Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, December 11, 2005

Snelkookpan Gaza

De interne druk loopt op in de Gazastrook
door KeesjeMaduraatje

Nadat de Israelische troepen zich hebben teruggetrokken uit de Gazastrook, hopen de interne politieke- en sociale spanningen zich op. Er breken gevechten tussen families uit, waar de politie niet tussen durft te komen. Buitenlanders worden vijandig bejegend. Het geachte lid van de Nederlandse Eerste Kamer Anja Meulenbelt werd deze week op de Gazastrook voor "Jood" uitgescholden. (Dat is ook weer eens een interessante ervaring.) Een aan de Fatah-beweging gelieëerde hulporganisatie klaagt over interne ruzie over sexuele intimidatie. Er wordt geruziëd over de kandidatenlijsten voor de verkiezingen, waar de Fatah controle over wil houden. De Hamas dreigt de verkiezingen te gaan winnen, wat een nederlaag voor de zittende voorzitter Abbas zou zijn.

Hoe worden deze spanningen gereguleerd?
Zoals in elke diktatuur, worden de spanningen afgeleid door een buitenlandse vijand te profileren en de "slachtoffers" van die vijand te verheerlijken. In dit geval zijn dat de martelaren.
Er worden grote verlichte borden met de namen van de martelaren opgehangen, zodat de inwoners van de vluchtelingenkampen er voortdurend op gewezen worden wie hun "vijand" is.

Er zijn nog meer borden waar de mensen steeds naar moeten kijken. Op dit moment worden de teksten nog vertaald, zodat ik alleen kan raden wat erop staat. Heeft iemand van de geachte reaguurders misschien een kennis met Arabische achtergrond, aan wie hij dat durft te vragen?

31 comments:

keesjemaduraatje said...

Hier daar heb je het al:
Gewapende Fatah-leden vallen verkiezingsbureau binnen


http://www.nieuws.nl/65602

keesjemaduraatje said...

ze kijken he

1. 13 december 11:16 Equant, Frankrijk
3. 13 december 11:47 Palestine Telecommunications, Palestijns grondgebied (bezet)
4. 13 december 12:09 SURFnet, Nederland
5. 13 december 12:31 EuroNet Internet, Nederland
6. 13 december 12:44 Quicknet BV, Nederland
9. 13 december 15:00 @Home, Landgraaf, Nederland

Steady Freddy said...

@ keejemaduraatje: Jij schrijft: Er worden grote verlichte borden met de namen van de martelaren opgehangen, zodat de inwoners van de vluchtelingenkampen er voortdurend op gewezen worden wie hun "vijand" is.

Prachtig weergegeven in één zin. Je suggereert dat Israël niet de vijand van de mensen daar is. Toch heb je het ook over vluchtelingenkampen. Da's wel wat dubbel meneer keejemaduraatje.

Steady Freddy said...

3. 13 december 11:47 Palestine Telecommunications, Palestijns grondgebied (bezet)

Mooi verwoord (bezet) zo is het en niet anders

KeesjeMaduraatje said...

@Freddy: Israel heeft zich net teruggetrokken uit het bezette Gaza. Dat de westelijke Jordaanoever voor een deel bezet is, klopt. Niemand ontkent ook dat er sprake is van vluchtelingen en armoede. Mijn bewering is een hele andere namelijk dat de diktatoriale Hamas en Fatah de vijand van buiten heel hard nodig hebben om hun macht te handhaven. Ze ondersteunen aanslagen en verheerlijken het geweld en de dood, hoewel dat in deze situatie volkomen contra-productief is. Als ze nu zouden stoppen met terreur, zouden binnenkort de grenzen weer op kunnen en de mensen vreedzaam naast elkaar leven. Een illusie en een droom inderdaad.

Steady Freddy said...

...Ik ben het wel met je eens trouwens over Hamas en Fatah, maar ja what's new. Dit volgende bericht helpt ook niet erg mee...

'Israël stemt in met uitbreiding Westoever'
(Novum/AP) - Israël heeft toestemming gegeven voor de bouw van honderden huizen in joodse nederzettingen op de Westoever. Dat heeft een bron bij het ministerie van defensie woensdag gemeld. De uitbreiding van de nederzettingen op de Westoever is in strijd met de zogenoemde routekaart, het door Israël onderschreven vredesplan voor het Midden-Oosten.

