Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Friday, January 18, 2008

Duizend martelaren

Door Keesjemaduraatje

Laat er geen misverstand over bestaan. In alle landen waar de Islam de belangrijkste godsdienst is, bestaat geen godsdienstvrijheid meer, mogen kerken niet meer gebouwd worden, worden bouddhistische beelden afgebroken. Op dit moment kunnen in Jeruzalem drie verschillende monotheistische godsdiensten naast elkaar bestaan, omdat de stad in handen is van het democratische land Israel. Dat zal afgelopen zijn, zodra de Arabieren daar aan de macht zijn. Het is geen toeval dat de moslims het zo belangrijk vinden dat Jeruzalem veroverd wordt, want dat is de bakermat van de Westerse cultuur.

Twee filmpjes om aan te geven wat het werkelijke doel is van de PLO:
PLO leider Yasser Arafat roept miljoenen martelaren op naar Jerusalem te marcheren:

No comments: