Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, May 22, 2006

www.redaktion-bahamas.org

sehr geehrte Damen und Herren,ein Mitarbeiter der anti-europäischen Website www.eurodusnie.nl wies mich darauf hin, dass viele Beiträge ihres Magazins Ähnlichkeiten mit meinen Artikeln auf meinem eigenem Weblog www.keesjemaduraatje.web-log.nl haben. Endlich habe ich mal eine Strömung entdeckt die Ähnlichkeit mit meiner Position hat. Mein Weblog ist anti-Islam und pro-Israel. In der Niederländischen Hausbesetzer-szene kann ich mich nicht mehr blicken lassen, weil ich als "reaktionair Konservativ" eingestuft werde. Bitte haben Sie ein wenig Mitleid mit mir. Seit Theo van Gogh 2004 ermordet wurde führe ich mein Weblog www.keesjemaduraatje.web-log.nl.Ich finde es unerhört, dass es zur Zeit in den Niederlanden nötig is das Politiker Tag und Nacht beschützt werden müssen, weil Muslim-Fundis Bedrohungen äussern. Zur gleichen Zeit stehen Linke Politiker mit Name und Adresse im Telefonbuch, beschweren sich aber über "Rechte Gewalt".

Angefangen als anarchistischer Hausbesetzer, bin ich also inzwischen immer mehr ins liberale Lager gekommen und sehe ein das politische Gewalt zur Zeit mehr von der Muslimischen und der Linken Seite kommt .

Stimmt es dass Sie Kommunistisch" sind, wie meine Kontaktperson bei eurodusnie.nl behauptet? Ich finde es Schade dass sie wahrscheinlich mein Weblog nicht lesen können, darum habe ich hier meine Deutschen Beträge gelinkt. Können Sie mir bitte sagen ob ich auf der richtigen politischen Linie bin?

http://keesjemaduraatje.web-log.nl/log/4904868
http://keesjemaduraatje.web-log.nl/log/2903376
http://keesjemaduraatje.web-log.nl/log/3565930

Vielen Dank im Voraus
herzliche Grüsse
Keesjemaduraatje

3 comments:

david said...

Ik ben benieuwd of je een antwoord krijgt op deze email. De mensen achter het blad zijn inderdaad communisten, en horen tot de zgn. 'antiduitse' stroming, die direct als gevolg van de 'Wiedervereinging' uit de linksradicale beweging in Duitsland is voortgekomen. Binnen deze beweging is de stroming zeer omstreden, en het blad wordt door veel linksradicale Duitsers intens gehaat. Het grote schrikbeeld van de anti-duitsers is een sterk, zelfbewust Duitsland, dat weer dezelfde kant op kan gaan als het nationaalsocialisme. Men keert zich daarom fel tegen nationalisme en anti-semitisme. Ook de compromisloze pro-Israël-opstelling komt hieruit voort. De politiek islam wordt door de mensen achter dit blad gezien als het nieuwe fascisme. In elk nummer van het blad wordt het anti-semitisme binnen links, en het zgn. heulen met de Palestijnen en de islam op de korrel genomen. Voor de anti-globaliseringsbeweging en de anti-racistische beweging heeft men geen goed woord over. Toen Theo van Gogh werd vermoord stond deze op de voorkant van hun blad, en ook over Hirsi Ali zijn er lovende stukken gepubliceerd. Ik lees het blad graag (het is trouwens wel pittige kost) omdat de artikelen prikkelend en intelligent zijn geschreven, maar kan me niet vinden in de meeste van hun opvattingen, ze draaien naar mijn mening veel te ver door in hun kruistocht tegen de islam, en vooral hun verbeten aanvallen op alles en iedereen die ook maar een beetje kritek op Israël durft te hebben staat me tegen.

Eurodusnie is trouwens geen anti-Europese website. Eurodusnie keert zich tegen de Europese Unie, omdat deze wordt gezien als inherent ondemocratisch en omdat deze enkel functioneert als belangenbehartiger voor het bedrijfsleven. Eurodusnie streeft naar basisdemocratie en een wereld zonder grenzen.

keesjemaduraatje said...

Ja, precies dezelfde mening als ik dus. Tenminste wat Israel en de Islam betreft. Ik vind het alleen af en toe een beetje pijnlijk als islamitische klasgenoten van mijn oudste zoon mijn weblog lezen en dan de hele tirade tegen de islam moeten lezen, terwijl ze zelf net de Koran beginnen te lezen. Laat ze zelf hun eigen mening bepalen. Maar ja. Dat anti-Duitse vind ik ook weer overdreven, want een sterke democratie in Europa is beter dan een Duitsland zonder zelfvertrouwen en frustraties. Daarom was ik voor de vereniging.
Dat Eurodusnie voor een wereld zonder grenzen is, lijkt me een nobele , idealistische , maar niet houdbare positie. Het zou betekenen, dat we net buiten de stad krottenwijken moeten accepteren, van Afrikanen die hierheen komen en gewooon onder een golfplaat gaan leven en het dan nog beter hebben dan in Afrika. en zeg niet dat dat niet mogelijk is, want ik heb het met eigen ogen gezien in Mumbai India. Of wil je die mensen allemaal een uitkering geven misschien? Kan ook hoor. Ik vind het alleen vreemd dat ze altijd naar Europa komen en dat je in India geen één Afrikaan ziet. Blijkbaar is het hier toch goed toeven.

Onhoudbare stelling? said...

Het is enkel een onhoudbare stelling wanneer je er vanuit gaat dat de fundamentele ongelijkheid tussen 'het westen'en het zuiden' voor altijd een gegeven is. Zorg er voor dat mensen niet meer hoeven te vluchten zou ik zeggen, de migratiestromen die dan overblijven zijn dan niet gedwongen maar vrijwillig. Enuh, wanneer het in Afrika en India zou slecht is, waarom gaan dan zo veel westerlingen er op vakantie?. 8)