Volgens de bron hechtte minister van defensie Shaul Mofaz afgelopen week, kort voor hij van de rechtse Likud-partij overstapte naar de nieuwe middenpartij van premier Ariel Sharon, zijn goedkeuring aan de bouwplannen. Op grond van de routekaart moet Israël de bouw in de nederzettingen stilleggen, ook in de nederzettingen die het wil behouden als de Palestijnen een eigen staat hebben gekregen. Sinds Israël het door de VN, de VS, de EU en Rusland opgestelde vredesplan in 2003 goedkeurde is het de nederzettingen echter gewoon blijven uitbreiden. Het besluit van Mofaz zal ongetwijfeld de woede opwekken van de Palestijnen, die overigens evenmin hebben voldaan aan de verplichtingen die het ook door hen onderschreven vredesplan met zich meebrengt.

Het door Mofaz goedgekeurde plan voorziet volgens de bron in de bouw van tweehonderd woningen in Maaleh Adumium, de grootste joodse nederzetting, tientallen huizen in de kleinere nederzettingen Bracha en Nokdim en veertig mobiele huizen in Ariel. Bovendien mogen er van Mofaz plannen worden gemaakt voor de uitbreiding van de nederzettingen Givat Zeev en Beitar Illit, aldus de bron.

Arie said...

Typisch dat je dit in de rubriek terrorisme neer zet. Een rubriek strijd om vrijheid (om maar iets te noemen) past natuurlijk niet in je reactionaire straatje.

keesjemaduraatje said...

dit hele weblog staat in het teken van de strijd om vrijheid, daarom hoef ik er geen speciale rubriek aan te wijden. Dat je mij reactionair noemt, laat zien dat je helemaal niet op de argumenten wilt ingaan. Maar dat maakt niet uit. Ik beschou neo-liberaal en reactionair al lang als geuzennaam. Ik beschou de Fatah en Hamas inderdaad als terroristische organisaties. Dat de Stichting Kifaia openlijk geld voor Fatah inzamelt en nu ook nog openlijk toegeeft dat het voor de verkiezingen wordt gebruikt, dat baart me zorgen. De anti-Israel houding is blijkbaar erg wijd verspreid onder het Nederlandse publiek.

Arie said...

Niet zo vreemd die anti Israel houding of wel soms? Een staat die het tot gewoonte maakt om vergeldings acties uit te voeren is zelf ook zo fout als maar kan zijn maar daar besteden we liever geen aandacht aan. Misdaden tegen de menselijkheid zijn niet interessant. Nee alleen terrorisme genereert hits op mijn reactionaire webstek. Ik sta heus niet 100% achter de palestijnen met al hun doen en laten. Maar als ik dit soort totaal uit hun context gerukte verbanden lees daan gaat het mij wel een beetje kriebelen.
Trouwens reactionair is hoe je zelf je eigen site beschrijft als je is buiten de deur schrijft. Wie ben ik om je ongelijk daarin te geven. Ook al doet je profiel iets anders geloven.

KeesjeMaduraatje said...

zoals je zelf al zegt: "vergeldingsacties". Als er weer eens een zelfmoordterrorist zichzelf en onschuldige burgers heeft opgeblazen, voert het Israelische leger vergeldingsacties uit. Meestal vrij precies. De hypocriete "linkse" intelligentsie in Nederland veroordeeld alleen de vergelding en heeft begrip voor de zelfmoordenaars. Als je het over "uit zijn verband gerukte verbanden" hebt, dan moet je er wel even bij vertellen welke feiten je bedoeld: zijn het de sexuele intimidaties bij het NCCR , de borden om zelfmoordterroristen te eren, de strijd in Fatah, het terroristische verleden van het vriendje Khaled, het uitschelden van een gekozen afgevaardigde van het Nederlandse volk op de Gaza of de steun die de Stichting Kifaia verleend aan een misdadig regime? Wat vind je niet leuk om te horen?
reactionnair is iemand die terugverlangt naar een vroeger en vermeend mooier verleden. Ik persoonlijk denk niet dat het vroeger beter was, nog afgezien van de vraag hoe ver je terug in het verleden moet gaan om iets goeds te ontdekken Ik denk dat er nog veel moet verbeteren aan de democratie en dat het einde van vele diktaturen nog niet in zicht is. In die zin ben ik progressief en vooruitstrevend. In tegenstelling tot jouw vriendin Anja die het in China onder Mao al helemaal te gek vond en nu de Palestijnse terroristen ondersteund. "never miss a chance to miss a chance" moet je maar denken.

