Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, August 17, 2008

Schieten op alles wat beweegt

Door Keesjemaduraatje
Het mooiste is toch, als je gewoon kan zeggen wat je denkt, zonder rekening te houden met je achterban, je baan, je verleden, het partijstandpunt en de planning van je toekomst. Het is slechts enkele mensen gegeven een volkomen eenheid tussen geweten, mening en politieke uitspraken te handhaven. In de laatste dagen duiken allerlei oude krakers (inclusief mijzelf) in de oude media op, die al dan niet na een beetje aandringen vertellen wat ze op hun kerfstok hebben en wat ze van Wijnand Duijvendak en zijn terugtreden denken.

VredesactieRene Roemersma
Het ligt misschien aan mij, maar de uitspraken van de die-hards en de veroordeelde geweldplegers komen op mij het meest geloofwaardig over.  Dat is ook logisch. want die hebben niets meer te vrezen. Rene Roemersma, het enige veroordeelde Rara lid, werkt nu bij een organisatie voor ontwikkelingshulp en laat in de NRC weten: "Burgerlijke ongehoorzaamheid hoort bij een democratische rechtstaat. Dat was in de roerige jaren tachtig zo, en dat zou nog steeds zo moeten zijn."

Jojo
Jojo van der Spek zegt zelfs op NOVA dat Wijnand erbij was en dat het volgens hem goede acties waren. Zo. Hij zegt het dermate enthousiast en overtuigend, dat zelfs een kleinburgerlijk, rechts en hardwerkend mannetjes als ik, er weer een beetje blij van wordt.  Vervolgens wordt hij op Ravagedigitaal (de opvolger van Bluf) volkomen afgemaakt. Hij zou een Judaskus hebben gegeven. Hij zou de 'omerta' hebben doorbroken. Van die dingen. Mag nog steeds niet. Je mening zeggen en zeggen wat je vindt. Ik heb me zelfs geroepen gevoeld om hem op het befaamde krakersweblog een beetje te steunen. Maar dat zal ook wel weer als "Judaskus" worden opgevat.

Dienstweigeraars

De dienstweigeraars zijn ook een groep mensen die hun geweten in overeenstemming kunnen brengen met hun persoonlijk leven. (voor de jonge lezers: jonge mannen werden vroeger gedwongen een jaar in het leger te dienen en er waren mensen die dat weigerden en de bak in moesten). Ik heb veel oudere mannen ontmoet die voor hun overtuiging de bak in gingen en de latere totaalweigeraars namen zelfs twee jaar gevangenisstraf op de koop toe om met hun geweten in het reine te blijven. Dat zijn ook onwettige en buitenparlementaire acties, maar de dienstweigeraars zetten hun eigen lichaam en leven op het spel om actie te voeren. Ze brengen niemand in gevaar.

Onkruit
Deze totaalweigeraars hadden een actiegroep genaamd Onkruit. Elke keer als een totaalweigeraar gearresteerd zou worden, werd er een toren of een viaduct bezet en dan werd de totaalweigeraar opgepakt. Deze manier van actievoeren had grote steun onder grote delen van de Nederlandse bevolking. Je kan erover discussiëren of ze de consequenties van de Koude Oorlog wel goed begrepen hadden, maar ze offerden alleen zichzelf op en brachten niemand in gevaar.

Wijnand Duijvendak 
Sinds het jaar dat Wijnand Duijvendak, die zelf niet in het leger moest en dus niet kon totaalweigeren, lid werd van Onkruit, is deze organisatie stelselmatig omgebogen in de richting van een ondergrondse illegale groep van inbrekers en geweldplegers. Nieuwe leden moesten gescreend worden en hadden een referentie nodig. Wijnand moest niets hebben van totaalweigeraars. Dat vond hij een soft zooitje.

Verantwoording 
Daarom is het ook zo moeilijk voor Wijnand Duijvendak om verantwoording af te leggen. Hij heeft nooit de grote massa willen bereiken. Hij heeft nooit zijn geweten in overeenstemming gebracht met zijn persoonlijke leven, zoals dienstweigeraars dat wel deden.
 

12 comments:

Carel said...

Duyvendak was zes jaar TweedeKamerlid en zes jaar lang moest hij achterom kijken en hopen dat zijn toenmalige vriendjes zich aan de zelf opgelegde zwijgcode zouden houden.

Tarak said...

Om de niet ge-uite conclusie te verwoorden uit de alinea "verantwoording": Duijvendak is een gluiperige hypocriet.
Mijn conclusie uiteraard.

