Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, December 05, 2005

Psychologie

een oplettende medewerker van de Moslimomroep stuurde mij per email het volgende bericht:


In ieder mens schuilt een terrorist
Als artikel geplaatst op de website van Jan Marijnissen.

"Mensen in groepen zijn zo gemakkelijk te beïnvloeden dat onder bepaalde omstandigheden iedereen een terrorist kan worden." Dat stelt hoogleraar sociale psychologie Roel Meertens in een interview in het decembernummer van het tijdschrift Psy. Hij is een van de auteurs van het boek 'In iedereen schuilt een terrorist', dat binnenkort verschijnt.

De gedachte dat terroristen een psychiatrische stoornis moeten hebben om gewelddaden te kunnen plegen verwerpt de hoogleraar in het interview met het tijdschrift voor geestelijke gezondheidszorg. Onderzoek van opgepakte terroristen heeft volgens de hoogleraar niet meer stoornissen opgeleverd dan een steekproef onder anderen. "Het is misschien pijnlijk om die waarheid onder ogen te moeten zien, maar terroristen zijn heel normale mensen, mensen zoals u en ik."

"Terroristen handelen vrijwel altijd uit woede over de achtergestelde positie van de groep waartoe zij behoren", stelt de hoogleraar in het interview. Daarom is het ook 'niet toevallig' dat terroristen over het algemeen een bovengemiddelde intelligentie en een goede opleiding hebben. "Dat maakt hen gevoeliger dan anderen voor discriminatie en achterstelling en daardoor zien zij scherper dat het ook anders kan."

Meertens vindt het onzin te zeggen dat terroristen een afwijking hebben. "We moeten met potentiële terroristen proberen in gesprek te komen en te blijven. Alleen zo kan worden voorkomen dat ze geïsoleerd raken en in terroristische groeperingen terechtkomen." (bron Novum)


"Slechts een politiek die de terroristen aanpakt en gericht is op het droogleggen van de poel waarin terroristen zwemmen, kan succesvol zijn."

bron: <a href="http://www.psy.nl/
">www.psy.nl

Het commentaar van KeesjeMaduraatje:
1) onbedoeld geeft Jan Marijnissen een aanzet tot nog meer interventie-oorlogen omdat de bron van veel terrorisme de haat-regimes in het Midden-Oosten is. Als je de bron wilt uitschakelen, moet je Iran, Syrië en Lybië aanvallen.

2) Ik ben het ermee eens dat in ieder mens een nazi, communist, islamist of terrorist schuilt, maar de reacties op één van deze vier categorieën is heel verschillend. Als iemand als nazi beschouwd wordt, wordt hij door de Internationale Socialisten in elkaar geslagen, maar als iemand als Islamitisch Terrorist beschouwd wordt, wordt hij toegejuicht.

3) Wat bedoeld Marijnissen ermee dit op zijn website te publiceren? Wil hij het terrorisme soms bagatalliseren, of wil hij zeggen dat we een grote leider nodig hebben die ons beschermd tegen foute gedachtes?

16 comments:

Dylan said...

hoe kom je erbij dat Iran, Syrie en Libie de enige haatregimes zijn? Ooit gehoord van Saudi Arabie, Israel, Egypte, Jordanie, Qatar, VAE enz enz?

de rest is al helemaal pure bullshit, er is geen enkele islamitisch terrorist die wordt toegejuigd

Steady Freddy said...

Ten eerst de laatste regel: "Slechts een politiek die de terroristen aanpakt en gericht is op het droogleggen van de poel waarin terroristen zwemmen, kan succesvol zijn." Is van Jan Marijnissen, dat het effe duidelijk is.

Het commentaar van KeesjeMaduraatje:
1) onbedoeld geeft Jan Marijnissen een aanzet tot nog meer interventie-oorlogen omdat de bron van veel terrorisme de haat-regimes in het Midden-Oosten is. Als je de bron wilt uitschakelen, moet je Iran, Syrië en Lybië aanvallen.

