Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, May 01, 2006

Critique on Culture

door Keesjemaduraatje

laatst was ik dus bij een vergadering van de ouderraad met de rector van een school en daar was net de inspectie langsgekomen. Het inspectierapport was niet zo goed uitgevallen als de leraren hadden verwacht. Meteen begonnen de leraren het rapport af te kraken en te zeggen dat er ondeugdelijk gewerkt was door de inspectie. Het ging nog net niet zover dat ze zeiden dat de inspectie de school discrimineerde, maar de grapjes die de inspectuer gemaakt had, waren in ieder geval helemaal niet goed gevallen. Het werd ook niet op prijs gesteld dat er grapjes gemaakt werden.

De rector had een geheel andere kijk op de zaak en zei "beschouw het als een gratis consultant advies, waar je anders heel veel geld voor had moeten betalen." Dat was dus een hele goeie rector en het thema "Critique on Culture" moet je misschien ook zo beschouwen. Toen wij vroeger op de Communistische Universiteit bij Filosofie het vak "Critique on Culture" kregen werd er alleen maar afgegeven op de Westerse Cultuur. Kritiek op andere culturen werd niet gegeven en dat was in die tijd ook "not done". Ik kwam net terug uit Tunesië en had veel kritiek op de islamitische cultuur, maar dat werd niet op prijs gesteld. En dan is Tunesië nog een seculiere staat, waar hoofddoekjes absoluut verboden waren in die tijd. Toch is het Vrije Westen groot geworden door alle kritiek. Juist door de kritiek. Daar zijn we gewoon erg goed in, in alles te bekritiseren en daardoor verandert er ook af en toe nog iets.

Misschien moeten de Islamofielen, Politiek Correcten en de Hamas strijders dat voortaan ook zo zien, dat kritiek juist beschouwd moet worden als een gratis consult bij de cultuurdokter. Neem het mee als bagage zou ik zeggen.

Als we in Europa zelf geen richting en doel meer hebben en ons morele onderscheidingsvermogen hebben verloren, dan zullen we steeds meer geleid worden door anderen die wel een doel en een richting hebben. Dat is mij tijdens mijn reis naar India wel duidelijk geworden. Ik beschouw de Europese Cultuur als een cultuur in verval, vergelijkbaar met de Romeinen in hun nadagen. We zijn slap en lui geworden. Dan komt cultuurrelativisme goed van pas. Je hoeft geen oordelen meer te vellen en je laat je lekker een beetje gaan.

Toch staan we qua know-how nog steeds op een hoog plan, anders had Iran het niet nodig juist bij ons de Atoomgeheimen te jatten. Heb je ooit gehoord dat onze geheime dienst iets bij een Islamitisch land moest jatten? Heb je ooit gedacht dat wij protest zouden moeten aantekenen als een Islamitisch land ons geen subsidie meer geeft? Of dat een tekenaar in een Islamitisch land een cartoon over een Westers Symbool maakt en wij worden heel erg kwaad? Dus welke cultuur staat er nou op een hoger plan? Nou dan.

1 comment:

pascalle said...

En aangezien ik natuurlijk niet zomaar een losse flodder theorie hier neer wil gooien zonder even te kijken of er ook wat van klopt volgen hier wat hilarische Turkse moppen. En inderdaad, IK vind er geen klap aan. En als iemand continu grappen maakt die je niet begrijpt, neemt sympathie vaak al snel af he... Goh...zou daar misschien toch wat inzitten?

Volgende gehaald van: http://www2.egenet.com.tr/~mastersj/turkish-humor.html

In Turkije speelt vaak 1 persoon de hoofdrol, Nasreddin Hoca een jonge, conservatieve excentrieke, straatwijze en van alles goedbedoelende Turk. Hoca betekend onderwijzer en de moppen komen direct uit het hart van de Turke traditie en stammen uit de pre ottomaanse tijd. Als je jezelf bekend maakt met de collectie van de Hoca verhalen, leer je het land beter kennen... aldus de site.
One fine day the Hoca decided to pay a visit to a neighboring city. As he was preparing to set out on his journey, his wife saw him locking up his hatchet in the wall closet. "Who are you hiding the hatchet from, m'lord?" she asked. "Well, If you must know," he began, "I'm hiding it from our cat," and finished. His wife was obviously surprised by his answer. "Uh, excuse me, m'lord...But do you mind telling me what our cat would want with your hatchet?" she asked. "My dear wife, please...Think, won't you? If our cat gets excited over a piece of liver that's only worth 2 silver ducats, then he would go crazy if he could get his hands on a hatchet worth 40," he sighed impatiently.
En:
One of the town's wealthy citizens came to the dear departed Hoca and said: 'Master Hoca! Just now, I saw they were going by with a delicious, ready to eat, stuffed Turkey.'
'And,' said the mildly irritated Hoca, 'What's that got to do with me?'
'Well, I couldn't be sure, but it looked like they were heading for your place,' came the rich man's reply. 'What's that got to do with you,' the Hoca shot back, and made off in the direction of his home.
Een andere figuur is Temel, een fictionele persoon die uit de regio van de Zwarte zee komt en een oneindige stroom van domheid vertoont. Hij staat sterk in tegenstelling van de wat meer gedistingeerde Hoca:
In a state of high anxiety, Temel telephones the doctor. He can hardly get the words out, "Doctor, doctor...Our baby just swallowed a condom! Come quickly!"
The doctor drops everything and hurriedly readies his instrument case. As he starts running
out the door, the phone rings again. Once more it's Temel, but his voice is relaxed and cheerful as he says, "You can take it easy doctor. All's well. You won't have to come. We found another one!"

en de klapperrrr:

Temel and his friend Cemal are in the bar drinking. And while Cemal is spouting philosophy to anyone who'll listen, Temel goes off to the toilet. When Temel comes back, Cemal -- playing to the crowd -- asks, "Well, did you do it for me too?" Temel tosses off his drink and replies wearily, "How could I, you weren't there."

liggen jullie ook al dubbel? nou anders ik wel....