Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, January 15, 2006

Middle Class Country

Nederland als Middenklasse land
door KeesjeMaduraatje

Afgelopen zomer werden de cijfers over het opleidingsniveau van Nederlanders gepubliceerd. Daaruit blijkt hoe snel het aantal hoogopgeleiden stijgt en het aantal laagopgeleiden slinkt. Nederland is steeds meer het land van de goed opgeleide dienstverleners en wetenschappers geworden. Dat heeft vergaande consequenties voor de manier van samenleven en met name voor de mensen die aan die eisen niet kunnen voldoen.
Veel productiewerk wordt uitbesteed naar andere landen, of er worden goedkope arbeiders uit de Oostblok landen tijdelijk binnengehaald. Laagopgeleiden met een vakopleiding zoals loodgieter, timmerman of electricien kunnen nog steeds goed geld verdienen, zeker als ze zelfstandig werken. Maar andere laagopgeleiden en werklozen hebben het moeilijk.

De huizenmarkt
De grondprijs wordt zo hoog in Nederland, dat we binnenkort kunnen spreken van een "Singapore aan de Noordzee". Woonruimte wordt duur en is haast niet meer te betalen voor de lagere klassen.
Om in Nederland te overleven moet je wel hoogopgeleid zijn of door zelfstandigheid en hard werken je brood verdienen. Dat wil zeggen dat Nederland een groot middenklasse land aan het worden is.

Klassestrijd
De levensstijl van de groeiende middenklasse is meer seculier en meer egoïstisch dan de levensstijl in Nederland van 40 jaar geleden. Terwijl de ideologie van de linkse partijen daar niet op is ingesteld. De Nederlandse middenklasse wenst vrijheid, veiligheid, zeggenschap en waar voor zijn geld. Het ontstaan van dat soort verlangens verklaart ook waarom, ondanks de jaarlijks dalende criminaliteitscijfers er nog steeds een gevoel van onveiligheid heerst. De middenklasse is uitermate egoïstisch en wil alleen betalen voor zaken waarvan ze weten wat ze ervoor terugkrijgen. Solidariteit is een "Fremdwort" voor de middenklasse, die de sociale voorzieningen ziet als een verzekering en niet als een recht. Terwijl de linkse partijen nog op "solidariteit"zijn ingesteld en geen alternatief kunnen bedenken en de CDA voortdurend over "het gezin" praat. Heeft de groeiende middenklasse daar geen boodschap aan.


9 comments:

Dylan said...

met die huizenmarkt:

het enige wat je hiermee bereikt is dat zij die mogelijk zouden kunnen opstappen naar het zijn van uibuiter worden geconcentreerd in nederland terwijl zij die daar een minieme kans op hebben in het buitenland komen te wonen. Er zijn nauwelijks grenzen meer, helemaal niet voor het kapitalisme, je kan niet zeggen dat nederland een land van de "middenklasse" wordt terwijl je verzwijgt dat arbeiders in het buitenland komen te zitten. Wat je in nederland dus dan hebt is een arbeiders aristocratie (labour aristocracy) en geen middenklasse. Want het verband met de productiemiddelen blijven hetzelfde terwijl ze toch een (veel betere) positie hebben. Ga naar wikipedia, typ "labour aristocracy", als je geen engels kan neem een cursus engels, en lees!
Als bewijs dat jou veronderstelde middenklasse gewoon een deel van de arbeidersklasse is die bevoorrecht is; ontsla je middenklasser...en hoe lang woont ie dan nog in zn huis? Hoe lang duurt het voordat ie zn aandelen verkoopt omdat ie ikweetniewat nodig heeft?

Wie ben jij om te zeggen dat die ingebeelde arbeidersklasse egoïstisch is? waar baseer jij dit op?
Tuurlijk, de overheersende tendens is egoïsme...maar dat is logisch want het systeem=egoïsme, en wil je dus een fatsoenlijk leven hebben moet je daar enigszins in mee gaan.

De SP die lult over solidariteit, is de GROOTSTE partij van nederland, en zou kunnen verdubbelen in de tweede kamer.

AGS said...

@Dylan

De SP is niet de grootste partij van Nederland. Wat ledenaantal betreft is vooralsnog het CDA de grootste partij (en wat aantal zetels in de Tweede Kamer oid betreft is de SP ook verre van de grootstepartij van Nederland?).

Dylan said...

je hebt inderdaad gelijk

dacht dat SP de grootste was in ledental, blijkbaar niet, maar toch is de SP een enorm grote partij.

keesjemaduraatje said...

@Dylan: ik heb dus geschreven, dat de middenklasse egoistisch is. Die hebben ook iets te verliezen. Die hebben net een beetje bij elkaar gespaard.
Over dat verband met de productiemiddelen: die relatie vervaagd en is niet meer zo eenduidig een tegenstelling tussen arbeid en kapitaal. er is nog een factor bijgekomen en dat is de informatie. de Middenklasse heeft die toegang tot informatie weten te vinden en is daardoor een productiefactor rijker.

Dylan said...

hoezo is informatie een productiefactor? OK, ik weet hoe je iets moet maken, hoe iets in elkaar zit....maar dan kan ik nog niks maken.

Er is wel een tegenstelling; arbeiders hebben nog steeds geen macht over datgene wat zij zelf maken, zij worden gedwongen tot het verkopen van hun arbeid omdat ze zelf geen mogelijkheid hebben tot het maken van iets (of in ieder geval het maken van iets op zo'n manier dat het in hun levensonderhoud voorzien). Dit alles terwijl de bezittende klasse, (groot)aandeelhouders, fabrieks eigenaren etc, niets produceert, maar omdat ze de productiemiddelen in handen hebben toch bijna alles opstrijken van wat de arbeiders maken.

keesjemaduraatje said...

om een toegevoegde waarde te kunnen produceren, heb je arbeid, kapitaal (grond) en informatie nodig. Alle productiefactoren spelen een rol. Je kan er niet vanuit gaan dat één of meer productiefactoren kostenloos ter beschikking gesteld worden. Waarschijnlijk kwam het doordat Marx zelf nooit een cent beazat omdat hij niet genoeg werkte, dat hij dacht dat kapitaal gratis moest zijn. Op dit moment kost geld haast niets. je kan al voor 4,5 procent rente een hypotheek afsluiten. Dus zo erg uitgebuit worden we nou ook weer niet.

Dylan said...

elite heeft het kapitaal, arbeidersklasse de arbeid, de informatie hebben beide.

dus...

je punt is?

als je een hypotheek afsluit dan is dat stuk grond niet van jou maar van de bank. Als je de rente niet kan opbrengen, omdat je je arbeid niet meer kan verkopen erges bijvoorbeeld (als je werkloos bent dus), dan raak je je huis kwijt etc.

keesjemaduraatje said...

mijn punt is dat er en productiemiddel bij gekomen is

en over dat huis heb je wel gelijk ja
als je de rente niet kan betalen, dan ben je je huis kwijt

Dylan said...

maar kan je informatie op zich als productiefactor zien? Ja tuurlijk heb je informatie nodig, maar dat heb je nodig voor alles...als je niet wist hoe je moest ademen ging je dood.

"productiemiddel bij gekomen is"

een vrij recente ontwikkeling dus?

maar was er vroeger dan geen informatie nodig?
Wie weet beter hoe je een fabriek bouwt, fabriekseigenaar of metselaar (arbeider)?