Arie said...

Meestal vrij precies? Je bent nog naiever dan ik dacht. Volgens het internationaal recht hebben de Palestijnen alle recht op gewapend verzet (en nee aanslagen op burgers wil ik niet goed praten)
en je vergeet wel dat het al ruim een halve eeuw oorlog is daar. Maar dat hebben de Palestijnen natuurlijk helemaal aan hun zelf te danken.
Dat er met de Israelische vergeldingsacties zowat net zoveel onschuldigen omkomen horen we je niet over. Deze vergeldings acties zijn vaak misdadig maar dat intresseert je kennelijk niet.
En met reactionair bedoel ik niet conservatief, maar plat gezegt domweg rechts tot het extreme aan toe. Wat je zelf bedoelt met die term als je is buiten de deur schrijft kan ik alleen maar raden. Je bent niet zo precies in die omschrijving. Maar hopelijk heb je nu duidelijkheid hoe ik er over denk.
En nee ik wil inderdaad niet verder op de feiten ingaan als deze uit hun verband gerukt worden en eenzijdig zijn. Als je de Israeli's als moraal ridders ziet en de Palestijnen als terroristen (lekker generaliseren zo) dan heb je een andere voorstelling van zaken dan die van mij.
Je praat over democratie en progressie daarvan wat dat met dit onderwerp te maken heeft snap ik niet maar dit past natuurlijk bij je naieve en eenzijdige voorstelling van zaken.

keesjemaduraatje said...

ja lekker zo. Je wordt meteen persoonlijk en noemt mij naief, terwijl je zelf niet eens weet wat reactionair betekent. Je noemt mij rechts tot aan het extreme toe, maar weer niet conservatief. Wat kan dat betekenen? Volgens mij zijn er twee vormen van rechts: economisch rechts en nationalistisch rechts. Milton Friedman wordt beschouwd als economisch rechts in de zin van weinig of geen staatsinvloed en veel vrije markt. Iedereen moet zichzelf maar zien te redden. Dan krijg je een rijk / arm verhouding zoals in de VS. Ik vind dat de overheidssubsidie wel afgeschaft moet worden, maar er moeten wel sociale voorzieningen blijven. Dus ik sta op het standpunt van D66 en VVD.
Dan heb je nog nationalistisch rechts, dat het eigen volk eerst beginsel aanhangt. Dat willen de Palestijnen ook, want ze willen een palestijnse staat en ze vernielen de joodse synagoges. Ze gaan er dus vanuit dat er nooit joden in hun land zullen wonen, terwijl dat in het palestina van 100 jaar geleden, onder Turks bestuur, wel het geval was. Ik ben tegen dat soort nationalisme. Dus in die zin ben ik niet rechts, maar cosmopoliet.

Je bedoeld waarschijnlijk dat ik achter Israel sta, terwijl de SP en de andere linkse partijen achter de PLO van Yasser Arafat staan. Ik denk dat de linkse partijen daar een fout maken en dat ze daarmee een ondemocratisch bewind steunen. net zoals ze vroeger Khomeini, Pol Pot, Mao, Salvador Allende, Nicaragua, Fidel Castro en Ho Chi Min hebben gesteund. Altijd de diktatoriale kant kiezen dus. als je dat links noemt, ok dan ben je daar op zijn plaats, maar ga dan niet een echte democraat voor naief uitschelden.

Arie said...

Leuk om te zien wat u er allemaal bij de haren bij sleept. Wij linksen steunen natuurlijk altijd dictotariale regimes. Nee dat is een erg progressief standpunt van een wannabe politicus. Duidelijk.
Ik voorzie een glansrijke politieke loopbaan voor u meneer Kees. Heeft Nieuw Rechts al intresse getoont? Die hebben ook altijd de neiging om alles wat socialistischer is dan de VVD voor fascisten uit te maken. Dus ik verwacht dat deze uw generalizerende uitlatingen wel kunnen waarderen.

Uw kennis van de geschiedenis siert u welig. Jammer alleen dat het wederom een eenzijdige schetsing van zaken is.
De Joden zijn ook niet echt bereid om hun o zo democratische land te delen met de wat is het 3 of 4 miljoen Palestijnse vluchtelingen. Dus uw synagoge vergelijking snijdt geen hout.

Eenzijdig een staat uitroepen wat een oorlog met 6 landen veroorzaakt is natuurlijk best zolang het maar "democratisch" tot stand is gekomen. Maar zodra de Palestijnen een staat willen stichten is dit nationalisme. Wederom een duidelijk standpunt.

Een democratisch land kan zich natuurlijk alles veroorloven het is immers het volk wat er achter staat. Dat hier af en toe wat onschuldigen slachtoffers bij vallen of een oorlog hier of daar dat is natuurlijk de prijs van de "vooruitgang". En daar dient zo weinig mogelijk aandacht aan besteed te worden.

Ik noem u niet nationalistisch rechts. (Al spreekt uw partijdigheid boekdelen) Of u economisch rechts bent zal ik ook in het midden houden maar uw morele standpunten zijn zeker wel extreem te noemen. Al was het maar omdat elke vorm van een 'neutral point of view' ontbreekt.

U kun u zelf democraat noemen maar dat weerhoud mij er niet van uw eenzijdige kijk aan de kaak te stellen.
Reactionair was inderdaad niet het beste woord maar om u zelf nu democraat te noemen en tegelijk uw ogen te sluiten voor alles wat de Israelische poging om de Palestijnen tot democratie te bombarderen kan schaden geeft nou geen blijk van een neutraal standpunt.

keesjemaduraatje said...

you can say you to me, ofwel: je mag gewoon je zeggen. En mensen die mij meneer Kees noemen, die vind ik ook niet zo geslaagd. Maar goed daar ging het niet over. Het vreemde van het debat is, dat ik voornamelijk kritiek heb geuit op de steun aan terroristische bewegingen. Dat is eigenlijk mijn belangrijkste boodschap: steun geen terreur. Die hele discussie over het ontstaan van Israel ga ik niet nog een keer op dit weblog voeren, om de eenvoudige reden dat de staat Israel een feit is. Net als Nederland en vele andere staten, zo niet alle staten, ging het staatsvormingsproces gepaard met geweld. Dat is erg ja. Net als Nederland een tiendaagse veldslag met de Belgen heeft gevoerd ooit. Maar het geweld van Israel is niet erger of minder erg dan dat van andere staten. Volgens mij is Israel een normaal land, alleen bedreigd door terroristen en ze slaan natuurlijk terug, net als ieder andere land dat bedreigd wordt. Dat is een smerige oorlog inderdaad. Niemand vind dat leuk.

Dat ik met Nieuw Rechts geassocieerd wordt vind ik niet juist. Volgens mij heb ik geen standpunten van die partij verdedigd. Ik heb ook niemand fascist genoemd, dat laat ik aan de knokploegen van de SP en IS over.
Als ik niet Nationalistisch Rechts en niet economisch rechts ben, wat ben ik dan? Extreem Democratisch? Misschien een goede naam voor mijn nieuwe partij: "Extreem Democraten 2006"

Arie said...

Om uw brandende vraag toch maar te beantwoorden: Moreel rechts betreffende het Israelische - Palestijnse conflict (tot het extreme aan toe inderdaad) maar die mogelijkheid ziet u niet.

Dat u niemand fascisten noemt kan zijn maar uw generalizerende en criminalizerende opmerkingen aan het adres van de SP en de IS of alles wat links is (neem aan dat u de Internationale Socialisten bedoelt? Die mag u ook SP noemen tegenwoordig) doen mij wel vermoeden wat voor 'democraat' hier spreekt. Natuurlijk een goede manier om een debat even op scherp te zetten als het iets te pijnlijk wordt. Maar als u deze weg inslaat kunt u wat onsmakelijke vergelijkingen terug verwachten.

U vind het niet juist om met NR geassocieerd te worden, daar kan ik iets bij voorstellen. Het was maar ter illustratie hoe uw demonisatie hier overkomt.

De discussie over de stichting van de staat Israel heeft misschien inderdaad weinig zin. Maar ga niet miljoenen mensen nationalist noemen terwijl de tegenpartij zich niet echt anders gedraagt.