>Er is ten eerst een verschil tussen terroristen daaro en hiero. Verder wat is jou definitie van een haat-regime? Er zijn nogal wat verschillen tussen de landen die je noemt namelijk; Iran is voornamelijk een Sjiitisch land met een met een religieuze regime die de politiek en de economie bezit. De economische ellende die dit veroorzaakt is een grotere bedreiging dan de druk vanuit d VS of EU over nucleaire ambities. Ik noem: armoede, heroïne en prostitutie.

2) Ik ben het ermee eens dat in ieder mens een nazi, communist, islamist of terrorist schuilt, maar de reacties op één van deze vier categorieën is heel verschillend. Als iemand als nazi beschouwd wordt, wordt hij door de Internationale Socialisten in elkaar geslagen, maar als iemand als Islamitisch Terrorist beschouwd wordt, wordt hij toegejuicht.

Toegejuicht? Door wie dan?

3) Wat bedoeld Marijnissen ermee dit op zijn website te publiceren? Wil hij het terrorisme soms bagatalliseren, of wil hij zeggen dat we een grote leider nodig hebben die ons beschermd tegen foute gedachtes?

Vraag het Marijnissen! Volgens mij gaat het stuk van Roel Meertens vooral over de sociaal psychologische oorzaken om tot terroristische daden te komen of vergis ik me? En je geeft hem gelijk over de mogelijkheid te radicaliseren in welke vorm dan ook... Het gaat niet over HET terrorisme. Het gaat over het ontstaan van terroristen in groepen omdat ze makkelijk te beïnvloeden zijn onder bepaalde omstandigheden. Verder dat er niet meer stoornissen waren bij steekproeven met andere mensen, zeg maar jij en ik. Dus dat terroristen heel normale mensen kunnen zijn zoals die van London, Hofstadgroep, Palestina of Kedichem.

Grt Steady

keesjemaduraatje said...

@Dylan: Saudi Arabie: ja
Israel nee (want het is democratisch)
Egypte (gedeeltelijk, moslimbroederschap)
Jordanie (nee, want net slachtoffer geworden)
Qatar weet ik niet
VAE weet ik niet

keesjemaduraatje said...

@Freddy: ik heb mensen inderdaad tot terroristen zien worden en dat waren meestal niet de politiek geschoolden en de mensen die hun studie afmaakten. De meelopers laten zich door dat soort daden en daders meeslepen om erbij te horen. Ik heb ook de nazi daders later ontmoet en die waren schrikbarend normaal.
Als we de poel waarin terrorisme ontstaat willen droogleggen, moeten we de haatregimes niet meer ondersteunen en de haatpredikers in eigen land tegenwerken. Vooral niet nog meer subsidies aan goedwillende sullen geven die daarna de terroristen nog opleiden in plaats van tegenwerken.

keesjemaduraatje said...

@Dylan: dat de islamitische terroristen wel degelijk worden toegejuichd vanuit de extreem-linkse hoek blijkt uit de volgende link:

nazi's en socialisten hand in hand

Dylan said...

Israel wakkert meer haat aan in de islamitische wereld dan elk ander land.
Egypte onderdrukt alles wat de regering niet volgt.
Jordanie is even erg.
Qatar idem.
VAE ook.
Enige verschil is dat deze regimes aan de kant van de VS staan...wat dus voor jou dus automatisch bijna betekent dat ze wel leuke landjes zijn...wie is er dan hypocriet.


en keesje, ik moet zeggen, als je met zo'n bewijs komt, zo'n objectief iets, dan kan ik er ook nix meer tegenin brengen

KOM OP ZEG
fortuynistisch nieuwsblad! En JIJ gelooft het.

Boudine said...

De V.S. voert nu twee oorlogen, een in Afghanistan en een in Irak. Ondanks berichten over oorlogsmisdaden en gruwelijke foto's van martelpraktijken, stuurt onze regering nog steeds "vredestroepen" naar Irak en Afghanistan in de strijd tegen het Moslimterrorisme.

Er is echter geen enkel deugdelijk bewijs dat Moslimterroristen de aanslagen van 9/11 hebben gepleegd. In tegendeel!

Een Nederlandse weblog met vragen over 9/11 is: http://satuka.blogspot.com/ Op deze log staan ook links naar belangrijke achtergrondinformatie.

De meeste Moslims zijn van mening dat de terreur uit Amerika komt. Veel seculiere nederlanders denken dat de terreur van de Moslims komt.
Zolang we dat allemaal maar blijven denken, kunnen we elkaar daar leuk mee doodgooien.

Vrede wordt pas mogelijk, als de waarheid duidelijk is. Maar het officiële rapport over 9/11 staat vol met halve waarheden. Zie: http://www.gpoaccess.gov/911/

Amerika wil openlijk de wereldheerschappij veroveren met wapens. Zie: http://www.newamericancentury.org/

Als we de Amerikaanse agressie tegen Moslims niet aan de kaak stellen, dan zullen de Moslims zich blijven verweren. Dat heet dan terrorisme.

En ik schrijf dit niet omdat ik zo dol ben op de Islam, maar omdat ik graag wil leven in VREDE op AARDE.

keesjemaduraatje said...

@Dylan: de norm is of er in een land democratie is of niet. En democratie is niet alleen dat er verkiezingen worden gehouden, maar ook persvrijheid, vrijheid van vergaderingen, vrijheid voor vrouwen, homo' s en minderheden. Daar meet ik een land aan af. De vraag is: waar meet jij een land aan af?

keesjemaduraatje said...

@Boudine: de meeste moslims leven in vrije democratische landen en doen gewoon mee met de democratie en willen een normaal en rustig leven leiden. Zelfs de meeste Palestijnen hebben hun buik vol van de terreur van Hamas etc. De haatregimes zoals Iran, Syrie Saoudi-Arabie en Pakistan verspreiden een foute ideologie en veroorzaken zo terreur. Daar moet een einde aan komen.

Dylan said...

aan die dingen die jij noemt

jij blijkbaar niet want homo rechten zijn ook bedroevend in Egypte, en jij hebt het alleen over het moslimbroederschap. Iran is kut, maar de rest van de landen daar ook, maar daar zeik jij niet over, en daar hoor je de media ook niet over want ze doen gewoon netjes alles om de status quo in het voordeel van de VS te bewaren.

Dylan said...

De haatregimes Egypte, Israel, Qatar enz onderdrukken, waardoor ze terrorisme veroorzaken. Iemand die niets heeft te verliezen, die blaast zich op.

Boudine said...

Beste Keesje, daar heb je natuurlijk gelijk in. Maar waar het mij om gaat, is dat men in Nederland, bij voorbeeld in de reguliere pers, zo weinig hoort van de foute ideologie die in Amerika zo langzamerhand de overhand krijgt.
Ze zijn er vrij openlijk over, dat Amerika de wereldmacht gewapenderhand moet veroveren. We weten allemaal dat de V.S. in Irak een oorlog voeren waar de V.N. niet achter staat. We weten dat er gemarteld wordt, dat Fellucha is gebombardeerd met witte fosfor, dat er duizenden slachtoffers vallen onder de burgerbevolking etc.
Ook daar zit een foute ideologie achter. Lees zelf maar:
http://www.newamericancentury.org/
We hebben het wel over het Moslimterrorisme, maar niemand heeft het over het Christenterrorisme. Bush beweert dat hij aan alle Moslims de Vrijheid brengt die God heeft gegeven aan de Mensheid. In Guantanamo Bay en Abu Graib is men daar niet blij mee.
Mevrouw Condoleeza Rice beweert dat Amerika geen gevangenen martelt. Zullen we dat dan maar een leugentje om bestwil noemen?
Volgens mij komt het gevaar van twee kanten. Deze zomer heeft Bush verklaard dat hij Iran preventief zal aanvallen met tactische kernwapens, als er nogmaals zoiets gebeurt als 9/11. In de V.S. denken nogal wat mensen dat 9/11 niet het werk was van el-Qaida, maar dat deze terreur is georganiseerd door de elite die een Nieuwe Wereldorde wil vestigen, onder leiding van Amerika.
Helaas heb ik tot op heden geen enkel bewijs kunnen vinden dat ze ongelijk hebben.
Wie beschikt over lange-afstandsraketten, hoeft geen zelfmoordaanslagen te plegen, maar de terreur is er niet minder om.
Net als de meeste andere mensen wil ik graag leven in VREDE op AARDE.
Met vriendelijke groet,

keesjemaduraatje said...

niemand heeft het over christenterrorisme, omdat er nog wel een verschil is tussen de beide religies en een groot verschil tussen een democratisch gekozen regering en een diktatoriaal regime. Als je nu begint te roepen dat we "allemaal wel een beetje gelijk hebben", dan scoor je ongetwijfeld goed bij de halfgare "vrouwen voor vrede", maar je vergeet belangrijke morele onderscheidingen aan te brengen.

Dylan said...

het is onzin om onderscheid aan te gaan brengen tussen bijgeloven, het is onzin om te gaan discussieren over welk bijgeloof nou beter is dan het ander, het is allemaal fucking bijgeloof so stop the bitching. Trouwes, de bijbel is vele malen vrouwonvriendelijker dan the Qu'ran, vrouwenrechten waren veel beter in de moslimwereld tot begin vorige eeuw.

en christenterrorisme is er genoeg. en het enige fundamentele verschil tussen de zogenaamde democratische regimes en de dictatoriale is dat bij de "democratische" de mensen DENKEN dat ze inspraak hebben.

Boudine said...

Dank je, Dylan. En Keesje, ik denk niet dat we allemaal wel een beetje gelijk hebben, ik denk dat het gevaar van twee kanten komt. Terwijl wij met ogen op stokjes het moslimterrorisme in de gaten houden, worden we in de rug aangevallen door christenterroristen. In de V.S. bestaat een machtige politieke stroming die meent dat Amerika de wereldheerschappij gewapenderhand moet veroveren. Van groot belang zijn daarbij de landen die beschikken over oliebronnen. Onder het mom van de strijd tegen het wereldwijde moslimterrorisme vielen de V.S. Afghanistan binnen, maar Osama lieten ze gaan. Vervolgens beschuldigden ze Saddam Hoessein van het produceren van chemische wapens. Die zijn nooit gevonden, maar Fallucha werd door de V.S. bestookt met witte fosfor.
De V.S. en ook Engeland maken zich schuldig aan het martelen van gevangen in Irak. In Quantanamo Bay zitten mensen gevangen zonder enige vorm van proces.
Welke belangrijke morele onderscheiding moet ik dan nog aanbrengen?
Ik ben tegen martelen, ook als dat gebeurt uit naam van de democratie.
Ik ben tegen kernwapens, ook als dit "tactische" kernwapens zijn die "preventief" zullen worden ingezet tegen Iran. De V.S. heeft daar afgelopen zomer reeds mee gedreigd.
Als de V.S. en Israël zich wat vreedzamer zouden opstellen, dan zou er volgens mij veel minder moslimterrorisme zijn.
Met vriendelijke groet,

keesjemaduraatje said...

die opmerking over christenterroristen bevalt me helemaal niet. Ik vind het getuigen van een gebrek aan onderscheidingsvermogen. Net als in de tijd van de Sovjet-Unie wordt er gedaan alsof we "allemaal wel een beetje gelijk hebben". Ik vind dat niet. Ik wijs moslimterrorisme absoluut af en heb er geen goed woord voor over.