Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Friday, March 21, 2008

De Slag op de Blauwbrug

Door Keesjemaduraatje
Het is alsof hele oude tijden herleven. Tijden, waaraan we niet meer herinnerd (met een d) willen worden. De revolutionaire stormtroepen verzamelen zich bij de Dokwerker en voegen zich na een moeizame tocht over de barricades, via de Blauwbrug en het Rokin, bij de grote demonstratie op de Dam.

Radicaalblok
Ik weet dat ikzelf ook grote moeite heb, de Nederlandse Taal met de vervoegingen en d, dt en dd op de juiste manier tot uitdrukking te brengen, maar het affiche van de Amsterdamse stoottroepen is echt door een dyslecticus geschreven.

Radicale

10 comments:

Guus said...

Of je nu wel of niet meeloopd :-) met het radicale blok. Op de Dam ben je er toch wel bij om je eens duidelijk te distancieren van racist (helaas is er geen betere term voor iemand die onderschijt ;-) wil maken op grond van culturele afkomst of niet westerse afkomst) Geert Wilders!?

keesjemaduraatje said...

@Guus: het is een goede gewoonte van extreemlinks om iedereen die het niet met ze eens is, meteen uit te schelden voor "racist" of "fascist". Meestal is deze benoeming al meteen een aanleiding om geweld te gebruiken. Dat de heer Wilders voortdurend beschermd moet worden, is al een goed voorbeeld van dit mechanisme. Dus ik ga niet mee in deze hetze.

Guus said...

Kees: voor het gemak de volgende link http://www.watwilwilders.nl/ Misschien ken je hem al en anders heb je nu eindelijk alle uitspraken van Wilders op een rij waaruit je kunt concluderen dat hij als racist aangeduid moet worden. Nogmaals de term racist zou beter culturist moeten zijn. Alleen heeft de betekenis culturisme al een andere, nogal opgeblazen betekenis.
Op grond van de uitspraken die Wilders heeft gedaan en waarschijnlijk nog zal gaan doen is hij een tegenstander van een pluriforme samenleving en daarmee in een moderne samenleving als de Nederlandse met een verzameling aan mensen die uit de hele wereld afkomstig zijn een racist te noemen.
Overigens het op de man spelen en tegenstanders uitschelden is eerder een rechtse tactiek.
Waarom haal je overigens geweld bij deze discussie? Laten we proberen er buiten te laten dat Wilders beschermt moet worden. Hij is nog steeds en misschien juist hierdoor in staat om zijn verwerpelijke standpunten te blijven ventileren.
Door zijn veralgemeniseringen en generaliseringen creeert hij een sfeer waarin (weer) gediscrimineerd mag worden. Discriminatie leidt altijd tot geweld. Danwel door de voorstanders van discriminatie danwel door de mensen die zich hier tegen verzetten.

keesjemaduraatje said...

@Guus: ik probeer maar even de argumenten uit je antwoord te destilleren.
-Wilders zou tegen een pluriforme samenleving zijn.
Als dat zo is, en je bent het er niet mee eens, dan is dat inderdaad een punt om over te discussieren.
De PVV wijst op de nadelen van een multiculturele samenleving, als die inhoudt dat niet iedereen aan het maatschappelijke proces mee kan doen. De misstanden in de oude buurten van de grote steden zijn lang genoeg verzwegen. Ik ben het met je eens dat het niet mag leiden tot generalisatie en uitsluiting van mensen.

Ik haal het geweld bij de discussie, omdat zowel Pim Fortuyn als Theo van Gogh vermoord zijn en er waarschijnlijk al gewapende groepjes klaar staan om het volgende slachtoffer te maken. Het zou goed zijn je daarvan te distancieren.

De stigmatisering en oproepen tot geweld zijn helaas op dit moment een extreemlinkse taktiek geworden. Ik zie wel dat het tij aan het keren is. Op de websites Eurodusnie.nl, ravagedigitaal.org en zelfs op indymedia.nl, zijn al tegengeluiden te horen, die zeggen dat Geert Wilders door het establishment gebruikt wordt als bliksemafleider en dat de werkelijke machthebber buiten schot blijven.

Guus said...

