Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, May 18, 2008

Anja, Thuiskomen Eten!

Door Keesjemaduraatje
Dat is nou ook toevallig. Ik ben net het beroemde boek "De Schaamte Voorbij" van de beruchte Senator Anja Meulenbelt (SP) aan het lezen en nu moet ze in Ankara uitgerekend oude en beduimelde exemplaren van dat boek gaan signeren. Anja Meulenbelt is in Ankara om mee te doen aan de Gay Parade in die plaats. Nu blijkt dat veel Turkse feministes haar als een held zien en naar haar toe komen. Dat is allemaal nog tot daar aan toe, maar wat zegt Anja dan tegen deze bewonderaarsters? Nou? Lees maar..

"Een mevrouw op de eerste rıj dıe er voor uıt Istanbul was gekomen begreep voor het eerst dat ık weer aan de man was - ık zeı nog - ık ben getrouwd - met een man - maar het ıs wel een Palestıjn - ıs dat queer genoeg? Ze was erg teleurgesteld. Je laat ons ın de steek! zeı ze. Hoezo, zeı ık, ık ben er toch? "

Ook grappig is, dat de organisatie alle betroffen groepen apart wil noemen. Dus ze hebben het over rechten voor Lesbians, Gays, Bisexuals, Transexuals, Tavestites. Dat wordt zelfs Anja een beetje te veel. Citaat:

"Vandaag gaan we het hebben over de LGBT rıghts (ık legde mıjn publıek uıt dat ık dat LGBT nauwelıjks uıt mıjn bek krıjg omdat het vooral klınkt als een complıcated sandwıch - denk aan de BLT sandwıch) en helemaal nıet nu een dame van queer studıes er ook nog Q en I - even vergeten waar dıe laatste varıant voor staat - aan toe wıl voegen. Ik stelde voor: alphabet people."

Daarna moest Anja Meulenbelt een toespraak houden en wat heeft ze daar verteld? Luister maar:
"Ik had het over de veranderıngen ın Nederland en Europa, hoe vrouwenrechten en gay rıghts nu ıngezet worden - door rechts dıe er nooıt wat voor heeft gedaan - tegen de mıgranten."

Dat heb ik al eens eerder gehoord in Rotterdam. Dat de extreem linkse partijen beweren dat de steun voor vrouwen- en homorechten gebruikt wordt om de migranten zwart te maken. Het is niet te geloven, maar ze meent het echt.  

No comments: