Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, February 11, 2007

“Hamas: portret en achtergronden”

Vooraankondiging boekpublicatie “Hamas: portret en achtergronden”

Den Haag, 9 februari 2007

Op 22 februari verschijnt “Hamas: portret en achtergronden”, een uitgave in de wetenschappelijke informatiereeks van CIDI. Het eerste exemplaar van “Hamas: portret en achtergronden” zal tijdens een voor pers en publiek toegankelijke bijeenkomst worden overhandigd aan  Hans van Baalen, voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken.

Onderzoeker en auteur Wim Kortenoeven analyseert in het boek de ideologie van Hamas en betoogt dat Hamas geen nationalistische vrijheidsbeweging is die naar een onafhankelijke Palestijnse staat naast Israel streeft.

Met de publicatie van dit boek is voor het eerst een geannoteerde Nederlandse vertaling van het Hamas-handvest beschikbaar. Ook de wijze waarop Hamas haar strijd tegen Israel voert, en de wijze waarop zij zich bedient van theologische anti-joodse argumenten komt aan de orde. Opvallend is dat Hamas hiervoor niet alleen uit de Koran en Hadith put, maar ook uit oude Europese antisemitische geschriften. Samenzweringstheorieën uit “De Protocollen van Zion” zijn in het handvest van Hamas verwerkt.

Het boek, de eerste Nederlandse publicatie over Hamas biedt tevens een gedetailleerd overzicht van de gevoerde Nederlandse politiek ten aanzien van Hamas.

Tijdens de boekpresentatie zal de Nederlands-Israëlische wetenschapper Uri Kupferschmidt een inleiding houden over de internationale Moslim Broederschap, waarvan Hamas een vleugel is. Wim Kortenoeven zal vervolgens zijn boek toelichten en vragen beantwoorden.

Aanvang: 20.00 uur

Locatie: CIDI, Jagerstraat 4 te Den Haag

Aanmelding vooraf verplicht via cidi@cidi.nl of 070-364 68 62.

No comments: