Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Saturday, December 10, 2005

Multi-culturele samenleving

Het einde van de multi-culturele samenleving
door Keesjemaduraatje

In het jaar 2000 woonde ik nog in Duitsland en er was een Wereldtentoonstelling, de Expo2000 in Hannover. Ik ging kijken hoe Nederland zich presenteerde. Er waren heel veel dingen die erg goed waren bij de tentoonstelling. maar één ding schoot me volkomen in het verkeerde keelschat. Surinaamse zwarte vrouwen werden in een Volendams kostuum getoond, als teken van de multi-culturele samenleving die Nederland op dat moment blijkbaar officieel was. Ik vond dat een belachelijke vertoning, omdat het een dwingende boodschap heeft, namelijk: "echt Nederlandse folklore mag nog wel, maar wel met een Surinaamse mevrouw erin". Ik uitte mijn onvrede tegenover een vriendin van Nederlands-Indische afkomst en die wist niet waar ik het over had.
Misschien was ik al te lang weg uit Nederland en zag ik het daarom allemaal met een andere kijk.

Ik moet er wel even bij vertellen dat één van de redenen om in 1991 uit Nederland weg te gaan was, dat er in die tijd bij de Gemeente Amsterdam, waar ik toen werkte, een positief discriminatie beleid was. Een witte blanke man, met een Nederlandse achtergrond, kon geen vaste baan krijgen. Surinamers en twee andere als "allochtoon" bestempelde groepen konden wel een vaste baan krijgen. Een gevolg was, dat ik met Surinamers moest werken, die nauwelijks Nederlands spraken.
Je kon er niets van zeggen, want dan was je ook nog een racist en je werkte tenslotte op contract.

Waarom is dat multi-culturele beleid van toen verdwenen?
Ja, roept u maar "verrechtsing", "Pim Fortuyn", "Rita Verdonk". You name it.
Maar hoe kwam het? Wat zijn de diepere achtergronden? Tenslotte had Hans Janmaat van de Cenrum Partij al jarenlang, zelfs in het parlement voor de afschaffing van de multi-culturele samenleving gepleit. Hoe kan het nou dat dat multi-culti ideaal nu echt voorbij is?

graag jullie politiek correcte bevindingen in de reacties hieronder?

8 comments:

Dylan said...

het multi-culti ideaal is voorbij omdat de welvaartstaat tot desillusie leidt aangezien het simpelweg niet anders kan dat zij in elkaar stort omdat we nog altijd in een kapitalistische maatschappij leven. Je kan geen medeleven, compassie en solidariteit inbouwen in een samenleving als de overheersende tendens zelfzuchtigheid en hebzucht is.
resultaat: "puinhopen van paars"
gevolg: Pim fortuyn, Haider, Merkel whatever
gevolg: puinhopen van rechtse hufters
(hopelijk) gevolg: besef van mensen dat semi-socialisme niet werkt in een kapitalistisch systeem
(hopelijk) gevolg: wereldrevolutie

zie je :) got it all planned out :P

Dylan said...

oh en positieve discriminatie is ook fout, ben ik het mee eens. Verdeeld slechts de mensen, wakkert de haat aan.

Misschien is dat nog de bedoeling ook.

keesjemaduraatje said...

@Dylan: bedankt voor deze uitvoerige analyse. De vraag is altijd of het racisme stopt als een samenleving socialistisch is geworden. In ieder geval stopt de immigratie en begint de emigratie, dat geeft al een deelantwoord op de vraag. Als er geen economische groei meer is en de resourcen schaarser worden, maar tegelijkertijd de prijs niet aangepast mag worden, ontstaat corruptie. Dat is een algemeen kenmerk van socialistische samenlevingen. Bovendien wordt de haat aangewakkerd. Dus wat je ziet in socialistische samenlevingen is, dat het anti-semitisme weer toeneemt.

Dus socialisme lijkt mij geen goede oplossing. Het moet toch een soort van sociale markt-economie worden, zoals in Zweden of Engeland.

Dylan said...

i thought we went over this already

wat je zegt is bullshit en heb ik al vaak genoeg uitgelegd waarom, en ik heb er nu effe geen behoefte aan het weer uit te leggen.

ik ga er vanuit dat je het nog weet
en zoals altijd weer de hufter uit aan het hangen bent met je standaard anti-communistische dogma

keesjemaduraatje said...

nou niet kwaad worden. Ik ben inderdaad anti-communistisch, maar dat mag in een democratie. We hebben allemaal onze mening

Dylan said...

jij mag zeker je eigen mening hebben, maar ooit eraan gedacht die bij te stellen once in a while?

en dan de goede kant op, niet de gemakzuchtige

keesjemaduraatje said...

nou, ik ben al heel veel veranderd, qua mening. Maar wat de Islam en het Stalinisme wordt ik toch wel steeds veel kritischer

Harm said...

Dylan, misschien moest jij je mening eens aanpassen, once in a while.