Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, April 19, 2005

Wat heeft "Links" met "de Islam"

Wat heeft "Links" met "de Islam"
door KeesjeMaduraatje

Die vraag stelde ik aan mijn "communistische buurman" Rene, die in de 80-er jaren in de Pijp naast mij woonde. Zijn vriendin woont vrij dicht bij de Diamant buurt en toen daar een stel door Marokkaanse jongens was weggepest, viel het mij op dat de vele ex-krakers die daar in de buurt woonden er niets aan deden. Dat soort incidenten had 25 jaar geleden in die buurt niet kunnen plaats vinden door de gewapende macht van de krakers, die zich daar mee zouden hebben bemoeid.

Drie dagen later was Michiel Smit van Nieuw Rechts in die buurt te gast en ik zag op de fotos die op Indymedia stonden, dat de krakers van weleer wel degelijk nog steeds actief konden worden, maar dan om Michiel Smit weg te jagen. Dus vandaar mijn vraag aan mij "Communistische Buurman": wat heeft Links nou met de Islam? Waarom worden zulke jochies in bescherming genomen, terwijl ze de buurt verzieken.

De buurmman had er een hele logische verklaring voor: De zogenaamde Gastarbeiders werden door links gezien als het onderdrukte proletariaat, die geholpen moesten worden. Die jochies zijn de kinderen en kleinkinderen van die eerste generatie gastarbeiders en hebben de solidariteit van de linkse intelligentsia geeërft. Alle incidenten die met Marokanen plaats vinden worden door de oude linkse denkers gezien in het licht van de "racisme discussie" van de tachtiger jaren.

Een tweede reden ligt in het zogenaamde : Jihad tegen MacWorld complex. De Islam wordt op dit moment gezien als een macht die tegen de VS en zijn dominante monocultuur ingaat. Dus het eigen verzet tegen de eenvormige burgelijke manier van leven, wordt gespiegeld aan de andere manier van leven die door de Jihad strijders wordt gepropageerd.
Deze houding is veel gevaarlijker en komt erg in de richting van de bewondering van Jean Paul Sartre voor de communistische diktatuur. Een gezamelijk kenmerk is, dat de diktaturen die het verste weg zijn en het onbekendst, de meeste aanhang krijgen. De bewondering van de linkse intelligentsia voor China met zijn miljoenen doden tijdens de Culturele Revolutie lijkt er erg op.


De derde reden voor de bewondering van de linkse denkers voor het Islamofascisme zit hem in de opleidingen die gevolgd zijn. Veel linkse mensen studeren sociologie en culturele antropologie. Op die studierichtinegn wordt een wonderbeerlijk soort "cultuur relativisme" onderwezen, waarbij de eigen cultuur volkomen wordt bekritizeerd, maar waarbij de "andere" cultuur wordt bewonderd. "Criticism of Culture" wordt onderwezen als critiek op eigen cultuur.
Dat leidt tot de wonderbaarlijke situatie dat mensen die thuis nooit meer naar de kerk gaan en dat ook belachelijk vinden, in andere landen de meest diktatoriale en absurd rigide religies helemaal te gek vinden. Daarom mag er op de Islam geen kritiek gegeven worden en wordt dat zelfs gezien als "racistisch".

Een zeer extreem voorbeeld is Anja Meulenbelt, die in de 70-er jaren nog alle tradities overboord zette en tegen de gevestigde orde aan trapte en nu wel een soort van traditie aanhangt, maar dan die van de Islam.


53 comments:

Moordkuil said...

Goed stuk! Juist door de cultuurrelativisme ontbreekt het links (voor zover je daar van kan spreken) aan daadkracht om problemenstellingen te definiëren. Zonder besef van wat er speelt, kun je geen oplossingen aandragen. Het anti-relativisme anderzijds, leidt tot een onleefbare situatie, haast anarchistisch. Het aanhangen van de Islam is geen zonde, je moet dus niet alles over 1 kam scheren! Veel problemen zijn te vinden in de jeugdcultuur van vandaag; ook bij rechtse jongeren!

Wim Nusselder said...

'DE bewondering van DE linkse denkers voor HET Islamofascisme' vind ik te kort door de bocht, maar je analyse van (wat ik zou omschrjiven als) aarzelingen van veel 'linkse' mensen om kritisch te zijn op Islam en Islamieten klopt denk ik wel.

Daniel Ocean said...

Het is inderdaad te kort door de bocht. Want rechts kan de zgn. Hollandse Cultuur ook niet concreet invullen.

keesjemaduraatje said...

xxx

keesjemaduraatje said...

Ik heb in het artikel kritiek geleverd op de onkritische houding van sommige "linkse" mensen ten opzichte van de Islam. Dat zie je met name bij de Internationale Socialisten (Stop de Hetze) en bij Indymedia.nl. Dat wil niet zeggen dat ik de "Hollandse Cultuur" wil verheerlijken. Liedjes als "Honkietonkie Pianissie" en "Ik zit hier heel alleen Kerstfeest te vieren" zijn wel geweldig natuurlijk. Maar het is niet beter of slechter dan liederen uit andere landen. Ik wilde juist zeggen dat je je eigen cultuur niet zo moet afkraken. Wat ik wel goed vind en niet wil weggooien zijn: democratie , vrijheid en tolerantie. Dat is niet typisch Hollands, maar komt wel in de meeste westerse landen voor.

Daniel Ocean said...

- Sommige linkse mensen schieten inderdaad door met hun onkrititsche houding naar de Islam toe. Maar daar staat tegenover een te kritische houding van sommige rechtse mensen naar de Islam toe. Het is allemaal veel te stigmatiserend en generaliserend.

- De gezamenlijke vijand Amerika is logisch gezien dat rechtse mensen nogal de neiging hebben om het schoothondje te zijn van AMERIKA!!!!

- Kritiek op de eigen cultuur is goed. Want je wilt niet worden zoals rechtse mensen vaak beweren over moslims... dat er geen enkele zelfreflectie is.

keesjemaduraatje said...

wat betreft die gezamenlijke vijand: let er maar eens op welke landen nou als vijand gekozen worden. Bijna altijd democratische landen: Israel, VS. Er zijn haast nooit demonstraties tegen martelingen in Iran of Rusland.

keesjemaduraatje said...

hier staat ook een reactie van de rooie ravotter op deze log.

http://rooieravotr.web-log.nl/log/2424376

Daniel Ocean said...

Dat lijkt inderdaad op twee maten meten.

Lijkt me dat veel linkse mensen ervan uitgaan dat wij als westerse wereld niet zomaar tegen alles in het geweer kunnen gaan als binnen de westerse wereld ook nog het een of ander fout zit.

Er er zit moreel gezien een spanning als je Irak beschuldigt van massamoorden terwijl jezelf van plan bent om Iraakse steden te bombarderen voor olie.

Er zit moreel gezien een spanning als je vecht tegen onderdrukking maar wel Israel zwaar bewapent zodat ze het Palestijnse volk kunnen onderdrukken.


Bovendien is iedereen tegen martelingen in Iran of Rusland. Daaraan valt geen eer te behalen. Dat alles is zo klaar als een klontje. Maar hoe zit het met de 'vuile was' van zgn 'beschaafde' landen als Israel en VS????

keesjemaduraatje said...

ik moet je reactie helaas wel veranderen. Ik heb geen zin om met een mes in mijn buik in de Linnaeusstraat te liggen. Dus aub geen namen. Schrijf maar zelf een weblog onder je eigen naam.

keesjemaduraatje said...

Ik zou een paar jonge Marokkanen ook niet met "de Islam" in verbinding brengen, als uit zo'n soort groep in Amsterdam-West niet de Hofstad groep zou zijn voortgekomen. De observatie is volgens mij juist, dat door de ex-krakers selectief gereageerd wordt. Kijk maar naar de reactie op een homo die in de Leidse straat door Marokkaans uitziende mannen wordt geramd. Dat vinden de linkse indymedia-ers niet zo erg, omdat het een Amerikaan is en de daders Marokkaans. Dat past niet in hun wereldbeeld. Terwijl een Lybische homo die wordt uitgewezen, dat is dan wel erg.

keesjemaduraatje said...

nog een citaat waaruit blijkt dat er meer aan de hand is. Anti-globalisten , bolsjewieken en islamisten gaan steeds vaker samen te werk. Ook in Nederland. Asl je de bovenstaande link hebt gelezen, kan je wel roepen: "oh dat roepen de Fortuynisten", maar het is ook mijn observatie. Het is voor mij nog een wonder dat de NVU niet mee mag doen. Die hebben namelijk precies dezelfde agendapunten las de anti-globalisten.

Wim Nusselder said...

Kees schreef 15/5 20:11:
"ik moet je reactie helaas wel veranderen. Ik heb geen zin om met een mes in mijn buik in de Linnaeusstraat te liggen. Dus aub geen namen. Schrijf maar zelf een weblog onder je eigen naam."

Wat ik bewonderenswaardig vond resp. vind aan mensen als van Gogh, Wilders, Hirsi Ali en Fortuyn (naast dingen die ik afwijs) is dat ze doorgingen resp. -gaan met het publiekelijk verkondigen van hun mening ondanks bedreigingen. Dat jij vanwege de minuscule kans dat je door wat je schrijft op een weblog bedreigd wordt, laat staan vermoord, lijkt mij nogal laf vergeleken met hun opstelling.
Kennelijk schat jij die kans groter dan minuscuul. Die inschatting lijkt mij irrationeel. Zou je die hier willen onderbouwen?

Je voelt je door die -mijns inziens irrationele- angst gedwongen om anderen die jou kennen en die op jouw weblog reageren te vragen om jouw identiteit niet prijs te geven. Ik doe dat dus ook niet. Als ik jou was zou ik me -gegeven die angst- afvragen of ik wel zo geschikt ben om een weblog te schrijven waar ook dit soort onderwerpen aan de orde komen. Je mening geven zonder jezelf (d.w.z. je achterliggende situatie en belangen) bloot te geven, maakt een veel minder zinvolle discussie mogelijk dan als je dat wél doet.

