Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, January 15, 2006

Middenklasse Problemen

De problemen van de moderne middenklasse.
door Keesjemaduraatje


Het is bijzonder moeilijk te bepalen wat de definite van de middenklasse is. Een Amerikaans onderzoek had als resultaat dat
50% van de families die tussen $20,000 en $40,000 per jaar verdiend,
38% van de families die tussen $40,000 en $60,000 per jaar verdiend en
16.8% van de families die meer als $110.00 per jaar verdiend,

zich nog tot de arbeiders- of middenklasse voelt behoren. In die zin is ook de VS te beschouwen als middle class country. Zonder dat je nou precies kan zeggen wie er toe behoord en zonder een hele preciese definitie te kunnen geven.

Door de trend die wel omschreven wordt als"de rijken worden rijker en de armen worden armer" en die rechtstreeks uit het marxisme lijken te komen, met zijn verelendungstheorie, maar die ook direct uit de Bijbel lijkt te zijn overgeschreven, zal het arme proletariaat steeds groter worden en de middenklasse onder druk komen te staan. In de Verenigde Staten lijkt die kans veel groter dan in Europa, omdat er in de VS heel weing sociale voorzieningen zijn en het aantal Macdonalds-jobs nog steeds groot is. Tegelijkertijd kan je in de VS met "goed fatsoen"arm zijn en in een trailer gaan wonen.

Dat is een observatie die ik ook in Duitsland heb gedaan. Je kan in Duitsland altijd nog wel een goedkope woning huren en zonder problemen arm zijn. Terwijl in Nederland het haast niet meer mogelijk is te wonen en arm te zijn. De slechtste woningen worden voortvarend gerenoveerd en het is erg moeilijk aan een huurhuis te komen. In die zin zijn de goedbedoelde sociale woningbouwprojecten van woningbouwcorporaties tegelijkertijd een rem op verdere ontwikkeling. De wachtlijsten zijn zo lang geworden, dat je helemaal niet meer aan goedkope woonruimte kan komen.

6 comments:

david said...

"De slechtste woningen worden voortvarend gerenoveerd"

De praktijk in alle grote steden is dat goede en betaalbare huurwoningen voortvarend worden gesloopt, en dan ook voor mensen die wat meer verdienen dan een minimum inkomen niet meer te betalen zijn.

keesjemaduraatje said...

in ieder geval dat inderdaad er heel weinig goedkope huurwoningen overblijven.

Dylan said...

Ja, maar zoals david zei, leg je de oorzaak daarvoor verkeerd. De betaalbare huurwoningen worden gesloopt, omdat die niet rendabel zijn (geen winst opleveren).

Kapitalisme is een rem op de ontwikkeling.

AGS said...

Maar waarom hebben we het nu ook alweer over de middenklasse? Dat er een middenklasse in Nederland is lijkt me duidelijk. En dat er, in Nederland, in politek opzicht niet veel gaat gebeuren zolang die middenklasse het (relatief) goed heeft lijkt me ook een gegeven. Er zijn binnen de arbeidersklasse in Nederland gewoon te weinig armoedzaaiers te vinden om een linkse politieke vuist te maken.

De meerderheid van de arbeiders in Nederland heeft het vooralsnog niet slecht (of die meerderheid dan de middenklasse vormt of niet doet er niet eens zo gek veel toe?) en zolang dat zo blijft blijven partijen als PvdA/CDA/VVD aan de macht.

Ik denk wel dat we in Nederland (ondanks dat het een middenklasseland is) zo langzamerhand een probleem krijgen op het gebied van uitkeringen.

Het CBS stelt dat er (gemiddelde per maand) in 2005 921.000 arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zijn uitgedeeld. Daar komen dan nog eens (bijna) 340.000 andere uitkeringen bij (bijstand, IOAW etc...).

In totaal zitten dus 1.6 miljoen Nederlanders (die behoren tot de Nederlandse beroepsbevolking) werkloos aan de kant en dat is (op een beroepsbevolking van 7.2 miljoen mensen) vrij veel. We hebben het over 20% van de beroepsbevolking die geen betaalde arbeid verricht en dat legt (vermoedelijk) zo zijn druk op de rest van de arbeidersklasse.

Overigens is een economische crisis, waardoor de meerderheid aan arbeiders die het redelijk goed heeft het plotsklaps niet meer zo goed heeft (zoas in Argentina een tijdje terug gebeurde) geen garantie voor politiek vuurwerk. De mensen die het goed hadden hopen (stiekem) dat, als de economische crisis weer voorbij trekt, de goede tijden voor hen wederom zullen aanbreken!?

