Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Saturday, December 16, 2006

Lesbische Christen-Moslim

Door Keesjemaduraatje
soms komt het in een keer allemaal samen. Waarom is iemand die in de zeventiger jaren heel erg feministisch is, plotseling een aanhanger van de radicale islam? De Senator van Haat en Terreur antwoordt een schaapje uit haar kudde:

 1. Waarom bent U zo ge-focussed op de Islam, Anja? Vroeger was U toch Christen, maar daar hoor ik U naar verhouding maar zeer weinig over. Ziet U in de Islam meer toekomst(-muziek)?
  De fascinatie van intellectuele mensen met religie blijft mij … fascineren!

  Reactie door Steven — vrijdag 15 december 2006 @ 16.23

 2. Ik ben nog steeds christen, Steven en ik schrijf daar vaker over. Zie onder kerk. En waarom ik me bezig houd met moslims in Nederland is om dezelfde reden waarom ik destijds bij de antiracistische beweging zat, daarna bij de vrouwenbeweging, ook solidair was met de homobeweging. En dat ik meer wil weten over de islam is omdat we samenleven met een miljoen mensen die zichzelf als moslim zien. Dus heb ik daarvoor belangstelling, zoals ik dat ook had over jodendom toen ik daar veel mee in aanraking kwam, en me interesseer voor de Palestijnen waar ik mee werk.
  Er is geen tegenstrijdigheid tussen intellectueel zijn en je interesseren voor religie en ook geen oorzakelijk verband.
  En over toekomstmuziek hebben we het al helemaal niet, behalve dat we weten dat de islam een van de godsdiensten is in Nederland - en zal blijven. Ik kan je aanraden je daar wat meer in te verdiepen.
  Het stuk hierboven gaat trouwens niet over de islam maar over islamofoben.

  Reactie door Anja — vrijdag 15 december 2006 @ 16.51

Het is heerlijk om te zien hoe ze er steeds weer in trapt. Ze vergeet nog te vermelden, dat ze al vroeg betrokken was bij maoistische marxistische groepen en hoe ze de diktatuur van China heeft bejubeld. Eigenlijk is ze altijd enthousiast geweest voor alles wat diktatoriaal was. Hoe dat te rijmen is met feminisme, dat wil ik nu even niet becommentarieren, want ik heb zelf een feministe in huis.

In de bijdrage over Frank Bovenkerk, op het weblog van Mevrouw Meulenbelt  blijkt ook wel hoe blij de Linkse Kerk is met het nieuwe streven om islamofobie bij de anti-racismestrijd te betrekken.

Dan hebben ze weer wat te doen, moet je maar bedenken. Net als de AIVD en andere geheime diensten steeds weer nieuwe uitdagingen zoeken, zo vindt de linkse beweging ook steeds weer nieuwe ontheemden en onderdrukten die hun steun nodig hebben. Een beetje jammer dat die "onderdrukten" zelf ook wel van wanten weten. Dat lost Bovenkerk zo op:

"‘ Maar het gaat niet aan om alle twintig miljoen moslims die in Europa leven of de godsdienst die zij belijden, verantwoordelijk te stellen voor de weerzinwekkende daden van een zeer klein aantal fanatici."

En nu komt de aap uit de wetenschappelijke mouw:

Ook hoeven we niet mee te gaan in de gedachte dat moslims of de islam zelf een fundamentele bedreiging zouden vormen. Het feit dat de islam steeds zichtbaarder wordt in het straatbeeld (kleding, moskeeën, slagerijen) betekent nog niet dat de moslims de ambitie hebben om het land over te nemen en hun opvattingen op te leggen aan anderen. De overgrote meerderheid van de moslims zijn gewone migranten, die zoals andere migranten op zullen gaan in de samenleving. De mensen die zich gewoon houden aan de regels van de democratische rechtsstaat. Nergens wordt de dominante cultuur, de Leitkultur, werkelijk serieus bedreigd.