Ik heb er meer begrip voor dat je hier niet wilt discussiëren over zaken die te herleiden zijn tot je werksituatie en je belangen en standpunten daar. Als je werkt in een situatie waarin je niet openlijk je mening kunt geven over de organisatie en over besluiten van je bazen (de 'kantinetest' naar analogie van de 'pleintest' van Sjaranski, waar we het eerder -los van je weblog- over hadden), dan is een weblog mogelijk niet de aangewezen weg om voor de vrijheid van meningsuiting daar op te komen.
Ik ben benieuwd of je collega's, als ze dit lezen, zo moedig zijn om zichzelf bloot te geven...

keesjemaduraatje said...

twee reacties:
je vindt het geweldig dat ze publiekelijk hun mening uiten, maar je eigen partij Groenlinks geeft ze nog een trap na door ze handelaren in angst te noemen. Terwijl die mensen ondergedoken zitten.

Ten tweede:
Ik lever heus wel mijn bijdrage in het incasseren van de intolerantie van domme mensen zoals je in de volgende link kunt lezen:
http://ayaanhirsiali.web-log.nl/log/2547954

Dus dan hoeft dit er niet nog bij.

keesjemaduraatje said...

deze dus:
http://ayaanhirsiali.web-log.nl/log/2547954

Steady Freddy said...

Welke reactie heb je moeten veranderen? De mijne? Hoezo en over wie zijn namen heb je het dan? Je eigen naam? En waar komt die angst vandaan dan? Ik zeg allang dat de angst teveel regeert. Onze regering heeft het angst zaaien erg goed afgekeken van de Amerikaanse regering. Angst is slecht voor de economie maar goed voor de macht. De media dienen als katalysator. En de Israëlische lobby loopt voorop, heb je mijn item nog gezien vandaag in het programma InFocus van de NMO over Arabische satellietzenders? Zo niet, a.s. zaterdag de herhaling om 10.30 op Ned 1.

groet

Steady Freddy said...

"De angst is sterker dan wapens."
Aeschylus

gast said...

waarom schijnen mensen en wereldleiders niet in te kunnen zien dat de huidige chaos in de maatschappij een natuurlijke evolutie en samensmelting is van twee stromingen? dat daar natuurlijk agressie uit voortkomt omdat het een natuurlijke menselijke reactie is te beschermen wat je kent? er is helemaal niets aan de hand in nederlend behalve dat de politiek onrust zaait door mesen te gaat betitelen als terrorist en crimineel, wat overigens inderdaad perfect wordt afgekeken van de VS. Zo zonde. Wat denk je dat gedaan werd in de tijd dat de katholieken overhoop lagen met de protestanten? toen de 'African americans' uit de VS hun rechten opeisten? toen de emancipatie begon? Dit is juist vooruitgang alleen wil de regering het voorkomen als achteruitgang en teloorgang van waarden en normen. wat die mensen nodig hebben is wat historisch besef en een vooruitziende blik. Over 100 jaar ziet men deze relatief 'kleine'chaos niet meer maar de grotere tendens. een samensmelting van culturen. dat is er aan de gang en heeft tijd nodig. jammer dat onze regering en de zogenaamde wereldleiders dit gebruiken om angst te zaaien en gemakkelijk gewin te krijgen. machtsmisbruik zo simpel is het.

keesjemaduraatje said...

heb je sinds 9-11-2001 een black-out gehad ofzo? of is je brein verduisterd door te veel "weg-met ons-propaganda". Of lijdt je aan het Stockholm-syndroom?

Steady Freddy said...

Beste keesjemaduraatje

Ten eerste wat is er Amsterdam-West aan de hofstadgroep? Is de hofstadgroep een puur Amsterdamse aangelegenheid? Verder nog dit is het een puur Marokkaanse aangelegenheid?
Ik zie in de lijst ook een Syriër, twee bekeerden van Nederlands Amerikaanse afkomst ( de ergste zoals je iedere moslim kan vragen die met bekeerden te maken heeft gehad, waarom zijn bekeerlingen toch het fanatiekst? Zoals de vrouw van Samir A. die een Hollandse is, zie de foto op jouw eigen site waar ze op staat...)

Dan over onze Amerikaanse homo, zo ver ik zijn verhaal heb gelezen in zijn eigen krant, online, heeft hij maar 1 dader beschreven als met een Marokkaans uiterlijk! Wat is dat eigenlijk zo'n uiterlijk? Dat kan ook een Tunesische zijn of Libisch, zoek maar uit.
Zijn ze al gepakt? Waren het allemaal Marokkanen? Slecht dat het gebeurt is, maar het is nog maar een eenzijdig verhaal van hem en zijn vriend. Wat ik het ergste vond was dat niemand van de omstanders wat deed. Angst? Mijn eerste reactie op het bericht was; Koninginnenacht, zullen wel provincialen geweest zijn... Die sowieso de stad gevangen houden op Koninginnedag. Zeg het waren allen Marokkanen uit b.v Zaandam. Waren het dan Marokkanen? Nederlanders met een Marokkaanse afkomst? Moslim? Marokkaanse Nederlanders? Nederlandse Marokkanen? Of gewoon boeren uit Zaandam? Noord Hollanders? Zaankanters? Het is maar hoe je het opschrijft of leest. Ik geloof niet dat de gemiddelde BOER, ja boer anders over homo's denkt.

Wat je schrijft hoe de linkse indymedia-ers erop reageerden, of juist niet, waar kan ik dat lezen dan?

Groet Alfred

keesjemaduraatje said...

ik ben het helemaal met je eens, maar mijn opmerking ging erover, dat de Indymedia-schrijvers proberen "goed""en "kwaad" zo goed mogelijk te scheiden en hun solidariteit niet te verliezen. Vandaar dat er een onderscheid moet worden gemaakt in hun berichten tussen de twee gevallen van discriminatie. De twee gevallen kan je zien als je hierboven op mijn commentaar van 15 mei 20.42 klikt.

gast said...

wordt hoog tijd voor word met spellingcontrole en een typecursus voor mij..

'gele golf' is natuurlijk gehele golf.

keesjemaduraatje said...

@gast: ik vind het verhaal te relativistisch. Als je vanaf Mars gedurende 10 eeuwen naar de menselijke geschiedenis kijkt, heb je zeker gelijk.
Maar het maakt toch wel veel uit of je nu in Nederland in 1941 woont of nu, of in Irak. Je kan natuurlijk zeggen: ik red me overal wel. Maar als je lekker rustig naar de markt loopt en dan ontploft een bom, dan merk je: hé er zijn gekken die bereid zijn zichzelf op te blazen.

gast said...

klopt. en wil ook niet zeggen dat ik het niet met je eens ben, maar vraag me soms af of niemand meer naar t grotere plaatje kijkt. ja mensen zijn inderdaad bereid hun eigen leven te geven voor een doel. is dat nieuw? nee natuurlijk niet! en waarom? Omdat die mensen WEL inzien dat er een groter plaatje is wat de westerse wereld niet altijd inziet. dat het individu geen flikker uitmaakt als je een wezenlijk verschil wilt maken op een bevolking van 6 miljard mensen. hard? jazeker. meedogenloos? ook. absoluut. schrijnend ook. maar zo is het wel. als we accepteren dat oorlog en strijd in de mens zit dan weet je ook dat medelijden en oorlog niet samen gaan. daarom zijn t vaak de meedogenlozen die winnen. Ook vaak onterecht jammer genoeg.. Dus als je echt wil strijden voor wat belangrijk is.. meedogeloosheid. zonder angst.
OF we moeten met zn allen toch een manier bedenken om t onderscheid te doorbreken aangezien dat de enige manier is om de strijd te doorbreken. Ik ze alleen niet hoe ik 6 miljard individuen op 1 lijn krijg. jij wel? ik wou dat ik t kon.

Pascalle.
Pascalle

pascalle said...

en wie zegt welk viewpoint belangrijker is? dat van een willekeurig individu? of van bovenaf gezien als geheel?

keesjemaduraatje said...

@pascalle: nou dat mag je op deze site helemaal zelf zeggen

keesjemaduraatje said...

de "westerse wereld" ziet dat juist wel in. Er zijn een aantal fundamentele waarden die algemeen toegepast kunnen worden en waarin iedereen zijn eigen religie en overtuiging kan uitleven. Het probleem begint pas als mensen elkaar willen beletten iets te geloven.

pascalle said...

laatste dan, de westerse wereld wil net zo hard mensen beletten datgene te geloven wat ze willen geloven. Daarom is deze hele verharding juist gaande omdat mensen van beide zijden (als ja al kan spreken van twee kanten aangezien dat al een strijd veroorzaakt) het gevoel hebben belet te worden..

keesjemaduraatje said...

@Steady Freddy: "de angst is sterker dan wapens" is zeker ook een taktiek die door de Hofstadgroep gebruikt is.
Ze hoefden maar één persoon om te leggen en de samenleving is duurzaam ontwricht. Journalisten passen wel op wat ze schrijven. Politici moeten onderduiken.
De mensen die dat nog verdedigen door te zeggen dat Theo het aan zichzelf te wijten heeft etc. die beschouw ik als de 5e colonne.

keesjemaduraatje said...

volgens mij is dat in Nederland zeker niet het geval. Hier mag iedereen zijn geloof belijden. En volgens mij is dat in de VS ook nog steeds zo. Zelfs na 11 September. Het waren toch echt de Al Quaida die in dit geval begonnen zijn met onschuldige mensen uit te moorden.

keesjemaduraatje said...

@keesjemaduraatje
Jij schrijft: Volgens mij is dat in Nederland zeker niet het geval. Hier mag iedereen zijn geloof belijden. Alleen wordt dit wel meer en meer onder druk gezet ten aanzien van moslims. Hoe hoog mag een minaret zijn? Mogen er nog wel meer moskeeën bij komen? Moeten we Islamitische scholen nog wel toestaan? Moeten er bepaalde imams niet uitgezet worden vanwege extremistische overtuigingen? Wat is een extremistische overtuiging? Ik noem wat; vrouwen hebben niets te vertellen, mogen niet mee doen, moeten gepast gekleed gaan, eigenlijk geen stemrecht...Ik was met Prinsjesdag te gast in de fractiekamer van de SGP!

Ik zeg, verbied die lui! Net zo erg als de door jouw genoemde moslim extremisten.

Dan schrijf je: En volgens mij is dat in de VS ook nog steeds zo. Zelfs na 11 September.
Wordt eens wakker vriend en ga eens googlen op dit onderwerp, in de VS zijn zeer veel mensen onterecht opgepakt vanwege hun moslim uiterlijk. Daarnaast worden er mensen wereldwijd opgepakt in verband met terrorisme en zonder proces opgesloten in een basis op Cuba. Ik neem aan dat jij ook wel gelezen hebt dat de CIA die mensen laat ondervragen in landen die het ook niet zo nauw nemen met de mensenrechten, MOSLIM landen ja ja, Egypte, Libië ( opeens een bevriende staat sinds Kadafi meespeelt, het is er niet minder een dictatuur door geworden meen ik) en zelfs Syrië. Tegenwoordig moeten WIJ Europeanen al onze gegevens doorgeven ten aanzien van vluchtgegevens naar de VS. Okay wellicht begrijpelijk, maar waarom niet andersom? Waarom worden deze terroristen niet overgedragen aan het Internationale gerechtshof in Den Haag? Omdat de VS die niet erkent anders waren ook Amerikaanse militairen daar aan over gedragen en dat willen we niet...

Goed dan als laatste schrijf je: Het waren toch echt de Al Quaida die in dit geval begonnen zijn met onschuldige mensen uit te moorden.

Tja begonnen? Beetje naïef niet? Wie creëerde er Al Quaida, okay sorry betaalde is beter, of onderhield is nog beter, ja de CIA, want die Ruski's moesten uit Afghanistan gemieterd worden. Tja dat krijg je van zoveel wapenleveringen. Osama Bin Laden is gecreëerd door de CIA en helaas Sadam Hoessein ook. Drie keer moest Saddammeke er over doen vooradt hij aan de macht was en de VS eindelijk hun mannetje hadden om Iran aan te pakken. Je kent toch wel die beelden van Rumbsfeld die hem de hand schut, waarna niet veel later de beste man de chemicaliën had om Iranese soldaten en de Koerden om te leggen?

Goed ik ga niet alles voorkauwen, maar gebruik eens het internet om na te gaan hoe de lange relatie ligt van de Bush familie tot die van de Bin Ladens. En denk nou niet bij alles, ach complot theorieën. Feiten, broeder feiten!

Corect me if i'm wrong
groetjes Freddy Steady

keesjemaduraatje said...

de feiten zijn bekend. Dat je de SGP wilt verbieden maar de moslims helemaal te gek vindt, laat zien dat je een goede aanhanger van de "weg-met-ons-kerk" bent.

Als de Al Quaida dan zulke goede vrienden zijn, waarom plegen ze dan aanslagen op westerse doelen?

Dacht jij dat een wereldmacht als de VS dat zomaar over zijn kant zou laten gaan? Natuurlijk worden terreur-verdachten opgepakt. Natuurlijk worden dan ook af en toe de verkeerden opgepakt. Wat dacht jij dan?

En weet je wat het leuke is: dat mag je allemaal in de krant schrijven, zonder dat je meteen wordt afgemaakt.

Steady Freddy said...

@KeesjeMaduraatje schreef: De feiten zijn bekend. Dat je de SGP wilt verbieden maar de moslims helemaal te gek vindt, laat zien dat je een goede aanhanger van de "weg-met-ons-kerk" bent.

Ik wil de SGP alleen verbieden als men de islam wil verbieden en dan graag ook alle andere fanatieke geloofsstromingen. Ik ben van geen enkele kerk een aanhanger zoals je weet. En als je schrijft de "weg-met-ons-kerk" begrijp ik dat je nog nooit een moskee van binnen hebt gezien en laat staan een imam een hand hebt gegeven. Doe het eens en je zult verbaasd staan, het zijn ook maar gewoon vrome mensen. En ja de islam heeft verderfelijke uitwassen van orthodoxe fanatici die niets liever willen dan mensen bekeren en die anders denkenden of ongelovigen liever over de klink willen jagen, maar ja daarin zijn ze niet origineel. Die heb je bij praktisch ieder geloof.

@KeesjeMaduraatje schreef: Als de Al Quaida dan zulke goede vrienden zijn, waarom plegen ze dan aanslagen op westerse doelen?

Kijk dat is nou eens een goeie vraag! Wat is toch die relatie tussen de familie Bush en de Bin Ladens? Waarom mochten Saudische privé-jets mensen oppikken uit de VS vlak na de aanslagen terwijl er verder geen vliegtuig vloog. Waar zijn toch die zwarte dozen uit de WTC? En als de wereldmacht VS het zo goed met de wereld voor heeft waarom vallen ze dan allerlei landen binnen, helpen ze hier en daar een dictator in het zadel, steunen ze rechtse doodseskaders ( lees Colombia) met wapens en krijgen ze er cocaïne voor terug. Ik krijg een Iran-Contra afaire ala Oliver North flashback.

@KeesjeMaduraatje schreef: Dacht jij dat een wereldmacht als de VS dat zomaar over zijn kant zou laten gaan? Natuurlijk worden terreur-verdachten opgepakt. Natuurlijk worden dan ook af en toe de verkeerden opgepakt. Wat dacht jij dan?

Precies af en toe, gewoon zonder proces opsluiten, beetje martelen ( door even de wet aan te passen). Dat is pas een democratie waardig. En wanneer je denkt deze gast praat niet, dan leen je hem even uit aan Libië, Egypte, Syrië of een ander land wat het niet zo nauw neemt met de regels. En als alles eruit is weer loslaten en zeggen; tja hij was het toch niet. Hoezo verkeerden... Verkeerden bestaan niet, heb je een baard en begeef je je in het verkeerde gebied dan vraag je er toch om.

@KeesjeMaduraatje schreef: En weet je wat het leuke is: dat mag je allemaal in de krant schrijven, zonder dat je meteen wordt afgemaakt.

Dus mag je dat ook onder je eigen naam op een weblog schrijven zonder paranoïde te worden over name dropping? Trouwens voor de duidelijkheid ik werk voor die omroep waar zowel Van Gogh als Hirsi Ali alle ruimte kreeg om kritiek te uiten op de islam.

Groet Steady Freddy en niet andersom...

pascalle said...

het probleem is dat de woorden democratie - kapitalisme - economie lukraak door elkaar worden gebruikt in de politiek alsof deze woorden dezelfde betekenis zouden hebben, en dat de scheiding tussen kerk en staat ook al geruime tijd zoek lijkt te zijn..

men wordt geacht dezelfde normen en waarden te hebben aangezien en er blijkbaar maar 1 juist normen en waarden patroon bestaat volgens de VS. De enige juiste norm is DE Democratie. is dat juist niet anderen willen conformeren? als anderen bestreden worden omdat ze de verkeerde mening hebben? het is een discussie over ethiek wat er nu aan de hand is!

Verder ontstaat er natuurlijk strijd als mensen veranderingen doorgaan.
Change management doorgaat een aantal stappen, waarvan afkeer voor de verandering de eerste stap is. Een heel menselijke normale reactie. Het gaat mis als men in de overmijdelijke strijd om vooruitgang van bovenaf dit wil tegenhouden. Dat doet de VS onder andere.. Er moet juist acceptatie komen voor de afkeer van verandering uit de comfort zone en het moet begeleid worden. Begrip kweken en dat mis ik in de politiek.

Democratie is niets meer dan de wet van de meerderheid, van de gemiddelde mening aangezien we met zoveel zijn. alleen DE gemiddelde mening bestaat niet. Gevolg: Er zullen altijd minderheden of in sommige gevallen zelfs meerderheden zijn die het met een beleid niet eens zijn. Het is onmogelijk iedereen op 1 lijn te krijgen als je 6 miljard of in het geval van Nederland 17 miljoen mensen op 1 lijn wilt krijgen en dat hoeft ook niet.
Als kind leer je al heel snel dat je niet altijd je zin kunt krijgen, dat je soms iets moet doen wat je tegenstaat omdat je het dan doet voor een ander. waar is deze norm gebleven vraag ik me dan af? Als iedereen niet zo als een verwend kind zn gelijk moet halen maar elkaar in zn waarde laat, soms je eigen zin krijgt en soms de ander hoeft er toch niets mis te gaan? De verantwoordelijkheid voor persoonlijk gedrag gaat verloren in de massa, wat eigenlijk erg tegenstrijdig is aangezien een massa meer invloed heeft. De mens is een raar tegenstrijdig wezen.
De discussie over wie gelijk heeft die ik hier zie afspelen, is niet de issue, het gaat er niet om van welke kant je komt, om een conflict op te lossen zal er vanuit beide zijden een compromis bereikt moeten worden. En het normen en waarden patroon van de VS zal dat zeker niet toestaan aangezien zij de leus hanteren: If you're not with us you're against us. Gek he dat dat agressie opwekt..en deze houding was er zeker al voor 11 september 2001..

keesjemaduraatje said...

de begrippen "democratie", "kapitalisme" en "economie" hebben in zoverre een verband met elkaar, dat landen die bestuurd worden met een parlementaire democratie, ook markt-economie gevoerd wordt en daardoor een krachtige middenklasse ontstaat. De middenklasse staat garant voor welvaart en arbeidsplaatsen.

Landen waar het ontstaan van een middenklasse onderdrukt wordt, worden meestal diktatoriaal geregeerd en dat heeft niet alleen tot gevolg dat er geen vrijheid is, maar ook dat er heel weinig welvaart is. Een middenklasse heeft behoefte aan rechtszekerheid en weinig corruptie en kan alleen ontstaan waar vrijheid is.
Dat is het grote drama van Arabische landen op dit moment.

pascalle said...

maar vind je dan niet dat in bepaalde democratische landen de vrijheid van meningsuiting net zo in het geding is? dat de Verenigde Staten op de verkeerde manier hun mening op willen dringen? Dat dat nooit vreedzaam zal kunnen verlopen en dat de tegenreactie daarop heel natuurlijk is? Elk volk, natie, land zou toch zo reageren als jouw normen en waarden in het geding zijn? dat voelt toch als een aanval op je hele wezen? Verder vind ik dat 'de arabische'landen niet over 1 kam geschoren moeten worden net zoals'de islam'of 'de christenen'het gaat altijd nog om een kleine groep extremisten en rechts extremisten, religieuze fundamentalisten EN linkse extremisten zijn allemaal even gevaarlijk aangezien extremisten niet staan voor vrijheid van meningsuiting maar opdringing van de eigen mening. verder over mijn reltivisme, ik dnek juist dat een beetje relativeringsvermogen een heleboel conflicten ene hoop goed zouden doen. soms moet je juist een stap terug doen om te weten of je niet aan het doordraven bent en je je doel niet uit het oog verliest.

Steady Freddy said...

Kennen jullie die mop over ex-president Clinton die, tijdens een diner in het witte huis, aan buitenlandse gasten vertelt dat hij wel voor 1 miljoen banen heeft gezorgd? Nee?
Men was erg onder de indruk. Alleen de ober van die avond zij toen hardop tegen Clinton; 'Ja meneer de president en ik heb drie van die banen!

keesjemaduraatje said...

Wim Nusselder schreef:

Hoi Keesjemaduraatje

Je schreef 16/5 11:45:
"je vindt het zo geweldig dat [van Gogh, Wilders, Hirsi Ali en Fortuyn] publiekelijk hun mening uiten, maar je eigen partij GroenLinks geeft ze nog een trap na door ze handelaren in angst te noemen. Terwijl die mensen ondergedoken zitten."
(Lastig, overigens, dat ik niet kan kopiëren plakken van je weblog. Nu moet ik alles overtypen.)

Goed DAT ze hun mening blijven/bleven geven. Niet (altijd) goed WAT ze beweerden. Iemand die bedreigd wordt om wat 'ie zegt hoef je toch geen gelijk te geven?
Je weet dat ik ook niet te spreken ben over verbaal geweld van de kant van GroenLinks. Zie (nogmaals) www.trouw.nl/nieuwsenachtergronden/artikelen/1111300944319.html en http://nic.surfnet.nl/scripts/wa.exe?A2=ind0503&L=groen-links&F=&S=&P=43252 .
Niemand is perfect. Ook GroenLinks niet. (-;

Je schreef 16/5 11:45 verder:
"Ik lever heus wel mijn bijdrage in het incasseren van de intolerantie van domme mensen zoals je in de volgende link kunt lezen: http://ayaanhirsiali.web-log.nl/log/2547954
Dus dan hoeft dit er niet nog bij."

......
deel weggehaald i.v.m. privacy regel

keesjemaduraatje said...

kom op nou mensen, vertel me nou niet wat ik allemaal verkeerd begrepen heb, maar vertel eens wat jullie nou zo geweldig vinden aan de Islam. Ik ben er echt benieuwd naar. Ik kan het niet begrijpen, maar daarom heb ik dit ook geschreven.

De mensen die mij kennen, verzoek ik voor de laatste keer geen verwijzingen naar mijn persoon te maken. Als jullie echte vrienden zijn, dan respecteer je dat ook.
Anders ga je maar op Indymedia reageren.

pascalle said...

het gaat er mij niet om wat ik wel of niet vind van de islam of welke religieuze beweging dan ook. Iedereen mag geloven en heeft het recht te geloven wat ze willen zolang niemand zijn geloof op een ander over wil brengen. Iets wat binnen elke stroming gebeurd en gebeurd is door de geschiedenis heen. Ook het gedrag van zendelingen in het verleden vind ik ontoelaatbaar. Laat mensen hun eigen conclusies trekken op basis van hun eigen kennis, normen en waarden. Het napraten van de mening van een ander zonder daarbij te kunnen formuleren waarom dit past binnen je eigen mening vind ik ook niet goed. Mensen zouden eens wat beter moeten leren nadenken, afwegen en conclusies trekken in plaats van aannemen dat mensen met een bepaalde kennis altijd de waarheid spreken. Als je voor echte vrijheid van meningsuiting bent dan kun je een discussie houden met iemand die compleet tegengestelde waarden heeft aan die van jou en toch naderhand elkaar de hand schudden. Dat gebeurd misschien wel op individueel nivo maar echte open gesprekken zie ik erg weinig gebeuren op hogere nivo's in de politiek.