@Dylan
Woningbouwstichtingen slopen de goedkope huurwoningen volgens mij niet omdat ze niet rendabel zijn maar wel omdat het bouwen van DUURDERE woningen meer winst oplevert. Kwestie van winstmaximalisatie, nietwaar? En:een kwestie van politiek wil van de zijde van gemeenteraadsleden want die gemeeteraadsleden geven immers sloopvergunningen af voor het slopen van sociale woningen!!!.

Betaalbare huurwoningen werden vroeger gebouwd met subsidiegelden van de landelijke overheid (we hebben het dan over mil-jar-den). Als de landelijke overheid weer gaat investeren in het bouwen van goedkope woningen dan kan er voor voldoende sociale woningbouw gezorgd worden.
Het is vooral een gebrek aan politieke wil die zorgt voor een tekort aan goedkope woonruimte?

En wat Keesje zei (over renovatie) klopt tot op zekere hoogte wel. In 'mijn' stad (Breda) gebeuren er twee dingen met sociale woningen:

1. Ze worden op grote schaal gesloopt

of

2. Ze worden gerenoveerd en vervolgens voor een hoop geld verkocht.

Overigens zit er in Breda een college wat gevormd wordt door VVD/CDA/PvdA en die hebben besloten dat Breda een soort 'Wassenaar' moet worden. Dit houdt in de praktijk o.a. in dat sociale woningen vervangen worden door (middel)dure koopwoningen. Over het antwoord op de vraag waar de Bredase armoedzaaiers dan naar toe moeten (want het tekort aan sociale woningen in Breda loopt alleen maar op) laten de dames en heren van PvdA/VVD/CDA zich niet echt uit.

Of toch.... op de landelijke site van de CDA stelt het CDA dat de armoedzaaiers moeten opzouten naar zogeheten 'randgemeenten' want al die armoedzaaiers kunnen natuurlijk niet in de stad wonen.

Is de 'randgemeente' de Nederlandse versie van de Franse 'banlieu'?

Dylan said...

"En:een kwestie van politiek wil van de zijde van gemeenteraadsleden want die gemeeteraadsleden geven immers sloopvergunningen af voor het slopen van sociale woningen!!!"

dat is zeker zo waar ik woon. Ben nooit geïnteresseerd geweest in gemeente-politiek, maar wat blijkt? Laatst kwam ik erachter dat het een min of meer geaccepteerd FEIT is dat het gemeentebeleid behoorlijk wordt bepaald door wat de oude elite uit de binnenstad wil, (zo van de nakomelingen van de patriciers uit de middeleeuwen en de behoorlijk-groot-grondbezitters) met wiens kindere ik op school zit/zat. Burgemeester ging daar tegenin...een beetje.....hij is nu geen burgemeester meer.

lekker zeg.

en je hebt inderdaad gelijk over de winstmaximalisatie. Maar komt in principe op hetzelfde neer met wat ik zei; het gaat om geld.

keesjemaduraatje said...

@AGS: je schreef:"In totaal zitten dus 1.6 miljoen Nederlanders (die behoren tot de Nederlandse beroepsbevolking) werkloos aan de kant en dat is (op een beroepsbevolking van 7.2 miljoen mensen) vrij veel. We hebben het over 20% van de beroepsbevolking die geen betaalde arbeid verricht en dat legt (vermoedelijk) zo zijn druk op de rest van de arbeidersklasse." Ik denk dat er drie redenen zijn waarom de linkse partijen deze situatie niet echt willen veranderen. Ten eerste levert het weer banen op die linkse mensen vaak hebben, namelijk sociaal werk, onderwijs en anbtenaren. Ten tweede betekent het opheffen van deze situatie, dat de minmumlonen worden verlaagd of afgeschaft. Bij lagere lonen ontstaan er meer "Macdonalds"banen zoals in de VS. Ten derde vinden de linkse partijen het socialer. Het houdt de koopkracht in stand en er zijn niet zoveel zwervende en bedelende mensen op straat. Maar zelfs als rachts volledig de macht zou hebben, dan zou het moeilijk zijn om sociale uitkeringen drastisch te beperken of af te schaffen, omdat je in Nederland "niet lekker arm kan zijn". er is geen plaats voor arme mensen, omdat de grond zo duur is. Dan zou je , net als New York , de mensen op straat moeten laten slapen.