Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Wednesday, June 07, 2006

Pseudo-wetenschap

door Keesjemaduraatje

Terwijl ik mijn muur aan het bouwen was (die niet muur, maar erfafscheiding mag heten), liet ik mijn gedachtes gaan en dacht erover na dat elke steen van deze muur door mijn eigen handen gegaan is. Dus deze muur heeft een ziel. Dat is voor mij een belangrijk gegeven, dat ik zelf iets opgebouwd heb. Alles komt en gaat, wordt opgebouwd en weer afgebroken. Mensen die als de grote filosofen en denkers van de twintigste eeuw golden, zoals Jean-Paul Sartre en Simone de Beauvoir, zijn nu al weer vergeten. De Voltaire van de 20-ste eeuw is weer vergeten. Zal de zwarte Voltaire ook weer snel vergeten zijn?
Na de val van de muur (het einde van het communisme) werd door Fukuyama het einde van de geschiedenis voorspeld. Die verwachting blijkt niet uitgekomen te zijn. Maar soms denk ik wel eens dat we aan het einde van de moderne wetenschap staan. Pseudo-wetenschappen hebben steeds meer de plaats ingenomen van echte wetenschap en er wordt nauwelijk nog echt iets ontdekt. Alleen bio-technologie is echt nieuw. De sociale wetenschappen blijken niet falsificeerbaar te zijn, dus niet wetenschappelijk. Falsificeerbaar betekend dat je door feiten te verzamelen er ook achter kan komen dat je theorie niet klopt en verworpen moet worden.
De psychologie is een pseudo-wetenschap omdat de bewijslast in een cirkelredenering is opgebouwd. Elementen die in de psychologie voorkomen en intussen gemeengoed zijn geworden, zoals verwerken, uiten, uitpraten, verdringen, opkroppen en opzouten, zijn wetenschappelijk niet te bewijzen.
Een andere pseudo-wetenschap die nu zeer wijd verbreidt is, is het historisch materialisme van Karl Marx. Dat wij rijk zijn, omdat we andere mensen uitbuiten, dat gelooft volgens mij ook 50% van de bevolking. 
Intussen zwalkt de politiek heen en weer. We dachten dat er een linkse meerderheid dreigde en nu blijken we allemaal weer racist te zijn. Wat nu? Of zijn we het allebei? Linkse emotiegedreven racisten? Je weet het niet. Juist politici die vertrouwen op "het volk" noemen de laatste racismecijfers zeer serieus en gevaarlijk. Ja wat nu? ben je populist of niet? Dan moet je ook niet op "het volk" gaan schelden.

Intussen is dit toch weer een oeverloos stuk geworden, maar er is niets tegen oeverloos geouwehoer als maar Gods zegen erop rust, dat is wat ik altijd zeg.

1 comment:

Michiel Mans said...

Met een overheid waarin ambtenaren regelmatig op zweverige new-age cursussen gaan, op kosten van de belastingbetaler, geen wonder dat lariekoek aan terrein wint.