Steady Freddy said...

Kom op ... Waarom moet ik je vertellen wat je allemaal wel of niet goed begrijpt? Dat doe je zelf toch al? Het lijkt erop dat je liever geen kritiek duld?
Wat is er zo geweldig aan de islam, vraag je? Weet ik het? Weet jij mij uit te leggen wat zo geweldig is aan het christendom of jodendom, Hindoes of... ga maar door. Wat is er geweldig aan geloof? Waarom heb je het over de islam, wat is dat? Wat is het christendom dan?

Er zijn zoveel stromingen en leerscholen, die worden het nooit met elkaar eens en nu is de eene de lul en morgen de ander.

Als je geen verwijzingen naar jouw persoon wilt vertoon dan ook geen foto's van mensen die daarvoor geen toestemming hebben gegeven! Broeder. Is dat heel normaal? Jij download gewoon een plaatje maar bent niet verantwoordelijk voor die foto's? Omdat ze in de krant hebben gestaan mag je dat gewoon doen?

Ik ben geen vriend maar familie, dus voel mij niet aangesproken over het feit dat ik ergens anders zou moeten posten? En maak je jezelf niet belangrijker dan je bent?

Groet Steady Freddy

keesjemaduraatje said...

ja ik had net heel veel opgeschreven en nu is het weg. Sorry. Je moet in kleine hapjes posten.

keesjemaduraatje said...

natuurlijk mag je hier posten. Graag zelfs.
kijk maar eens waar je allemaal mag posten en wat voor sites dat zijn.En waar je niet mag posten en wat voor signatur die sites hebben:
Anjameulenbelt, Bieslog, Indymedia, Geert Wilders, daar mag je niet posten of worden streng gecensureerd. .

keesjemaduraatje said...

rooieravotr, Stormfront, Ayaanhirsiali, vetvetvet, daar mag je wel posten.

eh.... nee ik zie toch geen links rechts indeling

ReneR said...

Prima inhoud, vooral dat stukje over meulenbelt, wat een achterbaks figuur is het ook nietwaar?

Links said...

Zeker achterbaks!
Vooral dat ze opkomt voor de positie van vrouwen.

keesjemaduraatje said...

opkomen voor de positie van vrouwen is góed. Maar dat doet ze helemaal niet meer. Ze ondersteund juist de onderdrukking van islamitische meisjes, door alles goed te praten wat in de Palestijnse gebieden gebeurd, inclusief eerwraak

Links said...

Heb je ook citaten?
Het schijnt dat mevrouw hele dagboeken online volschrijft. Dat moet dan volgens jou toch wel zeer seksistische troep zijn.

keesjemaduraatje said...

'Die meiden weten heel erg goed waar ze voor staan. Een van die vrouwen heeft een hoofddoek om, maar is wel gescheiden. Ze voedt in haar eentje haar kinderen op en werkt bij Blijf van mijn lijf. Het is te arrogant om te denken dat wij kunnen beslissen waarom iemand een hoofddoekje om heeft.'

keesjemaduraatje said...

'De SP moet een beter uitgewerkt beleid hebben over de Palestijns-Israëlische kwestie´, zegt ze meteen. ´Ik wil dat er meer actie op gevoerd wordt om Nederlanders bewust te maken wat er eigenlijk aan de hand is. Verder wind ik me op over het integratiebeleid. Ik vind het ontzettend spijtig dat er zo'n relachtige toestand ontstaat rondom Ayaan Hirsi Ali. Er zijn veel meer mensen bezig met minderheden, die beter weten waar ze het over hebben. Ayaan zet zich uitsluitend af tegen religie, alsof dat de enige factor is.....

Annelies said...

Ben blij dat je Meulenbelt ook kritisch volgt. Ze is in mijn ogen bezig om in Nederland de nieuwe achterstelling van de vrouw in te voeren. Zijn we net een beetje geemancipeerd hier, krijgen we dat weer!

Annelies said...

Terwijl Carla Rus, gisterenavond te zien in het programma "God bestaat niet", een veel zinniger verhaal heeft. Meulenbelt hoor je er niet over dat die gehoofddoekte vrouwen rachitis kunnen oplopen i.v.m. vitaminegebrek. Blijkbaar hebben deze vrouwen van Mohammed geen recht op een gezond lichaam. Meulenbelt heeft hier geen antwoord op.

JAAP VAN BEEK said...

BEEREN ZIJN OOK MENSEN SE VERDIENEN HET OM RONTTELOOPEN SONDER NEER GESGOOTENTEWORDEN RET DE DIEREN