Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, October 30, 2007

Burgerwacht Slotervaart

Denk nou zelf even na. Wat zou er gebeuren als er in een stad als Almere, Purmerend of Houten elke nacht één auto of meerdere auto's in vlammen op zouden gaan? Dan zouden er al na één of twee weken burgerwachten door de straten gaan patrouilleren. Dat kan of wil de politie namelijk niet. Die kunnen wel agenten in opleiding bij een Groenstraat laten staan om te kijken of de aanhangwagens die daar komen wel een nummerbord hebben. Dat zijn toch maar middleclass daddies die daar komen. Die betalen wel en doen niet zo moeilijk.

Andere vraag. Wat zou er gebeuren als er elke nacht in Slotervaart een paar auto's van Marokkanen in vlammen op zouden gaan? Dan zouden er snel een paar jochies ongenadig op hun donder krijgen. Wat kunnen we daaruit concluderen? Die jongens weten precies welke auto's ze in de fik moeten steken.
Het zijn auto's van witte blanke autochtonen die het slachtoffer van de terreur worden. Het is gewoon het wegpesten van de plaatselijk autochtone bevolking dat daar plaats vindt.

Sunday, October 28, 2007

Ed Van Thijn eindelijk weg

Door Keesjemaduraatje
het is mij niet eens zo opgevallen, maar mijn oudste zoon windt zich er helemaal over op, dat Ed van Thijn, de PvdA senator die eindelijk afscheid neemt van de politiek, in het dagblad Trouw, dat nu altijd bij ons op tafel ligt, de huidige situatie in Nederland vergelijkt met de Weimar-republiek in de dertiger jaren in Duitsland. Twee situaties die inderdaad helemaal niet met elkaar te vergelijken zijn, omdat we nu in Nederland in welvaart leven en er geen straatgevechten tussen communisten en nationaal-socialisten plaatsvinden en de formaties van nieuwe kabinetten nog steeds snel plaatsvinden en we niet net een oorlog achter de rug hebben, waardoor een groot deel van de werkende bevolking gehandicapt door het leven gaat en er geen mensen op straat aan het verhongeren zijn. Kortom, niets in de huidige situatie in Nederland doet ons denken aan de Weimar-republiek. Of toch?

Dit is wat hij schrijft:
Een coalitie tussen de nieuwkomers klinkt hem evenmin als muziek in de oren. „De kans dat Trots op Nederland van Verdonk en de PVV van Wilders er inderdaad met de winst vandoor gaan, acht ik zeer realistisch. Dat is heel erg, want zo krijg je onmogelijke coalities. Dan krijg je regeringen van CDA en SP, of Wilders en Verdonk, terwijl dat absoluut geen coalitiepartners zijn.”

Van Thijn is bang dat het uit de hand loopt: „Er zijn historische voorbeelden te noemen van democratieën die zichzelf opblazen, zoals de Duitse Weimar-republiek. Daar stemden de kiezers op vleugelpartijen waardoor er geen coalities meer te vormen waren. Daar was ik al die tijd bang voor en het is zuur dat het nu werkelijkheid dreigt te worden. Tegelijkertijd ben ik ontzettend blij dat ik het veertig jaar lang mis heb gehad. Helaas krijg ik nu gelijk.”

Dat is er dus aan de hand. De PvdA van Ed van Thijn is aan het verliezen en daarom worden de nieuwkomers op het politieke toneel automatische, als een reflex, vergeleken met fascisten. Dat is er aan de hand. Waar komt dat vandaan?

Het speelt natuurlijk wel een grote rol, dat Ed van Thijn tot het clubje van de Senator van Haat en Terreur behoort, dat er heel goed in is andere meningen te censureren en af te doen als uiterst rechts. Toen van Thijn nog Minister van Binnenlandse zaken was, moest de orde natuurlijk gehandhaaft blijven en liet hij grote hoeveelheden traangas op demonstranten tegen de kerkncentrale Dodewaard spuiten, maar nu hij gepensioneerd is ziet hij opeens de democratie in gevaar.

Waarom steeds die vergelijking met Weimar en wordt er niet eens een keer een andere vergelijking gemaakt? Waarschijnlijk speelt de angst voor een fascistische ommezwaai een grote rol. Dat kan ik me nog voorstellen, maar dan is het natuurlijk vreemd, dat Ed van Thijn wel de Palestijnse zaak van harte steunt.

Saturday, October 27, 2007

Mr. UMARU ABUDA

REPLY AND CALL ME
Van: umaru abuda (umaru018@hotmail.fr)
Verzonden:  zaterdag 27 oktober 2007 19:24:43

Mr. UMARU ABUDA.
The Account / Audit Manager,
African Development Bank (ADB).
Ouagadougou Burkina Faso .
PRIVATE PHONE N0:+

Dear,
I presumed that all is well with you and your family. Please let this do not be a surprise proposal to you because I got your contact information from the international directory in few weeks ago before I decided to contact you on this magnitude and lucrative transaction for our future survival in life.
Moreover, I have laid all the solemn trust in you before I decided to
disclose this successful & confidential transaction to you.
I am MR. UMARU ABUDA, The Account / Audit Manager of our bank and I have had the intent to contact you over this financial transaction worth the sum of THIRTY THREE MILLION UNITED STATES DOLLARS ($33,000,000.00) for our success. This is an abandoned sum that belongs to one of our bank foreign customers who died along with his entire family through plane crash disaster
since few years ago.
Meanwhile I was very fortune to come across the deceased file when I was arranging the old and abandoned customer’s files in other to sign and submit to the entire bank management for an official re-documentation and audit of the year against 2007.
Be informed clearly that it was stated in our banking rules and regulations which were signed lawfully that if such fund remains unclaimed till the period of 4 years started from the date when the beneficiary died, the money will be transferred into the treasury as an unclaimed fund.
As an honor and advantage bestowed to our foreign customers base on the rules guiding our bank, it was stated obviously that if you are not a Burkina Faso citizen, you have the absolute authority to claim the fund despite your differences from the country of origin of the deceased. So the request of you as a foreigner is necessary to apply for the claim and transfer of the fund smoothly into your reliable bank account as the NEXT OF KIN to the deceased.
PERCENTAGE RATIO: note that 35% being (US$11,55,000.00) will be your share in respect of your assistance and account provide for the transfer, 55% (18,150,000.00) will be my share being the pioneer of the business while the rest 10% (US$3,000,000.00) will be used to install a joint company in your country which will bear our name in particular and whatever profit made out from this company will be used in helping the less privileges, motherless babies home and charity organization in the world.
If you are really sure of your trustworthy, accountability and confidentiality on his transaction, contact me and agree that you will not change your mind to cheat or disappoint me when the fund have getting into your account. Besides you should not entertain any fear because I am sure of the success as an insider in the bank ok.
Please reply with the assurance, include your private telephone and fax numbers necessary for effective and easy communication in this transaction. As soon as you reply, call me through my private telephone number indicated above so that I will let you know the next step to follow in order to finalize this transaction immediately.
I expect your urgent communication.
Yours sincerely.
Mr. UMARU ABUDA

Wat nou links?

Door Keesjemaduraatje
nou lees ik dus elke dag de Trouw, maar dat valt ook niet meteen mee. Weliswaar heb ik enkele kritische kanttekeningen gemaakt bij de drang naar lustbevrediging in het werk van Media Lieveling Jan Wolkers, maar dat betekent nog niet dat ik de brieven over Wolkers die in Trouw staan nu zo geweldig vind. Er worden brieven van lezers geplaatst waarin het expliciet beschrijven van sex wordt gehekeld en de vermeende godslastering aan de kaak wordt gesteld. Ik heb daar gemengde gevoelend over. Aan de ene kant vind ik het goed dat de stem van het volk wordt weergegeven in de krant, terwijl in NRC alleen de stem van "weldenkend Nederland"  wordt vertolkt. Dat zijn dus grofgezegd de intellectuelen uit de Grachtengordel en de mensen die daar graag bij zouden willen horen.
De provinciale stem, die in de politiek zo belangrijk is, wordt niet gehoord in de media. Nauwelijks. Het is ook een wonder dat Minister Plasterk zo prominent bij de begravenis van Wolkers ging spreken. Is Plasterk niet de man die vind dat de sexualisering van de samenleving een halt toegeroepen moet worden? Als er iemand een rol bij de toenemende sexualisering heeft gespeeld, dan is het toch Wolkers wel. Waarom is Plasterk er dan toch bij en leest zelfs nog uit de Bijbel voor?  Omdat het natuurlijk chic is om bij dat clubje schrijvers en beeldhouders uitgenodigd te worden. Bovendien waarschuwd Plasterk niet tegen de sexualisering in het werk van Wolkers, want dat wordt toch alleen maar door hogeropgeleiden gelezen. Hij is tegen de sexualisering op het vieze Internet en op MTV. De lager opgeleiden mogen de sexualisering niet nadoen. Het moet een uitverkoren vrijheid van de elite blijven. Aan de andere kant spreekt de burgerlijke truttigheid die uit dat soort brieven van Gereformeerden spreekt me natuurlijk helemaal niet aan. Tweestrijd.
Wat staat er verder nog in de krant van vandaag? Een artikel over de Marokkaanse jongetjes die nu al twee weken lang auto' s in brand steken, hoewel dat in de media nauwelijks wordt gememoreerd. Die jongetjes zouden een psychische stoornis heben, staat in Trouw. Volgens mij is dat weer een poging van de subsidiesponzen om eens lekker sociaal werk te doen op kosten van de belastingbetaler. Ook al wordt het groot aantal misdaden in Gaza-020 veroorzaakt door psychische problemen, dan moeten ze nog steeds aangepakt worden en dat gebeurd op het moment niet.

Wednesday, October 24, 2007

Lustbevrediging

Door Keesjemaduraatje
Waarom zijn de media zo gek op Wolkers? Wat heeft Wolkers geschreven dat de wereld een betere plaats voor de mensen en de dieren heeft gemaakt? Wat is er zo belangwekkend aan zijn werk?

Wolkers Gerard Reve heeft eens verteld, dat alle schrijvers één motto hebben, dat in alle boeken terugkomt. Goede schrijvers hebben een motto, dat in al hun boeken centraal staat. Welk motto heeft Wolkers?
Volgens Reve is het lustbevrediging. De vrouwen rond de hoofdpersoon zijn er in het verhaal, om de lusten van de hoofdpersoon te bevredigen. Zodra ze niet meer in staat zijn de lustbevrediging aan te bieden, of als ze, wat Wolkers niet kan begrijpen, geen lustbevrediging meer aan willen bieden, dan moeten ze dood.

Goed, wat is er eigenlijk tegen? Als hij er mooie boeken over kan schrijven, die overigens vooral door vrouwen gelezen worden, dan zal er wel wat goeds aan lustbevrediging zijn. Het ideaal van de man is om sex zonder verplichtingen te hebben. Als je nu een bericht op Geenstijl of de Telegraaf zou zetten, dat er vrouwen zijn, die in pak hem beet Beetsterzwaag, in een bos langs de snelweg, gratis sex aan bieden, omdat ze er zin in hebben, dan kan de overheid in de persoon van Camiel Eurlings bij Beetsterzwaag een extra oprit van de autoweg gaan aanleggen, omdat er een stroom van auto's heen zou rijden en weer terug. Die behoefte heeft Jan Wolkers in zijn boeken uitvoerig beschreven en daarom vinden de media hem helemaal top.

Gekke Henkie

Door Keesjemaduraatje
Wij denken misschien dat de Fortuyn-revolte uniek is, maar er hebben in Europa en de VS al vaker van dit soort burger-revoltes plaats gevonden. Ik herinner mij de Ronald Schill beweging in Hamburg, van een rechter die begon met zware straffen aan straatcriminelen op te leggen en daarna de meerderheid in de stadssenaat won, met de partij Partei Rechtsstaatlicher Offensive, door een programma waarin de bestrijding van de overlast door drugdealende asielzoekers centraal stond. Eigenlijk is Ronald Schill een Duitse Fred Teeven, zeg maar. Schill werd niet vermoord, maar moest Duitsland ontvluchten en is nu waarschijnlijk in Brazilie.
Als we het toch over Ronalds hebben, kunnen we net zo goed Ronald Reagan noemen, die in Californie een programma van belastingverlaging doorvoerde en zo de Betalende Middenklasse een dienst bewees. Ronald Reagan die door een keiharde houding tegenover de Sovjet-Unie een einde maakte aan de Koude Oorlog. Ronald Reagan, de uitvinder van de voedselbanken. Opvallend is dat er een aanslag werd gepleegd op Ronald Reagan en dat de media meteen al wisten dat de dader geestelijk gestoord was. Dit concept wordt op dit moment succesvol door burgemeester Job Cohen toegepast. Helaas zijn de andere concepten van Reagan in Nederland ver te zoeken.

Hoe noemen we eigenlijk de groep mensen die normaal gesproken niet politiek actief zijn, maar soms opeens gemobiliseerd kunnen worden? Hans Wiegel noemde het "De mensen in het land". Geert Wilders noemt ze de "Mensen die hard werken". Eerst dacht ik dat het gewoon de Middenklasse is. De mensen die de meeste belasting betalen. De uitkeringstrekkers krijgen veel subsidie en hoeven ook geen belasting te betalen, terwijl de allerrijksten hun geld in veiligheid brengen in Scheepswerven in Korea en dat soort vage beleggingsmogelijkheden. De mensen die een rijtjeshuis hebben gekocht en banen hebben in IT-bedrijven, bij banken en andere dienstverlenende bedrijven. Mensen die het zat zijn dat hun kinderen op school beroofd worden door tuig van de VMBO-basis afdeling. Zeg maar de moderne variant van de LTS-zwakstroom. Mensen die het filerijden zat zijn en dan een keer, bij uitzondering, met de trein naar Rotterdam gaan en dan bij de metro lastig worden gevallen door wietrokende negers. Van die dingen.
De term Middenklasse is geen adequate omschrijving, want de leraren en de verpleegster horen ook bij de Middenklasse en die stemmen overwegend SP. Vooral de leraren houden niet op, ook in de klas, voortdurend Bush belachelijk te maken en  domme dingen over Wilders te zeggen. Waarom doen ze dat?   

