Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, December 11, 2006

Discussie met Stan van Houcke

De "Vredesjournalist" Stan van Houcke schrijft op zijn weblog regelmatig over Israël en het "Lijden van het Palestijnse Volk". Dat is op zich niet zo vreemd, maar dat hij consequent partij kiest voor Hamas en Hezbollah en die houding ook nog "links" noemt, dat is voor mij wel discutabel. In tegenstelling tot de geachte Senator, gaat hij wel in discussie. en hoe:
keesjemaduraatje said...

129 keer over Israelische terreur schrijven en geen één keer over de lievertjes van Hezbollah of Hamas, dat is ook een prestatie hoor!!

9:30 PM

stan said...

keesje
ik vermoed dat je niet snel van begrip bent. ik ben geen krant. ik heb een weblog. ik kies onderwerpen waarvan ik vind dat ze door de commerciele massamedia doorgaans onderbelicht worden, of op een tendentieuze manier worden belicht. Ik ben niet objectief, nooit geweest, zal het nooit zijn. ik ben wel onafhankelijk. mensen die mijn site lezen, weten dan ook waar ik sta. dat is toch weer heel wat anders dan de massamedia die propageren objectief te zijn. ik ga op feiten in en bekritiseer die. alles in het openbaar. dat bevalt jou niet, dat is dan jammer voor je. ik kan daar niets aan veranderen. ik begrijp dat jij voor de illegale Israelische bezetting bent. daar val ik je verder niet mee lastig. je behoort bij rechts nederland en dat is je eigen keuze.als je wilt weten over terreurdaden van hamas of hezbollah moet je je eigen rechtse media maar lezen. veel plezier daar mee. en voor de rest: blijf je pillen op tijd slikken.

9:54 PM

keesjemaduraatje said...

dat je onafhankelijk en niet objectief bent, dat is duidelijk en dat waardeer ik juist. Het principe van weblogs is mij bekend. Eén van die principes is, dat "rechts" en "links" op die weblogs met elkaar in discussie kunnen gaan, hetgeen vroeger in oude media niet mogelijk was.
Dat je mij indeelt bij "rechts" is niet zo vanzelfsprekend, ik was tot voor kort lid van D66, maar door de Armeense genocide affaire, weer partijloos geworden. Dat mag je naief noemen ja, Daar kan ik heus wel tegen. Niet iedereen is zo geniaal en vooruitstrevend als Stan van Houcke.
Dat je de steun aan Hezbollah en Hamas als "links" categoriseert is volgens mij een historische denkfout. Het oprichten van een godsstaat en het stichten van een islamitische diktatuur is volgens mij niet links. Het steunen van een democratische staat als Israel, (met al zijn fouten inderdaad), is niet "rechts".
De door jou als "illegale bezetting" gekenmerkte toestand, is niet gewelddadiger dan het stichten van welke staat dan ook. Ook de staat Nederland is met geweld tot stand gekomen.
Het éénzijdig veroordelen van de staat Israel, met het ontkennen van de dikatuur in de omringende landen, is volgens mij een fout die intellectuelen (waarvan jij er blijkbaar één wil zijn) niet mogen maken.
Het verwijzen naar "pillen" die ik in zou moeten nemen is een treffende verwijzing naar socialistische dikturen die hun dissidenten ook op plachten te sluiten in inrichtingen. Blijkbaar ben jij dat stadium nog niet te boven.

3:48 PM

stan said...

