Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Wednesday, August 30, 2006

Harry Hypocriet...

From: Bommel van H.
To: Tom A. Fürstenberg
Sent: Monday, August 28, 2006 1:22 PM
Subject: RE: Anti-Israël demonstratie

Geachte heer Fürstenberg,

Dank voor uw bericht dat helaas te lang op beantwoording heeft moeten wachten. Ik deel uw verontwaardiging volledig en zou nooit in deze demonstratie hebben meegelopen indien ik geweten had dat de door u gehoorde leuze zou worden geuit. In de demonstraties die volgden heb ik dan ook niet meegedaan. Bij deze eerste demonstratie onderschreef de SP de centrale leus: "stop het geweld nu!" Helaas maken mensen misbruik van dit soort gelegenheden om hun eigen (verwerpelijke) politieke verhaal kwijt te kunnen.

Met een groet,

Harry van Bommel
Hezbollah2

1 comment:

David said...

Ik vind dit toch wel een opvallend antwoord van Van Bommel. Hij zegt in ieder geval niet dat dergelijke leuzen zijn verantwoordelijkheid niet zijn. En hij geeft in ieder geval antwoord; ik heb het 'Palestina Komitee' ook wel eens gemaild over deze kwestie maar nooit antwoord gekregen.
Dat hij zich toch wat probeert te verschuilen achter de 'centrale leus' is een beetje slap, want het anti-Israelisch karakter van de demonstratie was vooraf al erg duidelijk. Als Van Bommel nu bij een volgende demonstratie van dit type op het podium duidelijk afstand neemt van organisaties als Hezbollah en Hamas, en van hysterische Israel-haat, zou dit vooruitgang zijn. Of ze daarna nog ooit een SP-spreker zullen uitnodigen is dan maar de vraag.

Van Bommels verklaring in deze mail zou wat meer publiciteit moeten krijgen.

De SP en ook Van Bommel hebben zich trouwens ook wel druk gemaakt om Soedan en Congo, dus je suggestie dat ze enkel tegen Israel ageren klopt niet helemaal.