Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Thursday, February 23, 2006

Oprechte Socialisten

De oprechte socialist en de vrijheid van meningsuiting
door Keesjemaduraatje

vandaag wilde ik een citaat van Anja "haatzaaier" Meulenbelt met jullie bespreken en wel het citaat uit haar dagboek van 22 februari 2006:

Met mijn fractiegenoten gepraat. Onder andere dat het voor oprechte socialisten toch meer vanzelfsprekend is dat je de vrijheid van meningsuiting die je al hebt niet alleen gebruikt voor jezelf, maar dat vrijheid ook de verantwoordelijkheid impliceert om rekening te houden met anderen. Voorbij het liberalisme waarbij we alleen maar individuen zijn. Gaat Tiny nog eens wat over schrijven, zei hij.

Dat klinkt redelijk natuurlijk. De oprechte socialist houdt rekening met de ander, terwijl de liberaal alleen maar aan het individu denkt. De socialisten als solidaire en kameraadschappelijke medemensen. Het laat zien hoezeer mevrouw Meulenbelt stilgestaan heeft in de tijd. Hier spreekt iemand die in de zeventiger Jaren socialist geworden is, daarna altijd haar oren en ogen stijf dicht gehouden heeft en opgehouden heeft te denken. Iemand die nog steeds vind dat in China een "nieuwe mens" aan het ontstaan is. Met andere woorden iemand die elk propagandapraatje gelooft.

We weten nu, of we zouden kunnen weten, dat in geen enkel socialistisch land dat tot nu toe heeft bestaan, nog in enig socialistisch land dat nog bestaat, vrijheid van meningsuiting van kracht is. Terwijl in elke neo-liberaal en democratisch land de vrijheid van meningsuiting wel de regel is. Als we het nu alleen over de Sovjet-Unie of China hebben, dan kan je nog mensen geloven die zeggen: dat is geen echt socialisme (maar staatskapitalisme). Maar als er in geen socialistisch land vrijheid is, dan moet je je toch eens afvragen of het misschien aan het socialisme zelf ligt.

Dan komt nog het tweede deel van het citaat: "het liberalisme waarbij we alleen maar individuen zijn". Alleen maar individuen. Dat laat zien hoe Anja eigenlijk denkt. Ze denkt alleen in grote massa's ,( "Du bist nichts, dein Volk ist alles")waarmee elk zelfstandig nadenken wordt gesmoord in het vermeende gezamenlijke belang.

En dan te bedenken dat deze zin ook nog in een hele andere context beschreven werd, namelijk het Cartoondebat, of beter gezegd, de Cartoonoorlog. Dat wil zeggen, dat Anja haatzaaier niets geleerd heeft van de fouten van het socialisme, maar nu haar fouten ook nog eens over gaat doen en de gewelddaden van de fanatieke moslims gaat goedpraten. In zekere zin lijken de Islam en het socialisme ook op elkaar: diktatoriaal, intolerant, massa-gericht.

1 comment:

wies said...

ik heb ook gepost bij 'het recht te beledigen' en merk dat ze neerbuigend reageert (ALS ze al reageert), en dan vooral op secundaire punten.
(makkelijk scoren noem ik dat).