Nou gelukkig maar Frank, we werden al bang dat onze Leitkultur bedreigd werd, maar jij bent er gelukkig ook nog om alles in goede banen te leiden. Jij hebt er voor doorgeleerd tenslotte en zal het wel allemaal antropologisch onderzocht hebben. Je bent niet in je laatste antropologische leugen gestikt moet je maar denken. Op dit moment houd ik me er niet meer zo mee bezig, maar reeds in 1979 werd er een WRR-rapport van de geachte collega Penninx gepubliceerd, waarin stond dat Italianen, Spanjaarden, Grieken en Portugezen, wel in onze Leitkultur aan het integreren waren, maar de Marokkanen en Turken juist helemaal niet. Dat er een spanningsveld is tussen hier willen werken, maar toch de eigen cultuur willen behouden.

In 1979 was al op regeringsniveau bekend dat de islamitische immigranten helemaal niet op zullen gaan in de Nederlandse samenleving. Toch is het interessant dat Frank Bovenkerk heel nadrukkelijk stelt, dat de islam steeds zichtbaarder wordt in het straatbeeld. Maar verder is er volgens hem niets aan de hand. Het is wel duidelijk dat dit niets meer met wetenschap te maken heeft, omdat zelfs de feiten, die iedereen kan zien, of lezen, niet in de overweging van de geachte professor meegenomen worden.

Toch is het vreemd, dat er in 2006 een WRR-rapport is uitgekomen, waaraan dezelfde Rinus Penninx meewerkt, dat de regering oproept om te onderhandelen met moslimbroederschappen en andere terroristische organisaties. Zouden die wetenschappers hun eigen rapporten nog wel eens teruglezen en reflecteren op hun eigen ontwikkeling?

Mijn conclusie is al eerder op dit weblog beschreven: de politieke- en culturele elite van Nederland heeft zich allang overgegeven, omdat de houding van toegeven en lijdzaam toezien in hun bloed is gaan zitten.

5 comments:

Pineut said...

En een Christen in de zin dat ze vrijgemaakt is en getuigenis geeft over Jezus Christus is ze ook zeer zeker niet.
Ze is als 1 van de vele naamchristenen die wel in naam christen menen te zijn maar ondertussen rijd ook zij met haar karretje door de supermarkten van de vele religies en ismes en graait uit de schappen der ismes wat ze behoeft ter bevrediging van haar eigen genot.
Aan het eind van deze supermarkt moet ze echter wel afrekenen. De meterslange kassabon die de onherkenbare Aldi cassiere schuchter overhandigd vanwege haar nieuwe werkkleding doet de haren ten berge rijzen.
Gelukkig kan er met plastic betaald worden.

Vr.Gr. Pineut

david said...

Dus de elite heeft zich overgegeven - naar ik veronderstel aan de 'islamisering' van Nederland. Maar waarom hebben die miljoen moslims dan niet al lang een partij opgericht, om die islamisering flink in gang te zetten? Dan zouden ze meteen minimaal 20 zetels binnenslepen. Maar dat doen ze niet. Misschien omdat de meesten helemaal geen interesse hier in hebben, en na hun werkdag - bv. als cassiere bij de Aldi - gewoon naar de postcodeloterij willen kijken, in plaats van Nederland te gaan islamiseren.

Frans Groenendijk said...

"Dus de elite heeft zich overgegeven - naar ik veronderstel aan de 'islamisering' van Nederland. Maar waarom hebben die miljoen moslims dan niet al lang een partij opgericht, om die islamisering flink in gang te zetten?"

Omdat dat helemaal niet nodig is. Diegene onder de moslims die uit zijn op islamitische heerschappij over Europa en de wereld (een minderheid binnen die 300000 moslims hier) worden op hun wenken bediend.
Zelfs het bedreigen van gematigde moslims wordt uitgevoerd door de dimwits.

Ariël Bruéns said...

Hoezo minderheid Frans ? Ik hoor je dit regelmatig bezigen, maar waaruit blijkt dit ?

Frans Groenendijk said...

Ik bedoel geen uitspraak te doen over het aantal moslims die dat "ergens" wel een goede zaak vinden, als standpunt. Ik heb het over moslims die daar echt zich voor (willen) inspannen.
Er is ook maar een kleine minderheid onder de Nederlanders die zich actief wil inzetten voor verdediging van de democratie of de vrijheid van meningsuiting.