Tuesday, October 23, 2007

Het antisemitisme van de D66

Door Keesjemaduraatje
Ik dacht eerst nog dat alleen het vroegere Tweede Kamerlid J.Jan van Willem Waning een vreemde tik had en steeds moest verwijzen naar de "Joodse Lobby", en dat de voorzitter van het Platvorm Internationale Veiligheid Frans Verhagen er een beetje laf in mee ging door steeds op alle fouten van Israel te wijzen en de grote terreur van de Arabieren buiten beschouwing te laten. Maar dat is nog niet het gehele verhaal. Ook de grote roerganger Hans van Mierlo kan er wat van. Hij werd in 1998 door het CIDI al van antisemitisme beschuldigd, zoals je kan lezen in dit bericht:

Trouw 28 maart 1998

Cidi kwaad omdat Van Mierlo verwees naar 'Joodse lobby'

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Minister Van Mierlo van buitenlandse zaken krijgt kritiek omdat hij in discussies over het Midden Oosten tot twee keer toe verwees naar de 'Joodse lobby' in de Verenigde Staten.

"Van een dergelijke generalisatie over de macht van Joden zijn we niet gediend", zegt directeur Naftaniël van het Centrum Informatie en Documentatie Israël. De Cidi-directeur uitte zijn kritiek gisteren in een brief aan Van Mierlo.

In debatten deze week in de Tweede- en Eerste Kamer nam Van Mierlo de Israëlische premier Netanjahoe op de korrel vanwege diens uitspraak dat Europa niets van het Midden-Oosten begrijpt, in tegenstelling tot de Verenigde Staten. Van Mierlo toonde zich sceptisch over dat vermeende Amerikaanse begrip, toen hij in de Tweede Kamer opmerkte: "De VS hebben met name verstand van de Joodse lobby in de VS." In de Senaat liet hij zich in soortgelijke bewoordingen uit. "Het Cidi acht uw beweringen zeer ongepast", schrijft Naftaniël. "Voor zover de Joodse lobby in de VS actief is, maakt deze gebruik van toegestane democratische middelen. U schrijft de Joden een doorslaggevende invloed toe."

(met dank voor het opsporen van het bericht aan J.J. vd Gulik, de oude drinkvriend van Drs Hans Janmaat, op het uiterst rechtse forum Forza Nederland)

Sunday, October 21, 2007

Waar is Keesjemaduraatje?

Jullie hebben me natuurlijk gemist, want de afgelopen week is er zoveel politiek gebeurd, maar ik heb al een hele lange tijd helemaal geen commentaar meer gegeven. De nieuwe Partij Trots op Nederland; de Slotervaartgebeurtenissen en andere belangrijke zaken in binnen en buitenland, bijvoorbeeld dat Bush nu de opstandelingen in Birma steunt, maar daar hoor je niemand over.

WarroomWar room
Eerst even vertellen waar ik was. Er was een crisis en ik zat in de kelder van een heel groot bedrijf om de crisis op te lossen. Meer kan en mag ik niet vertellen. Elke aanduiding zou onmiddelijk tot gevolg hebben dat jullie weten bij welk bedrijf de IT-systemen niet goed werken en dat heeft gevolgen voor de beurskoers. Ik heb dus het gehele weekend doorgewerkt en 's nachts niet goed slapen doordat ik allerlei agressieve gevoelens tegenover mijn medemensen in het algemeen en een bepaalde klant in het bijzonder koesterde, zodat ik mezelf serieus moet afvragen of ik wel in het IT-vak moet blijven, of dat ik toch meer in het schrijven brood moet gaan zoeken. We weten het niet.

Wolkers
De vrouw met de zes auto's, die trouwens Jan Foudraine en Jan Wolkers nog heeft gekend, maar dat geheel terzijde, die vrouw dus, waar we afgelopen zomer in Frankrijk op vakantie waren, vindt, dat ik veel meer moet schrijven en heeft daartoe haar villa in een kleine plaats naast Eindhoven ter beschikking gesteld. Dus wie weet komt er nu de komende tijd eindelijk eens schot in het schrijven van de beruchte roman "Bad Bentheim" die alle overige schrifturen van mijn hand overbodig zal moeten maken.

Waar is Khaled Abu Zaid ?

Door Keesjemaduraatje
Er is iets vreemds aan de hand in het leven van de Senatorin voor Haat en Terreur. Tot een maand geleden berichtte ze uitvoerig over het leven en lijden van haar vrienden in Gaza. Met name over haar man Khaled Abu Zaid en zijn zoontjes. Een maand geleden schreef ze het laatst over hem. Nu schrijft ze ook geen details meer over Gaza. Vreemd.

Dit schreef ze nog op 13 september:
"Gaza. Er heeft een grote staking plaatsgevonden van de bevolking, tegen het repressieve optreden van Hamas. En Ramadan is ook daar begonnen. Als gebaar hebben de autoriteiten van Hamas tachtig gevangenen vrijgelaten. Het ziet er naar uit dat Hamas onder druk van de Gazanen in moet gaan binden.

Ons NCCR heeft een grote bijeenkomst gehouden voor hun gehandicapten en hun families. Een van de klachten was dat veel mensen geen toelage meer krijgen van het nu onder Hamas vallende ministerie van Gezondheid. Khaled Abu Zaid, jawel, mijn echtgenoot, heeft toegezegd dat er actie gevoerd gaat worden om het ministerie er toe te krijgen die toelagen aan de families met gehandicapten weer te betalen.

Verder is het niet eenvoudig om nieuws te krijgen vanuit Gaza zelf. We gaan er zo spoedig mogelijk weer heen."
We lezen steeds meer kritische opmerkingen over Hamas op haar weblog. Hamas is bezig een sharia samenleving op te bouwen en zelfs Anja gaat het te ver dat er aparte mannen- en vrouwen-parkjes zijn

Wat kan er aan de hand zijn? Het laatste bezoek verliep chaotisch en niet naar wens. Het team van de Stichting Kifaia werd beschoten en Anja vertrok al snel weer. Verder zijn er geen aanwijzinge dat de relatie met haar man bekoeld.
Wat kan er nog meer aan de hand zijn? Krijgt Anja helemaal geen informatie meer uit de Gazastrook, of strookt de informatie niet meer met haar wereldbeeld? Normaal gesproken krijgt Israel overal de schuld van, ook als Hamas op Fatah schiet en andersom. Als Fatah op de Gazastrook begint te schieten, dan komt dat volgens Anja, doordat ze door Israël gesteund worden en als Hamas wreedheden begaat, dan komt dat doordat Europa niet met ze wil praten. Dus is er altijd wel een reden om Israel de schuld te geven. De gevechten tussen de verschillende strijdende partijen kan nooit een reden zijn om er niet meer over te schrijven, tenzij de wreedheden zo ver gaan, dat het zelfs Anja te ver gaat.

