Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Thursday, February 09, 2006

Jongerenkrant TED

de Jongerenkrant TED, een vijfde kolonne?
door Keesjemaduraatje

nu de "Moeder der Cartoonoorlogen" al in volle omvang is uitgebroken, is het van belang standvastig te blijven tegen de oprukkende hordes. Dat wil zeggen: absoluut vasthouden aan het recht op vrije meningsuiting en alle andere vrijheden die het Westen biedt. Dus keuren we Google af, die de Chinese diktatuur ondersteunt. Bovendien keuren we elke vorm van verontschuldiging ten opzichte van moslimterroristen af, omdat het slap en nutteloos is. een duidelijke scheidslijn van morele standaarden zal op dit moment meer opleveren, dan toegeven aan diktatuur.

Piet Grijs, de oude linkse columnist van Vrij Nederland, heeft zich al weer overgegeven aan de moslimterreur. Gerrit Komrij is standvastig. Goed dat Lousewies nu op zo'n hoge positie in de regeringspartij D66 zit.

De net verschenen Jongerenkrant TED, die aan alle Eindhovense scholen werd uitgedeeld is een vijfde colonne in de strijd voor vrijheid. Er staan anti-amerikaanse en anti-semitische cartoons in. Een citaat: "Syrië is een vrijland en we houden de vrijheid van meningsuiting hoog". dat durft zelfs een gevaarlijke gek als Tiny Cox van de SP niet te beweren.

Nog een citaat uit het redactionele voorwoord van deze diktatuurvriendelijke krant: " Helaas is het voor het merendeel van de Europese pers allesbehalve logisch. Het lijkt wel een rage om olie op het vuur te gooien door de oorspronkelijke cartoons van de Deense krant Jyllands-Posten te pas en te onpas te herdrukken. Zogenaamd onder het mom van vrijheid van meningsuiting". Dat zegt een redactie die net is begonnen met een krant uit te geven en dus profiteerd van de vrijheid van meningsuiting in dit land. Dat moet je eens in Syrië proberen, om zo'n krantje uit te geven.

Ik heb een woedend mailtje gestuurd

2 comments:

Steady Freddy said...

Is het niet gewoon humor Keesje die jij iet wat te zereneus neemt? Trouwens Yahoo heeft ook informatie geleverd aan China waardoor er een dissident is opgepakt. Je krijgt voor het bestelen van een tourist in China al een nekschot, dus we weten wat er met deze man gaat gebeuren. Wel weer goed voor de handel in donoororganen met jou geliefde Israel.

keesjemaduraatje said...

de scholieren die TED kregen nemen het in ieder geval serieus. En trouwens moet je tegen jouw morlimbroeders zeggen dat ze alles niet ze serieus moeten nemen, en niet tegen mij