Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Wednesday, February 15, 2006

Eerst wel goed, nu niet meer

De oorspronkelijke leer gaat verloren
door keesjemaduraatje

Er is een overéénkomst tussen Christendom, Marxisme en Islam als het er om gaat te interpreteren wat de oorspronkelijke leer is en wat er later bijbedacht is. In die zin zijn het alledrie "religies van het Boek". Als er op verjaardagsfeestjes over Christendom gepraat wordt, is er altijd wel iemand die beweerd: "Ja, in zijn oorspronkelijke vorm, was het Christendom nog puur en mensvriendelijk, maar wat er door alle Pausen en Kardinalen van gemaakt is, dat is verderf."

Zo gaat het ook bij het Marxisme. Wij moesten in de Zeventiger jaren op de Vrije Universiteit ook leren over "De Jonge Marx". Dat was natuurlijk nog de idealistische en "goede" Marx. Later is de leer geperverteerd en slecht gemaakt door anderen die na hem kwamen. Maar de pure leer is goed.

De Christenen zijn er altijd al goed in geweest zich over te geven voor het eerste schot gelost is. Eerst hebben de halfzachte waslappen van de "Ukelele der Kerken" zich aan het marxisme overgegeven, omdat iemand het krankzinnige idee geopperd heeft dat Jesus eigenlijk een communist was. Nu geven dezelfde "weg-met-ons" katecheten met hun Ekklesia zich zonder slag of stoot over aan een ander diktatoriaal geloof, de Islam.

Elke keer dat er over de Islam gezegd wordt dat het diktatoriaal, mens-, vrouw- en homo-onvriendelijk is, wordt er steevast beweerd dat het in het jaar 800 juist één van de meest liberale religies van de toenmalig bekende wereld was. Ten eerste kunnen we dat niet controleren. ten tweede staat er toch echt in de Koran of aanverwante boeken dat overspelige vrouwen gestenigd moeten worden en ten derde is het van de soort opmerkingen als "In Zweden rijden de treinen wel op tijd". Je hebt er nu niets aan.

Dus kort samengevat: "De leer was wel goed vroeger, maar door de invloed van slechterikken is het nu niet meer goed"

Het wordt dus tijd iets te vinden dat ten alle tijden en altijd goed voor iederéén is. Wat dacht je van Vrijheid?

1 comment:

pascalle said...

in elk geval.... de leer kan in theorie goed zijn, maar laat je er vrijheid op los, en interpretatie, dan veranderd dat de leer. Dat is de dualiteit tussen een perfecte leer die objectiviteit veinst, en de unieke werkelijkheid van het individu, subjectiviteit dus. Deze twee zullen nooit te verenigen zijn. in vrijheid. En daar iets niets mis mee. Inderdaad kees, Waarom niet kiezen voor vrijheid en dus overeenkomen dat we het helemaal niet met elkaar eens hoeven zijn?....