Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, November 25, 2007

Revolutionair Elan

Door Keesjemaduraatje
De huisvrede in huize Maduraatje is door het recente scholierenprotest danig verstoord. Mijn oudste zoon vertelde mij, dat hij niet aan de scholierenstaking deel kon nemen, omdat hij een wiskundeproefwerk moest maken. Ik voegde hem terloops en onnadenkend toe, dat hem het revolutionaire elan ontbrak. Dat had ik niet moeten zeggen. Nog dagen later werd bij iedere gelegenheid gerefereerd aan het revolutionaire elan van mij en dat van mijn vrouw. De geachte lezers van dit politiek incorrecte weblog weten intussen hopelijk wel, dat mijn revolutionaire CV en dat van mijn vrouw, niet op een A4 bladzijde geschreven kan worden: Vondelstraat, Groote Keyser, Kroning, Bezetting_van_het_maagdenhuis Dodewaard, Kalkar, Almelo, ASSW, de Vrije, Spuistraat, Lucky Luyk, Grote Wetering, etc etc om maar een paar plaatsen des onheils op te noemen. Maar dat geheel terzijde. Nu ben ik een conservatieve vader die het liefst ziet dat zijn zoons gewoon leren en een goed beroep kiezen en geen Culturele Antropologie studeren.

De rectoren van de scholen in Eindhoven hadden met elkaar getelefoneerd en op de school van mijn oudste zoon werd door de conrector per luidsprekersysteem omgeroepen:"Jongens en Meisjes, er wordt NIET gestaakt". Meteen wist de gehele school dat er een staking was afgekondigd en de scholieren stroomden naar het Stadhuisplein al waar er eieren werden gegooid naar de daar aanwezige agenten.  Dat moesten we wel uit de krant lezen, want mijn zoon moest eerst boeken terugbrengen naar de bibliotheek en toen hij terugkwam was de demonstratie reeds weer voorbij.

Voor morgen wordt er weer een demonstratie voorbereid en ik begon al weer mee te denken. Er moeten pamfletten komen. "Jullie moeten leiding geven aan de spontane woede van de leerlingen." Nu wil het geval dat de oproep afkomstig is van de Groen-Linkse jeugdbeweging Dwars en mijn zoon weigert met deze organisatie mee te demonstreren. Hij wantrouwt de goede bedoelingen van deze groep. Mijn jongste zoon gaat ook niet meedoen omdat de 1040 uren bij hem op school gewoon goed worden ingevuld en hij geen reden ziet tot protest. Bovendien heeft de rector het allemaal uitgelegd en staken is niet nodig.
Aanstaande vrijdag is er een landelijk demonstratie van het LAKS in Den Haag en we vonden die jongen op NOVA toch wel een hele goede indruk maken, dus die demonstratie wordt wel gesteund.
Mijn vrouw is intussen zelf lerares geworden en die vindt de lesurennorm een slechte zaak, omdat de extra uren niet betaald worden en de invulling waardeloos is. De scholen zouden de staking moeten steunen, vindt zij. Het is vreemd dat de directie en leraren tot nu toe de staking niet gesteund hebben, want zij hebben er de meeste baat bij. Mijn zoons zijn keihard in hun oordeel over de directies en de leraren: Ze zijn machtsgeil en steunen alleen activiteiten die ze zelf bedacht hebben. Daar zijn ze dan wel weer realistisch in.

No comments: