Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, February 13, 2006

Onderzoeksrapport NMO over Ayaan Hirsi Ali

Hallo Steady Freddy
bedankt voor het onderzoeksrapport.
De discussie erover wil ik liever op mijn weblog voeren dan per email. Wat me opvalt is dat 2/3 van de vrouwen niet wist dat Ayaan een prijs had gekregen, hetgeen laat zien dat ze niet naar het Nederlandse journaal kijken. Bovendien valt op dat veel interviews buiten op straat gehouden zijn. Als je moslima's op straat interviewd zijn ze zelden alleen en ze zijn te herkennen als moslima's anders zou de interviewer ze niet aanspreken. Dus in feite zijn alleen hoofddoekvrouwen geinterviewd. Maar verder alles o.k. Ik heb de boodschap van de NMO begrepen: Ayaan representeert niet de moslimvrouwen en we emanciperen ons zelf wel. Jammer dat er van die emancipatie zo weinig terecht komt, maar ik ben er van overtuigd, dat die emancipatie toch onafwendbaar is. Alleen al de verhoging van het opleidingsniveau en het inkomen zal er voor zorgen dat de moslimvrouwen uiteindelijk bevrijd moeten worden. Weet je dat 2,5 procent van de geinterviewde moslimvrouwen meer verdient dan ik? Kan je even navragen bij het onderzoeksbureau waar ze dat mee verdienen?

tot gauw
Keesjemaduraatje

2 comments:

Steady Freddy said...

Beste Keesjemaduraatje. Ten eerste: De enquêtes hebben voor ongeveer de helft (52,0%) op straat plaats plaatsgevonden, en voor een kwart bij de respondenten huis (21,4%). Om te voorkomen dat de locaties waar de enquête gehouden werden de resultaten van het onderzoek zouden beïnvloeden (bijvoorbeeld omdat ze allemaal in de buurt van een moskee plaats vinden), kregen de veldwerkers gerichte opdrachten voor de plek waar ze de gesprekken moesten houden.

Aangezien er vrouwen van zeer veel verschillende etniciteiten ondervraagd zijn, maar het merendeel van Marokkaanse en Turkse afkomst ( aangezien dat de twee voornaamste groepen moslims in Nederland zijn) mag je ervan uitgaan dat de enqueteurs ( zelf ook van die afkomst) deze mensen echt wel herkennen als ze niet hoofdoek dragend zijn.

Ten tweede: SInds wanneer is het kijken van een Nederlands journaal een verplichting? Ik zelf kijk ook veel liever de journaals van RTL4 ( okay Nederlands maar officieel een Luxemburgse zender) BRT, maar vooral BBC.
Maar ik ben het met je eens dat het merendeel van de Marokkanen en Turken vooral eigen zenders kijken via de satelliet en daarmee veel te veel bezig zijn met het thuisland dan met Nederland. Gaan we nu alle schotels verbieden?

Ten derde: Ik weet zeker dat moslim vrouwen als eerste emanciperen en daar al rap mee bezig zijn. De jongemannen lopen mijlen achter wat dat betreft. Dus wellicht ligt daar een kans voor Hirsi Ali?

keesjemaduraatje said...

ik vraag me af wat de moslim meisjes onder emancipatie verstaan. Heel hard over de Neude in Utrecht rennen en Hakbar roepen?