Tuesday, October 16, 2007

Pls reply asap

Van: sekamp@arcor.de
Verzonden:
dinsdag 16 oktober 2007 11:15:51
Aan: paul_leeech7@yahoo.com.hk
Pls reply asap
I am Mr.Patrick Chan a Director of the Hang Seng Bank Ltd, Hong Kong. An Iraqi named farouk bassem,a business man made a numbered fixed deposit valued at Eight million United States Dollars only in my
branch. Upon maturity several notice was sent to him, even during the war, four years ago (2003).

Again after the war another notification was sent and still no response came from him.

We later found out that farouk bassem and his family had been killed during the war in Gunfire that hit their home at Mukaradeeb where his personal oil well was. After further investigation it was also discovered that farouk bassem did not declare any next of kin in his official papers including the paper work of his bank deposit. If the funds are not claimed it will be reverted back to the Hong Kong Government and i do not want this to happen to this mans labour. my proposal is to put you as next of kin and have the funds released to you for us to share 50/50 for your assistance. should you be interested in executing this with me; indicate your interest by sending me the following:

1. YOUR NAME
2. YOUR RESIDENT ADDRESS
3. YOUR OCCUPATION
4. YOUR PHONE NUMBER
5. DATE OF BIRTH
6. COUNTRY OF RESIDENT

Your response with the requested information should be sent to reach me at my personal email address below:
patrickchan_09@yahoo.com.hk

Please make sure you direct your response to my private email address below:
patrickchan_09@yahoo.com.hk

Sincerely,
Mr.Patrick Chan

Monday, October 15, 2007

Messentrekker

Door Keesjemaduraatje
we waren al bijna weer een beetje aan het terugkeren naar normale toestanden. Een beetje zeuren over Maxima; ons voorbereiden op de aanstaande troonsafstand, compleet met rookbommen. Ik heb net een artikel geschreven over de feminisering van de samenleving en zag dat collega Hoeiboei dat thema ook net op haar site had. En nu dit weer. Messentrekker op politiebureau. Is het hier Tel-Aviv ofzo?
De Burgemeester van Amsterdam en de Stadsdeelvoorzitter van Slotervaart probeerden het drama de gehele dag te downplayen, maar vandaag was zelfs Netwerk van de NCRV er kritisch over. De dader Bilal B. is een familielid van Samir A., een broer van een lid van de Hofstadgroep en een buurman van Mohammed B. Er zijn hele opvallende overéénkomsten met de moord op Theo van Gogh. De dader was een tijd in de schijnwerpes van de AIVD, maar daarna opeens niet meer. (Waarom niet?). Hij begon met steken, net als Mohammed B. en wilde zelf dood. Dat is allemaal een beetje te veel gelijkenis om onder het vloerkleedje te vegen.
Wat mij wel verontrust en ook stoort, is dat de informatie van de politie en de wijk, via de moskee en de buurtvaders wordt verspreid. De politie en het wijkbestuur betrekt op die manier bewust de moskee in het communicatiebeleid. Dat heeft tot gevolg dat autochtone Nederlanders en Marokkanen die niets meer met het geloof te maken hebben, de informatie niet krijgen. Bovendien geeft het veel te veel macht aan de conservatieve en fundamentalistische krachten in de wijk.
Het derde dat me opvalt is, dat de jongeren in de wijk opgeroepen moet worden, rustig te blijven. Dat is toch te gek voor woorden, dat er een automatische reflex van relschoppen is, als de politie iets doet. Zelfs als er uit zelfverdediging wordt gehandeld.

Sunday, October 14, 2007

De Feminisering van de samenleving

Door Keesjemaduraatje
Het kabinet maakt zich zorgen over de sexualisering van de smenleving. Dat is een thema dat ik later nog wel eens wil uitwerken, omdat het benoemen en bestrijden van deze trend wel eens de grote gemene deler tussen Christenfundamentalisten, Moslims en Sociaal-Democratische Zuurpruimen zou kunnen worden, die een geheel nieuwe truttigheid gaat inluiden. Een nieuwe Kuisheidsrage als het ware.

Vandaag wil het met jullie hebben over een geheel andere trend, namelijk de Feminisering van Nederland.

De website Trendslator omschrijft de feminisering als volgt:      

Er is een toenemende invloed van typisch vrouwelijke waarden op het leven van vrouwen èn mannen. De tendens naar feminisering, waarbij het gaat om waarden als zorg en aandacht, vertrouwen en verantwoordelijkheid, doet de maatschappij volkomen veranderen. In het huidige decennium vindt weer een verschuiving naar verharding en verzakelijking plaats. Maar op de achtergrond is de invloed van deze megatrend nog steeds groot. Waar aan de buitenkant verharding de norm is, zijn binnenshuis en onderhuids zachte waarden belangrijk. De enige manier om de verharding te bestrijden is door welzijn voor welvaart te plaatsen en kwaliteit voor kwantiteit.   

We weten dat de feministische beweging in de Zeventiger Jaren het streven had, dat vrouwen hogere functies in het bedrijfsleven en op andere sectoren van de samenleving zouden krijgen en dat vrouwen überhaupt meer macht zouden uitoefenen. Op het eerste gezicht is dat streven mislukt, want er zijn in Nederland maar heel weinig vrouwelijk managers. In tegenstelling tot India, waar ik wel vrouwen op hoge posities zie. Ook in ons bedrijf. Onze managers , die twee lagen hoger zitten, zijn allemaal man, maar die doen zaken met vrouwelijke managers in India.

Tegelijkertijd merk je dat heel weinig vrouwen een leidinggevende baan of een politiek ambt nastreven. Het is voor feministen die al in zo'n positie zitten en die op zoek zijn naar nog meer kandidaten, heel moeilijk om vrouwen te motiveren zich kandidaat te stellen.

Ik merkte 7 jaar geleden voor het eerst dat de vrouwenbeweging op een geheel andere manier wel invloed heeft gehad en dat is meer op het softe vlak. Vrouwen zijn gewend minder dan 40 uur te werken. Dat wordt verdedigd door te verwijzen naar de zorgtaken die nog verricht moeten worden. Ook nadat de kinderen uit huis zijn gegaan en ook als er een werkster is, die het huishouden doet, zullen vrouwen niet graag 40 uur werken. Geen wonder dat ze zo oud worden denk ik dan. De laatste tijd zie je een trend, dat mannen dit na gaan doen. Steeds meer mannen willen ook een dag in week vrij. Wat je ook vaak ziet is dat mannen al om 15.00 uur naar huis gaan, omdat er een kind op ze wacht. Wij zorgden er vroeger voor dat er dan een oppas of een schoonmoeder even op het kind lette, maar dat zie je steeds minder.    