Wel opvallend dat hij een zoon van een dominee is, lijkt mij geen toeval in deze: "Ik heb het grote gelijk, ik ben de herder die de domme (=minderwaardige?) schaapjes moet leiden". Om nog even lekker te huisvrouwpsychologiseren: Juist voor een dominee moet het moeilijk zijn om zijn ongelijk van ooit te bekennen. Dat gaat tegen zijn wezen in.

Keesjemaduraatje said...

@Tarak: wie zonder zonden is werpe de eerste steen

Tarak said...

@Keesjemaduraatje, Met stenen gooien is zo jaren tachtig.

Rik said...

Wat mij betreft hoeft Wijnand helemaal geen ongelijk te bekennen. De inbraak bij EZ door "de Wraak" was een fantastische aktie die ondemocratisch gesjoemel van premier en minister van EZ naar buiten bracht. Daar mag Wijnand trots op zijn, net als op de Shell blokkade in Amsterdam Noord en allerlei andere initiatieven waarbij hij betrokken was. Al die zijkerds die hem nu proberen af te branden hebben in vergelijking met Wijnand helemaal niets bijgedragen om een menswaardiger samenleving voor elkaar te krijgen. En nu de tijden zijn veranderd is niets makkelijker dan iemand afbranden die het wel heeft geprobeerd. Terwijl in de jaren 80 iedereen zijn bek hield. Want Tarak, wat is jouw bijdrage (geweest)?

Paardestaart said...

Hoezo 'ondemocratisch gesjoemel'??

Ondemocratisch gesjoemel is pas de gewoonste zaak van de wereld sinds Wijnand's geestverwanten de gang door de instituties voltooid hebben, als je het mij vraagt, hoor Rik - ouwe tijger..
En als jullie waakhonden van de democratie nu pas aksie gaan voeren als bijvoorbeeld Lissabon door iedereen geratificeerd is zijn jullie wel mooi te laat :-)

Rik said...

Noem eens wat waar Wijnand verantwoordelijk voor is dan paardestaart, hij heeft nooit in de regering gezeten. Als jij vind dat er tegen Lissabon aktie gevoerd moet worden, ga je gang. Of blijf je liever aan de kant staan zodat je over een aantal jaar de mensen die het wel deden onder de grond kan schoffelen?

bottehond said...

Groen Links stelt buitenparlementaire actie op één lijn met illegale acties, aldus Duyvendak en Halsema deze week. Mij lijkt dát een belangrijker thema dan het vertrek van Duyvendak. Tegelijkertijd markeert deze gebeurtenis wellicht een keerpunt. In zekere zin is het jaren '80 activisme volledig geincorporeerd in het establishment. En de macht die veel van dergelijke clubs hebben is veel en veel te groot en wordt vaak over de rug van de Vrije Burger uitgeoefend. Ook dat zag ik destijds in de scne vaak. Keesje wees daar ook op in zijn column, over de houding van Duyvendak jegens totaalweigeraars. In die zin is er niets veranderd. Het elitaire doel heiligt nog steeds de middelen.

Paardestaart said...

Ik heb het over de hele generatie van 'Wijnand', Rik - de generatie namelijk die nu in het zadel zit, en die vindt dat de staat zich met alles wat zich in een samenleving afspeelt moet bemoeien.
En als jij meent dat een kamerlid geen invloed heeft omdat hij 'niet in de regering zit' dan moet je me 'ns uitleggen hoe jij macht en invloed dan wèl ziet in Nederland
Je rooskleurige blik op de verzetsdaden van de geestverwanten van 'Wijnand' is trouwens hard aan herziening toe.

sjun said...

Vreemd dat de columnist op ravagedigitaal gewoon Wijnand Duyvendak in de slachtofferrol plaatst in plaats van kennis en afstand te nemen van wat er bijzonder ondubbelzinnig aan het licht komt als berekenend idealisme belicht wordt. In sommige delen van ons politieke spectrum waaien merkwaardige geesten rond...

René said...

Wat een verheerlijking van dienstweigeraars. Ze hebben niemand kwaad gedaan, inderdaad. Maar als puntje bij paaltje was gekomen, hadden ze ook niemand willen redden.

Net als omstaanders bij iemand die te water is geraakt geen reddende hand bieden. Laat de ander zijn handen maar vuil maken. Ze hebben niemand kwaad gedaan. Slaap lekker!

Keesjemaduraatje said...

@René: het gaat om mensen die hun leven en handelen in overeenstemming met hun geweten kunnen brengen.
Het gaat er mij nu even niet om mensen aan een schandpaal te nagelen, want dat doen de andere media al.
Ik wilde analyseren welke uitspraken het meest geloofwaardig overkomen.
Bovendien wilde ik een oude frustratie kwijt, dat de acties waar meer, gewone mensen aan mee konden doen, door de Onkruit fanaten te niet worden gedaan.