Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Friday, March 30, 2007

Organisatie Tegen Dictatuur

Door Keesjemaduraatje
Als de Al-Fourqan moskee te Eindhoven een ramadanfeest voor de buurt organiseert  en de plaatselijke "Zuidzorg" en de politie vinden het nodig dit gebeuren moreel te ondersteunen door middel van een standje op het plein, terwijl iedereen weet of kan weten of behoort te weten, dat deze moskee een van de schakels in het web van Saoudische beinvloeding van Europa is en dat de kapers van 11 september er zelfs op bezoek zijn geweest om geld op te halen, dan zou ik het liefst een brief willen schrijven of pamfletten uitdelen. Welk adres kan ik op de brief schrijven zonder mij en mijn kinderen in gevaar te brengen?
Als ik hoor dat steeds meer scholen tijdens de godsdienstles, sprekers van islamitische huize binnenhalen om uit te leggen dat Islam vrede betekend, dan zou ik behoefte hebben aan een organisatie die ook sprekers naar scholen kan sturen om uit te leggen dat we onze democratie moeten verdedigen.
Als ik zie dat er veel mensen dezelfde mening hebben als ik, namelijk dat we niets tegen individuele moslims zelf hebben, zolang ze zich aan de Nederlandse wet houden en andere mensen niets willen opdringen, maar dat we de islam als religie en als politiek systeem afwijzen, omdat de mensenrechten in deze religie niet worden gerespecteerd en omdat het de democratie ondermijnt. Als ik zie en hoor dat de mensen die deze mening hebben worden afgeschilderd als NSB-ers, zodat ze zich soms terugtrekken in hun eigen persoonlijke leven zonder naar buiten te durven treden.

Als ik merk dat Geert wilders weliswaar een enorme aanhang heeft, maar dat er door de PVV in het land helemaal niets wordt georganiseerd om mensen de kans te geven hun mening te uiten.

Dan weet ik dat het tijd is een organisatie op te richten, met als doelstelling de democratie te ondersteunen en de dictatuur te bestrijden. Oude partijen met liberale standpunten, zoals D66 en VVD zijn reeds ten prooi gevallen aan de politieke correctheid. Andere organisatie zijn niet bereid een standpunt in te nemen. Daarom zullen we het zelf moeten doen.

No comments: