deze werden als oplosbaar gezien, op basis van inzet van twee kanten. De verwachting was dat de onvermijdelijke problemen van 'ontworteling' uit de oude en 'ingroeiing' in de nieuwe samenleving, die zich vaak het duidelijkst manifesteren bij de tweede generatie, met de tijd en een intensivering van het minderhedenbeleid te overwinnen waren.

De metaboodschap uit bovenstaande stuk is: "De Multi-Culturele Samenleving zoals die door de Paarse Regeringen en zijn voorgangers is nagestreefd en opgebouwd was best wel goed geslaagd. We begrijpen eigenlijk niet waarom er zo'n gedoe is." De drie redenen voor spanning in de samenleving die in het begin werden genoemd, zijn door de schrijver al weer vergeten: 11-09, Pim en Theo.

De laatste jaren echter, heeft een heel andere kijk op veranderingen in Nederland, op immigratie en integratie van nieuwkomers en hun plaats in de samenleving de overhand gekregen. In het huidige politieke en maatschappelijke klimaat worden de ontwikkelingen in het recente verleden neergezet als een multicultureel drama, en wordt het integratiebeleid mislukt verklaard. Volgens deze luidruchtige (Commentaar: dit slaat op Pim en de LPF)opvatting zou de Nederlandse samenleving haar eigen nationale identiteit moeten cultiveren en bewaken, en van degenen die hier komen (en in het verleden zijn gekomen) moeten verlangen dat zij zich aanpassen. Geen tolerantie en gedogen, maar eisen en sancties. Diversiteit is geen kans of winst, maar een mogelijk gevaar. De van immigranten geëiste integratie komt neer op assimilatie. (commentaar: dit laatste is een leugen. Er is nooit gevraagd om assimilatie, maar om een paar basisbeginselen van de democratie te accepteren: rechten van vrouwen en homo's, vrijheid van meningsuiting, etc)

Deze 'herdefinitie van de werkelijkheid' (wij zeggen: openheid en de feiten noemen) treft de brede categorie van 'allochtonen' en immigranten in het algemeen, maar sinds de jaren negentig en in het bijzonder sinds de terreurdaden van een klein aantal extremisten die zich ter rechtvaardiging op de islam beroepen, vooral de islamitische immigranten en hun kinderen. In de populistische vertogen gaan alle nuances verloren en wordt de tweedeling wij-zij voortdurend bevestigd. (commentaar: dat de nuance verloren gaat klopt, maar dat komt vooral doordat de critici van een multi-culturele samenleving voortdurend als racisten worden bestempeld. Of een antwoord op het terrorisme nu populistisch is of niet, het gaat er in de eerste plaats om terreur af te wijzen.)

De gebeurtenissen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten en de latere aanslagen in Madrid en Londen, hebben de aanhangers van deze denkwijze en populistische oplossingen van het migratie- en integratievraagstuk de wind in de zeilen gegeven. De moord op Pim Fortuyn en later die op Theo van Gogh alsmede de angst voor het terrorisme van moslim -extremisten hebben nog veel concreter als aanjager gediend.
(Hier wordt op een nette manier gezegd: racisten waren er altijd al, maar nu kregen ze een kans, door die domme terroristen.

Dat populisme (derde keer het woord "populistisch") speelt in op gevoelens van onzekerheid en onvrede bij een deel van de autochtone bevolking met name in de achterstandswijken, die het sterkst geconfronteerd worden met de snelle veranderingen en de negatieve kanten ervan. De tweespalt die dat zaait, legt echter een zware hypotheek op de constructieve oplossingen die noodzakelijk zijn. ( die constructieve oplossingen komen nu pas dankzij de inspanningen van de LPF in Rotterdam. De PvdA heeft de problemen nooit willen zien.)

Niet alleen zijn het politieke klimaat en de publieke opinie drastisch gewijzigd, met het denken en erover spreken is ook het gedrag veranderd. Dat uit zich onder andere in animositeit en fysiek geweld jegens en vernederingen van immigranten in het algemeen en moslims in het bijzonder. Het resultaat is een verdeeld Nederland. Spanningen tussen de autochtone en allochtone bevolkingsgroepen zijn overal voelbaar. Wantrouwen en angst domineren de relaties. Die polarisatie werkt door in de verhoudingen tussen jongeren: een deel van de autochtone jeugd wordt steeds openlijker in zijn afkeer van allochtonen, een deel van de allochtone jongeren sluit zich steeds meer af van de samenleving of zet zich ertegen af. Beide groeperingen staan met de rug naar elkaar toe.
(Commentaar: Hier wordt weer de angst als oorzaak voor spanningen aangewezen en worden de werkelijke oorzaken niet onderkent. Het fysieke geweld is een leugen. Het meeste geweld wordt door Marokkaanse jochies uitgeoefend.)


Als antwoord op de populistische (4)stem is gekozen voor een beleid dat eerder is gericht op het tegenhouden van nieuwkomers dan op het maatschappelijk integreren van de al aanwezige immigranten. Dat beleid krijgt daarmee meer de status van vreemdelingenbeleid dan van integratiebeleid. Bovendien staan de maatregelen op het terrein van de inburgering en de uitspraken op het godsdienstige vlak op gespannen voet met de Nederlandse grondwet en de internationale verdragen. De toon van het kabinetsbeleid versterkt het 'wij-zij-denken' en vervreemdt de nieuwe burgers van bestuur en samenleving. Kortom: de ingeslagen weg werkt averechts. De Nederlandse politiek lijkt eerder gekozen te hebben voor een naar binnen gekeerd provincialisme dan voor een open en tolerante samenleving.
(Commentaar: dit Manifest was al geschreven voor de Gemeenteraadsverkiezingen, anders wisten de schrijvers dat de allochtonen juist massaal hebben deelgenomen aan de democratie. Blijkbaar begint de harde aanpak vruchten af te werpen. )

Eenheid in verscheidenheid (Deze kreet is een oproep tot verzuiling, in feite een weg terug )
Hier volgt een stuk over gelijke rechten en plichten, dat ik weglaat, omdat het gewoon de rechtstaat beschrijft en die niemand ter discussie stelt.

Met de nieuwe burgers - al dan niet met een islamitische achtergrond - dient een gelijkwaardig, diepgaand en constructief gesprek gevoerd te worden om tot een coalitie en een strategie te komen om dit ideaal te bereiken.
(meta-message: "jullie een beetje toegeven en wij een beetje toegeven")
(....)
Allereerst dienen de democratische rechtsstaat, de grondwet alsmede de internationale verdragen en de andere wetten hét juridische handelingskader kader te vormen voor ons allen, óók voor de overheid. De culturele verscheidenheid van de bevolking dient- indien niet strijdig met de beginselen van de rechtstaat- erkend en gewaardeerd te worden. Alle burgers zijn voor de wet gelijk. Zij hebben dezelfde grondrechten en worden gelijkelijk beschermd tegen racisme, discriminatie en extremisme. Geweld, van wiens kant dan ook, dient in het belang van allen, met kracht strafrechtelijk bestreden te worden.


De scheiding tussen kerk en staat wordt door iedereen in acht genomen. Er dient een duidelijke scheiding gemaakt te worden tussen het integratie- en het vreemdelingenbeleid, en het vreemdelingenbeleid dient rekening te houden met mogelijke effecten voor (de integratie van) legaal verblijvenden. Het vreemdelingenbeleid is bedoeld om de toelating tot Nederland te reguleren. Het integratiebeleid is erop gericht om degenen die zijn toegelaten zo snel mogelijk een zelfstandige en volwaardige plaats in de samenleving te geven. Naturalisatie kan daarbij behulpzaam zijn en dient dus niet bemoeilijkt te worden.
Van cruciaal belang voor de participatie en integratie van de nieuwe burgers in de samenleving is hun positie in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Daar moet alle beleidsenergie op gericht worden. Om de eenheid en onderlinge solidariteit te versterken dienen vooral de problemen van de onderkant van de samenleving aangepakt te worden: die van autochtonen én allochtonen. De internationale ervaringen leren dat een sociale tweedeling een bron is van etnische spanningen en conflicten. Het ontstaan van ghetto -achtige en verloederde buurten dient daarom met man en macht voorkomen te worden. Voor de vergroeiing van de nieuwe burgers met de samenleving is een positief politiek en maatschappelijk klimaat vereist, dat hun binding met Nederland versterkt. Zowel met het oog op deze binding alsook in het belang van het stimuleren van de potentiële creativiteit en talenten binnen de nieuwe gemeenschappen is ook een grotere aandacht voor de sectoren sport, kunst en cultuur zeer gewenst. Juist op deze terreinen manifesteren zich steeds meer helden, voorbeelden en idolen, die een uitstraling op de hele Nederlandse bevolking uitoefenen..

Het verwezenlijken van dit ideaal vraagt niet alleen van de overheid, maar ook van alle (oude én nieuwe) burgers een omslag in het denken. De overheid zal moeten erkennen dat zowel de inhoud van het beleid als de toon ervan moet veranderen, van drang en dwang naar overtuigen, overleg en medeverantwoordelijkheid. (Het is de taak van de overheid de wetten te handhaven en de democratie te beschermen. Het moet niet erger worden als de overheid ook nog eens in overleg en met overtuiging de wetten aan de man moet proberen te brengen[/b)]

De samenleving - met het bedrijfsleven voorop - zal zich moeten openstellen voor nieuwe medeburgers en met hen samenwerken.
([b]message: buitenlanders worden gediscrimineerd op de arbeidsmarkt. Een riedel die je nu weer vaker hoort en waarbij telkens vergeten wordt, dat veel jongeren hun opleiding niet afmaken of door hun gedrag niet geschikt zijn om een stage te doen.


