Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, February 05, 2008

Obama of McCain?

Door Keesjemaduraatje
We moeten morgenochtend nog even afwachten, maar alles ziet er naar uit dat de VS presidentsverkiezingen een nek aan nek race tussen McCain en Obama gaan worden. Dat dwingt ons te vragen wat de keuze voor een van deze twee kandidaten voor Europa gaat betekenen.

Topleft_0205_01
We weten dat McCain een standvastig en moedig man is, die geen duimbreed zal wijken voor dictaturen. In de Vietnam oorlog heeft hij zijn moed bewezen en ook daarna. Hoe zit dat met Obama?
Obama wil gaan praten met de grootste vijanden van de VS: Noord-Korea en Iran. Praten is altijd goed, maar hij vergeet dat je dictaturen niet kan vertrouwen. Een regering die zijn eigen bevolking onderdrukt, kan nooit betrouwbaar voor een buitenlandse gesprekspartner zijn.

Obama zegt over het lijden van het Palestijnse volk het volgende: "Nobody is suffering more than the Palestinian people". Hij is bovendien bekend om zijn andere pro-arabische uitspraken. Dat kan voor Europa als consequentie hebben, dat een Obama als leider van de vrije wereld,  de steun voor Israel zal opschorten, met alle gevolgen van dien. Het terrorisme zal niet stoppen bij Israel, maar ook meer en meer onze kant opkomen.

Ik vertel het maar even. Niet dat jullie er nog iets aan kunnen doen.

7 comments:

jelle said...

Obama is een groot vriend van Odinga(Kenia)
Die een deel van Kenia de Sharia van harte gunt.
Ongelooflijk dat in de USA niemand daar op inspeelt.
Zelfs Hillary, Bill niet?
A hard rain's gonna fall!

David said...

Je schrijft dat Obama de steun voor Israël zal opschorten. Als je de moeite neemt Obama's standpunten over Israël na te gaan, zul je zien dat dit onzin is. Obama staat volledig achter de huidige VS-politiek jegens Israël, inclusief de omvangrijke militaire, financiële en economische steun.
Er staat trouwens een geestig filmpje van McCain op het internet. Een journalist vraagt hem hoe zijn beleid ten opzichte van Iran zal zijn. McCain antwoordt met een liedje: "bomb, bomb, bomb Iran". Wat een moed en standvastigheid, dat moet jou toch wel aanspreken.

keesjemaduraatje said...

dat zegt Obama nú, omdat je de verkiezingen in de VS alleen kan winnen als je zegt dat je de huidige buitenlandse politiek wil voortzetten. Maar twee opmerkingen zijn typerend voor hem: dat hij wil práten met Iran en Noord-Korea en dat hij solidair is met het lijden van het Palestijnse Volk.

Het bombarderen van Iran is natuurlijk niet zo'n goed plan, omdat de bevolking eronder lijdt en je geen militaire overwinning kan halen met alleen bombarderen. Er moeten ook grondtroepen bij zijn.

waskuip said...

Goed om te lezen dat er ook wantrouwen is tegenover Obama. Ik had het al zonder hem uberhaupt gehoord te hebben. Nu ik zijn manier van campagnevoeren zie maakt dat mijn argwaan alleen maar sterker. Niets dan grote woorden, charisme en een bijna religieuze atmosfeer. Een gevaarlijk volksmenner.

Janjanus said...

Dat is zo Kees, Obama is mij ook te glad.

Janjanus said...

Dat is zo Kees, Obama is mij ook te glad.

philippine said...

Helemaal met jullie eens.