Mont Blanc groeit

Door Keesjemaduraatje
Gisteren in het 20.00 uur journaal werd weer duidelijk wat voor verschrikkelijke gevolgen de Montblanc_1 "Klimaatverandering" toch heeft. Helemaal aan het einde van het journaal was een bericht dat de hoogste berg van Europa, de Mont Blanc, de laatste 2 jaar  2,15 meter gegroeid is, doordat er een grotere ijskap is ontstaan. Doordat er meer neerslag valt, bevriest er meer sneeuw bovenop de berg en groeit de gletscher, terwijl de gletscher onderaan de berg smelt. Volgens de nieuwslezer was dat allemaal de schuld van de "Klimaatverandering".
Ik vind dat de klimaatfundamentalisten nu eens een duidelijke  input moeten geven. Smelten de gletschers nu of groeien ze?  En waarom is dat erg? Je kan niet de ene dag komen en zeggen dat het warm wordt en dat de boel overstroomt en de andere dag zeg je weer dat de Mont Blanc aan het groeien is door de grote ijskap die erop ligt.

IJsberen verdrinken

Door Keesjemaduraatje
Nee, ´t is verschrikkelijk. De ijsberen zijn aan het verdrinken, door het smeltende poolijs. Ze hebben namelijk helemaal geen schots meer om op te staan en dan proberen ze naar de kant te zwemmen en dan verdrinken ze. En als ze met z'n allen op zo' n ijsschots staan dan hebben ze niets te eten en dan vreten ze elkaar op.
Gletscher_small_2  Hoeveel ijsberen zijn er al verdronken dan?
Op dit moment zijn er al 12.800 ijsberen verdronken.

Kunnen ijsberen niet zwemmen dan?

IJsberen kunnen natuurlijk wel zwemmen, maar de klimaatveranderingen gaan zo snel dat ze er gewoon niet tegenop kunnen zwemmen. 'T is vreselijk.

Wat doet het Staatsjournaal aan deze catastrofe?

Helaas zijn er nog geen beelden van verdrinkende ijsberen, daarom zendt het Staatsjournaal voorlopig nog beelden uit van stukken smeltende gletscher, die in het water vallen.

Friday, October 12, 2007

Bericht van J. Jan Willem van Waning

Beste Keesjemaduraatje,

Via Google kwam ik toevallig op je site terecht.
Het is niet sterk om personen aan te vallen zonder hen daarvan te informeren. (zie ook Down Under D66, red.)
En dat helemaal niet als je dat anoniem doet.

Ik herinner me je van enkele PIVD-vergaderingen, maar zal je naam niet onthullen omdat je dat kennelijk niet wilt.

Wat betreft je aantijgingen:

Waning 'Als je wilt nalezen wat deze mijheer J. Jan Willem van Waning te vertellen heeft, dan kan je zijn Volkskrantblog Periscoop op lezen. Ik kan je verzekeren: één grote scheldpartij tegen "Bush en Blair". Dat is nog tot daar aan toe, maar Israël kan in zijn ogen absoluut geen goed doen en heeft eigenlijk geen bestaansrecht. Tot op het antisemitische af, zo eenzijdig wordt voortdurend de kant van de Palestijnen en Moslimterroristen gekozen. Voor een ex-marineman die nog in Nieuw-Guinea heeft gevochten is dit een vreemde houding. Het lijkt wel hij pas zijn eigen mening durfde te zeggen nadat hij uit de actieve dienst is gegaan...',

nodig ik iedere geinteresseerde uit om inderdaad mijn site te bezoeken.

Daarop staan veel kritische bijdragen over de heilloze 'Global War on Terror' van Bush&Blair en Balkenende, en de - ook voor de veiligheid van Israel - catastrofaal-contraproductieve invasie van Irak.

Ook ben ik kritisch t.a.v. het (joods en christelijk) zionistisch streven naar een Groot Israel. Dit omdat ik meen dat zulks de veiligheid in het Midden-Oosten - en daarmee in de gehele wereld - bedreigt, en de Palestijnen benadeelt.

Ik ben voor de twee-staten oplossing voor Israel en de Palestijnen conform de VN/VR-resoluties, en vind dat de NAVO zulk een situatie zou moeten helpen beschermen.
Ook dat kan men als constante op de site vinden.

Wie personen die kritisch zijn t.a.v. het huidige BELEID van Israel beschuldigt van antiSemitisme, tekent zichzelf meestal als een zionist.
Hetgeen bij jou ook klopt, zoals tijdens onze discussies tijdens die PIVD-vergaderingen afdoende is gebleken.

Je schrijft in je Profiel : 'Het populaire semi-intellectuele anti-amerikanisme is mij een doorn in het oog.'
Je impliceert dat ik tot deze categorie behoor en verwijt mij daarbij pas na mijn diensttijd met eigen meningen te komen.

Iedereen die mij kent weet dat beide beschuldigingen uit de lucht zijn gegrepen.

Tijdens mijn functie als militair attachee in Washington D.C.,
had ik bij de Amerikanen de bijnaam van 'the pink panther' vanwege mijn kritiek op het toenmalige BELEID van de Amerikaanse regering (plaatsing van 'kruisraketten', 'star wars' etc.).

De mij bij mijn afscheid, in 1983, verleende "Legion of Merit' vermeldt als redengeving o.a:

'..Throughout the tenure of his assignment, Commander van Waning represented The Netherlands in truly exemplary manner, demonstrating excepionally outstanding qualities of professional competence and a sincere desire to create and maintain good will toward the United States and the United States Government.
The integrity, sincerity, diligence, and exceptional devotion to duty displayed...has contributed sinificantly to strengthening the hands of Dutch - American friendship and understanding, and to furthering the common objectives of The Netherlands and the United States...'

Ik discussieer graag met je verder, maar dan ook onder jouw 'open vizier'.

Vriendelijke groet,

jan willem

PS Voor een samenvatting van mijn visies over de 'Global War on Terror' in het algemeen, en de actuele discussie over een evt. verlenging van de Nederlandse militaire missie in Uruzgan, zie:

http://www.volkskrantblog.nl/bericht/127268

Thursday, October 11, 2007

Uw Hoofdredacteur

Door Keesjemaduraatje
het leuke van Internet is natuurlijk, dat je alles erop kunt zetten wat je altijd al had willen schrijven, filmen en uitbeelden. Het nadeel van Internet is dat er zoveel op staat dat je wel heel erg bekend moet zijn, wil een groot aantal mensen op het idee komen juist jouw site te bezoeken. Het leuke is dan weer dat er op weblogs en fora teruggepraat kan worden. Veel oude media zijn daar bang voor en censureren dan weer hun reageervelden.
Mensen die het in de grote mensenwereld van de oude media niet gemaakt hebben, kunnen evengoed krantje spelen en zichzelf "hoofdredacteur" noemen. Lekker best wel belangrijk. En dan je lezers en bezoekers met U aanspreken. "Uw hoofdredacteur was gisteren op de radio."

