Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Saturday, May 05, 2007

Bloot in AdValvas

Peter Breedveld maakt het nu ook in het blad Advalvas van de Vrije Universiteit te bont. Op de omslag staat een tekening van het blote stripfiguur Cordelia. De Reformatorische Studentenvereniging heeft er gelukkig tegen geprotesteerd.

Ranzigeadvalvasporno

No comments: