Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Friday, December 09, 2005

Integratie en assimilatie

De integratie van ethnische minderheden in de VS
door Keesjemaduraatje

De volgende vraag, die ik zou behandelen was, waarom in de VS wel een soort van integratie van ethnische minderheden plaats vind en in Nederland niet. Voor we die vraag behandelen moet je weten wat de dominante cultuur is in de VS. Dat is de witte protestantse cultuur. Er zijn nog culturele tegenstelling in de VS te vinden qua Oost en West, Noord en Zuid en stad en platteland, maar de machtigste groep historsich gezien, waren altijd de afstammelingen van de "founders"en dat zijn witte protestanten. Soms lukt het zogenaamde "outsiders"wel tot de politieke top door te dringen. Bijvoorbeeld de katholieke Kennedys.

Intussen zijn er wel heel veel andere culturen bij gekomen die zich meer of minder in staat hebben gezien een plaats op de culturele kaart van de VS hebben weten te veroveren.

Hoe worden deze nieuwkomers en vertegenwoordigers van de niet-dominante cultuur gezien?

Aanvankelijk werd gepoogd een totale assimilatie na te streven. Zeker als het om blanke Europeanen ging, probeerden die na immigratie geheel in de Amerikaanse cultuur op te gaan. Velen is dat ook gelukt. Hoe meer katholieke Zuid-Amerianen het land binnen kwamen, hoe meer de assimilatiestrategie mislukte. Iedereen die wel eens een tijd in een ander land heeft geleefd weet dat: zelfs als je geheel in de andere cultuur opgaat, wordt je nog voortdurend op je afkomst aangesproken. Bij Mexikanen en Puertoricanen is het natuurlijk al geheel onmogelijk te assimileren met een blanke protestantse cultuur.

Er werd een nationale cultuur geschapen met symbolen en tekens als de nationale vlag, het volkslied en de eed van trouw, die een overkapping van alle verschillende culturen moest vormen. war je ook komt in de VS, in elk klaslokaal hangt de vlag en er is een soort algemene grote deler waar alle VS burgers in geloven. De assimilatie-strategie is verdwenden en ervoor in de plaats gekomen is een verzameling van culturen onder de vlag van de VS.

Een verschil met Nederland en Europa is, dat de VS-regering en de burgers weten voor wat voor waarden ze staan: vrijheid, democratie en optimisme. Dat ontbreekt op dit moment in Nederland. De multi-culturele samenleving zals de PvdA die wilde is intussen in afbraak en er is nog niets voor in de plaats gekomen.

24 comments:

Dylan said...

freedom is slavery

keesjemaduraatje said...

ik dacht er zal wel weer een anti-amerikaanse kreet komen ofzo.

Steady Freddy said...

WAR IS PEACE, FREEDOM IS SLAVERY, IGNORANCE IS STRENGTH...
Zo was het toch Dylan?

Dylan said...

jup

fantastisch boek, 1984 :)

keesjemaduraatje said...

is ook geschrven door een troskist hè?

Dylan said...

hmmm...zoiets

hij heeft in de POUM gevochten tijdens de spaanse burgeroorlog, die waren volges mij behoorlijk anarchistisch. Maar anti-stalinistisch was Orwell iig.

keesjemaduraatje said...

hij vocht aan de goede kant in ieder geval

Dylan said...

wat had je dan verwacht dat ie bij de fasciste zou zitte?

keesjemaduraatje said...

hij was tegen diktatuur volgens mij, toch wel

Dylan said...

waarmee ik bedoel dat trotskisten enige hierarchie in bep. omstandigheden nog zullen accepteren, maar anarchistisch nooit, in welk geval dan ook

Dylan said...

ja

en trotskisten zijn anti-dictatoriaal, en anarchisten helemaal.

keesjemaduraatje said...

ja, dan ben je de hele tijd alleen maar aan het praten en discussieren. Dat is ook niet zo effectief. Dit was het onderwerp van mijn laatste gesprek met de Rooieravotr vlak voordat hij onderdook. Het was op de avond dat Seveke werd vermoord, dus dankzij de grote roerganger heb ik een alibi.

Dylan said...

en tja tuurlijk, één führer is het toppunt van effectiviteit...wil je dat dan?

Dylan said...

dus willen trotskisten in bepaalde omstandigheden wel hierarchie

iets met discussie in planning, eenheid in actie ofsowiets

keesjemaduraatje said...

nee, omdat een diktatuur uiteindelijk veels te veel energie kost qua onderdrukken van alle afwijkende meningen. Kritiek is juist belangrijk in een samenleving.

Dylan said...

als je goede propaganda hebt is dat geen probleem. Je kan veel zeggen van nazi duitsland, maar op z'n eigen fucked up manier was het efficient, dodelijk efficient. Het heeft de machtigste landen op de wereld gecombineerd gekost om nazi duitsland te verslaan, een land dat voor '33 een landleger van 100.000 man had voor binnenlandse veiligheid, een vloot die nix voorstelde, geen tanks en geen vliegtuigen.

Dylan said...

en, tell me, welk land was het snelst geïndustrialiseerd? Welk land ging van achterlijk boerenland naar wereldmacht in 23 jaar?

keesjemaduraatje said...

gaan we nu het nazisme omarmen ofzo? Dat lijkt me nou ook niet de bedoeling.

keesjemaduraatje said...

uiteindelijk is het, net als de Sovjet-Unie , toch allemaal ingezakt en kapot gegaan. Terwijl de Engelse democratie nog steeds bestaat en met succes. Geen wonder dat de grote denker Karl Marx daar zijn toevlucht zocht

Dylan said...

ik wilde slechts aantonen dat dictatuur effectief is, en dat effectiviteit dus zeker niet het hoogste goed is, sterker nog, i couldnt give a fuck if its effective.

En de sovjet unie is ingezakt omdat de dictatuur afbrokkelde, omdat er hervormingen kwamen. (begon al in de jaren 50)

keesjemaduraatje said...

de Sovjet-Unie is ingezakt, uiteindelijk, omdat President Reagan van de VS een onverzettelijke houding had en de bewapeningswedloop opvoerde.

Dylan said...

nee, daardoor was de sovjetunie geen supermacht meer, daardoor is het niet in elkaar gezakt. Bovendien, ze hadden hetzelfde kunnen doen als de chinezen, onder een klote regime a la stalin compleet het kapitalisme kunnen doorvoeren, mcdonalds naar de SU toehalen etc

keesjemaduraatje said...

geef es een emailadres op grote uitlegger van het historisch materialisme

Dylan said...

zo goed?