Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Thursday, December 01, 2005

Weg met Groen-Links

Langzamerhand wordt Groen-Links de partij met de schandalen.


Tara Singh Varma kwam al in opspraak toen ze geld van het Grenada commitee verduisterd had en later loog over haar ingebeelde ziekte.


Een ander Tweede-Kamerlid van GroenLinks, Farah Karimi, kwam vorig jaar in opspraak nadat ze in haar boek 'Het geheim van het vuur' onthulde in haar geboorteland Iran, maar later ook in Duitsland en Frankrijk, actief te zijn geweest voor de terreurbeweging volks-Mojahedien.

Karimi had dit gegeven nog verzwegen toen ze in 1998 een verkiesbare plaats kreeg toebedeeld.

De voorzitter Herman Meijer heeft in de tachtiger jaren nog sussende woorden gesproken over pedofilie.

Weliswaar wordt nu Sam Pormes opgeofferd, omdat duidelijk geworden is dat hij een training als terrorist in Jemen gehad heeft, maar de vraag is wie de volgende in de lijst van af te treden leden is.

Opvallend is, dat er heel veel mensen bij Groen-Links zwijgen over het verleden van hun voormannen en voorvrouwen. Dat is ook het geval bij de Groen-Linksers in Nijmegen, die geen ophef willen maken over de moord op de ex-kraker en goede bekende van Groen-Links: Louis Seveke.

13 comments:

alf said...

Ook Wijnand Duijvendak verdient speciale belangstelling. Hij wordt al jaren in verband gebracht met RaRa. En was een zeer goede bekende van Rene Roemersma en Henneke Hagen, twee RaRa terroristen. (Die overigens door de rode octopus later net als Wijnand goed terecht kwamen: Rene Roemersma zit nu in Congo (RDC) en wordt betaald door het NIZA (Nederlands Instituut Zuidelijk Afrika) en PANOS (Een in Parijs gebaseerde linkse intergouvernementele organisatie), Henneke Hagen kreeg een goed betaalde baan bij een ander blank bolwerk: de VPRO. Onmogelijk om voor deze (semi-overheids)organisaties werkzaam te zijn zonder de juist contacten.
Wijnand zelf kwam in de spotlights terecht. Iets wat hem nog wel eens zwaar kan opbreken. Of gooit Groen Links er alleen allochtone terroristen en zwendelaars uit?
Jarenlang riep hij op tot het plegen van zware vergrijpen door de milieu- en dierenmaffia. Hij lichtte zijn mensen voor hoe je het best proletarisch kon winkelen (massale winkeldiefstal), hoe zelf bommen zijn te maken, hoe je het best in groepsverband kon gaan knippen (draden doorknippen om dieren los te laten), etc. etc.
De lijst van strafbare feiten die hij zelf pleegde, als (mede)leider van diverse criminele organisaties liet plegen en van de strafbare feiten die onder zijn bezielende leiding zijn gepleegd, zonder dat hij hiervan de politie op de hoogte bracht, is oneindig lang.

alf said...

Als aanvulling op het vorige bericht: Rene Roemersma is momenteel actief bezig om fondsen te werven voor "projectjes" in Afrika bij de NOVIB. De Nederlandse ambassade in kinshasha faciliteert het overleg tussen Roemersma en de NOVIB. Vreemd, je zou toch verwachten dat een veroordeelde terrorist op de telex van Buitenlandse Zaken zou staan.

Steady Freddy said...

Dus wat leert Keesje hier van? Ga nooit de politiek in kerel want je verleden wordt onderste boven gehaald door Fortuynisten, rechtsradikalen, geflipte dr. uit Andijk of een bekeerde anarchist ;-)

Dylan said...

he keesje-met-het-krakersverleden

trouwes, volksmoejahedien terroristen? Oh...dus als iraniers ZELF in opstand tegen dat kloteregime daar komen mag het niet maar wel als de VS het naar de prehistorie zou bombardere

Dylan said...

weg met groenlinks ben ik het trouwes wel mee eens

ik bedoel zodra werkgevers zich positief over een partij uitlaten is het toch helemaal verkeerd gegaan erges

keesjemaduraatje said...

ja, ik ken Wijnand erg goed. Ik zal er verder niet over uitwijden, anders kan ik zelf geen zetel in de Tweede Kamer veroveren. Voor de VVD ofzo. Hè, hè hè

keesjemaduraatje said...

@Freddy: denk je dat ik nog een kans maak bij de Groenlinksers als ik nooit heb geprobeerd de Koningin te gijzelen, geen homo ben en zelfs geen hindoestaan?

Steady Freddy said...

Nee Keesje want het is een wijfen partij geworden

keesjemaduraatje said...

maar Femke gaat binnenkort iets anders doen en dan komt Wijnand natuurlijk aan de macht. Je weet het niet. Dan kunnen we de Kraakgroep Indische Buurt opnieuw oprichten ofzo.

pamela hemelrijk said...

Keesje,

Je vergeet nog de bom te vermelden die in het Groenlinks Jongeren hoofdkwartier is gevonden. Minister v. Justitie antwoordde op kamer vragen dat er een strafrechtelijk onderzoek liep, en dat "de bestrijding van (links) extremisme" een hoge prioriteit had. Dat is alweer een dik jaar geleden. Nooit meer iets van gehoord. Ja, de Groenlinks Jugend heeft friends in high places.

krullie said...

Vond de strijd van RARA [edit]. Als je de analyses (persverklaringen) van toen tegen het licht houd, is er [edit]! Vindt alleen dat zij [edit] methoden.

[geen ondersteuning van terreur op dit weblog plaatsen. straks moet ik me ook op het politiebureau melden]

krullie said...

Waarom wordt de strijd van RARA terreur genoemd. [edit: omdat door middel van bomaanslagen geprobeerd werd politieke verandering teweeg te brengen]

Volgens mij staan zij voor opheffing van tegenstellingen in de maatschappij. [het gaat om de middelen die gebruikt worden]
Ik zou dus eerder spreken van bevrijdingsstrijd.
[edit: dit soort middelen hebben altijd tot gevolg dat er meer repressie opgeroepen wordt en dat er uiteindelijk meer angst dan bevrijding wordt veroorzaakt]
Als je ziet hoe in nederland wordt omgegaan met uitkeringsgerechtigden, illegale vluchtelingen en 3e wererldlanden kan je toch nauwelijks nog spreken van en sociaal-democratie. Eerder, keihard kapitalisme.
[edit:door de persvrijheid, bewegingsvrijheid, vrijheid van godsdienst en parlementaire democratie hebben we het hier toch nog veel beter dan in andere landen]

RARA heeft dit voorspeld in haar analyses(persverklaringen). Ik zou dus eerder spreken van bevrijdingsstrijd! [Rara heeft helemaal niets geanalyseerd. Die wilden alleen vernielingen aanricten]
Al vind ik de methodes van RARA wel discutabel.
[edit: die zijn zeker discutable en met grote stelligheid af te wijzen]

Alice said...

Panos - Novib - Rene Roemersma - deze lui hebben het beleid van Mugabe gesteund en zelfs hem het idee gegeven door een fraudeleus rapport te schrijven over Zimbabwe. Ze moeten eigenlijk verschijnen voor het Internationale Gerechthof in Den Haag.

Afrika heeft het niet verdient dat lui zoals Rene zich bemoeit met interne aangelegenheden en zeker niet vanuit een extreem links standpunt. Novib en Panos zijn allebei extreem links en strooien zand in de ogen van naïeve goedbedoelende mensen.