Terreur niet steunen lijkt een nobel streven maar helaas blijkt hier maar weer uit hoe eenzijdig uw standpunt is. De Isrealische terreur horen wij u ook niet over. Nogmaals wat neutraliteit zou uw opvattingen sieren. Maar daar wint u natuurlijk geen zieltjes mee.

keesjemaduraatje said...

@Arie: hartelijk bedankt voor jouw reactie Arie. Ik reed vandaag door Eindhoven en dacht over jou na Arie en plotseling dacht ik: zou zich achter Arie misschien Anja zelf verschuilen? Te veel eer. Ik weet in ieder geval door de logs dat anja mijn weblog gelezen heeft, toen ze in Gaza was. Alle commentaren op haar weblog worden commentaarloos verwijderd. Dat zegt wel even iets over het democratische gehalte van dit SP Eerste Kamer lid.
De commentaren op dit weblog laat ik altijd staan. Bejalve als ik voor lul of sukkel wordt uitgemaakt door een snotneus van de International Socialisten, maar dat terzijde. Dat zegt ook wel iets over het democratische karakter van mijn weblog.
Je schrijft: "Het was maar ter illustratie hoe uw demonisatie hier overkomt" Dat duidt op een organisatie en een "wij - zij" houding aan jullie kant. Dus het zou handig zijn als "meneer Arie" zou zeggen wat dat "hier" in houd. Ook als jij jouw naam niet wil noemen, kan jij misschien zeggen uit welke denktrant gedacht wordt. Is dat de houding van de "vrouwen voor vrede" kant, die elke cultuur als ie maar niet westers is, omhelst, of is het de politieke activistische richting, die het "neo-liberale, reactionnaire bewind om ver wil werpen?
Ik schrij zo verder, ik moet koken voor mijn vrouw.

keesjemaduraatje said...

ja, daar ben ik weer. "Moreel Rechts" is ook een mooie aanduiding die ik niet eens zo erg vind. Er zit iets in van "Morele herbewapening" de beweging waar Frits Philips bij hoorde. er zit ook een link naar de "Moral Clarity" in die Nathan Sharansky preekt. Dus laat dat maar staan in het grote SP en IS boek.

Zo nou heb je me ingedeeld en nou kan je meer weer los laten. In het vakje en dan hoef je er niet meer over na te denken. Fijn voor jou Arie.

Neutraliteit is een kenmerk dat hoort bij de enerzijds-anderzijds partijen zoals CDA en D66. Daar hou ik niet van. En Anja houd daar ook niet van Arie, anders had ze de zelfmoordterroristen niet met zoveel begrip bejegend.

Dat mijn kritiek op de SP en IS als criminaliserend en generaliserend overkomt (stigmatiserend ook?) dat was juist de bedoeling. Criminaliserend omdat andere mensen het spreken onmogelijk gemaakt wordt en generaliserend omdat ik vind dat als je je bij zo'n extreem linkse club aansluit, dat je dan ook aangesproken mag worden op het extreme gedrag van die club. Dus daar moet je maar tegen kunnen Arie.

Arie said...

Mijn mening is reprensatief voor MIJ en daar mag u best een politieke richting aan koppelen maar wat u er in denkt te zien is meer kenmerkend voor u dan voor iets anders. U vraagt zich hard op af of er achter mijn persoon soms Anja Meulenbelt schuil gaat. Maar u doet dat zelf al af met een niet verder gemotiveerd 'te veel eer'. Ik zou zeggen kijk nog is goed in uw log bestanden.

Als ik het over hier hebt dan bedoel ik uiteraard mijn woonplek en niet mijn politieke stroming hoe graag u dat ook anders zou willen zien.
Als u zich afvraagt waar dat hier is dan zal ik u een kleine hint geven. Het is een van de oudste nog bestaande vrijplaats in het oosten van het land. En niet representatief voor welke politieke partij dan ook.
Nu dat opgehelderd is zie je misschien in dat Arie net zo zeer mijn krakers geuzennaam is dan dat Kees Madura dat voor u is. Maar in tegenstelling tot u is deze kraker nog vrij sociaal ingesteld.
Dus u kunt mij nu inderdaad fijn opbergen in het vakje 'poltiek activisme' en hoeft er ook verder niet meer over na te denken.