Frontaal

Aan de opmaak van zo'n website zie je ook al dat het eigenlijk een krant had moeten zijn. Het is het oude design van een krantenheader, die verplaatst is naar het nieuwe medium Internet. Het lijkt wel alsof de verbeelding tekort schiet en dat daarom teruggegrepen wordt op oude concepten.
In het jaar na de moord op Theo van Gogh zijn een aantal alternatieve en Verlichtingsfundamentalistische websites ontstaan. De eerste was natuurlijk VetVetVet van Karel Gabler (de webmaster van Theo), die er echter ook al weer snel mee stopte, om allerlei redenen. De schrijvers die op de website van Theo van Gogh furore hadden gemaakt en net een beetje op dreef waren gekomen, gingen eerst bij VetVetVet schrijven en toen die stopte werden weer nieuwe websites opgericht. Annelies van de Veer ging door met haar eigen Hoeiboei en uiteindelijk heeft, na veel ruzies en omzwervingen, ook Bernadette de Wit haar eigen weblog opgericht met de naam Mores-More.blogspot.com.

Wednesday, October 10, 2007

“Dikke Lul, Drie Bier”

Vanavond kiezen de kijkers van de VPRO een nieuw volkslied. Door het bindende stemadvies van Geenstijl.nl zal het hoogstwaarschijnlijk onderstaand kied worden:

The Opposites – “Dikke Lul, Drie Bier”

Ey kerel, wat de boer niet kent wordt niet gegeten

Vergeet het. Nuchter alsof ik gister niet ben wezen feesten

Streken, kattenkwaad, stekelige bakkebaard

Geen geld voor de kapper, geen cent te makken maat

Zonder pegels , pratsen, 's avonds laat

Met m'n gabbers op straat, noem ons de nachtwacht

M'n bier staat koud, de kachel staat aan

Je moet eten wat de pot schaft of anders maar gaan

Ik ben die honderd als een meier. Die kleine Willem de Bruin

Altijd gezeik met koddebeiers en pottenkijkers

Let op je eigen, nee kerel niet bemoeien

Ik ben nooit uitgekauwd net als koeien

Zomers met een frisse coupe, 's winters met een muts op

Niks multicultureel, gewoon een grote hutspot

Hand op m’n scrotum, vuist op m’n borst

En ik zeg je met trots ik ben van Nederlandse bodem

Kerel ik zeg je

Een, Twee, Drie en tot de Vier

Het maakt niet uit dikke lul drie bier

Een, Twee, Drie en tot de Vier

Het maakt niet uit dikke lul drie bier

Geef me boerenkool met worst en laat de leeuw niet in z'n hemd staan

Ik heb een oude fiets en daarmee scheur ik door de trambaan

Ik ben een Marokkaan een Surinamer en een Antilliaan

Fok een huidkleur homie, ik heb oranje aan

Ik hou die lidtekens van WO2

Maar ik geniet met volle teugen van de VOC

En niet te scheutig met de CO2

Ik moet geld hebben, ik maak alles waar, een echte handelaar

Ik ben een arbeider, een Nederlandse vredesstrijder

Ik ben Anne Frank. Schrijf wat je mee kan kijken

Ik ben Heineken, Studio Sport

Ik ben Albert Heijn, ik geef je overal het eten op je bord

Niks door m'n strot. En ook al ben ik klein, ik ben rijk

Ik chill 'm met m'n vinger in de dijk

Niks is wat het lijkt maar weet dat je me kan vertrouwen

want als het water komt ben ik de beste dammenbouwer

Een, Twee, Drie en tot de Vier

Het maakt niet uit dikke lul drie bier

Een, Twee, Drie en tot de Vier

Het maakt niet uit dikke lul drie bier

...Yeah Big2 op de beat...

Tinnef en Drek

Van: Keesje Maduraatje (hayquecrear@hotmail.com)
Verzonden:
dinsdag 9 oktober 2007 17:33:52
Aan: Clara Legêne (conglome@wanadoo.nl)
Geachte mevrouw Legêne,
in een reactie op de website van Anja Meulenbelt op 17 juli j.l. heeft u mijn weblog vergeleken met tinnef en drek. Ik doel op onderstaand citaat:

Tot zover de samenvatting. Nog korter samengevat gaat het dus om het belang van (recht op) oprispingen versus het belang van een werkelijke discussie. Nou, dan ben ik persoonlijk snel klaar. Ik ben op dit weblog niet in het minst geïnteresseerd in anonieme oprispingen. En ben dus zeer tevreden over het systeem dat Anja hanteert.
Tim bepleit dat ook zichtbaar wordt hoe de oprispingen eruit zien. Maar ik hoef maar even naar andere sites te gaan, zoals hoeiboei (13 juli) of keesjemaduraatje (12 juli), en dan kan ik wel ongeveer nagaan welke drek Anja ook op haar eigen weblog dagelijks over zich uitgestort krijgt. Wat bereik je ermee, Tim, als je die tinnef allemaal laat zien?


Ik wil u erop attent maken, dat de inhoud van het artikel waar u op doelt, voor het grootste deel bestaat uit citaten uit Anja's weblog zelf, namelijk waar ze beschrijft dat ze met een Palestijn getrouwd is, waar ze niet mee wil gaan samenwonen en die volgens haar eigen woorden een ex-terrorist is. Ik heb niets zelf verzonnen.  Vervolgens scheldt u de weblogs waar die informatie in staat uit, terwijl de schrijvers van die weblogs niet de gelegenheid hebben zich te verweren. Alle reacties die mevrouw Meulenbelt niet welgevallig zijn, worden van haar website verwijderd. U heeft het over anonieme oprispingen, terwijl de schrijvers van de weblogs Hoeiboei en Keesjemaduraatje gewoon bekend zijn en in gerenommeerde bladen onder hun eigen naam artikelen schrijven.

Het is duidelijk dat u helemaal niet in werkelijke discussie geïnteresseerd bent. Ik verzoek u in het vervolg van dit soort denigrerende termen af te zien of anders de discussie toe te staan.

Ik wens u veel wijsheid bij uw raadswerk in de gemeente Etten-Leur toe.

hartelijke groeten
(echte naam...)
(Keesjemaduraatje)

Tuesday, October 09, 2007

Waar is God?

Door Keesjemaduraatje
Dat heb ik er nu van. Nu ik Trouw lees wordt ik opgebeld door mijn oude vader die me vraagt wat ik van het artikel van Harry Kuitert vind, dat afgelopen zaterdag in Trouw gestaan heeft. Het artikel heet "Het verlangen naar een Hoger Wezen blijft" en is hier na te lezen. Mijn vader heeft twee idolen en dat zijn Huub Oosterhuis en Harry Kuitert. Ik kan er ook niets aan doen en het is jammer voor hem dat beide hooggeleerde heren de laatste tijd door de mand aan het vallen zijn. Huub Oosterhuis staat als lijstduwer op de kandidatenlijst van de SP ( moet ik nog meer zeggen?) en Harry Kuitert schrijft een artikel dat in de verste verte niet met het Gereformeerde Geloof in overéénstemming te brengen is.

