Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Wednesday, February 22, 2006

"Allways do the right thing"

Allways do the right thing
door Keesjemaduraatje

als klein kind kan je je nog verdedigen tegen beschuldigingen dat je iets fout gedaan hebt met de argumenten: Ik was dat niet, dat was al, bovendien is wat hij doet veel erger en het is zijn schuld.
Een volkomen tegenstrijdige manier van argumenteren die ieder volwassen mens meteen doorprikt.
Eenzelfde soort argumenten worden nu gebruikt als het om het islamitische geweld tegen de Deense cartoons gaat. "De kruisvaarders waren veel erger" ; "Deense cartoons zijn beledigend" ;"Twee fanatieke kampen staan tegenover elkaar"; "De Amerikanen hebben Irak bezet". Allemaal argumenten of quasi-argumenten die helemaal niet op de zaak zelf ingaan.

In de tachtiger jaren zag ik een film van Spike Lee: Do the Right Thing . Een groep zwarte jongeren slaat een Italiaans restaurant in elkaar en verdedigen dat met het slavenverleden en het feit dat ze onderdrukt en gediscrimineerd worden. Een oude man in de film zegt tegen Spike Lee:

"Always do the right thing". Dat is een eenvoudige boodschap die we nu ook nog kunnen laten staan. Een oproep tot "moral clarity": morele duidelijkheid, namelijk om altijd de scherpte van het onrecht te willen blijven zien en niets te verdoezelen onder valse argumenten. We hebben honderden jaren voor vrijheid moeten vechten in Europa. Die vrijheid is in Nederland pas 30 jaar oud. We hebben nog meegemaakt dat W. F. Hermans en Gerard Reve aangeklaagd werden wegens godslastering. Dus dat mogen we nooit meer uit handen geven. Het mag nooit zo zijn dat een groep rellende stenengooiende gelovigen gaat bepalen wat wij hier mogen tekenen of schrijven.

1 comment:

AVe said...

Wie vergeten is hoe dat met Gerard Reve zat, leze 'Het Ezelproces' hier: http://hoeiboei.web-log.nl/log/4915584