Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Saturday, January 07, 2006

Website Seveke

De website voor Louis Seveke
door KeesjeMaduraatje

Vandaag staat er een groot artikel in de Volkskrant over Louis Seveke. Bovendien is er een nieuwe website http://www.louisseveke.nl, die erg traag is. In het artikel van de Volkskrant staan een paar hele naieve dingen. Bijvoorbeeld dat Louis nooit bang was om zijn werk te doen. dat is vreemd als je bedenkt dat hij AIVD informanten ontmaskerde en voortdurend de AIVD dwars zat. Als je de geheime diensten goed kent en weet om welke belangen het gaat, dan zou je normaal gesproken op je hoede moeten zijn. Louis Seveke vertrouwde dus op de Nederlandse rechtstaat. Geweldig. Of er is nog iets anders aan de hand.

Bovendien staat in het artikel dat de vrienden uit het krakersmilieu niet goed meewerken aan het onderzoek. Dat kan naief, dom of ideologisch zijn. Ik denk dat de extreem linkse scene allang een sekte is, die zo verstrikt is in Animal Front, ETA en AFA, dat ze teveel te verbergen hebben om zomaar aan een onderzoek mee te werken.

Een element dat tot nu toe niet aan de orde is geweest, maar wel in de Volkskrant staat, zijn de homosexuele contacten van Seveke. Je moet in alle richtingen denken, dus ook in deze richting.

41 comments:

Arie said...

Ja fijn gooi Louis maar weer op een hoop met de extremisten. Het is ook nooit goed he? Weer lekker populistisch bezig Kees. Het zou fijn ziin als je het geen wat je schrijft is eens wat nader controleert. Het artikel op Indymedia zegt namelijk iets heel anders over de naasten van Louis en hun mederwerking.
En ondertussen heb ik hier wel moordzaken op bezoek gehad. Maar dat boeit natuurlijk niet.
In alle richtingen denken als het maar demoniserend is. Het is me allang opgevallen dat je Louis liever als radicaal ziet dan wat anders. Wel jammer dat je niet weet waar je het over hebt. Maar dat is natuurlijk politici eigen.
Wat wel opvalt is dat je vind dat iemand die artikelen schrijft of onderzoek doet naar de Nederlandse inlichtingendienst naief is als die niet bang is hier voor. Kennelijk vind je Nederland ook een politiestaat. Is dat ook een extreem links denkbeeld van je of een neutrale visie op zaken?

Arie said...

Ook fijn dat je Animal Front (Je bedoelt waarschijnlijk ALF) , ETA en AFA in één zin noemt om de niet bewezen link tussen Louis en deze organisaties aan te tonen.
Bewijst maar weer hoe gering je kennis werkelijk is van de linkse beweging en van Louis in het bijzonder. Jammer dat dit dan net als in andere media als pure laster op je weblog verschijnt.

Volgens jou is alles wat socialistisch of anarchistisch een terreur steuner. En nogmaals met die instelling ga je het niet ver schoppen in de politiek. Ik denk dat je of een beetje naief bent of toch zelf ook een beetje extremistisch bent aangelegd. Misschien toch teveel naar NR types als Alf geluisterd?

r.k.h said...

Bij de Volkskrant moeten ze zich schamen voor zo'n éénzijdig stuk. Zelfs op de radio maakten ze met dit stuk reclame voor de VK.
De zwarte kant die in VN aan bod kwam, blijft volledig onbesproken.

p.s.: Ik dacht dat mama Maduraatje ons al had gewezen op het homo-zijn.

Titus said...

Beste keesje. Zoals Arie zegt: Je laat een wel heel duidelijk gebrek aan kennis zienover de huidige toestand van de 'radicaal-linkse beweging.' Stevige taal die gebaseerd is op waandenkbeelden is waardeloos.

Daarnaast vind ik je tendentieuze opmerking over zijn sexuele geaardheid beneden alle peil. Het is niet aan mij om uit te gaan weiden over iemands prive-leven, maar laat ik volstaan met zeggen dat je met meer kennis van zaken deze bespottelijke aantijging nooit gedaan zou hebben.

keesjemaduraatje said...

ik denk dat mensen die AIVD-informanten ontmaskeren en verhoren inderdaad misschien some een beetje om zich heen moeten kijken op straat. Maar dat is alleen een observatie van mij en op geen enkele wijze een rechtvaardiging voor moord. Ik zou juist echt graag willen weten wie dit gedaan heeft. Dus jullie opmerkingen zijn aan het verkeerde adres. Als je verontwwardigd bent over het niet oplossen van deze moord, dan moet je bij de extreem linkse scene van Nijmegen zijn die niet alle informatie aan de politie geeft.

keesjemaduraatje said...

ik gooi seveke niet op één hoop met extremisten. Hij kende Volkert van der G., verdedigde Mohammed B., was betrokken bij Kedichem en hij verhoorde een ontmaskerde AIVD informant op hardhandige wijze. Dat bedenk ik niet zelf, maar zijn de verhalen op dit moment die op het internet staan. Laat de familie die dan ontkennen als ze een website over hem maken.

Titus said...

Moet ik me bij mezelf gaan vervoegen? Als Nijmegenaar met nogal wat contacten bij verschillende kraakpandjes kan ik gewoon zeggen dat je spreekt over zaken waar je niets van af weet. Bij mij is namelijk ook gewoon moordzaken over de vloer geweest, en die hebben we, onder het genot van een kopje koffie, verteld wat we konden.

De familie zegt op de website: "Van verschillende kanten wordt gepoogd het verleden van Louis, de acties waaraan hij deelnam en de ideeën van waaruit dit
gebeurde, in een verdacht daglicht te stellen. Ook daarom hebben we besloten om meer naar buiten te treden."

Lijkt me toch al wel een ontkenning, nietwaar? Ongetwijfeld zal in de loop der tijd ook overgegaan worden tot specifiekere ontkrachting van onzinverhalen.

keesjemaduraatje said...

ik zou het op prijs stellen, als jij als direct betrokkene op dit weblog zou vertellen in welke richting je denkt. Als je ziet dat de moord professioneel is uitgevoerd. Dat wil zeggen zonder emotie en snel. Dat er geen bruikbare beelden op camera's zijn gevonden en er geen getuigeverklaringen zijn die een hele duidelijke beschrijving van de dader geven. Dan kan je in verschillende richtingen denken. De dader is ófwel iemand die zelf een motief heeft en weet hoe je zo'n moord moet uitvoeren. Ófwel hij heeft er geld voor gekregen; een huurmoordenaar dus. In welke richting denk je dus?
Met welke acties is Seveke bezig geweest die een motief zouden kunnen produceren, dat zo noodzakelijk is en zo belangrijk dat iemand er zeg maar 20.000 Euri voor over heeft? Dat kan een heel groot financieel belang zijn: Betuwespoorlijn, Onroerend Goed. Of het kan een groot politiek belang zijn: geheime dienst, staatsveiligheid, corruptie.
Van daar dus dat de onderzoekende instanties graag willen weten welke acties er mogelijkerwijze nog niet bekend zijn die zo een motief zouden kunnen produceren.

Titus said...

Even voor alle duidelijkheid, ik ben alleen zijdelings betrokken, ik kende Louis, maar alleen in de hoedanigheid van juridisch adviseur van de kraakbeweging. Van zijn verdere bezigheden weet ik het fijne ook niet precies. Hij was een dossier-tijger, altijd in de weer met papieren, en bezig met de legalisatie van De Grote Broek. Daarnaast gaf hij eenieder die erom vroeg juridische raad. Erg legalistisch ingesteld, voor zover ik kan bezien al lang niet meer betrokken bij puber-organisaties als de AFA.

De onderzoekende instanties hebben echter blijkbaar ook nog totaal geen idee. En ik kan ze toch echt niet meer vertellen dan ik weet. En als ze mij vreemde vragen gaan stellen over radicaal activisme (waar ik me verre van houd, en niet meer van weet dan de gemiddelde Indymedia-lezer,) dan vraag ik me toch af wat daar de bedoeling van is...
Het wantrouwen jegens de politie zit er in de kraakbeweging nou eenmaal goed in.

Titus said...

En lees dit eens: Laf...

keesjemaduraatje said...

ik begrijp uit het artikel van Eveline Lubbers dat "de beweging" niet wil reageren en geen bijdrage wil leveren aan actualiteitenrubrieken en dus ook geen speculaties wil doen over de moord. Ik neem aan dat het buro Jansen en jansen toch wel zelf een onderzoek zal instellen. Het zou toch vreemd zijn als je wel allelei informatie over geheime diensten verzameld, maar als iemand van je eigen club vermoord wordt helemaal niets doet.

Titus said...

Het feit dat "wij" niet mee wensen te doen aan het media-circus betekent helemaal niet dat er niet gespeculeerd wordt, het betekent alleen dat het onverstandig lijkt om een grote bek te geven zolang er nog niets bekend is.

Ongetwijfeld zijn er ook buiten de politie mensen met waarheidsvinding bezig, het zou me niets verbazen als J&J hun ogen ook goed open houden.

keesjemaduraatje said...

ik zou het in ieder geval ook graag willen weten, hoe en waarom Seveke om het leven is gekomen. Ik vind het buitengewoon naief om zo met een aanslag om te gaan.

Titus said...

Naief? Wat bedoel je daar precies mee? Hoe had er dan gereageerd moeten worden? Enige suggesties?

keesjemaduraatje said...

Als er ook maar iets gebeurd in Nederland, dat volgens de moralisten niet door de beugel kan, of het nu discriminatie, asielzoekers of woningnood betreft, staan er al mensen te demonstreren. Maar als een activist dood geschoten wordt midden op straat, dan hoor je opeens helemaal niets. Dat is toch heel raar. Dan is het naief om te veronderstellen dat dat geen vragen op roept.

Titus said...

Ik verwijs je maar even door naar Mw. Lubbers: ""De media zijn sowieso een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Dat geldt voor zowel de registratie als de regie van gebeurtenissen". Nederlanders zijn de weg kwijt, zegt Joep de Hart, daarom zijn ze op zoek naar collectieve emoties, naar saamhorigheid. Dat heeft gevaarlijke kanten, waarschuwt hij, het kan krachten oproepen die nauwelijks te beheersen zijn."

Dit is wat er gebeurt, en jij werkt er fijn aan mee...
De vrienden en familie van Louis hebben er -mijns inziens terecht- voor gekozen om niet meteen te gaan roepen, om te voorkomen dat deze moord zou leiden tot repercussies zoals bij Pim en Theo. In plaats van te praten over een 'verdachte stilte' zou het beter zijn om die stilte te zien als wat ze is: een waardige uiting van rouw. En niet te zoeken naar strohalmen als 'omerta' en aanverwante klets.

keesjemaduraatje said...

nou hebben de media het weer gedaan. Hebben de media een killer op Louis afgestuurd? Hebben de media een AIVD-spion ontmaskerd en hardhandig verhoord? hebben de media een hotel in Kedichem in de fik gestoken?
Nee toch dacht ik.

Titus said...

Ja, de media doen het. Die nemen geruchten serieus, zoeken naar sensatie en zetten jou op het verkeerde been.

Het opgooien van balletjes, zonder de achtergronden te kennen of in overweging te (willen) nemen brengt niemand een stap verder.

keesjemaduraatje said...

ik ben nog helemaal niet op het verkeerde been gezet, want ik weet helemaal niet wie Louis vermoord heeft.
Ik beschouw dit wat de "vrienden en familieleden" van Louis nu doen als "de gordijntjes dicht doen"

Titus said...

Dat is nou precies het verkeerde been waar ik het over heb.
Als iemand jou afknalt, wat kunnen we van je "vrienden en familieleden" verwachten? Hebben die wel plotseling een verhaal klaar als de media op ze af komt gestormd? Weten die wat er aan de hand is?