Kees:
Op de website http://www.watwilwilders.nl/ kan je zien welke generalisaties Wilders (en consorten) gebruiken. Het zou voor jou goed zijn je daar eens van te distancieren.
De demonstratie van morgen is eindelijk eens een manier waarop zoveel mensen als ik die eens willen laten zien dat we de manier waarop door Wilders (en anderen) om gegaan wordt met een pluriforme ssamenleving.
Ik ga mij bij voorbaat niet distancieren van dingen die nog niet gebeurd zijn. Ik roep niet op tot geweld dus dan hoef ik mij daar ook niet van af te wenden.
Dat er gewapende groepjes klaar staan..... ach waar niet. Kijk eens om je heen en dan niet alleen naar links kijken.
Ik ben net als jij benieuwd waar hij zijn geld vandaan haalt. Hij heeft hele belangrijke contacten in de VS en Israel. Toch blijft dat hij het zelf doet en daar dus ook verantwoordelijk voor is. Hij wil discrimineren en hij doet dat ook. Dat roept geweld op en (voor een deel) is hij daar dus zelf verantwoordelijk voor.
Door te generaliseren geef je moslims die wel een verandering willen bij voorbaat geen kans. Maar dat is ook niet in het belang van het establishment: dat betekend namelijk delen en dat willen de rijken en zeker de nieuwe rijken in de westerse samenleving niet.
Ook ik vind de radicale Islam een bedreiging. Het zou goed zijn om de mensen die zich hiervan willen distancieren maar toch hun geloof aan willen blijven hangen te omarmen. Dat doe je niet door ze allemaal op een hoop te gooien. Ik vind dat jij dat bij tijd en wijle ook te veel doet.
Tot morgen!

keesjemaduraatje said...

Daar hebben we het al weer. De insinuatie:

"Ik ben net als jij benieuwd waar hij zijn geld vandaan haalt. Hij heeft hele belangrijke contacten in de VS en Israel. "

Bovendien ben ik helemaal niet benieuwd waar Wilders zijn geld vandaan haalt. Want ik weet het.

Eric said...

@Guus: Ik ben content met de vrijzinnig seculiere Westerse samenleving. Waarom zou ik voor een pluriforme samenleving zijn als dit betekent dat mijn normen en waarden ter discussie gesteld worden? Wat zijn de voordelen van de pluriforme samenleving?

Guus said...

Eric; De vrijzinnige seculiere westerse samenleving is een pluriforme samenleving. We hebben het dus over het zelfde. Jou normen en waarden worden enkel en alleen door jezelf ter discussie gesteld.

Kees; Jij bent hetzelf die met de insinuaties begint; "Ik zie wel dat het tij aan het keren is. ..............Geert Wilders door het establishment gebruikt wordt als bliksemafleider en dat de werkelijke machthebber buiten schot blijven."

Jij weet waar Wilders zijn geld vandaan haalt? Waarom moet daar dan een wetswijziging voor komen om dat openbaar te krijgen.

Eric said...

@Guus: het is een misvatting dat wij in een een pluriforme of multiculturele samenleving leven. Sinds de jaren 60 leven we in een samenleving met een cultuur bepaalt door een seculiere, vrijzinnge meerderheid. Natuurlijk is er ruimte voor minderheden met andere opvattingen, mits ze zich bescheiden opstellen en op kernwaarden aanpassen. Kijk maar hoe er wordt omgegaan met orthodoxe christenen, ze mogen hun mening geven, maar ze moeten vooral niet denken dat ze hun normen mogen opleggen, want dan krijgen ze de wind van voren. Het vreemde is dat tot voor kort moslims een veel coulantere behandeling kregen. Maar dit is aan het veranderen, gelovige moslims zullen er maar aan moeten wennen dat ze zich net zo bescheiden moeten opstellen als gelovige Chistenen. Daar komt bijvoorbeeld het verzet tegen de groeiende publieke uitingen van de Islam uit voort. Wat mij betreft volledig terecht. En ik denk dat dat de vrijzinnig-liberale meerderheid in dit land ook niet zit te wachten op nog meer immigranten met een totaal verschillend waarden patroon. Eigenlijk komt dit dicht in de buurt van wat Wilders zegt, het zal mij niet verbazen dat zijn aanhang blijft groeien. Tenzij links verder gaat met de draai die ze nu langzaam ingezet hebben. Dit zijn de key issues die spelen, al dat gezeik over Wilders zijn vermeende racisme is een achterhoede gevecht.

Willem said...

Ik ga ook niet mee in de hetze van de linkse fascisten. Oeps, slip of the tongue.