Kuitert Waarom is het artikel van Kuitert godslasterlijk?
Hij schrijft in het artikel twee keer de volgende zin op: "Eerst waren er mensen, toen religies, toen goden en toen was er God". Het verassende is natuurlijk dat hij daarmee de monotheïstische godsdiensten op een hoger niveau stelt dan de natuurgodsdiensten en polytheïstische religies. Dus het cultuurrelativisme van de laatste tijd, dat het allemaal niets uitmaakt, is hem vreemd. Dat is positief. Maar de rest? Eerlijk gezegd heb ik voor deze gedachte geen 80 jaar nodig gehad, maar was ik op mijn 14e al zover, dat ik dacht dat goden door mensen bedacht werden, maar dat maakt de zin nog niet meteen waar.
De meeste mensen kennen de eerste zinnen uit de Bijbel:

"In het begin schiep God de hemel en de aarde.
De aarde was woest
en leeg; duisternis lag over de diepte, en de geest van God zweefde over de wateren. Toen zei God: ‘Er moet licht zijn!’ En er was licht.
En God zag dat het licht goed was. God scheidde het licht van de duisternis;
het licht noemde God dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Het werd avond en het werd ochtend; dat was de eerste dag."(Willibrordvertaling)

Hier is dus duidelijk te lezen dat er eerst een God was en daarna werd al het andere geschapen. Natuurlijk staat het iedereen vrij dat te geloven of ook niet. We leven in een vrij land en afvalligen worden met rust gelaten. Ik kan me ook nog voorstellen dat als je dominee bent of hoogleraar aan de Vrije Universiteit, zoals Harry Kuitert was, en je komt plotseling tot de conclusie dat het hele geloof allemaal bedacht is door mensen en dat het slechts een verbeelding is en geen werkelijkheid, dat je dan in een lastig parket komt te zitten. Je verdient je geld ermee tenslotte. Hetzelfde geldt overigens voor een linkse docent sociologie, om maar een dwarsstraat te noemen, die tot de conclusie komt dat het socialisme niets oplevert en dat de vrije markeconomie eigenlijk de hele oplossing is. Dat zijn gedachtes die je maar beter voor je kunt houden.
Dan heb ik het heel wat gemakkelijker gehad. Toen ik het Gereformeerde Geloof niet meer in mijn leven kon inpassen heb ik de kerk verlaten en toen ik de socialistische leer niet meer kon ondersteunen ben ik voor een commercieel bedrijf gaan werken. Dat kan je afvallig of hypocriet noemen, maar dat kan je ook consequent noemen. Er zijn echter ook mensen die dan eerst eens flink in hun eigen nest gaan schijten.Want alle mensen moeten weten dat de ware leer niet meer zo waar is. Je gaat de bekering eerst eens in eigen kring omdraaien. Dat kan. Moslims houden er niet zo van en organiseren dan een knokploeg van de Internationale Socialisten om in een moskee te gaan roepen, dat afvalligheid heus wel kan, als je maar let op de toon van het debat. Kortom, als je verder je mond maar houdt.

Monday, October 08, 2007

Halem & Larisia Kwesa

From: Halem & Larisia Kwesa
Van: Halem Kwesa (halem_kwesa96@hotmail.com)
maandag 8 oktober 2007 21:57:01
Beantwoorden aan: halari_kwesa@yahoo.fr
From: Halem & Larisia Kwesa
Dearest One,
Good day,

I am contacting you to assist us transfer USD $11.5 Million Dollars the money I inherited from my Late Father,which he made from the sale of Crude Oil Business. I am Halem and my sister name is Larisia the children of the late DR.MICHEAL KWESA.

We are looking for a person that will stand in as our Guidian and help us nvest in a business in your country where we can get a reasonable interest rate in your Company under your Management while we continue our education.

Many thanks to you if you can help me as I would compensate you with a good percentage of the money which is negotiable after the money has been
successfully moved into your account. I am waiting for your urgent reply.

Thanks and God Bless you as I wait for your urgent reply for more details.
Yours Respectfully,
Halem & Larisia Kwesa

Week van de democratie

Door Keesjemaduraatje
Misschien heb ik het al veel vaker gezegd, maar in de democratie moet je de dingen vaak herhalen. Nederland is al geen bijzonder democratisch land, maar de laatste maanden is het nog veel erger geworden. Eerst even over de laatste tijd. De Europese Grondwet wordt er gewoon doorheengeduwd. Daardoor worden een aantal bevoegdheden overgedragen aan de Europese regering. De Europese Commissie is een ondemocratisch instituut. Een referendum zou in Nederland wel op zijn plaats zijn geweest, maar door het verraad van de PvdA zal er geen referendum komen en zal de Europese grondwet er gewoon komen. Dit is nog maar net gebeurd of de week van de democratie begint. Nu moet de burgers weer duidelijk gemaakt worden hoe belangrijk de democratie toch wel is. Leuk.

Is Nederland een democratie en zo nee waarom niet?
Nederland heeft geen gekozen staatshoofd, maar de koningin heeft wel veel invloed bij het aanwijzen van een formateur na de verkiezingen. De Koningin heeft zitting in de Raad van State, het hoogste rechtsorgaan van de Staat der Nederlanden. De kroonprins is ook lid van deze raad. Dat is nog tot daaraantoe. Hij moet tenslotte de koningin opvolgen, maar dat Mevrouw Multiculturele Prietpraat Maxima ook in deze raad zit, dat is hoogst opmerkelijk. Wat heeft zij tot nu toe gepresteerd om in aanmerking te komen voor dit hoge rechtsorgaan? Dat is dus Nederlandse democratie.
Veel mensen denken dat ze een premier kunnen kiezen, maar dat is ook niet zo. De premier wordt door de koningin aangewezen. De pas gevormde regering heeft meestal wel een meerderheid in het parlement, maar het parlement geeft geen goedkeuring aan de nieuwe regering, zoals in andere landen wel gebeurd. In de Duitse Deelstaat Schlesswig-Holstein werd tot drie keer toe een Sociaal-Democratische regering weggestemd, in een geheime stemming, doordat een sociaal democraat in het geheim tegen stemde. Niemand wist wie het was. Uiteindelijk kon de regering niet tot stand komen. In Nederland zouden op deze manier PvdA leden die iets tegen Wouter Bos hebben een regeringsvorming tegen kunnen houden. Nu is het zo dat een regering pas aftreed na de ambtsperiode of na een motie van wantrouwen en dat laatste komt niet zo vaak voor.

Sunday, October 07, 2007

Vogelaar

Keesjemaduraatje
Vanochtend begon het meteen al goed. Ik maakte tijdens het ontbijt gewag van het feit dat de supermarkt Lidl nu ook al geheel geislamiseerd is. Zowel klanten als cassieres zijn met een soort witte hoofddoek getooid en gaan heel sereen met elkaar om. Wat ik als antropoloog zijnde wel heel interessant vind, maar  ik maak me soms ook wel zorgen over de toekomst van Nederland, met deze demografische verschijnselen. Volgens mijn vrouw lijdt ik aan een selectieve waarneming, want bij de Lidl in Veldhoven is het kooppubliek en het werkende personeel geheel blank. Dat is dan wel weer aan de ene kant een geruststellende gedachte, maar aan de andere kant zat die "selectieve waarneming" mij helemaal niet lekker. "Wil je de toon van het debat wel een beetje in de gaten houden" vroeg ik nog, maar het ontbijt was al weer afgelopen en ieder ging zijnsweegs.

Friday, October 05, 2007

Ergotherapeute Gone, Gone, Gone

door Keesjemaduraatje
jullie vragen je misschien af wat er met de inmiddels 31-jarige ergotherapeute S. v. D. gebeurd is, die op dit weblog een bijrol vervulde in de verhalen over Jan Marijnissen, Lousewies, dom blondje, extreem-links en Kleurrijk Woensel-West. Nou dat is helemaal over. Ze vindt dat ik me te veel met andere mensen bemoei en dat ik te dominant ben. Ze wilde namelijk weg uit Kleurrijk Woensel-West en had een huis gekocht in Stratum. Daar moest behangen worden en ze had mij gevraagd te helpen. Ik was dan op bezoek voor een voorbespreking van het behangen en begon over stoommachines die bij de Gamma gehuurd moesten worden en over het voorstrijken en dat het behang er helemaal af moest en dat ze niet meer in een huurhuis woonde en daarom het een beetje mooi moest maken. Toen had ze het opeens helemaal met mij gehad en deed met een gebaar dat in Goede Tijden Slechte tijden of Op weg Naar Morgen, niet zou misstaan, de deur open en gooide mij eruit. Exit. Meteen afgelopen.
Wat moet ik er verder over zeggen? Ik heb er in ieder geval weer van geleerd dat mensen die altijd goed gehumeurd zijn en nooit kritiek op je hebben, misschien niet helemaal laten zien wat ze werkelijk denken.

Wednesday, October 03, 2007

Jaarvergadering

Door Keesjemaduraatje
Gisteren jaarvergadering van de ouderraad gehad. Ik was toch wel een beetje zenuwachtig, want ik heb een beginnende bronchitis en een dreunende kop en dan moet ik voor 50 mensen een presentatie over het afgelopen jaar geven. Maar het ging helemaal goed. Af en toe kwam een afdelingsleider er weer tussendoor, omdat hij het beter weet en nog wat aanvullingen wilde geven. Maar dat is typisch leraar en dat moet je dan als "opbouwende aanvullingen" waarderen. Ik leer het nog wel eens.
Ayaan_hirsi_ali_3 De penningmeesteres vroeg mij wat ik "van Ayaan vind" en ik wil zeker wel de gelegenheid te baat nemen mijn standpunt in dezen duidelijk te maken. Namelijk dat Nederland gewoon nog even door moet betalen, totdat ze echt een superster is en haar beveiliging zelf kan betalen. Tenslotte is het een ex-parlementslid. En we moeten ons eens afvragen hoe het toch komt dat elke links-radicale woesteling in dit land gewoon vrij rond kan lopen, terwijl de mensen die echt hun eigen mening geven en tegen de islam zijn, voortdurend beschermd moet worden. Ik zal nu geen namen van pro-islam-socialisten noemen, om de boel niet onnodig op te hitsen .
Mijn persoonlijke frustratie is, dat een allochtone meid die een beetje welbespraakt is en actief in een partij, meteen op de kandidatenlijst komt. We hebben dat gezien bij Ayaan en de VVD en bij Salima Belhaj en Fatma Koser Kaya van D66 en Albayrak van de PvdA. Er zijn zeker veel meer voorbeelden. Mensen die al jaren iets voor zo'n partij doen krijgen nooit een kans, maar de Haagse elite kiest gewoon een paar mediawondertjes uit om te scoren en het multiculturele karakter van de partij te tonen. Na een paar jaar hebben ze het dan weer gezien en gaan wat anders doen. De Tweede Kamer is gewoon een opstapje voor een carriere geworden in plaats van een volksvertegenwoordiging. Dat is bij Ayaan ook zo. Ook al ben ik het met haar eens en ben ik dankbaar voor wat ze heeft gedaan en voor de discussies die ze heeft aangezwengeld. Allemaal waar, maar iemand als Geert Wilders zal toch door blijven vechten en niet zo snel een andere functie accepteren. Zwak trouwens van Wilders om niet te pleiten voor meer bescherming voor Ayaan. Hij kijkt eerder naar de "Gezonde Volksmening" dan naar het principe.

Monday, October 01, 2007

De Columnist en zijn Vrouw

Door Keesjemaduraatje
Nu wil me helemaal niet met Frits Abrahams of Peter Breedveld vergelijken, maar het is me wel opgevallen, dat beide columnisten een vrouw hebben, die lid is van de PvdA. Iedere keer als er weer eens iets met de PvdA is en dat is de laatste tijd nogal vaak, voert Frits Abrahams zijn vrouw als PvdA-lid ten tonele, die voet bij stuk blijft houden en op de één of andere manier de PvdA-lijn blijft steunen. We weten niet of dit een stijlmiddel is, of dat Frits Abrahams eigenlijk een afsplitsing van zichzelf beschrijft. Op de één of andere manier heeft hij toch wel een positief gevoel over het linkse gedachtegoed, maar helemaal solidair met de PvdA zijn, is toch ook weer een brug te ver.
Bij Peter Breedveld is het precies andersom. Hij ontkent dat hij zelf iets met de PvdA heeft en wat zijn vrouw betreft blijft het vaag of ze nou fractieleider van de PvdA in Rijswijk is of juist niet meer, of nooit geweest. In ieder geval bleek uit de VIVA-Relatie-Forum files, dat ze zijn weblog helemaal nooit heeft gelezen. En ze wordt ook nooit ten tonele gevoerd door Peter Breedveld, dus de invloed van het Sociaal-Democratische gedachtengoed op de grote Webblogger zullen we wel nooit te weten komen.
Twee kenmerken van de grote voorbeelden hierboven komen overéén met mijn leven, namelijk, dat mijn vrouw mijn weblog nooit leest en dat ze een aanhanger is van de Sociaal-Democratische gedachte. Maar dan wel van de Duitse SPD, want ze heeft niet zoveel met de PvdA politici. Als je Ad Melkert afgelopen zondag in Buitenhof gezien hebt, dan begrijp je wat ik bedoel. Ik vroeg mijn vrouw zojuist nog, waarom ze de PvdA niet zo goed vindt. Ze zei dat de PvdA-politici een te korte politieke levensduur hebben. Nauwelijks is er één aan de macht gekomen, of hij krijgt al weer een lucratieve baan in het bedrijfsleven of bij de UN. In plaats daarvoor komen dan nieuwelingen, die nog nooit een regionaal partijkantoor van binnen hebben gezien, maar direct naar Den Haag gekatapulteerd worden. In Duitsland moeten de politici een basis in hun kiesdistrict hebben en als ze eenmaal met veel strijd een plaats in het parlement hebben veroverd, dan blijven ze ook langer. "Bei uns ist alles viel besser"