Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Friday, May 11, 2007

„Holocaust is bizar privilege”

nog even een link naar een ander verslag over het congres "Vergelijkingen met de Holocaust"

"Het oneigenlijk gebruik van de term Holocaust is inmiddels een veel groter probleem dan het ontkennen ervan. Dat zei de spraakmakende Duitse schrijver en journalist Henryk M. Broder dinsdag in de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam.

In de internationale politiek is het zelfs geen taboe meer om van de Palestijnse Holocaust te spreken, constateerde Broder op het afscheidssymposium van adjunct-directeur Hadassa Hirschfeld van het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI). „Vier miljoen Palestijnen beschouwen zich als het slachtoffer van een Joodse genocide. In het Midden-Oosten is het gebruikelijk om het optreden van Israël tegenover de Palestijnen te vergelijken met dat van de nazi’s in de Tweede Wereldoorlog.”

Uit de mond van oud-premier Van Agt viel zaterdag te horen dat waar de bezetting van Nederland door de Duitsers vijf jaar heeft geduurd, Israël de Palestijnse gebieden nu al veertig jaar bezetten. Broder, tot voor kort verbonden aan Der Spiegel en de John Hopkins University: „Ik was geschokt, maar tegelijkertijd ook gerustgesteld. Blijkbaar is Duitsland toch niet het enige land waarin een dergelijk denkbeeld leeft.”

We moeten concluderen dat de Holocaust is verworden tot een „bizar privilege” en een statussymbool, aldus Broder. „Door je te presenteren als het slachtoffer ervan komen tal van voorrechten, zoals bijvoorbeeld een eigen staat in beeld.” Broder noemde die tendens gevaarlijk. „Zo ontken je de unieke positie van de Joden als het door God uitverkoren volk en ga je voorbij aan het karakter van de Holocaust.”

Hirschfeld liet zich in vergelijkbare woorden uit. Ze noemde de Holocaust „een willekeurig instrument in de handen van eenieder die onrecht ziet en daartegen meent te moeten strijden.” Net als Broder meent ook Hirschfeld dat Auschwitz en de Holocaust te allen tijde moeten blijven herinneren aan de gevaren van radicale vormen van antisemitisme. „We moeten Auschwitz niet op een voetstuk plaatsen. Wel moet Auschwitz het moreel-ethische ijkpunt blijven van de eenentwintigste eeuw.”

Hoogleraar Holocaust- en genocidestudies Houwink ten Cate wees erop dat vragen naar het waarom van de Holocaust steeds meer plaatsmaken voor vragen naar de feitelijke uitvoering, het hoe. „De betrokkenheid van de gewone man in Oostenrijk en Polen is steeds beter gedocumenteerd. In Oostenrijk deed in 1942 zelfs een club sportvissers aan de vernietiging van Joden mee.”

Zestig jaar na de oorlog is het toenemend besef dat iedereen zowel dader als slachtoffer van de Holocaust had kunnen zijn dus wel begrijpelijk, aldus Houwink ten Cate, „al zullen overlevenden niet snel op die manier op de Holocaust terugblikken. De gedachte dat iedereen slachtoffer kan zijn, is alleen te verdragen voor degene die het niet heeft meegemaakt.”

Onderzoekster Merel Boers verwelkomde het streven om op zoek te gaan naar de menselijke verhalen van zowel daders als slachtoffers rond de Holocaust. „De grootste uitdaging is om de Holocaust niet over anderen te laten gaan, maar over onszelf. Toen Haider in 1999 de macht greep in Oostenrijk stond Nederland op z’n kop. Inmiddels hebben wij onze Fortuyn, Nawijn, Wilders en ook Marijnissen, de man van eigen loodgieters eerst.”

CIDI-directeur Naftaniel schaarde zich achter Broder en deelde diens kritiek op Van Agt. „Het maken van ongepaste vergelijkingen met de Holocaust is het favoriete gezelschapsspel geworden van lieden die erop uit zijn Israël in een kwaad daglicht te plaatsen”, aldus Naftaniel.

Lees verder in het Reformatorisch Dagblad

8 comments:

david said...

Broders argumenten om het onderscheid aan te geven tussen de holocaust en genocides in het algemeen zijn niet echt opmerkelijk, die vormden ook al onderdeel van de Historikerstreit 20 jaar geleden. Een andere uitspraak die wordt aangehaald van Broder vind ik opmerkelijker: door zich te presenteren als slachtoffer hebben de joden het voorrecht verworven van een eigen staat. Krasse uitspraak - zo zou dan "de unieke positie van de Joden als het door God uitverkoren volk" ontkend worden? Vind hij dan dat de aanspraak van joden op Israel puur religieus is? Daar kijk ik van op.

Van de opmerkingen van Merel Boers snap ik weinig. Wat heeft (denken over) de Holocaust te maken met Fortuyn, Nawijn, Wilders of Marijnissen?