En de nieuwe burgers, van hun kant, zullen Nederland emotioneel als hun land moeten koesteren, een gevoelsverandering die niet kan ontstaan zonder vertrouwen. Iedereen zal dus over de eigen schutting heen moeten komen. Ter wille van een betere toekomst voor Nederland!

Kort samengevat zeggen de ondertekenaars dus: "Het was zo gezellig met de Multi-Culturele Samenleving. Jammer dat 11 September, Pim en Theo er tussen kwamen. Populistische politici hebben daar helaas misbruik van gemaakt en hun racistische politiek op de agenda gezet. Als we allemaal nu een beetje inschikken, Geert Makken, Theedrinken en "De boel bij elkaar houden", dan kunnen we gewoon zo door als de laatste 30 jaar."

Wednesday, April 05, 2006

Beroepskeuze

Mijn beroepen door de jaren heen en het image dat ik daardoor had.
door KeesjeMaduraatje

Toen mijn oudste zoon geboren werd, was ik nog niet getrouwd en moest ik het kind in Duitsland erkennen. Er werd mij gevraagd wat mijn beroep was. Ja, je moet wat zeggen. Allerlei beroepen schoten door mijn gedachten (zal ik "Indoloog" zeggen?) Maar ja, het moet wel een kern van waarheid hebben. De autoriteiten houden er niet van als je een te buitennissig beroep opgeeft. Nette armoede, dat is wat de boven ons gestelden kunnen waarderen. "Vroeger hebben we het beter gehad mijnheer, maar nu nog steeds hard moeten ploeteren voor een korst brood, dat is wat ambtenaren tevreden stelt. dus ik zei "Diplom-Ethnologe". (Gediplomeerde Cultureel Antropoloog) Mooier had ik het niet kunnen zeggen. Mijn vriendin was toen "Rechtsanwältin", dus we konden met opgeheven hoofd het pand verlaten.

Anderhalf jaar later stond ik weer voor dezelfde keuze, toen mijn jongste zoon geboren werd en ze in het ziekenhuis wilden weten welk beroep mijnheer Maduraatje wel had. Zonder met mijn ogen te knipperen zei ik "EDV-Docent" (ICT-Trainer). dat was helemaal raak. De zuster zei dat ze nog nooit zulke hooggeplaatste personen op de afdeling hadden gehad. Ze dacht dat ik een soort Hoogleraar was ofzo.

Nu ben ik in Nederland en werk bij een Internationaal ICT Dienstverlenend Bedrijf en in mijn branche zijn veertig verschillende functiebeschrijvingen die bij het vak ICT consultant horen. De ene nog gekker dan de ander, maar allemaal hardstikke belangrijk. Ik heet gewoon ICT Consultant en ontleen daar een bepaalde status aan. Die status is steeds verder aan het afbrokkelen. We worden gezien als nerds en technici en die hebben in Nederland geen goede naam. In een tijd dat de studenten liever "Sport-economie"en "Ontwikkelingspsychologie" gaan studeren, kan je niet meer scoren met een Elektro-Technisch diploma.

Gisteravond was ik dus op bezoek bij een school voor Voortgezet Onderwijs in mijn woonplaats Eindhoven en ik wilde me voorstellen. Er werd ook gevraagd wat ik in het "dagelijks leven" doe. Ja, ICT-consultant dus, waarop de mevrouw van die school zei: "een heel modern beroep, of eigenlijk al niet meer". Dat was voor het eerst in mijn leven dat in mijn beroep moest noemen en dacht : "krijg toch de kolere"

Extreme Make-over

Rita, gooi je haar los
door Keesjemaduraatje

vandaag presenteerde Rita Verdonk zich als nieuwe lijsttrekker van de VVD aan de bouwwereld. De reacties waren op de bouwbeurs waren gematigd. Rita met nieuwe make-up en los kapsel en ingestudeerd verhaaltje zag er geweldig uit en ze gebruikte dezelfde bewoordingen als Pim Fortuyn.
Dat er geen verschil is tussen "links" en "rechts", dat had ik zelf kunnen bedenken, twee jaar geleden, maar uit haar mond klinkt het een beetje vreemd, want vergeleken met Wouter Bos zijn haar uitspraken wel rechts en niet zo soft. Nederland heeft wat te kiezen straks. Eigen Verantwoordelijkheid of doorgaan met Geert Makken en Theedrinken. Wat willen we?

Ik vind het geweldig dat Rita op deze manier meedoet in de campagne. Het wordt een hele leuke verkiezingsstrijd. Ik ga niet op haar stemmen, dat weet ik nu al.

Je merkt dat ze dezelfde campagneleiders als Pim heeft en volgens mij doet ze een beetje geremd en uit het hoofd geleerd. Daardoor is ze wel weer in het nieuws geweest. Veel zal ervan afhangen wat er nu het komende jaar gebeurd. Als er nog een aanslag komt, dan zal ze een hele goeie kans maken. Vallen er veel ontslagen, zoals bij Philips en Nedcar, dan zal de PvdA meer kansen maken.

Tuesday, April 04, 2006

Daar gaat ze

Aanstaande Woensdag gaat Anja Meulenbelt weer naar de Gazastrook om haar eigen Stichting Kifaia te ondersteunen, trainingen te geven en geld te brengen. Als we bedenken dat de Nederlandse Directeur van de Amerikaanse School op de Gazastrook al twee keer ontvoerd is geworden, dan mogen we toch wel verwachten dat Hamas ook een keer aan onze "Moeder der Haatzaaiende Verlichten" denkt?

Als jullie een email aan Anja willen sturen dan kan je op deze website het email adres vinden (helemaal onderaan)

De treinkaper en de pedofiel

Wie wint? De treinkaper of de pedofiel?
door Keesjemaduraatje

In de NRC van vandaag staat beschreven hoe het gegaan is en waarom Sam Pormes opeens weer terug mag keren in de Moederschoot der Linkse Terroristische Kerk. Er is een groep van ex-actievoerders die bang is dat andere ex-actievoerders (en ex-terroristen) ook uit de partij geworpen kunnen worden en daarom invloed heeft uitgeoefend op de Partijraad om Sam Pormes weer terug te nemen. Er werd letterlijk gezegd: "..anders is de volgende die aan de beurt is Wijnand Duijvendak". Ja, dat zou erg zijn. Dat willen we niet. Daarvoor willen we de gehele toekomst van de partij, die er bepaald rooskleurig uitzag, op het spel zetten.Sam Pormes en Anja "haatzaaier" Meulenbelt

Nu is Herman Meijer terug getreden en dat is ook heel erg, want die heeft zich altijd sterk gemaakt voor nog een ander heel hot item van Groen-Links, namelijk de pedofilie. Je moet er maar opkomen, pedofiel of treinkaper. Ik had het zelf nooit in een boek durven schrijven, want dan zou ik niet serieus zijn genomen.

Sunday, April 02, 2006

Arme Wouter

De moeilijke keuzes voor Wouter Bos
door Keesjemaduraatje

Ik wil nog niet op de formatie van 2007 vooruitlopen, maar Wouter Bos (Sociaal-Democraten) zal het nog heel moeilijk krijgen. Zolang Maxime Verhagen een vooranstaande plaats in de CDA heeft, zal een coalitie met deze partij geblokkeerd worden. Zeker nu premier Balkenende gezegd heeft dat voortzetting van het regeringsbeleid nagestreefd wordt.

Lousewies van der Laan (D66) heeft al een aanval geopend op Wouter Bos door te zeggen dat de alternatieven die de PvdA aanreikt niet bepaald sociaal zijn. 1 miljoen mensen in de WAO is niet sociaal. Daarmee is ze dus voor de voortzetting van het regeringsbeleid. Weliswaar staat de regeringscoalitie nu nog op verlies, maar dat kan ook nog veranderen.

Wouter Bos staat nu erg goed in de peilingen en weigert een keuze te maken. Hij kan niets zeggen. als hij zegt dat hij een linkse coalitie gaat vormen, dan zal hij de aanhang van de middenklasse verliezen, die bang zijn dat de hypotheekaftrek wordt afgeschaft. Hij kn ook niet zeggen dt hij een coalitie met het CDA aan wil gaan, want dan kan hij geen eigen punten scoren. Dus moet hij met eigen ideeen komen en dat is niet zijn sterkste kant.

Een linkse coalitie zou voor de PvdA desastreus zijn. Wouter Bos en de PvdA zouden uitgeleverd worden aan enerzijds een partij die drie ex-terroristen binnen zijn gelederen dult. (Groen-Links heeft Sam Pormes weer toegelaten tot de partij) , anderzijds een partij als de SP die overal tegen zijn en alleen maar voor de ziek-zwak-en misselijken op willen komen. Bovendien is de buitenlandse politiek van de SP gekenmerkt door haat, antisemitisme en steun aan terroristen. De PvdA zou voortdurend gechanteerd worden door de principielen binnen die extreem-linkse partijen.

Hoe je het wendt of keert, het is beter voor Nederland, als er een kabinet met CDA en VVD komt, desnoods met gedoogsteun van de Christenunie en de LPF.