Nu dat opgehelderd is kunnen we misschien weer verder met de kern van dit verhaal. U weigert om een neutraal standpunt in te nemen daar kan ik mee leven. Maar waar ik minder goed tegen kan is het gebrek aan elke vorm van nuance in uw standpunten.
Om is lekker in uw trend te generalizeren: Palestijnen zijn nationalisten, Socialisten steunen dictotariale regimes als ze niet bezig zijn met haat kweken en zo verder. Hopelijk begrijpt u dat u niet alleen mij maar vele anderen te kort doet. En daar heb ik uiteraard problemen mee.

keesjemaduraatje said...

dit log ging over Gaza en niet over socialisten. En wat betreft het nationalisme van de Palestijnen het volgende:
misschien zijn er wel Palestijnen die

Arie said...

Ik kan me vergissen maar volgens mij was het u die er de meeste rare dingen bij de haren bij moest slepen zoals poltieke stromingen en opmerkingen richting Anja Meulenbelt.

keesjemaduraatje said...

Arie, ik moet ff Paul de Leeuw kijken. FF een gevechtspauze oude Jihad profeet

keesjemaduraatje said...

Ja Arie, daar ben ik weer. Als je alle logs op dit weblog zou lezen, dan merk je dat ik in de loop van tijd een aantal thema's heb behandeld: Nathan Sharansky, Globalisering, Anja Meulenbelt, Islam. Van die dingen ja. En dan merk je dat de mensen die vroeger Mao gesteund hebben, maar dat nu weer een beetje vergeten zijn, dat die nu de politieke gewelddadige Islam ondersteunen. dus dat was mijn punt.
En verder: sorry voor het verwarren van jou met Anja. Ik zal het niet meer doen. Ik weet nu dat je een kraker uit het Oosten van het Land bent. Fijn voor je.

Ik vind dus dat de Palestijnen recht hebben op democratie en dat ze er recht op hebben niet onder de diktatuur van Hamas en PLO te leven. Op het moment dat Palestijnen openlijk mogen zeggen dat ze het met Israel eens zijn en de kranten en TV-stations bekijken die ze willen, dan is er democratie en zal er ook spoedig vrede zijn. Op dit moment is er sprake van hysterie en geweld door de corrupte regering van Abbas, die al het geld dat Europa geeft zelf gebruikt en er niets positiefs mee doet. Nu krijgt zelfs de NCCR al geen subsidie meer van hem.

Arie said...

Ook fijn voor u dat ik u teminste van een waanidee af heb kunnen helpen. Dat er achter mijn persoon Anja Meulenbelt schuil gaat. Desalnietemin vraag ik me af wat er zou gebeuren als Anja zich werkelijk in deze paranoia discussie zou storten. Maar dat terzijde.

Het kan best dat in het verleden socialisten het Maoistische bewind hebben gesteund, maar om nu te beweren dat die zelfde mensen nu de geweldadigheden die door fanatici gepleegd worden ondersteunen vind ik wel een beetje cru. Tuurlijk er zullen gevallen zijn maar ik denk niet dat het afweegt tegen de mensen die het geweld afkeuren of dat nou door fanatici gepleegd wordt of door democraten. Gewelddadigheden zijn al snel per definitie fout. Een ander verhaal is natuurlijk een gebied wat al jaren bezet is maar mijn motivering hierover heb ik al te kennen gegeven. Dit kan hoe u het went of keert niet zomaar in zwart wit perpectief gezet worden. Daar is de situatie gewoon te complex voor en het leed aan beiden kanten te groot.

keesjemaduraatje said...

ik heb net nog een reactie op Anja haar weblog gegeven, over Mabel Wisse Smit die ze net ontmoet had, maar deze reactie is er afgegooid. Misschien reageer ik daarom wel zo intensief op Anja. Haar weblog is een voorbeeld van maoistische arrogantie.

Veel mensen die maoist zijn geweest, zullen dat nu ontkennen of gauw weglopen als je het er over hebt.
Die willen niet aan hun verleden herinnerd worden, zoals Paul Rosenmüller enzo.

De situatie in Israel is enerzijds ingewikkeld omdat er zoveel emotie en religieus fanatisme bij komt kijken. Aan de andere kant helemaal duidelijk, omdat het ene land een democratie is en en de andere kant helemaal geen staat en ook geen democratie. Dus als er op de Gazastrook en de Westelijke Jordaan Oever nu eens echte democratie zou komen, dan is het met het geweld snel afgelopen. Dat is mijn mening daarover.

