Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Friday, November 11, 2005

Gretta spookt weer

NEDERLAND
donderdag 10 november 2005 09:29

Gretta Duisenberg: 'Joden annexeren Amsterdam'
Gretta Duisenberg is opnieuw in opspraak geraakt vanwege anti-semitische
uitlatingen. In het tv-programma Het Zwarte Schaap, dat zaterdag wordt
uitgezonden, klaagt ze over de joodse gemeenschap in Nederland. 'Ze moeten
niet denken dat ze Amsterdam kunnen annexeren, net als de Westoever.'

Advocaat Bram Moszkowicz heeft tegen De Telegraaf bevestigd dat hij de
mogelijkheid van een strafklacht tegen Duisenberg onderzoekt vanwege de
discriminerende uitlatingen.

Duisenberg debatteert in het VARA-programma Het Zwarte Schaap met onder
anderen de journalisten Hans Knoop en Max van Weezel over het conflict
tussen Israël en de Palestijnen. Tijdens die discussie beklaagt Duisenberg
zich over de joden waar zij in Amsterdam-Zuid tussen woont; ze zou
regelmatig uitgescholden worden. Duisenberg is zelfverklaard aanhanger van
de Palestijnse zaak in Israël.

Als ze in de discussie haar uitlatingen over de 'annexatie' van Amsterdam
doet, wordt ze door Hans Knoop uitgemaakt voor 'anti-semiet', waarop
Duisenberg vreselijk kwaad wordt, zo schrijft De Telegraaf. In het
programma wordt Duisenberg bijgestaan door oud-premier Dries van Agt, die
net als Duisenberg begrip toont voor Palestijnse zelfmoordaanslagen.

Opspraak
Gretta Duisenberg is al eerder in opspraak gekomen vanwege haar felle
opstelling in het conflict in het Midden-Oosten. Zo had ze een paar jaar
geleden een Palestijnse vlag over haar balkon hangen, wat haar veelal
joodse buurtgenoten als een provocatie opvatten.

Vorig jaar tikte het Openbaar Ministerie haar op de vingers vanwege haar
uitlatingen in een radio-interview. Op de vraag hoeveel handtekeningen ze
hoopte op te halen voor een petitie tegen Israël antwoordde ze 'zes
miljoen', om daarna in lachen uit te barsten.

Veel joodse organisaties waren geschokt, omdat Duisenberg overduidelijk
verwees naar het aantal joodse nazi-slachtoffers tijdens de Tweede
Wereldoorlog.

Afgelopen zomer overleed Gretta's echtgenoot Wim Duisenberg, oud-president
van de Nederlandsche Bank (lees: Wim Duisenberg overlijdt op 70-jarige
leeftijd).

Publicatiedatum: 10 november 2005

15 comments:

J.J. v.d. Gulik said...

Tekst even er opnieuw op gezet, omdat er teveel typefouten in zaten:

Het is kenmerkend voor het bedroevend lage niveau van de vrijheid van meningsuiting in Nederland, dat het optreden van Gretta Duisenberg tot een strafklacht leidt. Het is haar mening en zij roept niet op tot geweld, noch opereert zij in georganiseerd totalitair verband met het verspreiden van gevoelens van raciale superioriteit. Ergo op basis van het Europese Hof in Straatsburg zou ze nooit mogen worden veroordeeld. Bovendien wijst het Hof ook op het gevaar van het chilling effect. Dat geldt heel sterk als het gaat om joden. Als het J-woord valt, treedt vrij snel na het gekrijs het stilzwijgen in. Als het gaat om joden is Caesar's wife nog altijd above suspicion. Mensen hebben bijvoorbeeld geen idee van de invloed van de joodse neocons rond Bush en van de Aipac, maar ze beginnen vaak wel zonder een centje verstand van politiek meteen te krijsen en te kermen, als iets misschien in de verste verte anti-joods zou kunnen zijn. Voor mij is dat allemaal nogal merkwaardig en getuigt het van een mentaliteit, die mijzelf vreemd is. Ikzelf heb een open oog voor allerlei relevante verschijnselen.

De truc, die werd toegepast om in Nederland de vrijheid van meningsuiting te kunnen afschaffen was het praktisch doodzwijgen van uitspraken van het Europese Hof in Straatsburg. Dat kon alleen, doordat het juridische wereldje in Nederland door en door "correct" is. Alleen zo kon het "correcte" dictatuurtje overeind blijven. Daarmee heeft de Nederlandse rechter zijn onafhankelijkheid opgegeven.

Inhoudelijk heeft ze op zijn minst voor een deel wel een punt. De invloed van joden is ondanks de kleine groep vrij groot in de media en de politiek, omdat ze elkaar door dik en dun steunen en er onder de goyen heel wat zijn, die de joden eveneens door dik en dun steunen en er daarbij niet voor terugschrikken met veel modder naar andere goyen te gooien, als dat voor het heil van de joden nodig is. Nederland kan zich de luxe van prosemitisme niet meer permitteren, dus eigenlijk zou koning onnozel troonsafstand moeten doen. Voorlopig ziet het er daar niet naar uit. Prosemitisme is in dit tijdsgewricht veel kwalijker dan antisemitisme, omdat er zeer grote belangen van de niet-joodse bevolking en de veiligheidsbelangen op wereldschaal bij in het geding zijn.

J.J. v.d. Gulik said...

Je reactie snijdt uiteraard geen hout. Maar als je me wilt bannen, dan moet je dat maar doen.

Als het onderwerp over protestanten zou gaan, zou het zinvol zijn om te spreken over protestanten. Hier gaat het over joden.

En sorry ik ben ook nog moslims vergeten en Indiers en Chinezen en Japanners en boedhisten en Mexicanen en volgelingen van de Dalai Lama en de rest ook. Allemaal erg racistisch natuurlijk. Excuses daarvoor.

De goeroe van de groep neoons rond Bush is Richard Perle. Die wordt de dark prince genoemd en werd door de FBI betrapt op het verstrekken van classified information aan de Israelische ambassade.

En je kan best een andere mening hebben, dat hoort bij het democratische concept. In een dictatuur is de mening van de dictator zaligmakend..

En je bewijst, dat ook in jouw geval Caesar's wife is above suspicion. Je gaat er a priori van uit, dat er geen joodse complotten zouden kunnen bestaan. Complotten zijn er door de gehele wereldgeschiedenis heen geweest. Het is dan merkwaardig om joden daar bij voorbaat vanuit te sluiten.

keesjemaduraatje said...

het gaat erom dat je er één persoon uitpikt, die niet toevallig joods is, en dan spreekt over een complot. Terwijl er ook veel protestantse ondersteuners van Bush zijn, waarvan er ook wel eens één met een ambassade praat en daar wordt niet op gescholden. Ik heb het woord racisme niet gebruikt. Ik vraag me bovendien af of de beweging waar jij blijkbaar bij hoort wel democratisch is. Ik denk dat als de Centrumpartij aan de macht zou komen, er wel een einde zou komen aan de vrije meningsuiting.

J.J. v.d. Gulik said...

Je kwam zelf met het idee van een complot, ik niet. Als je voldoende weet van onder meer de Aipac en van de neocons rond Ush, dan is de gedachte van een complot overigens niet ver weg. Op zijn minst is er sprake van een buitensporige verwevenheid van Israelische belangen en de joodse gemeenschap in Amerika.

Bij Perle gaat het wel om de hoofdman, waar overigens nog heel wat meer over te vertellen valt, maar dat voert nu te ver. Ook over andere neocons valt het nodige te zeggen.

Libby de kortgeleden opgepakte joodse neocon en rechterhand van Cheney was samen met Wolfowitz de auteur van een belangrijk paper in 1992. En Feith en Perle waren medeauteurs van A clean break, een strategisch document voor Netanyahu uit 1996. Wolfowitz (of Perle, doe het uit mijn hoofd) en Libby waren ook betrokken bij het oorspronkelijk geheime document Rebuilding America's defenses van de PNAC. In die documenten valt de lijn van de afgelopen jaren te herkennen.

Ik betwijfel, of de vrijheid van meningsuiting om zeep zou worden geholpen, als de Centrumpartij aan de macht zou komen. Het was een democratische partij. Onder de tegenstanders waren vele antidemocraten, die zich succesvol als democraten verkochten.

En praten met een ambassade of het overhandigen van classified information is nogal een verschil. De FBI heeft toen ook aangedrongen op het ontslag van Perle.

keesjemaduraatje said...

ik blijf het interessant vinden hoe extreem-rechts en extreem-links elkaar vinden als het gaat om de strijd tegen Israel.

Dylan said...

extreem rechts steunt alles dat de joden niet moet

extreem links steunt alle onderdrukten

en toevallig zijn hier de israeliers de onderdrukkers.

tsjah

keesjemaduraatje said...

toevallig worden hier de Israeliers als onderdrukkers gezien. Je hoort Gretta nooit over de slachtoffers van de zelfmoordaanslagen

Steady Freddy said...

keesjemaduraatje schrijft: ik blijf het interessant vinden hoe extreem-rechts en extreem-links elkaar vinden als het gaat om de strijd tegen Israel.

Dit zou jou ook eens aan het denken moeten zetten over de rol van Israel en de Joodse lobby in o.a. Amerika. Lees ook het bericht: Amaniakken op deze website: www.stelling.nl/kleintje/actueel.html
Men heeft het daar over Netanyahu, kijk voor een interessante versie over de redenen om de oorlog in Irak te beginnen door Bush en consorten a.s. zondag vanaf 12.00 naar InFocus, op Ned. 1, alwaar ik de beroemde Midden Oosten correspondent van The Independent Robert Fisk interview over de oorlog in Irak in de historische context. Een onaanvaardbare oorlog die in een nog schrijnender burgeroorlog is ontaard. Een interview naar aanleiding Fisks nieuwe publicatie The Great War for Civilization ( De grote beschavingsoorlog. De verovering van het Midden-Oosten, Anthos/Standaard Uitgeverij).

keesjemaduraatje said...

ik dacht wel dat je bezwaar zou maken tegen een aanhanger van het Centrumpartijgeloof op deze website, maar zelfs dat schijnt jou niet te schokken als er maar op Israel gescholden kan worden. Denk je nou echt dat de weledelgestrenge Andijker J.J. vd Gulik enthousiast kan worden over de Moslimomroep?

Dylan said...

ik noem gretta niet links.

maar de zelfmoordenaars etc zijn de reactie, niet de oorzaak.

keesjemaduraatje said...

als Gretta niet links is, wie is dan wel links?
Lees haar levensloop er maar op na. Die heeft zich vakkundig via alle KGB-agenten, provocateurs en sociaal-democraten naar boven geneukt.

Dylan said...

je zegt het zelf al

als je links bent heb je geen behoefte om naar "boven" te komen, je wilt het "boven" vernietigen.

Ariël Bruéns said...

De naam van Dries von Agt viel nog even. Ik plaatste juist vandaag een stukje over deze "newborn antisemiet" op mijn blog. Hier een linkje.

J.J. v.d. Gulik said...

Ach ja, Bruens zit ook hier weer te bevestigen, dat joden vaak niet met zakelijke argumenten ingaan op kritiek op joden of Israel, maar het onder het hoofdje antisemitisme plaatsen, waardoor die kritiek zelfs een strafbaar tintje krijgt. Dat is de truc om te bereiken, dat ze boven kritiek verheven zijn.

Zelf zijn joden er dikwijls als de kippen bij om tegenstanders tot op de vierkante milimeter de maat te nemen. Daarbij verkeren ze dan in de comfortabele positie, dat hen dan geen mogelijk racisme of iets anders strafbaars kan worden verweten en ze dus zelf straffeloos en zonder de mogelijkheid van een behoorlijk weerwoord bijvoorbeeld opponenten zwart kunnen maken.

Herstel van de vrijheid van meningsuiting in Nederland. kan ertoe bijdragen, dat vele Nederlanders zich minder geintimideerd hoeven te voelen door de joodse ''tactiek''.

Ariël Bruéns said...

Oh.