Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Wednesday, December 21, 2005

Terreurgroep als sekte behandelen

Is de Hofstadgroep een sekte?
door Keesjemaduraatje

In de NRC van gisteren stond een artikel over Roel Meertens die de moslim terreur met een sociaal-psychologische bril bekijkt en stelt dat terreurgroepen zich als een sekte gedragen. Infirltranten zouden daar gebruik van moeten maken om zo de groepsstruktuur te verzwakken.

Interessant is onderstaand citaat:
" Volgens Meertens worden de psychologische aspecten van radicalisering niet voldoende erkend. En dat is noodzakelijk bij een effectieve bestrijding. Een jaar geleden werden hij en zijn twee collega's door de AIVD uitgenodigd om met een groep analisten van de dienst van gedachten te wisselen over het groepsproces bij terroristische groepen. "Daar zaten Arabisten en juristen bij, maar geen sociale wetenschappers." Dat gesprek maakte Meertens duidelijk dat sommige sociaal-psychologische kennis ontbreekt bij de dienst. De hoogleraar denkt dat dat gesprek zijn nut heeft bewezen. Nadien hanteert de inlichtingendienst het woord sekte als zij groepen van geradicaliseerde moslims wil beschrijven. "Gewelddadige radicalen en terroristen zijn geen psychopaten maar gewone mensen zoals u en ik", meent Meertens. Ze wijken qua persoonlijkheidskenmerken, opleiding of jeugd niet af van andere 'normale' mensen. Woede onderscheidt en drijft ze. Ze zijn kwaad om de achterstelling van zichzelf en de groep waartoe ze behoren. Zij hebben het gevoel dat zij worden achtergesteld. Ze zijn redelijk intelligent en ook redelijk opgeleid, voldoende om het onrecht en de achterstelling te kunnen waarnemen."

Uit welingelichte bronnen heb ik vernomen dat deze informatie over de AIVD helemaal niet naar buiten had mogen komen. De wetenschapper had dit vertrouwelijk na het interview aan de journalist verteld. Verder hoorde ik dat de AIVD het "niet zo erg vond" , dat de informatie uitgelekt was.

2 comments:

Steady Freddy said...

Ach ja, de AIVD had het een jaar geleden ook al uit die krant kunnen halen in een artikel ook over Roel Meertens zei hij het ook al, zie:

www.nrc.nl/scholieren/artikel/1101106156230.html

Rinus Duikersloot said...

Lees ook het interessante artikel van de filosoof Lee Harris over profiling:

Profiles and Courage
As in a quarantine policy against an epidemic, what counts is the probability of contact, and nothing else. This is not rocket science, nor is it racism.

http://www.techcentralstation.com/100103B.html