Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, August 19, 2008

De ratten

Door Keesjemaduraatje
Dat was vroeger al zo. Je geeft een uitvoerige verklaring. Je maakt een analyse van de "maatschappij" of van ontwikkelingen in de "samenleving".  En helemaal op het einde zeg je één zinnetje, van die en die was er ook bij. Of die en die is gek. Dat heeft dan helemaal geen politieke- of sociale achtergrond. Maar gewoon omdat je een pleuris hekel aan iemand hebt.

Vondelstraat4Precies dat ene onbeduidende zinnetje wordt dan door de "burgerlijke pers", nu ook "oude media" of "staatsmedia" genoemd, al naar gelang je politieke overtuiging of stemming, dat zinnetje wordt dus opgepakt en neergeschreven.

Meteen daarna stijgt het aantal lezers op mijn weblog. Dat dan weer wel. Dus dat het in de Azijnbode staat is niet genoeg. Er moet gewoon nog even op internet naar informatie gezocht worden.

De geachte politiek incorrecte weblogger weet helemaal niet meer waar ik het over heb. Maar dat geeft niet. Laten zo. De ene dag een koning en den anderen dag een boef. De boer is troef. Stilzitten als je geschoren wordt.

Morgen vroeg weer op. 

5 comments:

Natasha Gerson said...

Zo is het Kees.

En al zou een mens a la Wijnand kunnen verpoppen tot een geheel ander persoon, in sommige dingen blijf je toch altijd hezelfde. In mijn geval een naieve oen, die dan denkt dat een Volkskrantjournalist werkelijk geinteresseerd zal zijn in een onderwerp, en niet zijn lezers zo verontachtzaamt en onderschat om te denken dat die alleen maar stront willen lezen.

Maar idd: Dan blijkt er toch een zucht tot werkelijke informatie bij de lezer te zijn.
Read on, zou ik daartegen willen zeggen, en don't believe the hype...

W. said...

Uh... wie stalk nu wie?

Keesjemaduraatje said...

we haten elkaar

Keesjemaduraatje said...

en dat delen we elkaar af en toe via een bevriend of niet zo bevriend of niet meer zo bevriend medium mede.
Maar op dit moment is er even een wapenstilstand

alexander said...

De daders van stalking zijn soms uit op wraak. Vaak wil de dader het slachtoffer in zijn greep houden door het slachtoffer te bespieden of voortdurend angst aan te jagen. Dit komt vooral voor na een afgebroken relatie. Meestal betreft het echter psychisch of emotioneel labiele mensen, waarbij vaak een psychische stoornis of dwangmatig handelen in het spel is. Een stalker kan zich een liefdesrelatie inbeelden, of kan een liefdesrelatie met zijn of haar slachtoffer achter de rug hebben. In dit laatste geval is het vaak de laatste die de relatie heeft verbroken, wat de stalker niet kan verwerken. Bij zowel ingebeelde als verleden liefdesrelaties denkt de stalker bij iedere reactie van de gestalkte: "maar eigenlijk houdt hij/zij van mij". Bekende personen worden soms het slachtoffer van stalkende 'fans'.