De term 'Holocaust' is trouwens pas tientallen jaren na de feitelijke massamoord op de joden in zwang geraakt.

Keesjemaduraatje said...

Broder zegt dat ándere volkeren, door zich als slachtoffer te presenteren, hopen op voorrechten, zoals het stichten van een eigen staat. Bijvoorbeeld wordt er al regelmatig gesproken over holocaust op Palestijnen. Dat is natuurlijk schandalig, omdat er helemaal geen genocide op Palestijnen wordt gepleegd. ewr is hooguit sprake van een oorlog tussen ongelijk sterke partijen.

Pascalle said...

1 vraagje... die zin he..dat de joden een voorrechtspositie hebben op andere volken omdat god hun heeft uitverkoren.. Geloof je dat echt?
Want dat snap ik de rest van de irrationele gedachtes ook wat beter.

Wat mij betreft bestaat DE holocaust niet. En dat zegt dus NIET dat ik ontken dat er miljoenen joden gestorven zijn door toedoen van hitler en dat de nazi's zich hebben schuldig gemaakt aan genocide van de meest verschrikkelijke vorm, ik zeg daarmee dat de nazi's daar geen alleen recht over hebben en nooit hebben gehad. genocide (of holocaust, andere naam, zelfde betekenis) heeft altijd bestaan, en bestaat nog steeds. En de joden zijn geen eeuwig slachtoffer en kunnen zich dus niet meer beroepen op de slachtofferrol aangezien zij op dit punt in de geschiedenis allesbehalve slachtoffers zijn. Mochten jullie daar anders over denken, dan hoor ik graag waarvan zij op dit moment meer slachtoffer van zijn in vergelijking met andere volkeren in de wereld. Of moeten we met zijn alles een toelaatbare rouwperiode afspreken wanneer een volk zich nog kan beroepen op verschrikkelijke gebeurtenissen uit het verleden? heeft niet elk volk op de wereld dit soort schrikbarendheden in zijn geschiedenis? 50 jaar lijkt mij ene mooie tijd om eens te beginnen met vooruit kijken in plaats van je alleen te richten op wat je een halve eeuw geleden is aangedaan en nog sterker, wat je 2000 jaar gelden is beloofd. Move on, de tijd staat niet stil en de wereld wacht niet op je.

Keesjemaduraatje said...

de zin staat duidelijk in aanhalingstekens en is uitgesproken door Henryk M. Broder.
En wat de rest van je reactie betreft, ben ik het ook niet met je eens. De holocaust is een tot nu toe éénmalige genocide die alle andere genocides in de schaduw laat staan, door de perviditeit van de uitvoering en de alles vernietigende kracht ervan.
Dat je de joden op één hoop gooit met de staat Israël is weliswaar in het linkse wereldje heel gebruikelijk, maar toch moet ik het plaatsen onder de categorie "antisemitisme".

pascalle said...

Ik wete dta het tussen aanhalingstekens staat en niet jouw uitspraka is, mijn vraag was alleen of je het met die uitspraak eens bent.

haha wat is er antisemitisch aan het feit dat israeliers joden zijn? Wat is daar anti aan? Ik zeg toch niet dat ik daarom iets tegen die bevolkingsgroep heb? Want dat heb ik ook niet.
Dat de staat israel gebaseerd is op een volk wat zijn grondslag heeft in 1 geloof is dacht ik wel waar, dus waarom mag er dan geen vergelijking getrokken worden naar het hele volk wat zich baseerd op dezelfde religieuze grondslag? een volk is toch niet gebonden aan zijn landsgrenzen alleen?

Keesjemaduraatje said...

ik ga het een keer aan Broder zelf vragen, want dit zijn ook alleen maar citaten.

pascalle said...

en ja, de holocaust was zeker de grootste genocide, maar vergeet hierbij dan niet de zigeuners en de polen die net zo hard slachtoffer zijn geworden van de holocaust, oh en de 10 miljoen russen. heeft het dus nog steeds geen alleen recht naar de joden die dus ook niet grootste slachtoffers waren als je het zo graag uitgedrukt in cijfers wilt zien.
En sorry als ik het uitmoorden van 1.5 miljoen armeniers of 1.2 miljoen tibetanen net zo erg vind..op dat soort getallen is de aller ergste vorm van verschrikkelijk ook al lang overschredne naar mijn mening. Ik ontken het leed van de joden in WW2 dus absoluut niet, ik probeer alleen te zeggen dat dit niet een opzichzelfstaande kwestie was en is en nooit is geweest en dat we het dus ook niet zo moeten behandelen. Ik wil de joden niet een uitzonderingspositie geven in deze, maar dat wordt wel steeds gedaan. waarom? maakt het het verleden minder verschrikkelijk?

Pascalle said...

goed plan kees, ben benieuwd wat broder dan zegt!

Maar dan nog... je hebt toch wel een mening over de citaten die je op je log plaatst? ;-)