Woon je in de Grote Broek?

Arie said...

Uw optimisme siert u betreffende de democratizering van de toekomstige Palestijnse staat. En ik deel u mening dan ook dat dit hopelijk het proces wordt wat een positieve verstandhouding zal scheppen.

Nee al draag ik de Grote Broek wel een warm hart toe ik woon er niet. Waar ik wel woon houd ik ook liever voor me wegens de veiligheid van mij en m'n huisgenoten in het kader van het klimaat wat is onstaan na de moord op Pim Fortuyn van demonisatie van alles wat links is of er op lijkt. Ondanks dat wij ons nooit direct met politiek bezig hebben gehouden zijn wij al enkele keren op zgn. lijsten van extreem linkse bolwerken verschenen. De bekendste hiervan is uiteraard de lijst van polinco die alleen nog via de wayback machine en ik meen het forum van deze site opvraagbaar is. Helaas maar dit is het klimaat zoals het tegenwoordig heerst in Nederland en dit doet onze vrijplaats en veiligheid hiervan geen goed. Hopelijk heeft u respect voor mijn anonimiteit.

keesjemaduraatje said...

deze site heeft geen forum en ik ken geen polinco. Ik weet alleen wel, dat op dit moment zogenaamd rechtse politici zich moeten beschermen en onderduiken, terwijl de zogenaamd linksen vrij rondlopen en hun adres zelfs gewoon bekend maken. Dus ik denk dat linkse mensen niet zoveel gevaar lopen. Maar ik wilde ook helemaal niet weten waar je woont.

Arie said...

Kijk is naar deze site. Hopelijk komt u tot de conclusie dat het niet alleen de rechtse politici zijn die moeten onderduiken Kees. Dat zou wel weer een beetje eenzijdige kijk zijn op zaken.
Het klimaat in Nederland doet mij af en toe denken aan een periode voor een burgeroorlog. En dan woon ik nog in een van de meest socialistische omgevingen van Nederland. En niet alleen rechts of links heeft hier last van. Het is aan beiden kanten vrij erg. Dat u alleen naar de rechterkant wilt kijken best maar ga niet beweren dat er aan de andere kant niet aan de hand is.

Arie said...

En ik doelde op het forum van de site van polinco en niet deze weblog.

keesjemaduraatje said...

ja ik heb het gezien. en ik heb er bezwaar tegen dat jij u tegen mij blijft zeggen en dat jij mij rechts noemt en dat jij mij op wat voor manier dan ook in verband brengt met dit soort sites en dat jij beweerd dat ik naar rechts kijk. Ik kijk juist veel naar links.

Arie said...

Ach ik zal je maar gaan tutoyeren die beleefdheid is inderdaad wat misplaatst al was het maar omdat ik niet echt consequent ben ik het woordje u. Maar het woordje jij gebruik ik meestal alleen tegen mensen waarmee ik een goeie verstandhouding heb. Dat dat hier niet van toepassing is zal ik maar negeren. Beleefdheid is meestal een teken van respect maar kennelijk wordt dat niet gewaardeerd.

Dat ik je associeer met dat soort sites is natuurlijk niet zo maar dat zie je wel zo. Jammer het was maar om een stelling aan te tonen die volgens mij niet klopt. Dat je dat ziet als jouw in verband brengen daar mee vind ik jammer het wordt wel erg lastig om te discusseren als ik geen argumenten mag aan dragen. Lastig he mensen met een eigen mening?

keesjemaduraatje said...

bij veel van dit soort discussies is onduidelijk wat het kip is en wie het ei. Wie is er begonnen met gegevens over tegenstanders te verzamelen en ze te publiceren? Dezelfde vraag over het terrorisme in Israel. Wie is begonnen met tegenstanders uit te schakelen. We zullen altijd de ander , de tegenstander de schuld ervan geven.
Een goede verstandhouding moet onafhankelijk van de politieke mening zijn. Ik heb soms diepgaande gesprekken met één van de oprichters van Internationale Socialisten. Ik wordt dan een avond helemaal volgepraat met Marxistische ideologie en ik probeer aan hem meijn neo-liberale reactionnaire standpunten kwijt te kunnen. Het verschil van mening hoeft een goede verstandhouding niet in de weg te staan.