Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, April 06, 2008

Trots op Nederland

Trots

Door Keesjemaduraatje
Veel geïnteresseerde lezers vragen mij, wat of dat ik vind van de nieuwe partij van Rita en of ik op het feestje ben geweest. Ik heb wel een uitnodiging van Mevrouw Verdonk mogen aanvaarden, maar Mevrouw Maduraatje zag de brief liggen en werd zo kwaad dat ik zelfs maar overwoog om geld in dit festijn te investeren, dat ze besloot de brief te verscheuren. Zo heb ik allerlei verstandige mensen om mij heen, die me voor het ergste behoeden.
Via de TeeVee en andere media, onder andere Geenstijl, kon ik toch nog kennis nemen van de "Stem van het Volk" en dat heb ik ook gedaan. Dus wat vind ik er nu van? Het idee om een drieklassen maatschappij te introduceren, namelijk van 75 Euro, 150 Euro en 500 Euro is leuk gekozen. Dan kan je namelijk zelf bepalen hoeveel geld je er voor over hebt om tot de hogere klasse te behoren. In feite kan bijna iedereen dat nog wel betalen. Als het op een gegeven moment 10.000 Euro gaat kosten, dan moet je wel op gaan letten.
Bij D66 liep iedereen door elkaar en kon je gewoon Minister Brinkhorst aanspreken. Alleen wist ik op dat moment niet meer wat ik tegen hem moest zeggen. Dus dat heeft ook wel een selecterende werking. Ik heb toen ook nog even met de toenmalige Minister Pechtold gesproken en dat heeft wel wat. Maar ook daar wordt wel degelijk geselecteerd. Zo'n Lousewies winpelt je ook snel af. Ook daar spelen mensen met geld en invloed heus wel een rol. Alleen bij Rita is het dus de bouwbranche die heel veel invloed zou kunnen gaan krijgen.

Wat ik er zo van gezien heb is, dat het gehele feest een erg groot VVD-karakter had. Met veel jazz en show. Dat spreekt mij persoonlijk helemaal niet aan.  Dat het Wilhelmus gespeeld wordt en dat er dan doorheengepraat wordt is voor mij heiligschennis. Het Wilhelmus moet gereserveerd blijven voor bijzondere gelegenheden, als iemand een schaatswedstrijd heeft gewonnen enzo en dan moeten ze er even bij blijven stilstaan en niet er doorheen schreeuwen, zoals dat bij Rita het geval was. Zo wordt het Nederland-gevoel geëxploiteerd voor politieke doeleinden en dat moeten we zien te voorkomen.

Wat is het verschil tussen Rita en Geert?
Als een imam Rita niet de hand wil schudden, dan vindt Rita dat erg, omdat het "onfatsoenlijk is". Daarmee spreekt ze de gewone hardwerkende burger aan die geen zin heeft in dat soort multiculturele poespas. Er vindt geen grote discussie over de aard en doelen van de islam plaats.

Geert vindt het niet handen schudden "Een schandaal" en "Te gek voor woorden". Het laat volgens hem zien dat de islamisering al zover gevorderd is, dat in het openbaar de imams dat aandurven om een Minister uit te dagen. 25 jaar geleden was dat ondenkbaar geweest. Daarmee wordt de islamisering ter discussie gesteld. Geert Wilders doet dat wel met hele begrijpelijke woorden (Knettergek, Te Gek voor Woorden), maar eigenlijk is hij toch een  intellectueel, die processen in de samenleving in de gaten houdt. 

Rita heeft nu in de peiling meer stemmen, doordat zij het "Gesunde Volksempfinden" treffend verwoord, terwijl Geert Wilders een waarschuwende rol heeft. Rita is bliksemafleider en de PVV provoceert. Kies maar uit wat je beter vindt. Het zal jullie misschien niet verbazen, dat ik het provoceren leuker vind. Gewoon, omdat het kán.

Zowel Rita als Geert hebben geen behoefte aan leden die eigen lokale afdelingen gaan opbouwen en op die manier ook lokaal invloed kunnen uitoefenen. Gezien de ervaringen met LPF en Leefbaar mag dat misschien heel verstandig zijn. Voor mij betekent het, dat deze twee partijen geen politieke toekomst aan mij bieden. Ik heb dus nu gekozen voor een kritische, beschouwende en analyserende rol en ik zal me voor géén van de twee actief inzetten.
Het kan zijn dat je door het lezen van dit weblog de indruk zou krijgen dat ik voorkeur heb voor deze of gene partij. Wacht even twee jaar zou ik zeggen en dan komt er vanzelf een moment dat ik dit ook weer helemaal afkraak. Zo blijven we lekker bezig. 

3 comments:

steady freddy said...

Zo leuk om te lezen hoe er in Nederland met twee maten gemeten wordt. Ook hier weer, okay keesje is geen fan van Harry de Winter ik ook niet trouwens hoewel ik Een Ander Joods Geluid een warm hard toedraag, maar goed het gaat weer eens over imam Salaam die Verdonk geen hand gaf. Een perfect voorbeeld van hoe onze regering de regie heeft in de staatsmedia. Er zijn talloze orthodoxe rabbijnen die geen handen schudden met vrouwen. Maar daar hoor je niemand over. Bij de Joodse omroep is pas een liberale directeur ontslagen maar dat weet niemand. Maar dat enge imams zogenaamd de macht hebben gegrepen bij de moslimomroep kan niemand ontgaan zijn. NOVA wordt als een heilige bron gezien en dat is eng.

Als ik het stuk hierboven als uitgqangspunt neem zie ik liever de eenzijdige maar over duidelijk stelling van de PVV als een feit waar tegen ik mij wil verzetten dan de wollige nontaal van een TON waar oliedomme mensen genoeg mee lijken te nemen.

keesjemaduraatje said...

Ik heb niets tegen Harry de Winter op zich, maar als hij domme dingen gaat zeggen, dan wil ik wel graag hier op mijn eigen weblog kunnen zeggen dat ik een andere mening heb, als je het niet erg vindt.
De naam "Een Ander Joods Geluid" op zich al is een discriminerende uitdrukking. Alsof de joden zich moeten verontschuldigen dat ze iets tegen de terreur van de arabieren hebben. Linkse joden moet zich verontschuldigen voor hun joods zijn, want anders horen ze niet bij de linkse kerk. Dat is te walgelijk voor woorden gewoon.
Dat is op zich al discriminerend.
Als een redacteur van de moslimomroep het heeft over het meten met twee maten, dan is dat ook al weer heel erg lachwekkend. Als er een religie is, die steeds weer met twee maten meet, dan is het wel de islam. Daar wordt voortdurend onderscheid gemaakt.
Waar in het Nieuwe Testament, wat de heer Steady gelukkig heel goed kent, maar dat geheel terzijde, nog opgeroepen wordt tot een barmhartigheid zonder aanziens des persoons, bijvoorbeeld in het mooie verhaal "De Barmhartige Samaritaan", wordt in de Koran een afkeuring van ongelovigen en joden gepropageerd. Dus het is mij een groot raadsel waarom zo de nadruk wordt gelegd op het " over een kam scheren" en de "toon van het debat", omdat in de Koran niets anders gedaan wordt.

möök said...

Laat Rita eerst haar logo eens restylen want gezien de kleuren van de vlag op dat logo is Rita niet Trots op Nederland maar Trots op Luxemburg.