Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Thursday, December 08, 2005

Wormen en Naarden

door KeesjeMaduraatje

een geinteresseerde webloglezer vroeg mij dus wat de campagne voor normen en waarden van het CDA nu voor bedoeling had. Om dat goed te kunnen beantwoorden is het belangrijk te weten waar het CDA precies voor staat, en wat haar achterban is. Als de VVD er voor de rijkere Middenklasse, zakenmensen en de industrielen is en de PvdA haar achterban bij de arbeiders vind, dan is het CDA voornamelijk op het platteland, de boeren en de "Provincie" gericht. Voor deze achterban is het gezin de hoeksteen van de samenleving en "zwijgend je plicht doen" is geen schoon ideaal, maar dagelijkse praktijk.

De verworvenheden van de Zestiger en Zeventiger jaren: individualisme, onkerkelijking, vrouwenemancipatie en homo-emancipatie zijn de meeste CDA-ers een doorn in het oog.
Vandaar ook dat Minister Donner van Justitie meteen na de moord op Theo van Gogh het in vergetelheid geraakte wetsartikel tegen smalende Godslastering uit de kast wilde halen. Dat waren ze sinds 1968 niet vergeten en nu was het moment het weer op tafel te brengen. De klok kon weer teruggedraaid worden.

In dat kader kan ook de hele discussie rond normen en waarden gezien worden. Het is een poging weer terug te gaan naar een tijd die nooit bestaan heeft.

3 comments:

Vrije Volk said...

Misschien vind je het leuk om een link te ruilen met elkaar

pascalle said...

eigenlijk is een algehele discussie over normen en waardan al tegen het recht op vrije meningsuiting. Normen en waarden zijn persoonlijk en kunnen niet opgelegd worden van bovenaf, t is een ethische discussie, want als je geacht wordt een gelijk normen en waarden patroon erop na te houden, betekend dat dat je anderen wil conformeren, kortom, vrijheidsbeperking, en kan me niet voorstellen dat dat beoogd wordt.. alhoewel, we hebben het wel over de christen democraten, die willen natuurlijk niets liever..

Pier de Vlieger said...

Waarden, daaronder valt ook respect voor de wormen, onze medeschepseltjes.

Daarom vraag ik jullie aandaht voor de wormenpartij:

http://www.geocities.com/katinkawebbel/wormenpartij

Met vriendelijke groet,
Pier de Vlieger,
secretaris generaal van de ANWP