Deze mensen openen een site, plaatsen daar alle informatie die ze hebben en vullen hem aan als ze meer vinden. In welk opzicht is dat "de gordijntjes dicht doen?"

keesjemaduraatje said...

het verhullende taalgebruik is bijvoorbeeld heel raar. In de tachtiger jaren organiseerden homosexuele krakers zich in "flikkergroepen" en gingen veelvuldig de straat op en deden aan demonstraties mee.
Mevrouw Lubbers omschrijft de relatie zo: " De stilte rond de moord op Louis Sévèke is onverdragelijk. Dat geldt voor zijn liefde, zijn vrienden en zijn familie. " Ze heeft het over "zijn liefde". ze durft niet eens te zeggen dat Louis homo is.

keesjemaduraatje said...

http://www.louisseveke.nl/node/101
hier dus hè

keesjemaduraatje said...

het is wel de eerste "linkse" dode sinds jaren. Sinds wanneer eigenlijk? Misschien reageren de linkse actievoerders wel zo als iemand van hen zo maar op straat wordt neergeknald. Toen Benno Ohnesorg werd doodgeslagen brandde Springer. Rudy Dutschke werd meergekanld en Berlijn was een slachtveld. Hans Kok ging dood en er waren zeker twee weken lang aanslagen in Amsterdam. Maar ok. Misschien is het revolutionaire elan een beetje gedoofd.
Na Pim en Theo waren de reacties in ieder geval heftig.

Titus said...

Dat komt omdat de mensen die rouwen om Louis mensen zijn die rouwen om een persoon, terwijl bij Pim en Theo de massa reageerde op een idee.

Ik heb nog steeds het idee dat je denkt dat er in Nijmegen een horde gebivakmutste anarchisten rondloopt, terwijl de (misschien wat ontnuchterende) waarheid is, dat de Nijmeegse actiebeweging van tegenwoordig een vrij beschaafd gezelschap is. Dat op beschaafde wijze reageert op een afschuwelijke daad.

Arie said...

Je verwijt de naasten van Louis naief om te gaan met de aanslag maar op de vraag wat er zou moeten gebeuren als jij op straat neer geknalt wordt heb je zelf ook geen weerwoord. Maar wel stug blijven volhouden dat het allemaal niet kan zo. En hoe het dan wel moet blijf je ons ook schuldig.

Zou Nederland getergd moeten worden met aanslagen zoals na de moord op Pim en Theo? Hoe afschuwelijk de daad ook is het geeft niemand recht om hiervoor repressailes uit te voeren. Maar uit jouw mond horen we dat het maar verdacht is dat deze aanslagen uit blijven.
Weer zo'n extremistisch denkbeeld van je.

Zoals Titus zegt er wordt op een beschaafde wijze gereageert op een afschuwelijke daad. Dat dit niet in je denkbeelden past over hoe de Nijmeegse beweging in elkaar steekt is duidelijk. Maar dat dat keer op keer als demonisatie en haatzaaien naarbuiten komt is wel erg triest.

Dus nogmaals het zou je sieren gewoon je mond te houden over dingen waarvan je niks afweet. Speculatie best maar misselijk makende beweringen die meer sensatie dan nieuws gehalte hebben publiceren zal je niet helpen in je zogenaamde nobel streven deze moord te doorgronden.

Steady Freddy said...

Leuk om te zien hoor, Keesje chrijft zich suf en er reageert geen mens, behave zijn tot de islam bekeerde broertje, schrijft meneer een keertje weer iets over die geitenwollesokke onderzoeker uit Nijnmegen bijkt opeens de halve indymedia wakker te worden uit hun winterslaap. Hoe doen ze dat nou Keesje? Zouden ze continu googlen op de naam Louis Sévèke?

keesjemaduraatje said...

ik wilde graag complottheorien en verdenkingen op mijn weblog, maar niemand heeft nog de AIVD, het neo-liberale conservatieve reactionaire regime van Balkenende en zijn Profeet Zalm of Bush beschuldigd.
jammer.

