Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Saturday, December 02, 2006

Stadsnatuur

door Keesjemaduraatje
je zou zeggen dat mensen die lid zijn van Groen-Links of zelfs lid zijn van deze partij, zodra ze een beetje in goede doen zijn, en dat zijn de meesten intussen, op het platteland in een boerderijtje gaan wonen en lekker van de natuur gaan genieten. Doen ze niet. Op de afbeelding hieronder zie je, dat de meeste stemmen voor Groen-Links uitgebracht worden in de stad.  Groenlinksers hebben een heel vreemde geidealiseerde en naïeve opvatting over Natuur. Natuur is iets ongerepts, onaantastbaars, heiligs. Misschien zelfs een moderne "Religionsersatz". Wijnand Duyvendak is niet voor niets zoon van een dominee. Veel oude leden van Groenlinks komen vanuit de CPN en de PSP, wat in feite door buitenlandse geheime diensten gefinancierde communistische partijen waren. Dus daar is niets groens aan, maar dat is allemaal vergeten en de onafhankelijke kiezer stemt daar ook niet op.

Gl_1_0000

Als je, zoals de meeste Groenlinks kaderleden, in de Oosterparkbuurt in Amsterdam woont en je moet af en toe eens naar Den Haag om naar een door de overheid gesubsidieerde baan te reizen, dan neem je gewoon de trein. Dan begrijp je niet dat er mensen zijn, die van de auto afhankelijk zijn. Dan wil je niet dat de autowegen verbreed worden, omdat je vasthoud aan een rancuneus beperkt natuur-ideaal dat ons verbiedt een boom om te hakken of iets aan de ongerepte natuur te veranderen.

Op het kaartje is duidelijk te zien dat de mensen die echt in "de natuur" wonen van deze houding van Groenlinks niets moeten hebben. Deze partij hebben dan ook flink verloren.

De sociaal-economische achtergrond van de Groen-Links stemmer is ook goed te zien als je de stemmen voor deze partij in Noord-Holland bekijkt.
Groenlinks_noordholland

Behalve uit Amsterdam, komen de meeste stemmen uit Bergen, Castricum, Heemstede, Bloemendaal, Bussum. Daar wonen de goedopgeleide hoogbetaalde kiezers. Niet mis mee natuurlijk. Hoor ik zelf ook bij.

7 comments:

Wim Nusselder said...

Hoi Kees,

Als GroenLinks-lid en -stemmer ben ik eigenlijk helemaal niet zo bezig met de "Natuur". Meer met "milieu" of beter: "duurzaamheid van onze samenleving" en "niet schaden van onze milieugebruiksruimte op deze planeet". De milieugrenzen waar onze samenleving tegenaan loopt zijn het best zichtbaar in de stad.

Ik denk dat GroenLinks-leden en -stemmers minder dan gemiddeld gericht zijn op het eens lekker gaan 'genieten' zodra ze 'een beetje in goede doen' raken. GroenLinks staat voor mij voor betrokkenheid bij en verantwoordelijkheidsgevoel voor de wereld als geheel. Voor mij hangt dat inderdaad nauw samen met religiositeit (religare = opnieuw verbinden; van mensen met elkaar = links; met mensen met de rest van de schepping = groen), maar dat geldt mogelijk niet voor alle GroenLinksers.

Groetjes,

Wim

keesjemaduraatje said...

Volgens mij wonen de goedopgeleide mensen vaker in de stad. Dat is de oorzaak voor de vele stemmen voor Groenlinks in die districten.

r.k.h said...

Vreemd dat (bij mijn weten) nergens een punt ervan gemaakt is, dat op de Kieslijst Amsterdam wel erg zwaar vertegenwoordigd is:
nr. 1, 3,4,6,7,8,9, 11, 12 etc....
Dat is toch erg vreemd in een Democratie.

p.s.: Wat zal Volkert de G. hebben willen stemmen?

Ratna said...

Hoi Kees,
Eerlijk gezegd begrijp ik niet goed wat je met deze blog wilt zeggen, behalve een beetje tegen GroenLinks aan trappen. GroenLinks stemmers zijn gemiddeld hoog opgeleid, dat klopt, en wonen vooral in de grote steden. Dat betekent niet dat ze nooit in de natuur of op het platteland komen natuurlijk. Je zegt zelf dat ze ook in Castricum, Bergen of Bloemendaal wonen. Ik zelf vind het juist goed dat mensen die in goeden doen zijn toch op een linkse partij stemmen. GroenLinksers willen ook niet dat nooit een boom omgehakt mag worden, maar hebben kritiek op het eenzijdige pro-auto beleid van de afgelopen regering, die minstens tien keer zoveel in autowegen heeft geinvesteerd als in openbaar vervoer. Auto's dragen bij aan het broeikaseffect, maken lawaai, nemen erg veel ruimte in (dit is vooral in grote steden een probleem), en verstoren rust en natuur. Ga maar eens een stuk wandelen of fietsen en probeer een plekje te vinden waar je geen auto's kunt horen. En wat is er mis met een gesubsidieerde baan? Ik heb zelf een gesubsidieerde baan gehad. Is dat minderwaardig ofzo?

De meeste GroenLinksers die uit een van de oude partijen komen, komen van de PPR. De CPN was vroeger inderdaad pro-Sovjet Unie, maar de PSP is opgericht door ontevreden PvdA-ers en CPN-ers die beide grootmachten niet zagen zitten en een 'derde weg' wilden. Heb je enige bronnen voor je aantijging dat die door buitenlandse veiligheidsdiensten werd gefinancierd?

Ratna

keesjemaduraatje said...

Inderdaad, gewoon een beetje tegen Groenlinks aantrappen. Ik kan het niet laten.
Neem het niet persoonlijk.
Het meest krankzinige qua natuurbeleid vind ik nog wel, dat we polders hebben aangelegd, maar de ruimte blijbaar niet echt nodig hebben en dan de Oostvaardersplassen gaan aanleggen, met echte wilde natuur waar eens water was en daar wilde paarden en andere beesten gaan laten lopen. Maar als het winter wordt dan gaan de mensen klagen dat die beesten dood gaan.
Maar goed.
Er is niets tegen een gesubsidieerde baan, maar het moet allemaal betaald worden door de middenklasse. Dat zijn de mensen die uren in de file staan.

Ratna said...

Gesubsidieerde banen zijn vooral voordelig voor de instellingen waar deze mensen werken. Zij hoeven immers maar een fractie van het geld kwijt dat zij normaal moeten betalen om iemand in dienst te nemen. De mensen met zo'n baan verdienen slechts het minimum loon. Deze instellingen, zoals scholen of de gemeente doen zaken die in ons aller belang zijn. Deze banen worden betaald door iedereen die belasting betaalt, niet alleen de middenklasse, net als overigens ziekenhuispersoneel, onderwijzers, politie, defensie etc.
Het feit dat mensen zo lang in de file staan ondanks de enorme investeringen in het wegennet toont aan dat dat dus niet de oplossing is. Iedere wegverbreding trekt weer meer verkeer aan, waardoor de boel een paar jaar later gewoon weer vast staat. We moeten meer in openbaar vervoer investeren, en misschien moeten mensen dichter bij hun werk gaan wonen, meer thuis werken, moet woon-werk verkeer meer gespreid worden of we accepteren dat we af en toe in de file staan.
Je bent overigens niet ingegaan op mijn vraag over je bronnen voor de bewering dat de PSP door buitenlandse veiligheidsdiensten is gefinancierd.

keesjemaduraatje said...

@Ratna: na dat ik het bovenstaande artikel uit het Reformatorisch Dagblad gelezen heb, vraag ik me nogmaals af, hoe iemand die van Israël houdt tegelijkertijd lid van Groenlinks kan zijn. Ik kan dat niet begrijpen.