Wat jouw pillen betreft, dat is geen suggestie maar een welgemeend advies. En wel omdat ik uit de regelmatig hysterische toon van je reacties en je volkomen absurde insinuaties constateer dat je net zo reageert als andere rechtse heren zoals Afshan Ellian, Leon de Winter, Sylvain Ephimenco, Paul Cliteur, Paul Scheffer etcetera, allen mannen die nogal met hun overgang worstelen en als het ware van de ene op de andere dag van progressief conservatief werden. Dat een mens naarmate hij ouder wordt van gedachten verandert, is een begrijpelijk fenomeen, maar dat iemand net zoals jij in de jaren zeventig uiterst links is en in de jaren negentig uitgesproken rechtse opvattingen heeft, is tamelijk onverklaarbaar. Er moet iets traumatisch gebeurd zijn. Bij de mannen die ik noemde is het gevoel 'zichtbaar' ten onrechte miskend te worden. Pim Fortuyn was een duidelijke illustratie daarvan. Alleen door een ander verder de put in te duwen kon hij zich verheffen. Het is oude en beproefde techniek. Het zijn evenwel in de allereerste plaats pathologische en geen politieke oorzaken die dit soort mensen drijft. Maar het is met pillen te bestrijden, dat bespaart ons buitenstaanders een aanzienlijke dosis politieke verwarring.

Ik citeer je: 'De door jou als "illegale bezetting" gekenmerkte toestand, is niet gewelddadiger dan het stichten van welke staat dan ook. Ook de staat Nederland is met geweld to stand gekomen.' Niet alleen ik, maar belangrijker het internationaal recht betitelt de Israelische bezetting als illegaal. Dat gaat er bij het slag mensen zoals jij niet in. Dat is een afwijking die ik niet kan bestrijden. Ook dit is uiteindelijk geen politiek, maar pathologisch fenomeen. Het enige dat ik kan doen is je te adviseren om hier serieus iets aan te doen.

Ik citeer je opnieuw: 'Het steunen van een democratische staat als Israel, (met al zijn fouten inderdaad), is niet "rechts".'
Dit is de rechtse tactiek van de verholen insinuatie. Keesje, ik beweer niet dat het steunen van een "democratische" staat "rechts" is. Wat wel rechts is is het steunen van een staat die het internationaal recht al decennialang overtreedt, die een groot gebied etnisch heeft gezuiverd, die met de alledaagse terreur van een bezetting een ander volk probeert te vernietigen, die van zijn eigen Palestijnse ingezetenen (20 procent van de Israelische bevolking) tweederangs burgers heeft gemaakt. Een dergelijke in jouw ogen "democratische staat" steunen is rechts. Ikzelf steun ook nooit staten, ik steun mensen, het liefst democratische mensen met etische opvattingen, die niet vrijblijvend, maar soms met gevaar voor eigen leven in oorlogsgebied opkomen voor fatsoen en mensenrechten. Mensen als bijvoorbeeld Amira Hass, Gideon Levy, Uri Avnery, of de mensen van Gush Shalom, of Een Ander Joods Geluid. In de verwachting dat je het nu begrijpt. vriendelijke groet.

10:32 AM

keesjemaduraatje said...

ik heb het nu een beetje beter begrepen, ja. Ik zal je niet vermoeien met de uitleg over de weg "van anarchist naar reactionnair". Ik ben echt niet de enige. Ook Alexander Cohen, medewerker van Domela Nieuwenhuis is deze weg gegaan en heeft het boek "Van Anarchist naar Monarchist" geschreven. Hij bleef toch steeds bevriend met enkele vroegere kameraden.
Ik ben bang dat je met de term "illegale bezetting" niet alleen de Westelijke Jordaanoever en Golan bedoeld, maar dat je heel Israel als een bezet gebied beschouwd. Net als Hamas en Hezbollah overigens. Dat betekent dan dat je de gehele staat Israel niet erkent en weg wilt hebben. Met alle gevolgen van dien. In Israël wonen wel arabieren, maar in de Gazastrook wonen geen joden. Dus dat beloofd weinig goeds voor de joden die in Israel wonen als dat ooit onder Palestijns beheer zou komen. We zullen dan wel weer aan de PvdA moeten vragen, over 100 jaar, of dat nu een volkerenmoord, genocide of weer anders mag en moet heten.
Ik kopieer deze discussie in ieder geval naar mijn eigen weblog. Want de vergelijking met Afshan Ellian, Leon de Winter, Sylvain Ephimenco, Paul Cliteur en Paul Scheffer vind ik in ieder geval heel vleiend.

4 comments:

AVe said...

Ongelooflijk triest deze reactie van Van Houcke en dan dat "Blijf je pillen slikken". Wat een niveau. Maar Keesje, je mag zeker trots zijn op de vergelijking met Ellian, Ephimenco, De Winter en Paul Cliteur (Scheffer weet ik (nog) niet). Je bevindt je met hen in zeer goed gezelschap.

En dan deze opmerking over genoemde heren: "allen mannen die nogal met hun overgang worstelen en als het ware van de ene op de andere dag van progressief conservatief werden"

Wat hij bedoelt, maar wat Van Houcke zelf blijkbaar niet kan begrijpen is dat er ook mensen zijn bij wie de ogen op een bepaald moment geopend zijn, die niet willen zwijgen over het onrecht binnen andere culturen, de zichtbare ongelijkheid tussen mannen en vrouwen binnen de islam bijv., die dat terecht aan de kaak stellen, ter discussie stellen.

Stephan Sanders had ook zo'n moment: de boekverbranding van Rushdie's Duivelsverzen. Toen hij merkte dat links Nederland dat goed praatte gingen bij hem de ogen open. En terecht. De laatste jaren zijn er genoeg momenten geweest waardoor anderen ook hun ogen geopend hebben.

De cultuurrelativisten a la Van Houcke zijn de werkelijke racisten, niet de critici die de vinger op de zere plek leggen.

Van Houcke zou eens het boek MIJN VRIJHEID moeten lezen van Ayaan Hirsi Ali. Daar staat eigenlijk alles in wat Van Houcke maar niet wil weten!

Maar dat is ook het grote probleem. Veel mensen willen hun ogen niet openen.

AVe said...

P.S. Stan van Houcke doet me erg aan Mevrouw Meulenbelt denken.

Beiden adviseer ik deze link aan:
http://hoeiboei.web-log.nl/hoeiboei/2006/11/vrouwen_die_wor.html#comments

keesjemaduraatje said...

nu gaat de discussie nog verder:

stan said...
ik citeer je: 'Ik ben bang dat je met de term "illegale bezetting" niet alleen de Westelijke Jordaanoever en Golan bedoeld, maar dat je heel Israel als een bezet gebied beschouwd.'

dat zou je natuurlijk graag willen, want dan zou je eindelijk een plausibel argument hebben.
maar dat heb ik nooit geopperd, en dat zal ik ook nooit doen, al was het maar omdat ik genoeg fatsoenlijke joods-israelis ken. ik ken ook enkele joods-israelische facisten die het liefst zoveel mogelijk palestijnen zouden uitroeien en/of verdrijven. het is overigens tekenend voor je gebrek aan argumenten dat je me zo graag zou willen laten zeggen dat heel Israel bezet gebied is. ik constateer opnieuw dat je niet tegen het schenden van het internationaal recht bent. dat is illustrerend voor je opvattingen en het niveau van je betoog.

het is opmerkelijk dat je israselische terreur niet als terreur benoemd en palestijnse wel. zoals je hebt kunnen lezen noem ik palestijnse aanslagen waarbij burgers het doelwit zijn wel degelijk terrorisme, net zoals ik israelische luchtaanvallen op burgers terrorisme noem.

en wat de heren in hun overgansleeftijd betreft, ik ben blij dat je het vleiend vindt tot zo'n groepje te behoren. sommigen mensen willen nu eenmaal graag ergens bijhoren.

6:33 PM


Anonymous said...
Dan gaat het dus alleen nog maar over Judea en Samaria en de Golan. Want de Gazastrook is al terug gegeven.
Kunnen arabieren en joden niet samen op de Westelijke Jordaanoever leven, desnoods onder de leiding van Jordanie? Want dat een Palestijnse staat vrede zou brengen, dat gelooft toch op dit moment niemand meer. Ze schieten elkaars kinderen dood.

11:48 PM

Ariël Bruéns said...

Het blijft bizar om te zien dat mensen als Stan van Houcke zondermeer stelt dat mensen die niet denken zoals hij denkt aan de één of andere ziekte dan wel aandoening lijden. Kennelijk is het nog altijd niet onbespreekbaar binnen het socialisme om mensen of te “genezen” of in het uiterste geval te euthanaseren.