Titus said...

Hee, Freddie. Inderdaad, ik google regelmatig even op Louis Sévèke. Maar in dit geval gebiedt de eerlijkheid mij te zeggen dat ik door Arie op dit artikel gewezen werd. En om ons met z'n tweetjes nou half Indymedia te noemen is me wat teveel eer.

Maar keesje, ga je nu nog inhoudelijk in op wat ik gezegd heb? Want het ziet er nu naar uit alsof je een beetje met je mond vol tanden staat, en nog maar even wat roept om je gezicht te redden.

keesjemaduraatje said...

het was me even ontgaan dat je iets inhoudelijks had gezegd. "dat de Nijmeegse actiebeweging van tegenwoordig een vrij beschaafd gezelschap is", beweer jij. Nou als jij dat zegt dan kan je daar heel trots op zijn. "Beschaafd te zijn" is dus het doel. Maar als je Volkert van der G. een toffe peer vind, Mohammed B. wilt helpen en ontmaskerde AIVD-agenten verhoord in een donkere kelder en daar zichtbaar genoegen in hebt, dan moet je wel afvragen of er niet een steekje los zit.

Titus said...

Wie ben jij om te zeggen dat iemand anders beschaafd is of niet? "als je Volkert van der G. een toffe peer vindt," hoe kom je hier bij? Waar baseer je dit op?

"Mohammed B. wilt helpen," als hij door justitie wordt behandeld op een wijze die niet strookt met de wetgeving... Hoe vreemd is dat? Is het niet juist belangrijk om dit soort zaken zuiver te houden? Of moeten mensen die iets gruwelijks gedaan hebben voortaan maar psychisch mishandeld worden. Grondrechten gelden ook voor religieus ingestelde psychopaten.

En dat zichtbare genoegen... Ga je nu af op een verklaring van diegene die daar verhoord zou zijn? Komt het dan niet bij je op dat dat wel eens een bijzonder persoonlijk gekleurd verhaal zou zijn?

Je leest gewoon wat je wilt lezen, en je bent blijkbaar al zo verankerd in je beeldvorming (Louis als duiveltje, met hoorns en bokkepoten...) dat geen van mijn punten je echt heeft bereikt. Daarnaast heb je zoveel lol in het generaliseren dat je nu Louis en de Nijmeegse actiebeweging op een lijn hebt gesteld, terwijl deze beweging bestaat uit honderden individuen.

Over dat inhoudelijk reageren: je hebt er nou wel een puntje uitgetrokken dat je makkelijk leek om iets op te zeggen, maar eigenlijk wilde ik wel graag antwoord op het volgende: "Als iemand jou afknalt, wat kunnen we van je "vrienden en familieleden" verwachten? Hebben die wel plotseling een verhaal klaar als de media op ze af komt gestormd? Weten die wat er aan de hand is?" Ik wil nog steeds wel weten waar je het lef vandaan haalt om mensen te bekritiseren om de wijze waarop ze met de dood van een vriend omgaan.

keesjemaduraatje said...

Jij schrijft:
"Als iemand jou afknalt, wat kunnen we van je "vrienden en familieleden" verwachten? Hebben die wel plotseling een verhaal klaar als de media op ze af komt gestormd? Weten die wat er aan de hand is?" Ik wil nog steeds wel weten waar je het lef vandaan haalt om mensen te bekritiseren om de wijze waarop ze met de dood van een vriend omgaan.
Inhoudelijk antwoord: Misschien ben je te bot en te onbeschaafd om het te beseffen, maar na de verschillende aanslagen op Fortuijn, van Gogh, Verdonk etc. is dit wat je schrijft wel degelijk heel dicht tegen een bedreiging aan. "Als iemand jouw afknalt" . Daar ga ik niet op in. Ik haal het lef om een beweging die elke scheet die gelaten wordt in Nederland, met demonstraties , juridische procedures en artikelen begeleid, maar nu opeens helemaal stil is als een activist wordt neergeschoten, uit mijn geweten en uit mijn wantrouwen. Ik heb soortgelijke situaties als dit al eerder meegemaakt en het betekend meestal niet veel goeds. Onder andere na Kedichem (heel toevallig) toen mensen bedreigd werden die iets te veel zeiden. Ik werd toen in mijn gezicht gespuugd op straat, terwijl Wijnand Duijvendak stond toe te kijken. De ramen van mijn buurman zijn er allemaal uitgeschoten van een lange afstand met een windbuks van de overkant. Dus dat staat jou misschien ook te wachten als je op een dag misschien toch nog iets over Louis wilt zeggen.

Titus said...

Keesje, je maakt je er nou wel heel makkelijk af. Jouw ervaringen hebben in het geheel niets te maken met de huidige situatie. Ik stel je een -inderdaad vrij gevoelig liggende- vraag, en jij noemt dat een bedreiging? Kinderachtig. Het is toch verdomme geen 1986 meer? De PVK bestaat niet meer.

Ik probeer je er alleen op te wijzen dat deze zaak anders zou kunnen liggen dan je denkt, en je enige reactie is verdere demonisering. Generaliseren op anekdotisch bewijs, prima manier om de wereld te bekijken...
Ook sportief zijn je persoonlijke aanvallen: "Misschien ben je te bot en te onbeschaafd om het te beseffen, " wie is hier nou bot?
Je belastert mensen zonder enige grond van bewijs, je beschuldigt mij er indirect van een gewelddadige idioot te zijn, en je hebt nog steeds geen antwoord gegeven op zeker de helft van m'n vragen. Lekkere democraat ben jij.

Dylan said...

ey loser

AFA bestaat niet meer

het heet allang Antifa

en extreem links is geen secte.
jezes je paranoia wordt alleen maar erger.

keesjemaduraatje said...

as jij nou hier weer gaat schelden, met looser en dat soort dingen, krijg je meteen weer een ip-ban. Ik laat me niet op mijn eigen weblog door een 17-jarige Burkadrager uitschelden.

keesjemaduraatje said...

@Titus: ik heb tot nu toe alleen weergegeven wat er in de diverse media over Louis Seveke gezegd is. Ik heb mij nog geen mening gevormd over de dader. Wat mij betreft kan het van alles zijn. Ik sluit een doorgedraaide AIVD-informant niet uit. Vooral omdat die een motief zou hebben.
Maar er zijn meer mensen met een motief. Bijvoorbeeld de bouwmaffia. Vandaar dat de recherche vragen stelt over radicale acties. Jammer dat jullie daar geen antwoord op willen geven.

Titus said...

De vriendelijke heren van moordzaken heeft van ons alles gehoord wat we weten. Ik kan niet spreken over wat anderen gedaan hebben, bij mij thuis is in elk geval volledige medewerking aan het onderzoek verleend. Alleen hebben wij ook geen flauw idee. En dat wil er geloof ik bij jou niet zo best in.

keesjemaduraatje said...

nee, dat geloof ik heus wel

Dylan said...

zeg kees

ik heb hier nooit een ip ban gehad
ik ben weggegaan omdat je toch niet luisterde

gisteravond verveelde ik me dus kwam ik weer 's langs :)

keesjemaduraatje said...

ja dat is goed hoor. Als je maar links blijft hè. Ik heb geen zin in mensen die voortdurend hun mening veranderen

keesjemaduraatje said...

@Dylan: als je nou mijn commentaren op jouw weblog http://www.livejournal.com/users/feeltherage17/ook laat staan, dan zijn we weer helemaal goed bezig.

Dylan said...

als ze inhoudelijk op het onderwerp ingaan laat ik ze staan

als het alleen maar is dat jij me voor 17 jarige burka drager uitscheld omdat ik de keuze van vrouwen om een burka te dragen zouden ze dat willen (!) verdedig dan verwijder ik het :)